Aanvragen subsidie: kosten naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. Horeca-ondernemers, (culturele) instellingen en verenigingen die kosten moeten maken om coronatoegangsbewijzen te controleren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente hebben hiertoe de ‘Subsidieregel kosten naleving controle op coronatoegangsbewijzen 2021’ vastgesteld. 

Hof van Twente heeft een bedrag van € 90.229,62 ontvangen. Dit is tevens het maximaal uit te keren bedrag. Indien het aantal aanvragen dit bedrag overschrijdt, wordt het budget naar evenredigheid verdeeld onder de aanvragers. 

Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten die gemaakt zijn/worden in de periode tussen 22 september 2021 en 31 december 2021. Aanvragen kunnen via info@hofvantwente.nl ingediend worden tot uiterlijk 15 januari 2022 en dienen voorzien te zijn van bewijsstukken.

Aanvraagformulier downloaden:

Bijlage:

AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 20 2021: Dutch text "Valid QR code" on the green screen of a smartphone meaning the owner of the other phone has been vaccinated or tested negative