Werkgelegenheid en bedrijven

Nadat in 2020 en 2021 onder invloed van de coronacrisis de werkgelegenheid nauwelijks groeide, vertaalt in 2022 de grote vraag naar personeel zich in een duidelijke toename van het aantal banen. De nieuwste werkgelegenheidscijfers tonen een banengroei in 2022 in Twente maar ook in Hof van Twente. In Twente zijn er in 2022 ruim 336 duizend banen, bijna 10.000 meer dan een jaar eerder (3,0 procent groei). Nog niet eerder was er een dergelijk grote toename. In Hof van Twente groeide de werkgelegenheid ook. Zo is het aantal banen gestegen van 16.380 in 2021 naar 16.670 in 2022 (2,2 procent banengroei). De toename van het aantal banen wordt vooral gedragen door de bouwsector en de zorg. Voor de sociaal-economische ontwikkeling van Hof van Twente is de – versterking van – werkgelegenheidsfunctie van groot belang.

Op deze pagina zijn kerncijfers opgenomen die de werkgelegenheidsstructuur van Hof van Twente in beeld brengen. Hierbij gaat het om de totale werkgelegenheid en de werkgelegenheid naar sector en naar grootteklasse. Ook worden cijfers gepresenteerd over het aantal vestigingen, totaal en uitgesplitst naar sector.