Netwerken

In de gemeente Hof van Twente zijn zes ondernemersverenigingen actief.

1. Ondernemersvereniging Ondernemend Bentelo
Inlichtingen      Ilse Visscher, voorzitter
Telefoon06-53753473
E-mailinfo@ondernemendbentelo.nl
Websitewww.ondernemendbentelo.nl
2. Deldense ondernemersvereniging
Inlichtingen      Nicole Efftink, voorzitter
Telefoon06-29350815
E-mailinfo@dovdelden.nl
Websitewww.dovdelden.nl
3. Ondernemersvereniging Diepenheim
Inlichtingen  Harrie Eggels, voorzitter
Telefoon0547-351260
E-mailinfo@ovdiepenheim.nl
Websitewww.ovdiepenheim.nl/ 
4. Ondernemersvereniging SIO Hengevelde
Inlichtingen  Martijn Tuinte, voorzitter
Telefoon0547-335300
E-mailinfo@siohengevelde.nl
Websitewww.siohengevelde.nl
5. Ondernemersvereniging Goor Collectief
Inlichtingen        Bart Wiegerinck, voorzitter
Telefoon06-41832102
E-mailsecretaris@goorcollectief.nl     
Websitewww.goorcollectief.nl
6. Ondernemersvereniging Markelo
Inlichtingen   Jan Thale Haandrikman, voorzitter   
Telefoon06-83648492
E-mailinfo@ondernemendmarkelo.nl
Websitewww.ondernemendmarkelo.nl

Daarnaast zijn in Hof van Twente diverse ondernemersnetwerken actief:

 

BNI Hof van Twente

Aanspreekpunt: Frank van het Bolscher

Telefoon: 06-21501771

Elke vrijdag om 07:00 - Herberg de Pot

Potdijk 9, Markelo

Telefoon: 0547-361342

Business 2 Business Twente (B2B Twente)

B2BTwente is een vorm van actief en resultaatgericht netwerken. Ondernemers komen elke woensdagochtend bijeen bij Landgoed Hotel en Restaurant Carelshaven in Delden. In een centraal geleid overleg geven ze korte presentaties van hun eigen bedrijf. Door uit te spreken waarom zij met wie, binnen welk bedrijf om tafel willen, brengen ze elkaar in contact met relaties uit het eigen zakelijke netwerk. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit zelf eens mee te maken.
www.b2btwente.nl

HOFnetwerk

Het HOFnetwerk is een ondernemersclub voor ondernemers uit de Hof van Twente. De leden zijn zelf ondernemer en zijn actief in één van de kernen van de Hof van Twente. Per kern neemt er maximaal één identieke beroepsgroep deel in het netwerk. Het HOFnetwerk staat voor jong, dynamisch en ondernemend. Dit uit zich in de vele uiteenlopende activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden. Qua inhoud varieert een bijeenkomst van een bedrijfsbezoek tot thema-avond met een spreker over een actueel onderwerp.
www.hofnetwerk.nl

HofMarketing

HofMarketing staat voor de gebiedsmarketing van Hof van Twente, een parel binnen Twente, ter stimulering van het wonen, werken en recreëren. Meer info op www.hofmarketing.nl. t: 074-376444 adres: Stichting HofMarketing, Diepenheimseweg 1, 7471 LW Goor.

Wilco de Jong is directeur. Evelien Meijer is aanspreekpunt voor ondernemers. Hun info staat op: https://www.hofmarketing.nl/Contact

Ondernemers in bedrijf - Hof van Twente

Hof van Twente in bedrijf is een club met ruim 90 aangesloten ondernemers dat zes keer per jaar bij elkaar komt. Er worden twee borrels, twee bedrijfsbezoeken en twee seminars georganiseerd. Naast de regionale bijeenkomsten wordt er ook samengewerkt met de omliggende regio's die onderdeel uitmaken van Ondernemers in Bedrijf. De netwerkclub Hof van Twente in Bedrijf is een onderdeel van Ondernemers in Bedrijf. Deze overkoepelende netwerkorganisatie is actief in 21 regio's met ruim 1600 ondernemers.  
hofvantwente.ondernemersinbedrijf.nl

Open Coffee Hof van Twente

Open Coffee Hof van Twente is een netwerk waarin je nieuwe mensen ontmoet, kennis op kunt doen, ideeën kunt delen en nieuwe initiatieven kunt ontplooien. Elke tweede woensdag van de maand wordt een Open Coffee in Hof van Twente georganiseerd op wisselde locatie. In het concept van Open Coffee is het lidmaatschap gratis. Het enige wat u na de bijeenkomst betaalt, zijn uw “koffie” consumpties. Dat maakt netwerken laagdrempelig en aantrekkelijk.

Het doel van Open Coffee Hof van Twente is om alle ondernemers de gelegenheid te bieden om met andere ondernemers in contact te komen en allerhande zaken met elkaar te bespreken. Open Coffee is er voor jonge en senior ondernemers, nieuwe en gevestigde ondernemingen, kleine en grote ondernemingen en voor alle functies binnen een onderneming.
www.opencoffeehofvantwente.nl

Andere organisaties die voor ondernemers van belang zijn:

De Economische Werkgroep is een samenwerking tussen de ondernemersverenigingen uit de gemeente Hof van Twente met de gemeente Hof van Twente. Op de agenda staat de stimulering van de economie in de  Hof van Twente. De werkgroep heeft daarvoor een Economisch Actieplan Hof van Twente opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd. De economische werkgroep komt per kwartaal bijeen om de voortgang van het Economisch Actieplan te bespreken en mogelijk aan te vullen met urgente actuele ontwikkelingen. Meer informatie over de Economische Werkgroep en de agenda is te verkrijgen bij het ondernemersloket

Boekwerk Coworking Hof van Twente
Telefoon          06-45537515
Websitewww.boekwerk.org
ZZP Hof van Twente
Inlichtingen      Ellen te Riele, voorzitter
Telefoon06-290 585 93
E-mailinfo@zzphofvantwente.nl 
Websitewww.zzphofvantwente.nl
Kamer van Koophandel
Telefoon088-5851585
Website  www.kvk.nl
Kennispark Twente
Telefoon         053-4894118
Websitewww.kennispark.nl
MKB Nederland
Telefoon  070-3490909
Websitewww.mkb.nl 
Ondernemersplein
Telefoon 088-0424242
Websitewww.rvo.nl
Provincie Overijssel
Telefoon       038-4998899
Websitewww.overijssel.nl
Regio Twente
E-Telefoon      053 487 65 43 
Websitewww.regiotwente.nl
Regionale Organisatie Zelfstandigen Twente (ROZ)
Telefoon      
074-2415100
Websitewww.rozgroep.nl
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Telefoon 
088-0424242
Websitewww.rvo.nl

 

 

 

naar website Ondernemersplein.nl

Contact ondernemersloket

Contactpersoon: Renée Kleywegt
 
0547 - 85 85 85
ondernemersloket@hofvantwente.nl

 
Meer contactgegevens

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/ondernemend-hof-van-twente/netwerken.html