Werkgelegenheid en bedrijven

De afgelopen periode van hoogconjunctuur heeft zich de laatste jaren vertaald in een groei van de werkgelegenheid en een grote vraag naar personeel. De laatste drie jaar coronacrisis zorgde voor een omslag, met een lichte banenkrimp in 2020. De nieuwste werkgelegenheidscijfers tonen dat er in 2021 een bescheiden banengroei is geweest. In Twente zijn er in 2021 ruim 326 duizend banen. Dit zijn er 1.490 meer dan een jaar eerder (0,5 procent groei). In Hof van Twente groeide de werkgelegenheid ook licht. Zo is het aantal banen gestegen van 16.140 in 2020 naar 16.290 in 2021 (0,9 procent banengroei). De toename van het aantal banen wordt vooral gedragen door de bouwsector en de groot- en detailhandel. Voor de sociaal-economische ontwikkeling van Hof van Twente is de – versterking van – werkgelegenheidsfunctie van groot belang.

Op deze pagina zijn kerncijfers opgenomen die de werkgelegenheidsstructuur van Hof van Twente in beeld brengen. Hierbij gaat het om de totale werkgelegenheid en de werkgelegenheid naar sector en naar grootteklasse. Ook worden cijfers gepresenteerd over het aantal vestigingen, totaal en uitgesplitst naar sector.