Hof van de toekomst

Uitnodiging 31 januari 2019

Thema: Mobiliteit

Drones bezorgen pakketjes, elektrische auto’s rijden verder op waterstof, e-bikes nemen toe in populariteit onder jongeren, het gebeurt nu al. Richard van Hooijdonk heeft ons tijdens de vorige Hofconnect goed wakker geschud. Het is tijd voor actie, want al deze ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop je bedrijf is ingericht en hoe onze infrastructuur is opgezet. Wat en wie heb je nodig om regie te nemen in een toekomst die je nog niet kent? Daar gaan we met elkaar over in gesprek.

Wat is onze ambitie als ondernemers in Hof van Twente? Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? En hoe doen we dat met het woon-werkverkeer van onze medewerkers?

Tijdens deze bijeenkomst koppelen we antwoorden op deze vragen aan de stappen die we dan moeten gaan zetten. De kracht ligt bij de ondernemers. Wat heeft jouw bedrijf nodig? Maar ook: wat heeft jouw bedrijf te bieden als het gaat om mobiliteit in de Hof? Hoe pas je je businessmodel aan op de toekomst? Als die ambities concreet zijn, kan de gemeente faciliteren.

Wanneer: donderdag 31 januari, 19.45 - 21.30 uur

Waar: Gemeentehuis, de Höfte 7 in Goor

Programma

19.45 – 20.00 uur Inloop met thematafels

20.00 – 20.15 uur Welkom door wethouder Wim Meulenkamp

20.15 – 20.45 uur Trends en ontwikkelingen door Frans Schuitemaker

20.45 – 21.05 uur Ideeënpitch als intro op de thematafels

21.05 – 21.30 uur Thematafels en netwerkborrel.

Thematafels

Schuif aan en praat mee over een specifiek thema. Ben je uitgepraat? Dan ben je vrij om aan te schuiven bij een andere thematafel.

Thema’s als:

  • Stel er komt een deelauto systeem in de Hof van Twente waarmee de bereikbaarheid verbetert. Welke kansen zie jij dan als ondernemer?- KEOLIS

    Gebruik is het nieuwe bezit. De deelauto versus toekomstvaste mobiliteit in de Hof. Tijden veranderen, ook als het gaat om mobiliteit in de gemeente Hof van Twente. Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig. Jongeren denken veel minder in bezit en juist meer in gebruik. 

  • Bereikbaar blijven voor klant, werknemers en uw producten wordt steeds belangrijker. Maar hoe verdien je de investering in duurzaamheid terug als je dit "groen" wil organiseren? Ga in gesprek met Irma van Agenda voor Twente. – AGENDA VOOR TWENTE
  • Met E-bikes in de Hof naar duurzaam woon-werk en werk-werk? – GREENBIKE TWENTE
  • Hoe schat u de ontwikkelingen op gebied van elektrisch rijden in en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de vraag naar laadvoorzieningen? We willen van gedachten wisselen over de rol die wij als gemeente en u als ondernemer hierin kan hebben.  – GEMEENTE HOF VAN TWENTE (verkeer).

Het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe. De gemeente juicht deze ontwikkeling toe omdat elektrische auto’s stiller en schoner zijn dan hun fossiele broertjes en zusjes. Wat betekent de opkomst van de elektrische auto voor uw bedrijf (product, dienstverlening) en uw bedrijfsvoering? Hoe schat u de ontwikkelingen op gebied van elektrisch rijden in en wat betekent deze wijze van mobiliteit bijvoorbeeld voor de vraag naar laadvoorzieningen? We willen van gedachten wisselen over de rol die wij als gemeente en u als bedrijfsleven hierin kan hebben.

  • Nog in te vullen: ….

Waar wil jij het met andere ondernemers over hebben? Dien je onderwerp in.

Bij voorkeur hier aanmelden vóór 23 januari.

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is mobiliteit. Dat is de aanleiding voor deze bijeenkomst.

Zie ook persbericht van 19 december 2018: 

Praat als ondernemer mee over efficiënt vervoer en goede bereikbaarheid van Hof van Twente.

mobiliteit in Hof van Twente. Foto: Marcel Tempelman
In de Hof hebben we allemaal te maken met mobiliteit. Foto: Marcel Tempelman
Themaposter Hof van de toekomst
Themaposter Hof van de toekomst

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/index.php?id=2738