Subsidie voor ondernemers

Subsidiedatabase 

In de subsidiedatabase kunt u gratis en vrijblijvend zoeken naar subsidiemogelijkheden.

www.vindsubsidiesinhofvantwente.nl   

De subsidiedatabase bevat duizenden regionale, landelijke en Europese subsidies, maar ook fiscale regelingen kredieten en fondsen. Van elke subsidie in de database is de samenvatting, de voorwaarden en subsidiebijdrage opgenomen. Daarnaast bevat het loket extra informatie om zelf de subsidie te kunnen aanvragen.  

Naar de database

Overige subsidieoverzichten voor ondernemers

Provincie Overijssel heeft een overzicht opgesteld van subsidies die worden verstrekt. Dit overzicht is te vinden op deze pagina. Het subsidieloket van provincie Overijssel is bereikbaar via  038-4998380 en subsidie@overijssel.nl

Op Ondernemersplein.nl vindt u een overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemers afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie. 

Tot slot geeft ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een overzicht van subsidies, regelingen en financieringen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert. 

Subsidies voor ondernemersverenigingen

Ondernemersverenigingen uit gemeente Hof van Twente kunnen ieder jaar subsidie aanvragen voor promotieactiviteiten voor de kern waarin de ondernemersvereniging is gevestigd. Met de subsidie wordt het bestaan van ondernemersverenigingen en de door hen ontwikkelde activiteiten ondersteund en aangemoedigd. De structurele subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het ledenbestand moet jaarlijks worden aangevraagd tussen 1 juli en 1 september.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/ondernemend-hof-van-twente/subsidie-voor-ondernemers.html