Sociaal Economische Visie

Hof van Twente is een gemeente met een gevarieerde sociaal-economische structuur waar volop ruimte is voor bedrijven en ondernemers om zich te vestigen. De gemeente zet in op nieuwe initiatieven en vooruitstrevende ideeën op het gebied van arbeidsparticipatie, duurzaamheid, retail en vrijetijdseconomie en biedt ondernemers een klantgerichte en op behoefte gefocuste dienstverlening. 

Vanuit een nauwe samenwerking willen we als ondernemers en gemeente Hof van Twente een gezond economisch klimaat stimuleren, inclusief leefbaarheid, werkgelegenheid en een hoog voorzieningenniveau. Dat doen we onder andere door de lokale behoefte per kern zo goed mogelijk te faciliteren met concrete acties waar écht behoefte aan is. Door deze sociaal-economische visie en het actieplan uit te voeren krijgt Hof van Twente een duidelijk economisch profiel. Meetbare doelen waarvoor draagvlak is bij ondernemers staan voorop en de nadruk ligt op ‘doen’.

De speerpunten zijn:

  1. Een sterke detailhandelsstructuur
  2. Verruiming van de mogelijkheden van de vrijetijdseconomie
  3. Ondernemend buitengebied
  4. Hoogwaardige bedrijventerreinen
  5. Versterking duurzaam karakter
  6. Verbetering arbeidsparticipatie

Het uitgebreide plan met de doelstellingen is hier te vinden.

De Sociaal-Economische Visie heeft het doel een gezond economisch klimaat te stimuleren in Hof van Twente. In de Hof van Twente Index vindt u gegevens over de staat van de economie in onze gemeente.

Klik hier voor de Hof van Twente Index