Ondernemersonderzoeken 2020

MKB-vriendelijkste gemeente 2020/2021

Als gemeente Hof van Twente zijn we er voor onze ondernemers. Ten minste, daar gaan we voor. De ondernemer is degene die beoordeelt of we dat inderdaad op een goede manier doen en wat we beter anders aan kunnen pakken. Ervaar je genoeg ruimte om te ondernemen zoals dat bij jouw bedrijf past? Wordt er op een goede manier met je meegedacht? Deze vragen zijn gesteld aan ondernemers uit Hof van Twente in het onderzoek ‘’MKB-vriendelijkste gemeente 2020-2021’’

Het onderzoek heeft zich gericht op 4 pijlers: de tevredenheid van ondernemers over het ondernemersklimaat in de eigen gemeente, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van ondernemers van de prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. 

Gemeenten worden gerangschikt op basis van het gemiddelde cijfer van de ondervraagde ondernemers. Gemeente Hof van Twente heeft met een gemiddelde score van 6,9 de 12e plek bemachtigd in de provinciale ranglijst met 25 gemeenten. Hof van Twente scoort daarbij het beste op de pijler Communicatie en Beleid, die gaat over het contact met de ondernemers.

Hieronder is het overzicht van de uitkomsten per pijler weergegeven:
 

Het onderzoek geeft de inzichten die we nodig hebben om bij te dragen aan een gemeente waarin je prettig en succesvol kunt blijven ondernemen. De verbeterpunten worden dan ook omzet in concrete acties om onze dienstverlening voor ondernemers te verbeteren. 

Ondernemerspeiling ‘Waar heb jij behoefte aan?’

De coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Daar waar de ene ondernemer juist drukker is dan ooit, geldt voor de ander helaas dat men noodgedwongen de deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. Daarom vroegen wij in voorjaar 2021 aan ondernemers in Hof van Twente: Hoe gaat het met u in deze coronatijd? Welke impact heeft de coronacrisis op uw bedrijf? Wat heeft u nodig om de crisis door te komen? Meedoen kon tot en met 9 april 2021.

‘’Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, leefbare centrumgebieden, een bruisend verenigingsleven en nog veel meer. Juist in deze bijzondere tijden zijn de uitdagingen groter dan ooit en tonen ondernemers hun creativiteit. Het onderzoek helpt ons om te weten waar ondernemers behoefte aan hebben zodat ondernemen in de Hof nog beter wordt,’’ licht wethouder Wim Meulenkamp toe.

De vragen in het onderzoek gaan over de impact van de coronacrisis op ondernemers en hun bedrijf. Maar ook over de hulp die u nodig hebt om hier doorheen te komen.

Wij danken alle deelnemers van het onderzoek en hopen de ondernemers met een hulpvraag goed te hebben begeleid in hun zoektocht.