Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Thu, 14 Nov 2019 14:12:33 +0100 Thu, 14 Nov 2019 14:12:33 +0100 news-1455 Wed, 13 Nov 2019 13:59:16 +0100 Subsidie 75 jaar vrijheid in 2020 https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/eenmalige-subsidie-voor-extra-herdenkingsactiviteiten-viering-75-jaar-vrijheid-in-2020.html Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 extra activiteiten die specifiek georganiseerd worden ter herdenking van het feit dat Hof van Twente 75 jaar geleden werd bevrijd te organiseren dan kunt u daarvoor misschien een subsidie ontvangen. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. De gemeente Hof van Twente stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 extra activiteiten die specifiek georganiseerd worden ter herdenking van het feit dat Hof van Twente 75 jaar geleden werd bevrijd te organiseren dan kunt u daarvoor misschien een subsidie ontvangen.

Klik hier voor meer informatie over de eenmalige subsidie voor extra herdenkingsactiviteiten viering 75 jaar vrijheid in 2020

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1454 Wed, 13 Nov 2019 11:57:12 +0100 Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo november 2019  https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/wegwerkzaamheden-a1-apeldoorn-azelo-november-2019-1454.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat Vrijdag 15 november 2019 zijn de wegwerkzaamheden gestart op het traject Bathmen-Markelo op de A1 Apeldoorn-Azelo. Vanaf 18 november 2019 rijdt het verkeer op dit weggedeelte in de richting van Deventer via twee versmalde rijstroken. Dit betekent dat het verkeer zich moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/u.

A1 Bathmen-Markelo

Vrijdagavond 15 november start de aannemer met wegwerkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo. Een nieuw traject waarop wegwerkzaamheden gaan beginnen. Vanaf maandag 18 november rijdt het verkeer op dit traject in de richting van Deventer via twee versmalde rijstroken. Medio januari 2020 geldt dit voor het verkeer in beide richtingen.

Nachtelijke afsluiting aansluitingen

In de week van 11 tot en met 16 november worden er onder andere portalen verwijderd en geplaatst, geleiderails aangepast en barriers verwijderd en geplaatst. Hiervoor zijn verschillende aansluitingen ’s nachts afgesloten tussen 22.00 en 8.00 uur. Het betreft de aansluitingen Deventer, Bathmen, Deventer-Oost, en Lochem. Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Advies aan weggebruikers

 • Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand 
 • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
 • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
 • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. 
Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten. 
Verder moet het verkeer rekening houden met: 

 • meer oponthoud in de spits 
 • een inhaalverbod voor vrachtverkeer
 • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten 
 • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Rijkswaterstaat organiseert op 13 en 14 november samen met bouwbedrijf Heijmans twee informatieavonden. Omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om uitleg te krijgen over de voortgang. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 13 november 2019 19.00 – 21.00 uur in zalencentrum ‘t Hof van Colmschate (Holterweg 104) in Deventer en op donderdag 14 november 2019 19.00 – 21.00 uur in zalencentrum de Kröl (Dorpsstraat 158) in Enter. Bezoekers kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.
Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.
Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1453 Wed, 13 Nov 2019 09:50:16 +0100 Prinsendijk in Diepenheim vanaf 26 november afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/prinsendijk-in-diepenheim-vanaf-26-november-afgesloten-1453.html In de week van 26 november start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met de sanering van de wegbermen aan de Prinsendijk in Diepenheim. Dit betekent dat de weg vanaf 26 november (gedeeltelijk) afgesloten is voor alle verkeer. Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Prinsendijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond. 

Prinsendijk afgesloten

In verband met de saneringswerkzaamheden is de Prinsendijk gedurende een periode van 6 weken (gedeeltelijk) afgesloten. Aanwonenden van de Pluimersdijk en perceeleigenaren hebben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de toegankelijkheid van hun terrein.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1452 Wed, 13 Nov 2019 09:04:15 +0100 Week van de Ondernemer https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/ondernemend-hof-van-twente/week-van-de-ondernemer-2019.html 15 t/m 22 november is in Hof van Twente de Week van de Ondernemer. Lees meer over het programma en de activiteiten Nieuws ondernemers Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Ondernemers news-1451 Wed, 13 Nov 2019 08:33:03 +0100 Eén samenwerkende Twentse overheid in actie tijdens Week tegen Ondermijning https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/een-samenwerkende-twentse-overheid-in-actie-tijdens-week-tegen-ondermijning-1451.html Onder het motto Voorkomen, Aanpakken en Doorpakken zijn er vorige week meer dan 120 multidisciplinaire acties en controles geweest om ondermijnende criminaliteit in Twente te voorkomen en te bestrijden. Ook Hof van Twente deed hier aan mee. De opbrengst van de actieweek is te zien in deze infographic.

Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Door met diverse andere partijen allianties aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden, versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De samenwerkende partners zijn tevreden over de opbrengst van de actieweek. 

Criminele verbanden vormen op meerdere fronten een serieuze bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen in de rechtsstaat. De problematiek van ondermijning is fors, complex en heeft impact op alle dorpen en steden in Twente. De onder- en bovenwereld raken steeds meer verweven in het alledaagse leven. Twente wil de georganiseerde ondermijnende criminaliteit daarom effectief tegenwicht bieden met een integrale aanpak. Onderdeel van deze aanpak is de actieweek. Dit was de tweede integrale actieweek. Eerder, in maart 2019, was de eerste editie, waarbij er veertig integrale acties plaatsvonden. In deze tweede week waren er dat dus aanzienlijk meer, en met succes.

Integrale controles

Overheidsinstanties, onder aanvoering van de veertien Twentse gemeenten, werkten in de actieweek samen met politie, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Douane, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de NVWA, het UWV, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Twente (waaronder de brandweer) en vele anderen. Wanneer de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken. De acties en controles in zowel de steden als de landelijke gemeenten waren zowel preventief als repressief en niet uitsluitend gericht op drugsgerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op zorgfraude, mensenhandel en branches als vakantieparken en taxibedrijven.

Resultaten en acties

 • Er zijn op twee plaatsen labs voor de productie van synthetische drugs gevonden. In Haaksbergen betrof het een kleiner lab dat niet in werking was. In Oldenzaal werd een groot drugslab aangetroffen, waarbij ook één aanhouding werd gedaan. Deze locatie werd gecontroleerd in het kader van een al langer lopend integraal onderzoek, waarbij verschillende overheidspartners nauw samenwerkten op basis van het RIEC-convenant.
 • Gedurende de week zijn meerdere taxibedrijven bezocht. Door de Belastingdienst is daarbij op twee voertuigen beslag gelegd en er werden vorderingen geïnd. Ook is in de nacht van zaterdag op zondag het taxivervoer gecontroleerd vanuit Enschede, Hengelo en Almelo. Meerdere misstanden kwamen aan het licht over onder meer de technische staat van de voertuigen en uitkeringsfraude. Enkele taxi’s moesten hun werk per direct stoppen en boetes zijn uitgereikt. 
 • Tijdens een grote integrale verkeerscontrole vrijdagavond werden 12 auto’s afgesleept, ruim 44 duizend euro geïnd door de Belastingdienst, twee aanhoudingen verricht vanwege illegaliteit en 51 processen verbaal uitgereikt voor allerlei verkeersovertredingen.
 • Tijdens de week vonden er meerdere integrale controles plaats bij zorgbureaus. Hierbij lag de focus vooral op de mate van kwaliteit van zorg. Bij één zorginstelling werd de dagbesteding direct beëindigd omdat de kwaliteit niet overeenkwam met de zorg die aan cliënten was beloofd en door de overheid wordt betaald. De aanpak van zorgfraude is een speerpunt in Twente omdat het vaak kwetsbare mensen raakt. Bij zorgfraude wordt bovendien misbruik gemaakt van overheidsgeld. 
 • Politie, gemeenten en Belastingdienst gaven tijdens de week opnieuw een workshop ‘herken ondermijning’ aan docenten van het ROC van Twente. In totaal zijn daarmee al meer dan 150 docenten bereikt. De workshop creëert bewustwording bij MBO-docenten en biedt hen handelingsperspectief. Docenten leren hoe ze het beste kunnen omgaan met studenten waarvan vermoed wordt dat ze bij criminele zaken zijn betrokken. Ook gaan docenten aan de slag met het maken van lessen over ondermijning. 
 • De politie voerde op meerdere plaatsen prostitutiecontroles uit. Hierbij werd vooral ingezet op misstanden en signalen van mensenhandel. Dertien dames zijn gecontroleerd, waarvan er twee illegaal in Nederland verbleven. Ook bleek er in één geval sprake te zijn van uitkeringsfraude. 
 • Tijdens meerdere controles is in totaal voor ruim 10.000 euro aan illegale sigaretten in beslag genomen. 
 • In Almelo werden inwoners, medewerkers van corporaties en makelaars gewezen op de gevaren van hennepkwekerijen en drugslabs. In een in een container nagebouwde hennepkwekerij kregen bezoekers tips van politie, gemeente en de netbeheerder over het herkennen van verdachte situaties en de risico’s van kwekerijen en laboratoria. Via geurkaarten en parfumflesjes met ‘Xtacy’ leerden bezoekers de kenmerkende geur van XTC herkennen. De hennepcontainer vormde de aftrap van een bewustwordingscampagne over illegale hennepteelt. Deze campagne, onder het motto ‘Niet wegkijken maar aanpakken’, wordt in meerdere plaatsen in Twente gevoerd. Ook de geurkaarten en parfumflesjes met XTC-geur werden in de afgelopen week in de meerdere Twentse gemeenten ingezet.
 • Er zijn op acht plaatsen hennepkwekerijen aangetroffen met een totale waarde aan planten en gedroogde toppen van zo’n 250.000 euro. Er zijn ruim 2200 planten en zes kilo gedroogde hennep gevonden. Hiervoor komen nog vervolgacties door onder meer politie en justitie (strafrechtelijke aanpak), de Belastingdienst (fiscale controles) en de betrokken gemeentes (bestuursrechtelijke aanpak). Eerste schattingen geven aan dat er dan sprake kan zijn van minimaal 500.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel en in beslagname van panden en voertuigen. 

Effectieve samenwerking

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de week. De week heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties, waaronder de Belastingdienst, de Sociale Recherche Twente en de Douane. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages, fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1450 Tue, 12 Nov 2019 10:58:30 +0100 Welmersweg in Markelo vanaf 26 november afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/welmersweg-in-markelo-vanaf-26-november-afgesloten-1450.html In de week van 26 november a.s. start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met de sanering van de wegbermen aan de Welmersweg te Markelo. Dit betekent dat de weg vanaf 26 november ter hoogte van Welmersweg 5 afgesloten is voor alle verkeer. Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Welmersweg zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Welmersweg afgesloten

In verband met de saneringswerkzaamheden is de Welmersweg ter hoogte van nummer 5 gedurende een periode van 4 weken afgesloten.

Aanwonenden van de Pluimersdijk en perceeleigenaren hebben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de toegankelijkheid van hun terrein.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1446 Fri, 08 Nov 2019 10:44:19 +0100 Gemeenteraad stelt Programmabegroting 2020 vast  https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/gemeenteraad-stelt-programmabegroting-2020-vast-1446.html Op woensdag 6 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan gaat uitgeven. Komende jaren gaat de gemeente investeren in o.a. Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Er zijn echter ook bezuinigingen en extra inkomsten nodig om de uitgaven te dekken, onder andere als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg. 

De raad was het grotendeels eens met de begroting zoals het college die had voorgesteld. Er zijn 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 13 moties (verzoeken aan het college) ingediend. Na debat en stemming zijn er 7 moties aangenomen. Eén van die moties is een verzoek aan het college om de bezuinigingen en lastenverhoging terug te draaien zodra de gemeente extra geld ontvangt van de rijksoverheid. 

De programmabegroting, een overzicht van de ingediende moties en de resultaten van de stemming vindt u op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl
 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-1445 Wed, 06 Nov 2019 13:18:42 +0100 Starterscafé met uitreiking Startersprijs https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/starterscafe-met-uitreiking-startersprijs-1445.html Dit is een persbericht van ROZ Op 18 november 2019 organiseren Rabobank Centraal Twente, de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne en ROZ alweer voor de achtste keer een Starterscafé in Schouwburg Hengelo vanaf 19.00 uur.

Het Starterscafé is hét platform voor iedereen die een bedrijf wil beginnen of pas geleden gestart is. Een plek waar starters andere ondernemers uit de regio ontmoeten, ervaringen kunnen delen en een waardevol netwerk opbouwen. Vanaf 19.00 uur is de ontvangst en om 19.30 uur opent wethouder Pieter van Zwanenburg van de gemeente Hof van Twente het Starterscafé. Inspirerende workshops en de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente staan vervolgens op het programma.

Workshops

De bezoekers kunnen kiezen uit drie workshops. Waar moet je allemaal aan denken wanneer je een bedrijf start en wat moet je regelen? Ferry Diters van Rabobank Centraal Twente en Chantal Os van ROZ nemen de belangrijkste zaken met je door in de workshop ‘Goed voorbereid van start’. In de workshop ‘Van start tot nu: Ondernemers aan het woord’ delen Sander Martinec van Smart2IT en Elizabeth Boerjan van Danceworkx Studio, beide voormalig winnaars van de Startersprijs, hun ondernemersverhaal, successen en uitdagingen. Klantgerichtheid is enorm belangrijk, voor elke ondernemer. Daar weet Alco van Berkel van Van Berkel Hospitality alles van. Hij deelt de belangrijkste tips in de workshop ‘Goed gastheerschap verkoopt!’.

Uitreiking Startersprijs Midden Twente

Tijdens het Starterscafé wordt de winnaar van de Startersprijs Midden Twente 2019 bekend gemaakt. Starters uit Hengelo, Borne en Hof van Twente gestart in 2018 maakten kans op deze Startersprijs.

Netwerken

Vanaf 21.30 uur is er volop de gelegenheid om te netwerken met elkaar onder het genot van een hapje en drankje en in gesprek te gaan met de organiserende partijen, de genomineerden en winnaar van de Startersprijs.

Aanmelden

Aanmelden voor het Starterscafé kan via www.rozgroep.nl/starterscafe2019. Toegang is gratis en een introducé is van harte welkom

]]>
Nieuws ondernemers
news-1444 Mon, 04 Nov 2019 15:58:15 +0100 Groep 8 van Ods `t Gijmink (Goor) zet zich in voor meer bomen in Hof van Twente! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/groep-8-van-ods-t-gijmink-goor-zet-zich-in-voor-meer-bomen-in-hof-van-twente-1444.html Dit is een persbericht van Groene Loper Hof van Twente 'Een groene Hof is onze wens, dus plant een boom voor dier en mens!' Met deze slogan speelt de Groene Loper Hof van Twente in op de actie van de provincie om in Overijssel 1,1 miljoen bomen te planten, voor elke inwoner één.

Op dinsdag 29 oktober kreeg groep 8  van Juf Mariska Linde van Ods `t Gijmink twee grote leskisten bezorgd door de Groene Loper Hof van Twente. Samen met de leerlingen werd de boomquiz in een lokaal uitgelegd. De bomen pasten niet in het lokaal. Daarom lagen er op de onderleggers, waar normaal de bomen op staan, 35 verschillende boomattributen. Dennenappels, kastanjes, appels en peren, maar ook boomschijven met jaarringen en allerlei verschillende bladeren. De leerlingen en hun leerkrachten willen reuze graag een boom winnen voor in de buurt van school, immers in de wijk 't Gijmink zijn veel bomen en struiken verdwenen als gevolg van de asbestbodemsanering.

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit, maar denk ook aan schaduw en het dempen van geluid. Bomen zetten CO2 om in zuurstof om in te ademen. Bomen bieden beschutting en vangen fijnstof af. Voldoende redenen om veel bomen te planten in Hof van Twente en vooral ook in wijken waar mensen wonen!  De 35 quizvragen zijn pittig en gaan allemaal over bomen. Over het spreekwoord `aan de boom, herkent men de vruchten’ moesten bijna alle leerlingen lang nadenken. De leerlingen mochten de computer gebruiken om vragen over bomen op te zoeken.

Aiden Venema, Suus Kappert en Linde ten Berge uit groep 8 zijn de winnaars van de boomquiz. Zij hadden 25 vragen van de 35 goed. Aiden, Suus en Linde mogen eind november helpen de boom te planten en vanaf dat moment wordt het een beetje hun eigen boom. De groene loper Hof van Twente had een witte Himalayaberk voor deze groep gereserveerd. Echter, de leerkrachten van de Gijminkschool zijn een beetje huiverig voor het stuifmeel van deze berk in het voorjaar. Steeds meer kinderen hebben last van hooikoorts. In overleg met de winnaars wordt nu gekeken of er een andere boom uit de boomcirkel gekozen kan worden. De groene loper Hof van Twente zit te denken aan een wilde Lijsterbes. Aan de wilde lijsterbes hangen in het najaar opvallende oranje bessen, waar allerlei vogels van eten. Van mei tot juni zit 'ie vol met witte bloemen en daar houden vlinders, bijen en hommels van. Om diversiteit aan bomen onder de aandacht van het grote publiek te brengen heeft de Groene Loper Hof van Twente 35  verschillende inheemse bomen aangeschaft, één per 1000 inwoners.  De Groene Loper is een platform in de gemeente Hof van Twente voor groene duurzame initiatieven en brengt die bij elkaar. www.groeneloperhofvantwente.nl

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1443 Mon, 04 Nov 2019 14:57:07 +0100 Esweg in Diepenheim en Postweg in Markelo vanaf 26 november afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/esweg-in-diepenheim-en-postweg-in-markelo-vanaf-26-november-afgesloten-1443.html In de week van 26 november a.s. start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met sanering van de wegbermen aan de Esweg te Diepenheim en ter hoogte van  Postweg 12 te Markelo. Dit betekent dat betreffende wegen vanaf 26 november gedeeltelijk afgesloten zijn voor alle verkeer. De Postweg is afgesloten ter hoogte van huisnummer 12, over een strook van ongeveer 200 meter. De Esweg is afgesloten op het gedeelte tussen de Needseweg en de Nieuwe Sluisweg.
Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Esweg en ter hoogte van Postweg 12 zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Esweg en Postweg afgesloten

In verband met de saneringswerkzaamheden zijn de Esweg (tussen Needseweg en Nieuwe Sluisweg) en ter hoogte van Postweg 12, vanaf 26 november tot 24 december afgesloten . Aanwonenden van het betreffende deel van de Esweg en Postweg en perceeleigenaren hebben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de toegankelijkheid van hun terrein.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1442 Mon, 04 Nov 2019 10:32:00 +0100 Pluimersdijk te Diepenheim vanaf 11 november afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/11/artikel/pluimersdijk-te-diepenheim-vanaf-11-november-afgesloten-1442.html Aangepast bericht: Uitvoering een week opgeschoven In de week van 11 november aanstaande start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met sanering van de wegbermen aan de Pluimersdijk te Diepenheim. Dit betekent dat de weg vanaf 11 november afgesloten is voor alle verkeer.

Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Pluimersdijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Pluimersdijk afgesloten

In verband met de saneringswerkzaamheden is de Pluimersdijk afgesloten tussen 11 november en 11 januari 2020. Aanwonenden van de Pluimersdijk en perceeleigenaren hebben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de toegankelijkheid van hun terrein.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1441 Thu, 31 Oct 2019 16:55:56 +0100 Denk aan indieningstermijn bij organisatie evenement https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/denk-aan-indieningstermijn-bij-organisatie-evenement-1441.html In september 2019 is onze nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Daarin zijn onder meer de indieningstermijnen voor het aanvragen van een evenementenvergunning vastgelegd.

Voor A evenementen is de termijn 6 weken, voor B en C evenementen is de termijn 13 weken. Voor nieuwe C evenementen is de termijn 20 weken. Meldingen klein evenement moeten 30 dagen voor de datum van het evenement worden gemeld.

Om te bepalen of een evenement een A, B of C categorie is hanteren wij een puntentelling. Wilt u weten onder welke categorie uw evenement valt, dan kunt u een mail sturen naar vergunningen@hofvantwente.nl

Wilt u een evenement organiseren, zorg dan dat u de aanvraag hiervoor op tijd indient! Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1440 Wed, 30 Oct 2019 15:10:53 +0100 Terugblik beurs 'Stappen zetten in Dieka' https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/terugblik-beurs-stappen-zetten-in-dieka-1440.html De beurs ‘Stappen zetten in Dieka’ ligt alweer ruim twee weken achter ons. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde dag. Ruim 1.000 inwoners uit Hof van Twente en daarbuiten hebben de beurs bezocht. We zagen deze dag veel mooie gesprekken tussen bezoekers en standhouders. Ook de lezingen zijn goed bezocht. We hadden een vol programma met elk kwartier een ander aanbod. Wilt u (één van de) presentaties nog eens terugkijken? Kijk dan onderaan dit bericht. Alle standhouders bedanken wij hartelijk voor hun aanwezigheid en inzet. Zonder u was deze beurs niet zo succesvol verlopen.

We zijn ook veel dank verschuldigd aan de directie en medewerkers van zalencentrum ‘Dieka’ in Markelo. Vanaf het begin stonden zij ons bij met raad en daad.

En natuurlijk bedanken we u als bezoeker van de beurs. We hopen dat u zinvolle informatie hebt kunnen ophalen en vooral ook dat uw bezoek een prettige ervaring was.

Tijdens de beurs was er een prijsvraag, waarmee u een Fairtrade-pakket kon winnen. De heer Stef de Vries was de gelukkige winnaar. We hebben het pakket inmiddels bij hem thuisbezorgd.

We hopen dat iedereen met een goed gevoel kan terugkijken op deze dag! Heeft u een tip of een top voor ons? Laat het ons weten, dan kunnen we dit meenemen bij de organisatie van een volgend event. U kunt uw idee mailen naar: c.jorritsma@hofvantwente.nl.

Presentaties

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1439 Wed, 30 Oct 2019 10:35:41 +0100 De Leren en Werkenmarkt voor iedere Twentenaar ! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/de-leren-en-werkenmarkt-voor-iedere-twentenaar-1439.html Dit is een persbericht van Leren en Werken Twente Op donderdag 7 november 2019 wordt de Leren en Werken Markt georganiseerd vanaf 15 uur. Op deze markt komt alles en iedereen dat met leren en werken in Twente te maken heeft, bij elkaar. Dé kans voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijsprofessionals, Werkplein Twente adviseurs, UWV-ers en gemeenten in Twente. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, ook om elkaar te inspireren en informeren!!

De markt vindt plaats in De Gieterij te Hengelo. Er is onder meer een loopbaanplein, er zijn verschillende sectorpleinen en er is een onderwijscafé. Bezoekers krijgen hier informatie over onderwijsroutes, opleidingen en financieringsmogelijkheden, over carrièreswitch-mogelijkheden en over kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt in Twente. Daarnaast kunnen bezoekers in gesprek met opleiders, adviseurs en met werkgevers.

Humberto Tan zal in zijn rol als spraakmakende interviewer in gesprek gaan met een aantal Twentse werkgevers uit verschillende branches. Tegen welke problemen lopen zij aan als werkgever en welke oplossingen zien zij? Tenslotte zal Thijs Kemperink het programma afsluiten in zijn rol als standup comedian.

Kortom, een markt volop kansen om het leren en werken in Twente een boost te geven. 
Alle informatie en het programma van de Leren en Werken Markt is te vinden op: www.lerenenwerkenmarkt.nl

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1438 Wed, 30 Oct 2019 09:02:32 +0100 Informatieavonden Verbreding A1 Apeldoorn – Azelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/informatieavonden-verbreding-a1-apeldoorn-azelo-1438.html Rijkswaterstaat organiseert samen met bouwbedrijf Heijmans twee informatieavonden over de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De informatieavonden vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 november, in respectievelijk Deventer (Colmschate) en Enter.

Omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om uitleg te krijgen over de voortgang van de verbreding van de A1 Apeldoorn – Azelo. Zo kan men bijgepraat worden over de globale planning die op delen van het traject zoals Deventer-Deventer-Oost en Rijssen-Azelo is vervroegd. Ook kunnen ontwerptekeningen worden bekeken. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over zowel het ontwerp als de uitvoering van de wegverbreding. Op beide bijeenkomsten is dezelfde informatie beschikbaar.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 13 november 2019 19.00 – 21.00 uur in zalencentrum ‘t Hof van Colmschate (Holterweg 104) in Deventer en op donderdag 14 november 2019 19.00 – 21.00 uur in zalencentrum de Kröl, (Dorpsstraat 158) in Enter. Bezoekers kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden over de uitbreiding van de A1 Oost zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

Actuele verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl.

Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1434 Mon, 28 Oct 2019 09:00:00 +0100 Vacature leden commissie bezwaarschriften https://www.hofvantwente.nl/bestuur/werken-bij-de-gemeente/vacatures/leden-commissie-bezwaarschriften.html Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur news-1436 Fri, 25 Oct 2019 11:31:49 +0200 Start nieuwe wegenprojecten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/start-nieuwe-wegenprojecten-1436.html Komende week gaan er twee wegenprojecten van start in Hof van Twente.
 1. Frezen betonstroken Zomerweg Ambt Delden

Door geluidsoverlast aan de Zomerweg Ambt Delden; van de betonstroken gaan we aankomende dinsdag beginnen met het “schuin frezen” van de betonstroken. De werkzaamheden starten dinsdag (29-10) en lopen t/m vrijdag (01-11). De weg zal in zijn geheel worden afgesloten vanaf de N347 t/m kruising Rikkerinksweg. De weg blijft wel beschikbaar voor aanwonenden en hulpdiensten.

 1. Vernieuwen putkoppen Grotestraat Diepenheim

Door geluidsoverlast aan de Grotestraat te Diepenheim gaan we de putkoppen vernieuwen. De werkzaamheden gaan aankomende woensdag (30-10) van start en lopen t/m maandag (04-11). De weg wordt niet afgesloten voor verkeer. Het verkeer zal worden begeleid worden door verkeersregelaars.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1435 Fri, 25 Oct 2019 10:00:10 +0200 Onderzoek naar koopgedrag in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/onderzoek-naar-koopgedrag-in-hof-van-twente-1435.html Komende weken wordt er een grootschalig consumentenonderzoek gehouden om te kijken waar onze inwoners en bezoekers aankopen doen. Gemeente Hof van Twente werkt hiervoor samen met vele andere gemeenten in Oost-Nederland, zodat we een goed beeld krijgen van de bestedingen van consumenten. Doet u bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen in uw eigen gemeente, maar gaat u voor een dagje shoppen liever naar een grote stad in de regio? Of heeft u tips voor een bepaalde winkel in uw kern, of aankleding van het centrum? Dan kunt u dat via dit onderzoek kenbaar maken. De resultaten gebruiken we om, samen met onze ondernemers, inwoners en bezoekers nog beter te kunnen ontvangen in onze winkelgebieden.  

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Als gemeente zetten wij ons, samen met de provincie en winkeliers, in voor aantrekkelijke dorps- en stadscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Aantrekkelijkheid van winkelgebieden

In oktober start in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Hof van Twente neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Het onderzoek brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Vul de online vragenlijst in !

In oktober start het ‘veldwerk’. Inwoners die de vragenlijst willen invullen, kunnen dat doen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Daarnaast wordt een groep inwoners uitgenodigd om mee te doen. Dat gebeurt via het Hofpanel en via een brief van de provincie aan een willekeurig geselecteerde groep huishoudens.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek staat op de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.

]]>
Nieuws ondernemers Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-1433 Wed, 23 Oct 2019 10:32:20 +0200 Trainingen ‘GOED voor iedereen’; hoe herken je dementie en hoe ga je om met mensen met dementie? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/trainingen-goed-voor-iedereen-hoe-herken-je-dementie-en-hoe-ga-je-om-met-mensen-met-dementie-143.html Hof van Twente werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. En dat doen we met elkaar, met inwoners en allerlei organisaties, waaronder ook horecaondernemers en winkels. In juni is er een Hofbrede informatieavond geweest. Ook hebben we in Delden en Goor een begin gemaakt met het bespreken van wat er nodig is om  je kern/omgeving dementievriendelijk te maken. Begin volgend jaar gaan we met de andere kernen aan de slag. Daarnaast organiseren we trainingen om te leren hoe je omgaat met mensen met dementie die je tegenkomt.  

Waarom we dit doen?

Er zijn steeds meer mensen met dementie. Dat komt omdat we met zijn allen steeds ouder worden en er dus steeds meer ouderen zijn. Eén op de 5 ouderen heeft dementie. En 75% van hen woont nog thuis! Mensen met dementie doen boodschappen, gaan naar de dokter, de bank, of wandelen door de buurt. We vinden het belangrijk dat zij dat met plezier en veilig kunnen doen en daar is begrip en wat hulp bij nodig.

Meld je aan voor de training!

In de training ‘GOED voor iedereen’ leer je hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Het eerste deel van de avond gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot bepreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en geven we tips.

 • De training duurt ongeveer 2,5 uur 
 • De training wordt gegeven door twee opgeleide trainers
 • Het aantal deelnemers is minimaal 10, maximaal 20 
 • Locatie: gemeentehuis
 • Kosten: voor medewerkers van een commerciële organisatie € 25,- per deelnemer, voor vrijwilligers is deelname gratis.
 • Data: 25 november 19.30 uur, 2 december 19.30 uur

Voor meer informatie of meedoen aan de training kun je contact opnemen met

Harmke: h.scholte@hofvantwente.nl of Hester: h.stam@hofvantwente.nl

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-366 Tue, 22 Oct 2019 09:00:00 +0200 Militaire oefeningen oktober-november 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/militaire-oefeningen-oktober-november-2019-366.html Van 28 oktober t/m 1 november 2019 zal door de Koninklijke Landmacht worden geoefend in Overijssel en onder andere in de gemeente Hof van Twente. Ook in de periode 11 t/m 19 november wordt er geoefend.

Het betreft hier 3 oefeningen van diverse militaire opleidings- en trainingseenheden. Tijdens deze oefeningen worden verplaatsingen per voertuig en te voet uitgevoerd, vanuit observatieposten worden waarneming gehouden. Tijdens deze oefeningen worden o.a. ‘Fenneks’, ‘Amarok’ voertuigen ingezet. De militairen zijn tijdens deze oefening bewapend, maar er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. De oefeningen zullen zich globaal afspelen in een aantal gebieden in de provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420, Jdvclaims@mindef.nl

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-1432 Mon, 21 Oct 2019 15:19:31 +0200 Pluimersdijk te Diepenheim vanaf 11 november afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/pluimersdijk-te-diepenheim-vanaf-11-november-afgesloten-1432.html Aangepast bericht: Uitvoering een week opgeschoven In de week van 11 november aanstaande start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met sanering van de wegbermen aan de Pluimersdijk te Diepenheim. Dit betekent dat de weg vanaf 11 november afgesloten is voor alle verkeer.

Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Pluimersdijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Pluimersdijk afgesloten

In verband met de saneringswerkzaamheden is de Pluimersdijk afgesloten tussen 11 november en 11 januari 2020. Aanwonenden van de Pluimersdijk en perceeleigenaren hebben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de toegankelijkheid van hun terrein.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1431 Wed, 16 Oct 2019 16:54:27 +0200 Terugblik Week van de Opvoeding https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/terugblik-week-van-de-opvoeding-1431.html De week van 7 tot en met 13 oktober stond in het teken van de Week van de Opvoeding. Opvoeden is zo’n beetje het geweldigste, maar ook het meest moeilijke in het leven. We leren het vooral door het te doen. Op een moment wanneer het moeilijk is kan er informatie worden ingewonnen bij pedagogen of andere professionals. Toch ligt de wijsheid van het opvoeden vaak dichterbij dan wij denken, namelijk onze eigen kinderen. In de puurheid van het kind zitten vaak wijze gedachten verscholen. 

Vanuit deze gedachte heeft de gemeente Hof van Twente, samen met een aantal kinderen uit de gemeente en internationaal auteur Elma van Vliet, een vragenspel over opvoeden ontwikkeld. Elma van Vliet is onder meer bekend van ‘Mam/Pap vertel eens’ en het spel ‘Vraag Maar’. Zie voor aanvullende informatie: www.hofvantwente.nl/vraagmaar. Met behulp van het spel kunnen kinderen op een leuke manier in gesprek gaan met bijvoorbeeld hun ouders, familie of leerkrachten over onderwerpen die met opvoeden te maken hebben.

Ervaring kinderen:

Ervaringen professionals:

Wilt u uw ervaring delen? Dit kan via: info@hofvantwente.nl  

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-1430 Wed, 16 Oct 2019 11:59:54 +0200 Vroeg Eropaf: tijdig signaleren om financiële problemen te voorkomen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/vroeg-eropaf-tijdig-signaleren-om-financiele-problemen-te-voorkomen-1430.html Viverion, Wonen Delden, Salut en gemeente Hof van Twente gaan samen aan de slag om betalingsproblemen bij huurders zo snel mogelijk op te lossen. Afgelopen week ondertekenden de vier instellingen daarvoor een overeenkomst.

Hoe werkt de aanpak?

Het kan iedereen overkomen dat door diverse oorzaken de huur of andere vaste lasten een maand niet kunnen worden betaald. Soms komt het daarna wel weer goed, maar het kan ook leiden tot grotere financiële problemen. Als er niet op tijd een goede regeling wordt getroffen, komen er extra incassokosten bij en kan men zelfs te maken krijgen met een deurwaarder.

De woningcorporaties en de gemeente Hof van Twente willen er alles aan doen om (huur)schulden te voorkomen. Vandaar het project Vroeg Eropaf. Medewerkers van Salut, de corporatie of de gemeente gaan zo snel mogelijk nadat zij signalen ontvangen met huurders in gesprek. Er is vaak meer mogelijk dan mensen weten.

Bij het project Vroeg Eropaf wordt niet alleen samengewerkt met woningcorporaties, maar ook met o.a. ziektekostenverzekeraars en energieleveranciers.

Meer informatie?

Neemt u dan contact op met Viverion (088-3213210), Wonen Delden (074-3766464), Salut (0547-260053) of gemeente Hof van Twente (0547-858585).

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-605 Tue, 15 Oct 2019 10:03:58 +0200 Centrum Delden genomineerd als Schoonste Winkelgebied 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/centrum-delden-genomineerd-als-schoonste-winkelgebied-2019-605.html Dit is een nieuwsbericht van Nederland Schoon Tien finalisten

Voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 zijn de afgelopen maanden honderden winkelgebieden onderzocht waarbij observatieteams zijn ingezet en bezoekers zijn geënquêteerd. Uit alle deelnemers hebben de onderstaande finalisten het beste gescoord en zijn in de running voor de titel ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland 2019’, op alfabetische volgorde:

 • Centrum Brandevoort (Helmond)
 • Centrum Delden (Hof van Twente)
 • Centrum Domburg (Veere)
 • Centrum De Drossaard (Uden)
 • Centrum Hollum (Ameland)
 • Centrum Midsland (Terschelling)
 • Centrum Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)
 • Centrum Veere (Veere)
 • Centrum Vlieland (Vlieland)
 • Centrum De Wijk (De Wolden)

Op donderdag 31 oktober wordt de winnaar van de gemeente met de schoonste winkelgebieden van Nederland bekend gemaakt, en persoonlijk door NederlandSchoon verrast met een award en de gouden stoeptegel.

Daarnaast wordt op deze dag óók bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de categorieën:

 • Kleine gemeente met de schoonste winkelgebieden van Nederland
 • Middelgrote gemeente met de schoonste winkelgebieden van Nederland
 • Grote gemeente met de schoonste winkelgebieden van Nederland
 • Grootste stijger

Ook deze gemeenten ontvangen op 31 oktober van NederlandSchoon een award.

Zijn er vragen over de nominatie en/of over de bekendmaking? Mail dan naar winkelgebieden@nederlandschoon.nl

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-601 Tue, 15 Oct 2019 09:24:54 +0200 Bodemonderzoek naar asbest in speeltuintjes https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/bodemonderzoek-naar-asbest-in-speeltuintjes-601.html Vanaf 23 oktober 2019 start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met verschillende bodemonderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats in speeltuintjes, speelvelden en groenstroken in Goor, Diepenheim en Bentelo. De komende onderzoeken zijn de eerste van meerdere onderzoeken die in de periode 2019 tot 2023 zullen worden uitgevoerd. Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging met asbest, wordt voor de zekerheid een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in en rond de speeltuintjes en speelvelden. Het doel van het bodemonderzoek is uit te sluiten dat op de locatie van het speelterrein asbest aanwezig is.

Hoe gaat het bodemonderzoek in zijn werk?

Een gecertificeerd onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen in het (speel)terrein gaten geboord en/of sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren kunnen beschermende kleding dragen.

Om welke speeltuintjes en speelterreinen gaat het?

 • Bentelo: Kastanjestraat, ’t Kemerink en De Bunte.
 • Diepenheim: Het Elferink, Bekkenkamp en Kuimgaarden.
 • Goor: Rietzangerstraat, Nachtegaalstraat, Merelstraat, Het Jannink, Gossinksweide en het Zompepad. 

De aanwonenden van de speeltuinen en speelvelden krijgen een informatiebrief waarin de planning van het onderzoek is opgenomen.

Géén direct gevaar voor de gezondheid

Als er tijdens het onderzoek toch asbest wordt gevonden, dan levert dat geen direct gevaar voor uw gezondheid op. Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat van het onderzoek

Zodra het resultaat van het onderzoek bekend is, ontvangt u hierover weer een brief.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-595 Thu, 10 Oct 2019 08:00:00 +0200 Programmabegroting 2020-2023: Kiezen voor de toekomst https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/programmabegroting-2020-2023-kiezen-voor-de-toekomst-595.html Financiën op orde, maar daarvoor zijn lastige keuzes nodig Hof van Twente heeft ondanks de financiële uitdagingen een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Scholten: “Het was dit jaar niet eenvoudig. De bijdrage van het Rijk gaat alleen maar omlaag, terwijl onze kosten steeds verder stijgen, met name voor de zorg. Tegelijkertijd willen we een leefbare en sociale gemeente blijven, ook op de lange termijn. Er ligt nu een afgewogen voorstel waarin de zorg voor onze inwoners voorop staat en de gevolgen worden verdeeld over alle partijen. We doen wat we kunnen, maar de grens is nu wel bereikt. Het Rijk zal ons tegemoet moeten komen, zodat wij de begroting weer in evenwicht kunnen brengen en de pijnlijkste maatregelen weer kunnen verzachten.”

Om het ‘huishoudboekje’ sluitend te krijgen, stelt het college een breed pakket aan maatregelen voor. Op die manier draagt iedereen een steentje bij. Wethouder Scholten: ”De mogelijkheden om de kosten en opbrengsten te beïnvloeden zijn niet onbeperkt. Als gemeente heb je een paar ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien.” Zo ontkomt de gemeente niet aan bezuinigingen in het Sociaal Domein. Inwoners kunnen nog steeds rekenen op de zorg die ze nodig hebben. De bezuiniging wordt vooral gerealiseerd door meer grip op de samenwerking en vernieuwend werken. Verder stelt het college voor om te besparen op de gemeentelijke organisatie, de openbare ruimte en overige kosten.

Een andere maatregel is de verlaging van de gemeentelijke subsidies. We geven jaarlijks ruim 5 miljoen uit aan subsidies. Het college stelt voor om dat met € 500.000 per jaar te verlagen met ingang van 2022. Die maatregel wordt alleen toegepast op instellingen die jaarlijks € 25.000 of meer subsidie ontvangen. Het college realiseert zich dat dat fors is. Daarom wordt twee jaar de tijd genomen om, samen met de betreffende instellingen, te overleggen hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Een éénmalig ‘frictiebudget’ moet zorgen dat de verandering zo soepel mogelijk verloopt.Tot slot stelt het college voor om de OZB extra te verhogen met 10%. Het college wil tegelijkertijd de rioolheffing verlagen. Door die combinatie blijft de totale woonlastenstijging voor inwoners beperkt tot gemiddeld 1,5%.

Investeren in de toekomst

Naast maatregelen worden er ook investeringen voorgesteld om de gemeente toekomstbestendig te maken. Daarvoor wordt de Vitensreserve aangesproken. De investeringen richten zich op drie thema’s, in lijn met de Visie “SamenDoen!” 2018-2022: Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Wethouder Scholten: “We moeten in deze gebieden investeren om de leefbaarheid en dienstverlening ook op langere termijn op peil te houden.”

Grens bereikt

Wethouder Scholten: “De Programmabegroting bevat een afgewogen pakket aan maatregelen en investeringen. Daarmee is de grens wel bereikt. We snijden al dieper dan we willen. Als we nog dieper moeten gaan, dan tasten we onze financiële gezondheid aan. Onze gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een niet-sluitende programmabegroting in te dienen. Als het Rijk niet bijspringt, dan wordt dat een heel reëel scenario.”

Downloads

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-590 Wed, 09 Oct 2019 15:57:36 +0200 Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/wegwerkzaamheden-a1-apeldoorn-azelo-590.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat In oktober 2019 worden de werkzaamheden op het trajecten Deventer-Oost - Bathmen en Markelo-Rijssen op de A1 Apeldoorn-Azelo verplaatst naar de rechterrijbaan. Dit betekent dat het verkeer zich verschillende keren moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/u.

A1 Deventer-Oost - Bathmen

Vanaf vrijdag 4 oktober wordt het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen eerst naar de buitenkant van de weg geleid, zodat ruimte ontstaat om geleiderails te verplaatsen. Vanaf 12 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

A1 Markelo - Rijssen  

Vanaf maandag 14 oktober start de ombouw voor het verkeer tussen Markelo en Rijssen. Het verkeer wordt dan eerst over de buitenkanten van de weg geleid om geleiderails te kunnen verplaatsen. Vanaf 20 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

Nachtelijke afsluiting A1 richting Deventer vanwege sloop Fietsbrug De Wakels

In de nacht van zaterdag 19 oktober 22:00 uur tot zondagmorgen 06:00 uur is de A1 tussen aansluiting Rijssen (28) en aansluiting Markelo (26) in de richting van Deventer afgesloten. In die nacht wordt de oude fietsbrug De Wakels verwijderd.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

De fietsoversteek is hierdoor ook afgesloten, tot eind februari 2020. Fietsers worden omgeleid via de Markeloseweg / Rijssenseweg (ongeveer 3,5 km).

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

 • meer oponthoud in de spits
 • een inhaalverbod voor vrachtverkeer
 • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
 • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Advies aan weggebruikers

 • Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand
 • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
 • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
 • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-584 Wed, 09 Oct 2019 09:03:38 +0200 Lagere energiekosten en een comfortabel huis https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/lagere-energiekosten-en-een-comfortabel-huis-584.html Gratis en eerlijk advies in Hof van Twente Energie besparen, wie wil dat nu niet? Goed voor het klimaat, maar even zo goed voor je eigen portemonnee. En een duurzaam huis is ook nog eens een comfortabel huis.

Wil je aan de slag, maar verdwaal je ook in het oerwoud aan informatie? Schakel dan een wooncoach in van de stichting Duurzaam Thuis Twente (DTT). Een wooncoach is een deskundige noaber met verstand van zaken. Zowel over allerlei duurzame technieken, maar ook over de verschillende subsidies. Hij of zij komt thuis langs en denkt met je mee wat de mogelijkheden zijn om jouw huis te verduurzamen. Een wooncoach luister naar jouw wensen en vertelt je op een begrijpelijke manier wat de (on-)mogelijkheden. Zo weet je precies welke maatregelen je kunt nemen, wat een slimme volgorde is, hoe je dit kunt bekostigen en wat het oplevert. Of je nu kleine stapjes wilt zetten, of gelijk al helemaal van het aardgas af wil gaan.

Zo’n adviesgesprek is gratis, onafhankelijk en ook nog eens geheel vrijblijvend. De wooncoach adviseert, maar je beslist zelf of je stappen zet en welke bedrijven je daarvoor wilt inhuren!

Ook in Hof van Twente wonen 4 wooncoaches die u graag verder helpen. Voor meer informatie of om gelijk een afspraak te maken met een wooncoach kijk je op: https://www.duurzaamthuistwente.nl/

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-579 Tue, 08 Oct 2019 15:49:21 +0200 Kinderen Hof van Twente gaan op reis met schapen Bic en Lev https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/kinderen-hof-van-twente-gaan-op-reis-met-schapen-bic-en-lev-579.html Medewerkers gemeente schrijven zelf verhaal voor voorleesochtend Wat is de beste plek voor de schapen Bic en Lev? Die vraag staat centraal tijdens de voorleesochtend op donderdag 10 oktober. Net als in voorgaande jaren staat de voorleesochtend in het teken van duurzaamheid. Het verhaal is dit jaar extra speciaal: het is geschreven door ambtenaren van de gemeente die zich betrokken voelen bij het thema duurzaamheid. De illustraties worden gemaakt door het Goorse talent Lisa Kranenberg.

Alle 19 basisscholen in Hof van Twente doen dit jaar weer mee, in totaal met 38 groepen 1, 2 en 3. De kinderen worden voorgelezen  door  o.a. de  burgemeester, de  wethouders, raadsleden en mede-schrijvers van het verhaal. Net als vorig jaar is er dit jaar geen boek. De tekeningen worden tijdens het voorlezen getoond  op  het  digibord,  zodat de kinderen  tijdens het voorlezen makkelijk kunnen meekijken met de illustraties.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-574 Tue, 08 Oct 2019 15:00:38 +0200 Nieuwe subsidieregeling energiebesparing van kracht https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/nieuwe-subsidieregeling-energiebesparing-van-kracht-574.html Dit is een regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is. U kunt subsidie krijgen op isolatie van het dak, de gevels, de vloer of het aanbrengen van isolerend glas. Belangrijk is dat u pas subsidie kunt krijgen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, en wel na 15 augustus 2019. Ook geldt dat de werkzaamheden moeten zijn gedaan door een bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Kosten voor het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen niet worden ingediend voor de subsidie.

De termijn waarbinnen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.

Ook subsidie voor aanvullende maatregelen

Naast de SEEH kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen. Dit zijn maatregelen die uw huis beter isoleren of energiezuinig zijn. Denk bijvoorbeeld aan isolerende deuren, energiezuinige ventilatiesystemen, het installeren van een slimme thermostaat of het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem (voor een optimale balans in de verwarmingsinstallatie).

Ook hiervoor gelden verschillende voorwaarden. Op de website www.rvo.nl staat meer informatie.

Zeer energiebesparende maatregelen

Naast de hiervoor genoemde subsidies kan de aanvrager een bonus krijgen als gekozen wordt voor een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, waarbij hogere eisen aan onder andere de isolatiewaarden worden gesteld. Het gaat om isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren. Ook moet een systeem zijn aangelegd voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Subsidie aanvragen?

U kunt uw aanvraag indienen bij de RVO. Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh staan de voorwaarden en hoe u kunt deelnemen.

Wilt u gratis, onafhankelijk en vrijblijvend advies op maat voor uw huis? Neem dan contact op met Duurzaam (t)Huis Twente via info@duurzaamthuistwente.nl of telefonisch 088 – 1850 130. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-564 Wed, 02 Oct 2019 15:01:19 +0200 Mijlpaal Kindcentrum Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/mijlpaal-kindcentrum-markelo-564.html Op woensdag 2 oktober is in aanwezigheid van ongeveer 400 kleine bouwvakkers (leerlingen van beide basisscholen en kinderen kinderdagopvang) de starthandeling verricht voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum Markelo. Onder een heerlijk zonnetje werden drie palen in de grond geslagen door drie kinderen/directieleden namens de toekomstige gebruikers van het pand.

Een ruime delegatie van het consortium (Klaassengroep, Roos Ros architecten en Rouweler installatietechniek) en alle partners in dit project (basisscholen de Welp en de Zwaluw, stichting Kinderopvang Hof van Twente en gemeente) waren erbij. Een feestelijke gebeurtenis, aan elkaar gepraat door Gert-Jan ten Hoor van Climate Neutral Building (externe adviseur) en Pieter van Zwanenburg (portefeuillehouder jeugd/onderwijs in Hof van Twente) en afgesloten met een passend vuurwerk. Op de bouwhekken waren de winnende ontwerptekeningen van de Markelose kinderen te zien. Het bouwdoek met daarop alle innovaties in het nieuwe pand is door de wethouder samen met een leerlinge van de Welp onthuld.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-559 Tue, 01 Oct 2019 14:16:48 +0200 Saneringswerkzaamheden 1e Broekweg te Diepenheim nog tot 25 oktober https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/10/artikel/saneringswerkzaamheden-1e-broekweg-te-diepenheim-nog-tot-25-oktober-559.html Dit is een persbericht van Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaan de saneringswerkzaamheden aan de 1e Broekweg te Diepenheim langer duren dan gepland.

De werkzaamheden zullen vooralsnog duren tot 25 oktober. De omleidingen zijn tot die tijd ook nog van kracht.

In de week van 9 september startte Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met de bodemsanering van de wegbermen aan de 1e Broekweg in Diepenheim. In verband met de uitloop van de werkzaamheden is de weg nog tot 25 oktober afgesloten voor alle verkeer. Het Projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de 1e Broekweg zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen, voor zover mogelijk, verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS.

Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-555 Mon, 30 Sep 2019 09:34:35 +0200 Spel ‘Vraag maar’ van Elma van Vliet voor alle basisschoolleerlingen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/spel-vraag-maar-van-elma-van-vliet-voor-alle-basisschoolleerlingen-555.html Uniek spel ontwikkeld in kader van Week voor de Opvoeding De afgelopen periode heeft opvoedkundige Elma van Vliet, samen met een groot aantal kinderen uit Hof van Twente, het spel ‘Vraag maar’ ontworpen en gemaakt.
Met behulp van dit spel kunnen kinderen op een leuke manier in gesprek gaan met bijvoorbeeld hun ouders, familie of leerkrachten, over onderwerpen die met opvoeden te maken hebben. Wethouder Pieter van Zwanenburg: ‘Ik vind het belangrijk dat ouders in gesprek gaan en blijven met hun eigen kind. Goed contact tussen ouders en kinderen kan op latere leeftijd problemen voorkomen’.

Elma van Vliet is de internationaal bekende auteur van onder meer: ‘Mam/pap vertel eens’. Op 4 oktober aanstaande wordt het spel uitgereikt aan de kinderen die daaraan meegeholpen hebben. Dat gebeurt tijdens een gastles op de Heeckerenschool in Goor. Alle leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 uit Hof van Twente die de basisschool of het speciaal (basis)onderwijs bezoeken, krijgen het spel cadeau van de gemeente. Dat gebeurt in het kader van de ‘Week van de opvoeding’ die duurt van 7 tot en met 13 oktober aanstaande. Hun ouders worden per brief geïnformeerd over het spel.

‘Opvoeden is het mooiste, maar ook het meest moeilijke in het leven,’ zegt opvoedkundige Elma van Vliet. ‘Je haalt het niet uit een boekje. Er is ook geen opleiding voor. Je leert het door het te doen. Toch ligt de wijsheid van het opvoeden vaak dichterbij dan wij denken. De belangrijkste mensen in onze zoektocht naar opvoedadvies vergeten we wel eens. Dat zijn namelijk onze eigen kinderen. Van hun ongefilterde ideeën over opvoeden kunnen wij nog veel leren’.

Door het spelen van het spel worden sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen versterkt. Ook wordt het contact tussen kinderen en volwassenen gestimuleerd. Soms lastige thema’s worden bespreekbaar gemaakt op een vrijblijvende manier. Kortom: het aangaan van contact en verbinding  maken met anderen is een krachtig (opvoed)middel om het samen goed en fijn te hebben. De vragen uit het spel kunnen hier op een luchtige en liefdevolle manier bij helpen. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-545 Wed, 25 Sep 2019 11:44:17 +0200 Verenigingen kunnen nieuwe aanvraag doen voor buurtsport-/cultuurcoach https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/verenigingen-kunnen-nieuwe-aanvraag-doen-voor-buurtsport-cultuurcoach-545.html De rijkssubsidie voor de buurtsportcoach is uitgebreid en verlengd. De gemeente wil verenigingen en lokale instellingen daarom de mogelijkheid bieden nieuwe plannen in te dienen voor een buurtsportcoach en/of combinatiefunctie buurtsport-/cultuurcoach. De gemeente Hof van Twente zet buurtsportcoaches in omdat zij graag wil dat inwoners meer gaan sporten en bewegen. Niet alleen om het sporten op zich maar daarnaast ook om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen en de leefbaarheid in wijken/buurten te bevorderen. Ook het fit maken voor de arbeidsmarkt en mensen vitaler en gezonder houden kan een doel zijn.   

De gemeente zet samen met sportverenigingen en lokale instellingen, zoals scholen en zorginstellingen de buurtsportcoach of combinatiefunctionarissen in. De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente Hof van Twente al een aantal combinatiefunctionarissen en /of buurtsportcoaches ingezet. Dankzij sport en bewegen is al er verbinding gelegd tussen verschillende beleidsvelden zoals zorg, onderwijs en cultuur. Nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Nu de rijkssubsidieregeling is verlengd en uitgebreid, in ieder geval tot 2023, is er een nieuwe mogelijkheid voor verenigingen en instellingen in de gemeente Hof van Twente om plannen voor de inzet van een buurtsport- of cultuurcoach in te dienen. Van de vereniging/instelling wordt er wel een cofinanciering gevraagd van 60% van de ureninzet van de buurtsportcoach.  

Combinatiefunctie/cultuurcoach 

Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar ook voor een deel, te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).        

Buurtsportcoach 

Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt. Daarnaast zorgt hij/zij voor  verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.    

Buurtsportcoach of combinatiefunctie aanvragen? 

Wilt u van deze regeling gebruik maken voor uw vereniging of instelling dan dient u vóór 10 oktober a.s. een mail te sturen aan: martin.slagers@hofvantwente.nl. Graag in de mail een korte toelichting waarvoor u de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach wilt gaan inzetten.        

                              

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-540 Tue, 24 Sep 2019 13:57:03 +0200 Militaire oefeningen september en oktober https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/militaire-oefeningen-september-en-oktober-540.html Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 zal door de Koninklijke Landmacht worden geoefend in Overijssel en onder andere in of nabij de gemeente Hof van Twente.

Tijdens deze oefening zal er geoefend worden met 50 vrachtwagens, een Luchtmobiel Speciaal Voertuig (LSV) en een Terreinwagen MB in het bevoorraden van (fictieve) eenheden met 3 a 4 transporthelikopters Chinook en/of Apache en 1 drone van de luchtmacht. Hierbij zullen eenheden van pelotonsgrootte (120 personen)  in de openbare ruimte verblijven en vanuit daar hun werkzaamheden uitvoeren. Er zal gebruik worden gemaakt van vuurvoorstellingsmiddelen.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030 – 2180420, Jdvclaims@mindef.nl.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-526 Mon, 23 Sep 2019 10:33:48 +0200 Asfalteringswerkzaamheden Hengelosestraat Delden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/asfalteringswerkzaamheden-hengelosestraat-delden-526.html De gemeente Hof van Twente gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Hengelosestraat in Delden. Daarbij wordt de straat tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 30 september en duren ongeveer een werkweek.

Wat gaat er gebeuren?

Het wegvak tussen de Zuiderhagen en de komgrens wordt opnieuw geasfalteerd. De oude asfaltlaag wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw asfalt. Daarnaast wordt de weg op een aantal punten aangepast. Zo krijgt de nieuwe asfaltdeklaag brede rode fietsstroken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de fietsstrook ter hoogte van de huisnummers 22 en 24 naar de rijbaan verschoven, zodat het zicht vanuit die uitritten wordt verbeterd.

Wat betekent dit voor u als gebruiker?

Tijdens het werk is de weg afgesloten voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de rondweg. Fietsers worden omgeleid via het Rentmeesterlaantje en de Twickelerlaan. Het centrumwinkelgebied en de Langestraat blijven vanaf de Zuiderhagen bereikbaar. Met Keolis zijn afspraken gemaakt over de aanliggende bushaltes van lijn 66. Keolis informeert de reizigers hierover.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-520 Mon, 23 Sep 2019 09:57:59 +0200 P10 zoekt parels op het platteland https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/p10-zoekt-parels-op-het-platteland-520.html Dit is een nieuwsbericht van P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten

Wedstrijd met 2.500 euro voor de mooiste parel

De P10 daagt ‘parelkwekers’ uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. Het netwerk van grote plattelandsgemeenten geeft met deze wedstrijd weer een bijzondere invulling aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. Onder een parel verstaat de P10: een plek die het bezoeken waard is, een energiek evenement of een bruisend initiatief.  De parelkweker die de meest indrukwekkende parel inlevert, wint de prijs en krijgt € 2.500. Met de inzendingen stelt de P10 een route samen door heel Nederland. Inzenden kan tot 11 oktober 2019.

P10-voorzitter en burgemeester van de gemeente Opsterland Ellen van Selm: “Bewoners van het platteland hebben een ongekende kracht om samen de meest prachtige plekken of evenementen te organiseren. Die plekken, maar ook de energie van inwoners willen we met deze prijs onder de aandacht brengen bij een breed publiek.”

Voorwaarden & aanmelden

De Henk Aalderink-prijs is in het leven geroepen om aan Nederland te laten zien wat er op het platteland gebeurt. De inzendingen sluiten aan bij de doelstellingen van de Henk Aalderink-prijs. De parel is het bezoeken waard, open voor publiek en draagt bij aan de leefbaarheid. Bij voorkeur is de parel door dorpen of groepen inwoners zelf geïnitieerd. Uitgebreide informatie over de wedstrijd is te vinden op www.p-10.nl/ha-prijs, daar kunnen parels ook ingediend worden.

Prijsuitreiking en jury

Op 27 november 2019 -tijdens de Wintersessie van de P10- maakt de jury bekend wie de winnaar is. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van 2.500 euro en publiciteit. De jury bestaat dit jaar uit Bettina Bock (ruraal en socioloog en bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland), Dingena Mol (winnaar van de Henk Aalderink-prijs 2018) en Jos Vranken (managing director NBTC Holland Marketing).

Toeristische route van plattelandsparels

Van de ingezonden plattelandsparels stelt de P10 een route samen die geïnteresseerden over het Nederlandse platteland voert. Deze route wordt tijdens uitreiking ook aan Jos Vranken van NBTC Holland Marketing overhandigd. NBTC werkt aan het themajaar ‘De Ode aan het Nederlandse landschap’, een verhaallijn die is bedoeld om (buitenlandse) toeristen de schoonheid en diversiteit van ons landschap te laten ervaren. De P10 is er van overtuigd dat het Nederlandse platteland deze ode ook verdient en hoopt dit te bewijzen aan de hand van de inzendingen.

P10

De P10 is het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten. Inmiddels zijn 20 gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. Voorzitter Ellen van Selm: “Ons platteland bruist, het is er levendig en daardoor ontstaan vernieuwende initiatieven en ideeën. Dat is ontzettend mooi én ook hard nodig voor de toekomst.” De P10 heeft een strategische agenda waarin de positie van het platteland in het oplossen van de vraagstukken van Nederland wordt uitgewerkt. Een aantrekkelijk en vitaal platteland is van belang voor de duurzame toekomst van geheel Nederland.

Voorgaande prijswinnaars

In 2018 organiseerde de P10, ter ere van haar 10-jarig jubileum, een fotowedstrijd. Fotograaf Dingena Mol won met haar foto ‘Waar de aardappels vandaan komen’. Van de 10 meest tot de verbeelding sprekende foto’s stelde de P10 een reizende tentoonstelling samen. In de voorgaande jaren werd de Henk Aalderink-prijs uitgereikt aan inspirerende leefbaarheidsprojecten en -initiatieven. In 2017 won het dorp Witteveen met het project Naoberschap. In 2016 ging de prijs naar het project Wijnjewoude Energie Neutraal

 

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-515 Thu, 19 Sep 2019 11:13:49 +0200 Hoe houden we jongeren in Hof van Twente? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/hoe-houden-we-jongeren-in-hof-van-twente-515.html Dat is één van de belangrijkste onderwerpen volgens een aantal grote werkgevers in Hof van Twente. Eén van de opties om daar concreet iets mee te doen is het Jong Talent Programma. Het doel van dit project is om jonge mensen bekend te maken met werken in Hof van Twente. Jongeren komen direct in dienst bij een bedrijf terwijl ze ook ervaring bij andere regionale/lokale bedrijven opdoen en zo naast het vak ook zichzelf kunnen ontwikkelen.

Lees meer over dit traineeprogramma.

Welke werkgevers hebben hier interesse in? Laat het voor 30 september weten aan Renée Kleywegt (06-40606509).

]]>
Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
news-509 Thu, 19 Sep 2019 11:00:46 +0200 Energiefonds voor ondernemers in de Hof? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/energiefonds-voor-ondernemers-in-de-hof-509.html Verschillende Twentse gemeentes bieden een Energiefonds voor ondernemers om jullie te ondersteunen in de financiering van verduurzamende maatregelen. Door dit fonds kun je als ondernemer via de gemeente tegen een interessant tarief geld lenen om je gebouwen te verduurzamen. De gemeente Oldenzaal is daar een voorbeeld van.
 
Voor wie van jullie biedt dit een oplossing en wie zou hier dan ook gebruik van willen maken? We gaan er dan in deze peiling voor het gemak vanuit dat de voorwaarden lijken op die van de gemeente Oldenzaal. Als er voldoende animo is, kunnen we een vergelijkbaar fonds in gemeente Hof van Twente in het leven roepen.
 
Interesse of een vraag? Laat het voor 30 september weten aan Renée Kleywegt (06-40606509). We horen ook graag onder welke voorwaarden je mee zou willen doen.

]]>
Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
news-504 Wed, 18 Sep 2019 14:49:45 +0200 Inlevertermijn ontwerpwedstrijd mozaïekbank vanwege 100 jaar algemeen kiesrecht verlengd https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/inlevertermijn-ontwerpwedstrijd-mozaiekbank-vanwege-100-jaar-algemeen-kiesrecht-verlengd-504.html Dit jaar kent Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht. De gemeente Hof van Twente besteedt aandacht aan dit kroonjaar op twee manieren. Leerlingen van de basisscholen zijn welkom in het gemeentehuis voor een les en een rondleiding. De scholen zijn hiervoor per brief benaderd. Ook wil de gemeente samen met de inwoners een mozaïekbank ontwerpen, als blijvende herinnering aan 100 jaar algemeen kiesrecht. Inwoners kunnen meedenken over het ontwerp voor de mozaïekbank en meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Alle inwoners van Hof van Twente mogen meedoen aan deze wedstrijd. Het ontwerp moet verwijzen naar verkiezingen en (vrouwen)kiesrecht. Het initiatief voor deze blijvende herinnering kwam van raadslid William Sanchez (GroenLinks).

De flyer kunt u hier downloaden of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Het schetsontwerp voor de mozaïekbank moet uiterlijk 15 oktober 2019 bij de gemeente Hof van Twente worden ingeleverd. Dit kan bij de receptie in de publiekshal Het ontwerp kan ook naar het emailadres: griffie@hofvantwente.nl worden gestuurd.

Jury

Een jury die bestaat uit de zeven fractievoorzitters van de politieke partijen in Hof van Twente en een vertegenwoordiger van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente kiest het winnende ontwerp.

Meedoen

Iedereen die wil, mag helpen met het beplakken van de bank volgens het ontwerp. De ervaren mozaïek-vrijwilligers van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente helpen daarbij.

De bank krijgt een mooie plek bij het gemeentehuis. Iedereen die na de zomer wil helpen bij het mozaïeken van de steentjes kan zich aanmelden via info@ateliergein.nl of bij: info@stadslandbouw.nl.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-499 Wed, 18 Sep 2019 09:30:31 +0200 Nieuwsbrief ondernemersloket september https://mailchi.mp/8d26e70171e7/nieuwsbrief-ondernemersloket-september-2019?e=58f661125d Lees de nieuwsbrief van het ondernemersloket van september 2019.  

]]>
Nieuws ondernemers
news-492 Tue, 17 Sep 2019 16:00:26 +0200 Scala aan activiteiten tijdens World Cleanup Day 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/scala-aan-activiteiten-tijdens-world-cleanup-day-2019-492.html Op vrijdag 20 september om 15.00 uur reikt wethouder Harry Scholten een zwerfafvalpakket uit aan Amy van Heuven uit Markelo. De inhoud van dat pakket kan zij gebruiken voor het ophalen van zwerfafval. Amy haalde eerder deze maand de krant met haar acties om Markelo schoon te houden en deed daarbij een oproep aan de gemeente. Amy wil graag dat de gemeente spullen ter beschikking stelt voor het ophalen van zwerfafval en dat de gemeente het zwerfafval, dat verzameld is, ook ophaalt.

Diezelfde vrijdag staan de wijkbeheerders en medewerkers van de gemeente op de markt in Goor tussen 09.00 en 12.00 uur. Zij beantwoorden vragen van inwoners en gaan in gesprek over onder meer zwerfafval.

Door het centrum van Goor fietsen die ochtend de zogenaamde ‘schoonhosts’. Zij vragen op een ludieke manier aandacht voor het voorkomen van zwerfafval.

Tot slot staan de afvalcoaches van Twente Milieu bij de milieupleintjes op het Weversplein en aan de Van Kollaan in Goor.

Zaterdag 21 september

Zaterdag 21 september gaan groepjes inwoners zwerfvuil verzamelen in hun wijk of buurt.

Het startpunt is dit keer in de gemeentewerf in Markelo (Schoolstraat 13A) om 09.30 uur. Jaap de Boer van ‘Helemaalgroen.nl’ geeft dan samen met Amy het startsein voor de opruimacties. Vanaf 12.00 uur die dag kan het ingezamelde zwerfafval ingeleverd worden bij de gemeentewerf. Alle medewerkers krijgen daar – als dank – een versnapering.

Inmiddels hebben zich hiervoor al enkele groepen aangemeld. Amy gaat zwerfafval verzamelen met een groepje kinderen uit Markelo en ook de Lionsclub Goor komt met een groep. De gemeente faciliteert met materialen en zorgt voor het afvoeren van het verzamelde zwerfafval.

Aanmelden voor World Cleanupday

Inwoners die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen nog aansluiten bij één van de acties. Maar ze mogen ook hun eigen schoonmaakactie aanmelden. Aanmelden kan via info@hofkracht.nl of 06-41008824.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze acties of over World Cleanup Day? Neem dan contact op met Jeanet van der Kraats, medewerker afval gemeente Hof van Twente. U kunt haar mailen: J.vanderkraats@hofvantwente.nl of bellen: 0547 – 858585.

Deze activiteiten worden georganiseerd door Hofkracht in samenwerking met de gemeente Hof van Twente.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-472 Mon, 16 Sep 2019 13:37:00 +0200 Wijziging: Wheedijk Markelo vanaf 7 oktober afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/wijziging-wheedijk-markelo-vanaf-7-oktober-afgesloten-472.html Let op: gewijzigde data

In de week van 7 oktober start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met de bodemsanering van de wegbermen aan de Wheedijk in Markelo. Dit betekent dat de weg vanaf 7 oktober tot 4 november afgesloten is voor alle verkeer. Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Wheedijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-466 Fri, 13 Sep 2019 14:20:43 +0200 Inloopspreekuur 'Ervaar het openbaar vervoer' https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/inloopspreekuur-ervaar-het-openbaar-vervoer-466.html

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Hof van Twente.

 • Wanneer:  8 oktober, 12 november en 10 december 2019
 • Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
 • Waar:  Bibliotheek, Goor

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Proefreis

Tijdens de proefreis op donderdag 17 oktober 2019 laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. U reist op eigen kosten. Als u zich hebt aangemeld, krijgt informatie over het exacte tijdstip en opstapplaats.

Aanmelden kan tijdens het inloopspreekuur op 8 oktober, via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130.  

Meer informatie

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. 

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. 

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-459 Fri, 13 Sep 2019 14:02:49 +0200 Weg tussen Markelo en Holten 3 weken afgesloten voor werkzaamheden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/weg-tussen-markelo-en-holten-3-weken-afgesloten-voor-werkzaamheden-459.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat

In het kader van de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo wordt ook de aansluiting met de Markeloseweg (afrit 27) aangepakt. Op de plaats van de toe-en afritten komt een rotonde. Hiermee ontstaat een veilige en toekomstbestendige situatie.

Daarnaast wordt het gedeelte tussen de rotondes, over beide viaducten dus, ook voorzien van een nieuw wegdek.

In overleg met onze opdrachtgever Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is ons voornemen deze werkzaamheden in 3 weken tijd uit te voeren. Hiertoe is het noodzakelijk om zowel de Markeloseweg als de toe-en afritten van en naar de A1 tijdelijk af te sluiten. Deze tijdelijke afsluiting geldt ook voor de ventweg tussen de Roudaalterweg en de Langstraat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 23 september tot en met 13 oktober. Dit zijn de weken 39, 40 en 41. Wij realiseren ons dat dit voor zowel de weggebruiker als de omgeving hinder veroorzaakt. De keerzijde van deze werkwijze is dat na deze 3 weken de aansluiting van de Markeloseweg met de A1 helemaal gereed is. Hierboven is een afbeelding van de nieuwe situatie te zien met de rotondes.

Met de nood-en hulpdiensten hebben we de afspraak dat zij te allen tijde door kunnen rijden. Zowel van en naar de A1 als over de Markeloseweg.  Er wordt een omleidingsroute ingesteld en aangegeven met borden. De aansluitingen 26 (Lochem) en 28 (Rijssen) blijven in deze periode gewoon bereikbaar.

Hinder voor de weggebruikers en omgeving

Tijdens deze afsluiting van 3 weken kunnen voetgangers en (bron)fietsers wel gebruik blijven maken van de ventweg, de nood-en hulpdiensten ook. Er wordt een omleidingsroute ingesteld en aangegeven met borden.

Advies aan weggebruikers

 • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
 • Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
 • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.
]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-453 Thu, 12 Sep 2019 13:53:00 +0200 Update aanpak onbeveiligde overwegen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/update-aanpak-onbeveiligde-overwegen-453.html Dit is een persbericht van ProRail Op 27 mei heeft in het gemeentehuis van het Hof van Twente een informatieavond plaatsgevonden over de aanpak van de onbeveiligde overwegen in de gemeente. De opkomst was hoog en de betrokkenheid groot. Er zijn veel ervaringen, inzichten en ideeën uitgewisseld. ProRail en de gemeente zijn met alle inbreng aan de slag gegaan en werken bepaalde scenario’s uit, hier geven wij u graag een update over.

 • De onbeveiligde overwegen ten westen van Goor, de Kooidijk en Herikervlierweg: het is duidelijk dat het recreatief belang erg groot is. Gesprekken met belangenvertegenwoordigers (o.a.Routenetwerken Twente, Fietsersbond en Wandelnet) over juiste maatregelen zijn inmiddels opgestart.
 • Voor de IJsbaanweg en Heijinksweg aan de rand van Goor, lopen de suggesties voor maatregelen erg uit elkaar. Voor een goede afweging van belangen en criteria is een vervolg in een kleinere werkgroep nodig. Een aantal mensen heeft zich hiervoor aangemeld en een 1e werksessievindt eind deze maand plaats. Ook Landgoed Weldam wordt bij de afwegingen nauw betrokken. Het is niet meer mogelijk om u voor de werkgroepaan te melden.
 • Voor de aanpak van de spoorwegovergang bij het station, het Zompepad,  kwamen veel suggesties binnen en in de gesprekken werd duidelijk dat deze overweg een belangrijke verbinding is voor voetgangers en fietsers. ProRail onderzoekt nu of het mogelijk is om voor het station een zuidelijke toegang te maken zodat het beveiligde stationsoverpad het gebruik van het Zompepad kan overnemen.
 • Ten oosten van Goor liggen vier onbeveiligde overwegen (o.a. Wachtpostdijk en Grensweg) die ook gezamenlijk moeten worden bekeken. Daarom vinden er diverse gesprekken plaats met betrokkenen.
 • De overige onbeveiligde overwegen, ten oosten van het zijkanaal naar Almelo,worden apart bekeken in samenspraak met direct belanghebbenden.

Dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid op deze overwegen te vergroten staat voor ProRail, Gemeente en Provincie niet ter discussie. De manier waarop we dit doen hangt erg af van inbreng uit de buurt, van belanghebbenden en andere betrokkenen. 

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ProRail. U kunt ProRail bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-439 Wed, 11 Sep 2019 12:09:09 +0200 Vacature rioolbeheerder (36 uur per week) https://www.hofvantwente.nl/bestuur/werken-bij-de-gemeente/vacatures/leden-commissie-bezwaarschriften.html  

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-433 Thu, 05 Sep 2019 17:14:05 +0200 Invoering Diftar in Hof van Twente succesvol verlopen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/invoering-diftar-in-hof-van-twente-succesvol-verlopen-433.html Per 1 januari 2017 is in Hof van Twente het diftar systeem voor het ophalen van huisvuil ingevoerd. Vanaf die datum vroegen we aan onze inwoners hun afval nog beter te scheiden. De invoering van Diftar is in Hof van Twente tot nu toe positief verlopen, blijkt uit de evaluatie en een onderzoek onder de de inwoners van Hof van Twente **)

De doelstelling om in 2030 te komen tot een afvalloos (Hof van) Twente lijkt haalbaar. In 2016 werd nog 180 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld. In 2018 was dit al gedaald naar 85 kg per inwoner per jaar. Dit is fors minder dan de verwachting uit het afvalstoffenbeleidsplan dat de raad in 2015 vaststelde (148 kg). Wel moeten nog verdere stappen gemaakt worden op weg naar het doel.

Inwoners bedankt!

In 2015 heeft de gemeenteraad het afvalstoffenbeleidsplan vastgesteld en daarbij aangegeven dat er in 2019, na 2 jaar diftar, een evaluatie moest plaatsvinden. In het plan is destijds gekozen voor het scenario “koploper duurzaamheid”. Daarvoor moest de verpakkingencontainer worden ingevoerd en werd aansluitend overgegaan worden op diftar.Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de bewustwording van de inwoners van Hof van Twente op het gebied van afvalscheiden en afvalvermindering zijn we in Hof van Twente veel verder gekomen dan de verwachtingen waren in het afvalstoffenbeleidsplan. Daarvoor willen we onze inwoners dan ook hartelijk danken!

Tevredenheid

De gemeente Hof van Twente is tevreden met het resultaat van diftar. Er is onder onze inwoners een enquête gehouden om te peilen hoe zij over de afvalinzameling en diftar denken. De meeste inwoners onderschrijven de doelstelling om te komen tot een afvalloos Hof van Twente (met maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar). **)

Vervolg

De evaluatie wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. De komende tijd gaan we inzetten op meer bewustwording welk afval in welke container hoort. Op dat punt is nog best veel te winnen. Daarnaast stelt het college aan de raad de vraag of er wijzigingen in de inzameling moeten komen om onder de doelstelling te komen.

Klik hier voor de bijlage

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-421 Wed, 04 Sep 2019 13:43:49 +0200 Test sirene Nortrhein-Westfalen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/test-sirene-nortrhein-westfalen-421.html Op donderdag 5 september om 10.00 uur worden in Nordrhein-Westfalen in Duitsland de sirenes getest. Mogelijk kunnen inwoners die in het grensgebied wonen dit ook horen. Mocht u dit horen, dan hoeft u niets te doen. Het betreft een test bij onze Oosterburen.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-415 Mon, 02 Sep 2019 16:18:23 +0200 Project Bees Are Few in Diepenheim genomineerd voor Landschapsprijs Overijssel 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/project-bees-are-few-in-diepenheim-genomineerd-voor-landschapsprijs-overijssel-2019-415.html Het project Bees Are Few in Diepenheim is genomineerd voor de Landschapsprijs Overijssel 2019! Landschap Overijssel nomineert dit project "omdat het concreet is en vele partijen betrokken zijn. Het is een feel good project, dat op meerdere plaatsen zichtbaar is, met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied". Mensen kunnen tot en met 27 september hun stem uitbrengen op deze website. De prijsuitreiking is op 17 oktober.

Bees Are Few

Bees Are Few is een project waarbij kunst en biodiversiteit samenkomen. Beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp maakten bij gebied Het Hazendam een monument voor de verdwenen bijenvolken: twee ‘echte’ bijenkasten die moesten zoemen met levende bijenvolken en vijf versteende bijenkasten. Om de omgeving nog aantrekkelijker te maken voor zowel bijen als mensen, is het gebied afgelopen voorjaar opnieuw ingericht. Vrijwilligers en diverse organisaties hebben samen fruitbomen geplant, bloemen ingezaaid en de bijenkasten verplaatst zodat bijen de kasten nog beter weten te vinden.Betrokken organisaties waren naast gemeente Hof van Twente de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, IVN Diepenheim, Kunstvereniging Diepenheim, Landgoed Weldam, LTO Noord, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Landschapsprijs

Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat de prijs niet naar een gemeente, maar naar een gemeentelijk project. De stem van inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. Deze jury beoordeelt de projecten onder meer op beleid, uitvoering, actualiteit en borging in het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2019 op donderdag 17 oktober. De prijs bestaat uit een lindeboom en een geldbedrag van €2500 en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-409 Mon, 02 Sep 2019 16:03:02 +0200 Tweede fase Projectbureau BAS https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/tweede-fase-projectbureau-bas-409.html In de week van 9 september a.s. start Projectbureau BAS met de 2e fase van de bodemsanering van de wegbermen aan de Hazendammerweg.

Dit betekent dat de weg voor een periode van 2 weken (gedeeltelijk) wordt afgesloten voor alle verkeer. Het projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente. De wegbermen aan de Hazendammerweg zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde grond van de bermen voor zover mogelijk verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond.

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl óf telefonisch: 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-403 Mon, 02 Sep 2019 14:13:35 +0200 Burendag 28 september 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/burendag-28-september-2019-403.html Op 28 september 2019 is het weer Burendag. In veel straten worden er dan activiteiten georganiseerd of een buurt- of straatfeest gehouden. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Bij bijvoorbeeld een straatafzetting moet u altijd een vergunning aanvragen, is dit niet het geval dan kan het zijn dat voor uw evenement een melding voldoende is.

Op deze pagina kunt u zien of voor uw evenement een vergunning moet worden aangevraagd of dat u kunt volstaan met een melding. Een vergunningaanvraag of een melding moet uiterlijk 6 september a.s. door ons zijn ontvangen. Vraag uw evenement dan ook op tijd aan! Aanvragen of meldingen die te laat door ons worden ontvangen kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze vergunningverleners op 0547-858585 of via info@hofvantwente.nl

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-397 Mon, 02 Sep 2019 11:45:42 +0200 Doe mee aan de World Cleanup Day op 21 september https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/doe-mee-aan-de-world-cleanup-day-op-21-september-397.html Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day. Deze dag wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar gaan we samen met ruim 160 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven.  

Doel van de World Cleanup Day 2019

Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil! En vooral ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken aan oplossingen.

Aanmelden World Cleanup Day 2019

Voor Hof van Twente kunt u zich aanmelden voor een schoonmaakactie. U kunt aansluiten bij één van de acties, maar u kunt hier ook uw eigen schoonmaakactie aanmelden.

Voor meer informatie kunt u kijken op : www.worldcleanupday.nl

Nog meer septemberschoonmaak

Niet in de gelegenheid om op zaterdag 21 september 2019 de handen uit de mouwen te steken? Op vrijdag 20 september is het Keep it Clean Day

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/keep-it-clean-day

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-392 Mon, 02 Sep 2019 09:48:32 +0200 Solarboom op Kaasplein Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/09/artikel/solarboom-op-kaasplein-markelo-392.html Komende dagen plaatst gemeente Hof van Twente een Solarboom op het Kaasplein in Markelo. Deze metalen boom wordt voorzien van negen zonnepanelen, waarna bewoners, bezoekers en toeristen in Markelo gratis de e-bike kunnen opladen bij hun bezoek aan het centrum. Op deze manier wil de gemeente het thema duurzaamheid zichtbaar maken in het straatbeeld, door lokaal opgewekte energie in te zetten voor de eigen omgeving. Tevens kunnen mensen die de fiets opladen in de tussentijd genieten bij de lokale horecazaken of even winkelen bij de winkels in het centrum van Markelo.

De werkzaamheden buiten worden uitgevoerd door Lankamp Totaaltechniek uit Markelo. De productie van de op maat gemaakte Solarboom wordt begeleid door het Goorse bureau StadLandWater. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uitvoeringszaken, neemt u dan contact op met Wouter Stadhouders. Hij is telefonisch bereikbaar via 0547-276389.

Vanaf 2 september zullen de eerste werkzaamheden plaatsvinden naast de Rabobank-pinbox aan de Grotestraat. De oplevering van de energie leverende boom staat gepland voor vrijdag 13 september, wanneer ook de zonnepanelen op de Kaasfabriek opgeleverd zullen worden.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-382 Wed, 28 Aug 2019 11:42:30 +0200 Werkzaamheden Plein onder de Platanen Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/werkzaamheden-plein-onder-de-platanen-diepenheim-382.html Gemeente Hof van Twente gaat het plein onder de Platanen in Diepenheim deels opknappen. Die werkzaamheden beginnen aanstaande maandag 2 september en duren ongeveer een week.

Wat gaat er gebeuren?

Op het plein komt een groenvak aan de kant van de Goorseweg. Op die plek wordt de bestrating weggehaald. Ook de muur wordt verwijderd (met uitzondering van het deel waarin de water- en elektriciteitsaansluitingen zitten). Daar voor in de plaats komen een gazon en enkele zwerfkeien. Aan het eind van dit jaar, in het plantseizoen, worden nog vijf bomen in het groenvak geplant. De huidige aanpassingen gebeuren in overleg met de werkgroep, ontstaan uit een burgerinitiatief, zodat het aansluit op de visie die de werkgroep heeft opgesteld voor de rest van het plein.

Tijdens het werk is het plein deels afgezet. Er zijn geen gevolgen voor het verkeer en de wekelijkse markt. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-387 Mon, 26 Aug 2019 15:03:00 +0200 Uitloop werkzaamheden Cottwicherbrug in de N346 tussen Goor en Delden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/uitloop-werkzaamheden-cottwicherbrug-in-de-n346-tussen-goor-en-delden-387.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat. Bij uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de Cottwicherbrug is uitloop in de planning ontstaan. Er wordt 1 week uitloop verwacht in de werkzaamheden, waardoor verkeersmaatregelen tot en met 2 september op de brug staan. Nadat de brug gereed is wordt de tijdelijke verharding nog verwijderd, waarbij ook kortdurend verkeersmaatregelen toegepast worden. Voor het verkeer betekent dit:

Tot en met 2 september:

 • Voor doorgaand verkeer tussen Goor/Lochem en Delden/Hengelo blijft de adviesroute gelden via de N347, A1 (op- en afrit 28; Rijssen) en A35 (op- en afrit 28; Delden);
 • Lokaal gemotoriseerd verkeer en landbouwverkeer kan via de N346 blijven rijden, maar wordt via de parallelbaan en de Cottwicher-parallelbrug geleid;
 • Voor fietsers vanuit Delden naar Goor is de brug gestremd, fietsverkeer richting Goor wordt omgeleid via de Sluis Delden, kanaalweg en Hengelerbrug.
 • Fietsers vanuit Goor naar Delden kunnen vanaf 26 augustus, via de zuidzijde, lopend de brug passeren.
]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-361 Wed, 14 Aug 2019 16:00:46 +0200 Uitnodiging bijeenkomst dementievriendelijk Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/uitnodiging-bijeenkomst-dementievriendelijk-hof-van-twente-361.html 5 of 12 september. Denkt u mee? Samen voor een dementievriendelijk Hof van Twente

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waarin wij gaan kijken wat er nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. Wilt u ook meedenken? Kom dan naar een van de bijeenkomsten in Delden of Goor. U bent van harte welkom! 

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de avond van 13 mei 2019 over dit onderwerp.  Bij die bijeenkomst hebben sommigen zich opgegeven om mee te denken hoe een kern dementievriendelijk gemaakt kan worden. Maar ook als u daar niet bij was kunt u meedoen. We beginnen in Goor en Delden. Vervolgens zijn de andere kernen aan de beurt.

Samen met u gaan we kijken wat er nodig is om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen. Worden er bijvoorbeeld bepaalde activiteiten gemist, zijn er bepaalde behoeftes, hoe kan de fysieke leefomgeving worden aangepast, etc. 

Kom naar de bijeenkomst in Delden op donderdag 5 september 2019 

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: in het Noaberhoes (vv Rood Zwart), Langestraat 155 Delden

Of de bijeenkomst in Goor op donderdag 12 september 2019

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: De Reggehof (ruimte 1.09)

Noteert u vast de datum! Wij vinden het fijn als u ons laat weten of u aanwezig bent. Dat kan bij Salut door te bellen: 0547-260053, mailen: info@salut-welzijn.nl of appen: 06-20894999

Wij zien u graag op 5 of 12 september!

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-352 Tue, 06 Aug 2019 13:19:30 +0200 Maak kans op een groene voortuin https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/maak-kans-op-een-groene-voortuin-352.html Help, mijn tuin heeft tegels! Wie in Overijssel kans wil maken op een groene voortuin kan meedoen aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!”. Met deze actie wil de provincie Overijssel tuineigenaren stimuleren om tegels en stenen te vervangen door groen. Tuinen met bloemen en planten trekken vlinders, vogels en insecten aan. Bovendien is een groene tuin belangrijk in verband met de klimaatverandering: ze vangen regenwater beter op en zorgen voor verkoeling bij hitte. Van alle aanmeldingen maken 10 tuineigenaren door loting kans op een ‘make-over” van hun voortuin. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2019 via www.helpmijntuinheefttegels.nl 

We zien het steeds vaker, versteende voortuinen. Naast dat het misschien wat saai is, brengt het ook andere moeilijkheden met zich mee. Zo kan een versteende voortuin in de zomer ontzettend warm worden. Die hitte merk je ook in je huis. Met een hevige regenbui kan het water niet de grond in. Regenwater komt daarmee in ons riool terecht. Dat is jammer, want dat is niet goed voor de kwaliteit van het water. En we zien dat het slecht gaat met onze insecten, bijvoorbeeld met de vlinders in Nederland. Met een groene tuin vol met bloemen, krijgen zij meer kans om te overleven!

De loting van de tien winnaars is begin september. De tuinen worden in het najaar door professionele hoveniers groen gemaakt.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-347 Tue, 06 Aug 2019 09:05:00 +0200 Doe een aanvraag voor uw buurt of wijk https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/doe-een-aanvraag-voor-uw-buurt-of-wijk-347.html Wijkbeheerders helpen ideeën voor de buurt realiseren Wanneer u een goed idee hebt om iets te verbeteren in uw buurt of straat dan willen de wijkbeheerders van de gemeente Hof van Twente u graag helpen uw idee te realiseren.    Het gaat om ideeën die uw straat of buurt verbeteren en die ook zorgen voor meer saamhorigheid en ontmoeting in de buurt.

De meeste ideeën kosten geld en dat kan een belemmering zijn om een mooi idee uit te voeren. De gemeente vindt dat een gemiste kans. Wijkbeheer wil graag meewerken aan het vergroten van de leefbaarheid en saamhorigheid in uw straat of wijk.

Heeft u een idee waarmee u uw  straat, buurt of wijk kunt verbeteren en zijn uw buurtbewoners bereid mee te helpen om dit te realiseren? Laat het ons dan weten. Aanmelden kan eenvoudig. Hieronder leest u hoe.

Spelen, ontmoeten of vergroenen

Om wat voorbeelden te geven van mooie ideeën:

 • Samen het speelterrein opknappen en de speeltoestellen schilderen?
  Wij stellen de benodigdheden hiervoor graag beschikbaar.
 • Eetbaar groen bij u voor de deur?
  Wij helpen u graag met het realiseren van de plannen hiervoor.
 • Een ontmoetingsplek maken voor jong en oud?   
  Vraag naar de mogelijkheden.
 • Beplanting vervangen? De wijkbeheerders helpen u graag bij uw keuze.

Aanmelden

Hebt u een goed idee voor uw wijk of buurt? Dat kunt u eenvoudig aanmelden via een formulier op de website van de gemeente Hof van Twente. U vindt het formulier via deze link: https://www.hofvantwente.nl/wonen/wijkbeheer.html. Aanmelden kan nog tot 1 september 2019.

U kunt uw idee ook inleveren bij één van de wijkbeheerders. U kunt de wijkbeheerders mailen: L.deBoer@hofvantwente.nl of bellen: 0547 – 858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-343 Fri, 02 Aug 2019 15:43:33 +0200 Nieuwsbrief ondernemersloket augustus https://mailchi.mp/c2e4cd359bad/nieuwsbrief-ondernemersloket-augustus-2019?e=aead51b5e0 Lees de nieuwsbrief van het ondernemersloket van augustus 2019  

]]>
Nieuws ondernemers
news-338 Fri, 02 Aug 2019 13:11:22 +0200 N35 tussen Raalte en Wierden weer open https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/08/artikel/n35-tussen-raalte-en-wierden-weer-open-338.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat De (groot) onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat tussen Raalte en Wierden zijn bijna afgerond. In plaats van 5 augustus, zal de aannemer BAM Infra BV de N35 vandaag, vrijdag 2 augustus vanaf 18.00 uur openstellen. Op dat tijdstip vertrekken de verkeersregelaars en zullen de hekken worden verwijderd. U kunt dan weer gebruik maken van zowel de parallelwegen als de hoofdrijbaan. Gedurende de avond zal BAM Infra BV de omleidingsborden en de tekstkarren in de regio afdraaien en/of verwijderen en de nog nodige acties verrichten zoals opruimen waar nodig of het afplakken van bewegwijzering ongedaan maken. 

Het enige dat openstelling om 18.00 uur nog in de weg kan staan, zijn de weersomstandigheden. Dit tijdstip is dus onder voorbehoud.

Rijkswaterstaat en BAM Infra BV hebben voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vele gesprekken/overleggen gevoerd met bewoners, bedrijven, wegbeheerders, hulpdiensten en andere organisaties aan/van/om het traject om hen te informeren en input te verkrijgen t.b.v. veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. Wij willen u danken voor uw begrip, geduld, input en medewerking. Samen hebben we het beoogde resultaat bereikt: een verbeterde N35! 

Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u onze website raadplegen (www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl).

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-333 Wed, 31 Jul 2019 16:56:20 +0200 Nieuwe proeftuin Mineral Valley https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/nieuwe-proeftuin-mineral-valley-333.html Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais Naar aanleiding van vragen en initiatieven start het project ‘Mineral Valley’ in het najaar een nieuwe proeftuin. De nieuwe proeftuin is gericht op het verbouwen van een vanggewas in snijmais. Een vanggewas wordt na het verbouwen van een hoofdgewas gezaaid, met de bedoeling om de uitspoeling van meststoffen uit de grond te voorkomen.

Het voorkomen van stikstofuitspoeling werd de laatste jaren het meest genoemd als reden voor de teelt van een vanggewas. Mineral Valley vindt echter dat een vanggewas vooral een groenbemester is die bij kan dragen aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Wat wil Mineral Valley doen?

Er leven veel vragen bij boeren over het optimaliseren van de teelt van een vanggewas. Wat is het juiste zaaimoment? Welke soort, of eventueel mengsel, is het meest geschikt na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel meningen. Voor het komende najaar wil Mineral Valley daarom graag met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag om praktijktoepassingen te vergelijken.

In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Voorbeelden kunnen zijn:

 • onderzoek naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen
 • het telen van een bloemenrijk nagewas
 • het inzetten van een mengsel met klaver
 • het doorzaaien van het onderzaairesultaat

Naast het doel om het resultaat van het vanggewas te optimaliseren willen we ook kijken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken.

Hebt u ideeën over en/of wilt u werken aan de optimalisatie van de teelt van vanggewassen?

Geef u dan op via info@mineralvalley.nl of neem contact op met Jos Westerhof via jos.westerhof@forfarmers.eu. Opgeven kan tot 15 augustus 2019.

De proeftuin ‘Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais’ wordt medemogelijke gemaakt door onze partners: provincie Overijssel, Regio Twente en het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Mineral Valley

Het project Mineral Valley Twente is inmiddels in volle gang. Meer en meer ondernemers en organisaties zijn betrokken bij één van onze proeftuinen. Op dit moment zijn er zo’n twintig proeftuinen in Twente in ontwikkeling en uitvoering. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld precisielandbouw, gebruik van compost, werking van micro-organismen in de bodem, mest en maaisel, het gebruik van de dunne fractie varkensmest als vervanger voor kunstmest en meten van bodemgezondheid. Mineral Valley Twente wordt ondersteund door een groot aantal partners, deze en meer informatie over Mineral Valley Twente vindt u op www.mineralvalley.nl. Of neem contact op met Martin Verbeek via 06-20105596

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-323 Tue, 23 Jul 2019 09:22:00 +0200 Oproep Beurs “Stappen (zetten) bij Dieka!” https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/oproep-beurs-stappen-zetten-bij-dieka-323.html Zaterdag 5 oktober vindt de informatieve beurs “Stappen (zetten) in Dieka” plaats in uitgaanscentrum Dieka in Markelo. In dit artikel informeren wij u over deze beurs.

Zaterdag 5 oktober van 10.00 - 15.30
Beurs “Stappen (zetten) bij Dieka!”
Alles over asbest, energie en duurzaamheid

Op de beurs staan de thema’s asbest, energie en duurzaamheid centraal. We staan met elkaar voor een enorme uitdaging in Hof van Twente. Dat kunnen we niet alleen, we hebben elkaar nodig om stappen te zetten. De beurs helpt hierin, doordat we een podium willen geven aan initiatieven (bedrijven, organisaties, inwonersinitiatieven, overheden) die zich inzetten op het gebied van asbest, energie en duurzaamheid.

Opzet

De beurs op 5 oktober wordt een bijeenkomst voor iedereen die zich bezig houdt met asbest, energie en duurzaamheid en zich wil presenteren aan de inwoners van de Hof. In Dieka is genoeg ruimte om een grote informatiemarkt te houden inclusief ruimte voor lezingen over de onderwerpen. Er zal genoeg te doen zijn voor jong en oud. Genoeg te leren en genoeg te doen!

De dag is een samenwerking van de gemeente Hof van Twente en Hofkracht (het inwonersplatform in de gemeente over duurzaamheid).

Meedoen?

We hebben inmiddels 167 bedrijven, organisaties en lokale initiatieven uitgenodigd zich te presenteren op de beurs. Deze organisaties hebben een uitnodiging ontvangen, omdat wij weten dat zij affiniteit hebben met de onderwerpen asbest, energie en duurzaamheid.

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u zich toch graag presenteren op de beurs? Als u affiniteit hebt met een van de onderwerpen die centraal staan op de beurs, dan bent u van harte welkom.

Wij hopen dat u ook wilt bijdragen aan deze dag. We bieden deelname op de beursvloer kosteloos aan. Wel vragen we een kleine bijdrage voor de onkosten van de dag (lunch en consumpties). Bij interesse om deel te nemen, kunt u het formulier via deze link invullen. Wilt u ons uiterlijk 27 juli a.s. laten weten of u wilt deelnemen aan de beurs?

Vragen?

Voor vragen over de beurs, kunt u contact opnemen met Carla Jorritsma via c.jorritsma@hofvantwente.nl of telefonisch: 0547 – 858585.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie! En graag tot 5 oktober!

]]>
Nieuws ondernemers
news-317 Mon, 22 Jul 2019 13:47:20 +0200 Zonneparken Hof van Twente kunnen energie kwijt! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/zonneparken-hof-van-twente-kunnen-energie-kwijt-317.html De vijf zonneparken in Hof van Twente, met een gezamenlijke oppervlakte van 45 hectare, hebben geen probleem met het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. Voor alle parken geldt dat ze van Enexis de garantie hebben dat ze de opgewekte stroom aan het netwerk kunnen leveren.

Afgelopen week berichtten verschillende media dat de komende jaren minder duurzaam opgewekte energie aan het netwerk aangesloten kan worden vanwege capaciteitsproblemen bij de hoogspanningsstations. Uit een rondgang langs de verschillende ontwikkelaars blijkt dat zij reeds afspraken met Enexis gemaakt hebben over het aansluiten en leveren aan het net.

Op dit moment zijn er in Hof van Twente 5 zonneparken bestemd/vergund. Totaal wekken deze zonneparken straks de energie op voor ca 12.000 huishoudens. De verschillende ontwikkelaars zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen zodat de bouw van de meeste parken dit najaar gestart kan worden.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-311 Mon, 22 Jul 2019 12:01:39 +0200 Algemene Plaatselijke Verordening Actualisatie 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/algemene-plaatselijke-verordening-actualisatie-2019-311.html

Jaarlijks wordt beoordeeld of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast moet worden. Maatschappelijke veranderingen, gewijzigde wetgeving en regionale ontwikkelingen kunnen daarvoor aanleiding zijn. De APV is een handhavingsinstrument voor gemeenteambtenaren, politie en medewerkers van de Omgevingsdienst Twente (ODT). De wijzigingen zijn in samenwerking met hen opgesteld. Daarnaast zijn ook de jaarlijkse aanpassingen uit de Modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meegenomen. De actualisatie is ingegaan op 19 juli 2019.

Meer over de APV

De gemeente stelt op basis van de gemeentewet regels op die voor iedereen gelden. Het gaat dan om bijvoorbeeld regels voor parkeren, voor het buiten zetten van afval en voor het plakken van affiches. Ook kunnen in de APV bepalingen worden opgenomen over bijvoorbeeld het aantal cafés, de vestigingsvoorwaarden en de sluitingstijden. Worden de regels overtreden, dan kunnen de gemeente, politie en ODT handhaven en een boete of dwangsom opleggen.

De belangrijkste wijzigingen

De volledige APV is te vinden op de website van de gemeente. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd:
 

Voorwaarden geluid dB 

Het is mogelijk handhavend op te treden wanneer er klachten zijn over geluidsoverlast omdat er specifieke geluidsniveaus zijn opgenomen in de APV.

Termijn aanvraag evenementenvergunning (artikel 2:25a)

In dit artikel zijn de aanvraagtermijnen opgenomen per evenementcategorie. Voor een a-evenement is de termijn 6 weken, voor een b of bestaand c evenement 13 weken. Voor een nieuw c evenement 20 weken. Wordt de aanvraag te laat ingediend dan kan het evenement niet doorgaan. Details over de categorisering van evenementen zijn te vinden in evenementenbeleid op onze website.

Nachtregister (artikel 2:37)

Door toevoeging van dit artikel komt er inzicht in wie zich bijvoorbeeld op een vakantiepark bevinden. Dit kan criminelen afschrikken omdat ze niet meer anoniem kunnen verblijven. Ook maakt het opsporing en/of aanhouding van gezochte personen makkelijker.

Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (Artikel 2:50a)

Dit artikel maakt het mogelijk preventief en handhavend op te treden tegen bijvoorbeeld rechts extremistische of motorclub-gerelateerde uitingen.

Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen (Artikel 2:54)

Dit artikel beperkt de mogelijkheid voor criminelen om grip te krijgen op de legale structuren in de maatschappij. De burgemeester heeft hiermee een (aanvullend) juridisch instrument om op te treden tegen ondermijnende criminaliteit die plaatsvinden vanuit voor het publiek openstaande gebouwen (bijvoorbeeld winkels). Een voorbeeld hiervan is een juwelierszaak die gestolen sieraden verkoopt of een autoverhuurbedrijf dat auto’s verhuurt die gebruikt worden bij inbraken, overvallen en drugsdelicten.

Gevaarlijke honden op eigen terrein (Artikel 2:59a)

Hierin is het verbod opgenomen dat een hondenbezitter een gevaarlijke hond niet zonder muilkorf los op zijn terrein mag laten lopen. Het verbod geldt niet wanneer de hond achter een hoge afrastering of in een kennel zit.

Woonoverlast (Artikel 2.79)

Dit artikel is uitgebreid met een aantal zaken waarop een gedragsaanwijzing kan worden ingesteld. Dat wil zeggen dat iemand die overlast veroorzaakt iets moet doen of nalaten. Bijvoorbeeld bij hinder van dieren, afval, overlast door vervuiling of verwaarlozing van woning of erf.

Verbod oplaten ballonnen (Artikel 4:4)

In het kader van milieubescherming wil de gemeente ook een steentje bijdragen omdat het plastic van ballonnen slecht is voor natuur en milieu.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-306 Thu, 18 Jul 2019 11:42:38 +0200 ProRail gaat over op digitale communicatie https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/prorail-gaat-over-op-digitale-communicatie-306.html Dit is een persbericht van ProRail

ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Daarom onderhouden en vernieuwen we continu het spoor, de wissels en de stations. Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeert ProRail de omwonenden van het spoor. Dit deden we met een huis-aan-huis bewonersbrief. Maar net als vele andere organisaties stopt ProRail met het sturen van huis-aan-huis brieven en stappen we over op digitale communicatie. Digitale communicatie is efficiënter, sneller en duurzamer. 

Hoe werkt het? 

Omwonenden kunnen zich aanmelden via mijnprorail.prorail.nl. Hier vullen zij hun gegevens in. 

Telkens als er werkzaamheden in de buurt zijn gepland, sturen we twee weken voor aanvang een e-mail. Hierin staat een gedetailleerd overzicht van het spoorwerk en wat dat voor een omwonende kan betekenen. Bij spoedwerkzaamheden sturen we extra mails. Dit kan tot op het laatste moment. 

Mailadressen worden vanzelfsprekend uitsluitend gebruikt voor het communiceren over werkzaamheden van of in opdracht van ProRail. Als omwonenden geen gebruik kunnen maken van deze e-mailservice kunnen ze iemand anders vragen dit voor hen te doen. Of ze kunnen zich aanmelden voor een papieren brief die maandelijks wordt verstuurd met de belangrijkste werkzaamheden. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om zelf via prorail.nl/spoorwerk te kijken welke werkzaamheden er de komende maand aan het spoor plaatsvinden. Veranderen er grote zaken aan het spoor dan passen wij overigens nog steeds verschillende communicatiemiddelen toe, zoals bijvoorbeeld informatieavonden of papieren bewonersbrieven.  

Heeft u vragen?  

Op de website www.prorail.nl/spoorwerk vindt u nadere informatie, waaronder een document met veel gestelde vragen. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ProRail op. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-300 Mon, 15 Jul 2019 14:34:12 +0200 Heropening bruggen over Oma’s Gat Kevelhammerhoek https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/heropening-bruggen-over-omas-gat-kevelhammerhoek-300.html Dit is een persbericht van stichting Stads-Regge Goor Op woensdag 10 juli 2019 heeft wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente om 19.00 uur de nieuwe bruggen, die deel uitmaken van het Zompepad, heropend. Deze activiteit vond plaats bij de grootste van de twee bruggen liggend tussen het station en de Weddehoenlaan.

De opening was georganiseerd door de Stichting Stads-Regge Goor. Het Zompepad en de bruggen maken onderdeel uit van de 8 km lange wandelroute “Reggeloop Goor” en is een van de vele projecten van de stichting gericht op het terugbrengen van de Stads-Regge in het centrum van Goor.

Het openingsgebeuren werd opgeluisterd door een muzikaal optreden van het dweilorkest “De Hofbloazers”, dat deel uit maakt van de Goorse muziekvereniging Apollo. Bijzonder was ook het optreden van een tweetal hoofdrolspelers van het muziektheater “De Stem van de Regge” bij het begin van de opening. Hetty Dollekamp deed vanaf de nieuwe brug als Reggenimf Naja een wasje in de vijver Oma’s Gat en Robbie Rouwhof deelde als Stem van de Regge mede dat hij toch weer graag door de stad wil stromen in plaats van ondergronds.Daarna overhandigde hij wethouder Harry Scholten de schaar voor het doorknippen van het lint dat over de brug was gespannen.

Onder luid applaus opende de wethouder officieel de brug, waarna hij lovend sprak over de voortgang van de besprekingen over heropening van de gedempte Regge door het centrum.

Ook Henk Meijerink deelde als voorzitter mede dat de stichting in goed overleg is met de gemeente, waterschap en provincie over de wens tot het terugbrengen van de Regge in de stad. Tot slot hield hij nog een warm pleidooi voor het in tact houden van de wandelroute“Reggeloop Goor”, dat wordt bedreigd door het voornemen van Pro Rail om de onbewaakte overwegen in Goor te sluiten. Voor het geval dat de afsluiting onverhoopt niet te voorkomen is, wees hij de wethouder op een mogelijk alternatieve route vanaf de grote Zompepad-brug naar het centrum van Goor via de met spoorbomen beveiligde oversteek op het station. Deze alternatieve route was door de stichting met borden en een lint op speelse wijze in beeld gebracht.

Ondanks de lichte motregen aan het begin van de avond waren toch zo’n honderd buurtbewoners en andere belangstellenden naar de opening gekomen. Het openingsgebeuren werd gezellig afgesloten met een welkomstdrankje voor alle aanwezigen.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-294 Mon, 15 Jul 2019 09:07:53 +0200 Afsluiting N35 tussen Raalte en Wierden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/afsluiting-n35-tussen-raalte-en-wierden-294.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat. 

Er is ernstige verkeershinder N35 tussen Raalte en Wierden van 15 juli tot en met 5 augustus. 

Afsluitingen

 • Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Nijverdal vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal tussen 15 juli 06.00 uur tot en met 5 augustus 06.00 uur.

 • Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Nijverdal vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de tunnel in Nijverdal volledig afgesloten in beide richtingen tussen 22 juli 06.00 uur tot en met 2 augustus 06.00 uur.

 • Afsluiting N35 tussen Nijverdal en Wierden vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem toten met de kruising met de N350 in beide richtingen afgesloten tussen 22 juli 06.00 uur tot en met 24 juli 22.00 uur.

Over de werkzaamheden

Rijkswaterstaat voert groot en regulier onderhoud uit tussen Mariënheem en Wierden. In de Salland-Twentetunnel worden hitteproeven uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt(gedurende 3 dagen) de N35 afgesloten vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot het kruispunt met de N350 bij Wierden. De kruising met de N347 blijft beschikbaar voor het verkeer.

Houd rekening met ernstige hinder

Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid. Verkeer wordt regionaal omgeleid. De omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen. Volg de aanwijzingen boven en langs de weg en respecteer de aangegeven en snelheidslimiet van 30 km/h rondom de locaties van de afsluitingen.

Omleidingen

Regionaal:
• N35, N348, N332, A1 oprit Lochem (26), A1 afrit Rijssen (28), N347,N350, N35 oprit Wierden (32)
• N35, N348, N48, N36, A35
• N35 afrit Wierden (32), N350, N347, A1 oprit Rijssen (28), A1 afritLochem (26), N332, N348, N35
• A35, N36, N48, N348, N35

Adviesroute:

• A1, A50, A28
• De lokale route t.b.v. de bereikbaarheid van Nijverdal / Hellendoorn zullen via de N347 lopen. De regionale routes sluiten op deze lokale route aan.

Verwijzingen:
Let goed op de (gele) borden boven en naast de weg die de omleidingsroutes en reistijdeninformatie aangeven.

Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Wat kunt u doen?

• Overweeg of u de reis op dat moment echt moet/wilt maken.
• Reis met het openbaar vervoer.
• Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Reist u wel met de auto?

• Pas uw vertrektijd aan vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s).
• Raadpleeg rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of @RWSverkeersinfo.
• Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg voor de omleidingsroutes.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-288 Thu, 11 Jul 2019 16:14:05 +0200 Meer mensen uit de bijstand in Hof van Twente aan de slag https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/meer-mensen-uit-de-bijstand-in-hof-van-twente-aan-de-slag-288.html Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd of aan de slag is in een leerwerktraject is het afgelopen half jaar toegenomen in vergelijking met vorig jaar. In totaal werden 99 mensen gematcht; in 2018 waren dit er nog 80 in het eerste half jaar.Wethouder Pieter van Zwanenburg toont zich verheugd over deze cijfers: ‘Uit onderzoek komt keer op keer naar voren dat werk goed is voor het welzijn van mensen, ook vrijwilligerswerk. Het geeft structuur, zelfvertrouwen en biedt zingeving. We zijn dan ook erg blij dat onze werkgevers de handschoen oppakken en mensen deze kans geven. Deze mooie resultaten hebben we grotendeels aan hen te danken.’

De toename zit vooral in de uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de invoering van de Participatiewet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen om mensen met een arbeidsbeperking (voorheen Wajong) naar werk te begeleiden. Ook zijn er meer proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen ingezet; omdat de huidige doelgroep een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het aandeel van lokale matches nam ook toe. In 2018 was 49% van de matches bij een lokale werkgever. In 2019 is dit gestegen naar 59%.

Samen met het Ondernemersplatform werkt de gemeente aan een Hof van Twente waar het mooi wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst. Meer mensen aan het werk (houden) is al jaren een van de speerpunten van de Sociaal-Economische Visie, een programma van gemeente Hof van Twente en haar ondernemers. Zo maakt de gemeente er ook samen met partners SWB en Werkplein Twente werk van om meer mensen uit de bijstand te laten meedoen, het liefst in een betaalde baan. De afgelopen jaren heeft de gemeente werkcoaches in dienst genomen die zich richten op ouderen, jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde het afgelopen jaar van 525 personen (juli 2018) naar 498 personen (1 juli 2019).

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-282 Thu, 11 Jul 2019 16:04:17 +0200 Ontwikkeling op 89 erven door het Veegplan 2019! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/ontwikkeling-op-89-erven-door-het-veegplan-2019-282.html Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken.

Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Dit doen we om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden voor nu en de toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van dit tweede Veegplan en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

Veel animo

In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden ondermeer betrekking op het toevoegen van rood-voor-rood woningen in het buitengebied, kleinschalige uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing(vab). In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen en haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. Iedere ontwikkeling op dat gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.Deze rapporten samen maken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming gewijzigd. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren en soortgelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in gebruik zijn, een sloopvoucher te krijgen.Deze sloopvoucher kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan te realiseren. De sloopvoucher kan ook worden verhandeld, zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in het buitengebied kan realiseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de bouw van een compensatiewoning, het vergroten van een bestaande woning en/of de uitbreiding van kleinschalige niet-agrarische bedrijven.In het Veegplan 2019 is veelvuldig gebruik van de sloopvouchers gemaakt. In totaal wordt ca 30.000 m2 te slopen agrarische bebouwing ingezet. Door het inzetten van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat als gevolg van dit veegplan in totaal ca 30.000 m2 aan leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Inzagetermijn

Het college heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 met ingang van donderdag 11 juli 2019 ter inzage te leggen. De inzagetermijn loopt tot en met woensdag 21 augustus 2019. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste twee versies van het veegplan overwegen we in het najaar van 2019 een derde Veegplan voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Hopelijk is het volgende Veegplan dan voor u een uitkomst!

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Maarten Nieboer, Dennis Witteveen of Jeroen Overbeek van het team Ruimtelijke Domein van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-276 Wed, 10 Jul 2019 15:44:08 +0200 Proeftuin met Twentse dronetechnologie voor inspectie van bruggen en viaducten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/proeftuin-met-twentse-dronetechnologie-voor-inspectie-van-bruggen-en-viaducten-276.html Deze week wordt de staat van onderhoud van de Tankinkbrug in de gemeente Hof van Twente zorgvuldig geïnspecteerd door middel van een drone met specialistische sensortechnologie. Deze nieuwe vorm van inspectie kan overlastgevende situaties als die bij de Waalbrug in Nijmegen vorig jaar voorkomen door op basis van gedetailleerde data betere voorspellingen te doen over de actuele staat. Bij de proeftuin van Twente47 zijn onder andere Rijkswaterstaat en onderzoekers van de Universiteit Twente betrokken.

Veel bruggen en viaducten in Nederland zitten (bijna) aan het eind van hun theoretische levensduur. Dat betekent niet dat deze ook direct vervangen moeten worden. Huidige inspectiemodellen bieden op dit moment beperkte detailinformatie die het voorspellen lastig maakt. Door beter inzicht te krijgen in de huidige status en de veranderingen in kaart te brengen, kunnen beheerders beter inschatten wanneer onderhoud of vervanging nodig is. 

Proeftuin Twente47

De pilots die plaatsvinden op 10 en 11 juli zijn een aanvulling op het programma ‘Kunstwerken in Control’ dat door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat wordt ondersteund. Het programma zoekt naar manieren om inzicht te krijgen in het grote vervangingsvraagstuk voor kunstwerken (bruggen en viaducten). Bij de testen zijn de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en bedrijven als Inertia Technology, DRONExpert, Antea Group, Strukton, Pelle Loonbedrijf en drone-experts uit Nederland en de Verenigde Staten betrokken.

Ontwikkelen waarschuwingssysteem

Een van de pilots die bij de Tankinkbrug worden uitgevoerd is gericht op het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem, op basis van camerabeelden en kunstmatige intelligentie (AI). Met behulp van drones worden camerabeelden gemaakt van de brug, aangevuld met handmatig gemaakte beelden op plekken waar een drone niet kan komen. Deze beelden worden omgezet naar een 3D-beeld van de brug. Door het toepassen van AI, kunnen op een geautomatiseerde wijze schades en vervormingen geïdentificeerd en gecategoriseerd worden. Door deze schadebeelden en vervormingen in de tijd te volgen, kan inzicht worden verkregen in de technische levensduur van kunstwerken, bruggen en viaducten. Deze technologie is ontwikkeld door Ali Khaloo, een promovendus aan de Georg Mason universiteit in Fairfax, USA. In samenwerking met hem gaan de Universiteit Twente en Saxion de technologie verder doorontwikkelen.

Digitale kopie als monitoringsinstrument

De tweede pilot is gericht op het met behulp van sensoren ontwikkelen van een “digital twin”. Het monitoren van gedragingen van een brug of viaduct met behulp van sensoren is niets nieuws. Het innovatieve in deze pilot is dat met behulp van sensoren, een digitale tweeling wordt ontwikkeld om de actuele status vast te stellen, maar ook om met behulp van simulaties toekomstige ontwikkelingen van een kunstwerk in beeld te kunnen brengen. Dit moet beheerders helpen bij het vaststellen van het moment van onderhoud of vervanging. Tijdens de pilot worden verplaatsingsmeters, versnellingsmeters, maar ook hoge resolutie camera’s en smartphones als instrumenten getest. Beide instrumenten kunnen ook complementair worden ingezet. De digitale tweeling is zeer goed bruikbaar gedurende de bouw en eerste levensmaanden van een kunstwerk, brug of viaduct en tegen het einde van de technische levensduur. Het waarschuwingssysteem is goed bruikbaar in de tussenliggende periode.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-270 Mon, 08 Jul 2019 14:06:24 +0200 Nieuwsbrief Ondernemersloket juli 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/nieuwsbrief-ondernemersloket-juli-2019-270.html Download de Nieuwsbrief van 8 juli 2019

]]>
Nieuwsbrief Nieuws ondernemers
news-264 Fri, 05 Jul 2019 12:22:50 +0200 Ontwerpwedstrijd mozaïekbank vanwege 100 jaar algemeen kiesrecht https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/ontwerpwedstrijd-mozaiekbank-vanwege-100-jaar-algemeen-kiesrecht-264.html

Dit jaar kent Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht. De gemeente Hof van Twente besteedt aandacht aan dit kroonjaar op twee manieren. Leerlingen van de basisscholen zijn welkom in het gemeentehuis voor een les en een rondleiding. De scholen zijn hiervoor per brief benaderd. Ook wil de gemeente samen met de inwoners een mozaïekbank ontwerpen, als blijvende herinnering aan 100 jaar algemeen kiesrecht. Inwoners kunnen meedenken over het ontwerp voor de mozaïekbank en meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Alle inwoners van Hof van Twente mogen meedoen aan deze wedstrijd. Het ontwerp moet verwijzen naar verkiezingen en (vrouwen)kiesrecht. Het initiatief voor deze blijvende herinnering kwam van raadslid William Sanchez (GroenLinks).

Kleurrijk in de Hof

De flyer waarop het schetsontwerp gemaakt kan worden is af te halen tijdens ‘Kleurrijk in de Hof’ bij de stand van Stadslandbouw Hof van Twente. ‘Kleurrijk in de Hof’ is een jaarlijks evenement voor alle inwoners uit Hof van Twente. Ontmoeting tussen verschillende culturen staat hierbij centraal. Het evenement is op zaterdag 6 juli van 11.00 tot 15.00 uur op de Höfte in Goor (Schoolfeestplein). De flyer kunt u hier downloaden.

 

Het schetsontwerp voor de mozaïekbank moet uiterlijk 22 juli 2019 bij de gemeente Hof van Twente worden ingeleverd. In de hal van het gemeentehuis staat hiervoor een stembus. Het ontwerp kan ook naar het emailadres: griffie@hofvantwente.nl worden gestuurd.

Jury

Een jury die bestaat uit de zeven fractievoorzitters van de politieke partijen in Hof van Twente en een vertegenwoordiger van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente kiest het winnende ontwerp.

Meedoen

Iedereen die wil, mag helpen met het beplakken van de bank volgens het ontwerp. De ervaren mozaïek-vrijwilligers van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente helpen daarbij.

 

De bank krijgt een mooie plek bij het gemeentehuis. Iedereen die na de zomer wil helpen bij het mozaïeken van de steentjes kan zich aanmelden via info@ateliergein.nl of bij: info@stadslandbouw.nl. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-253 Tue, 02 Jul 2019 11:23:40 +0200 Rekenkameronderzoek naar verloop pilotproject ‘t Doesgoor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/rekenkameronderzoek-naar-verloop-pilotproject-t-doesgoor-253.html De rekenkamercommissie van Hof van Twente kondigt een onderzoek aan naar het verloop van pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor. Een rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie op grond van de Gemeentewet. De rekenkamercommissie kan op eigen initiatief het handelen van het gemeentebestuur onderzoeken. De commissie doet aanbevelingen en rapporteert de resultaten van zijn onderzoek aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie beslist zelf over haar onderzoeksprogramma.

Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het verloop en (door)ontwikkeling van het pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor. Dit vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor zullen er, naar verwachting, aanbevelingen kunnen worden gedaan en lessen worden geleerd voor het vervolg van het project maar ook voor toekomstige vergelijkbare projecten.

Achtergrond
Wijkvoorziening ’t Doesgoor is een algemene voorziening waar tal van maatschappelijke activiteiten voor inwoners worden georganiseerd. ’t Doesgoor is ontstaan doordat in 2013 het bestuur van voetbalvereniging sv Hector het initiatief nam om de eigen sportaccommodatie veelzijdiger te benutten.Het onderzoek zal onder toezicht van de rekenkamercommissie worden uitgevoerd door adviesbureau Necker van Naem. Het onderzoek zal eind 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-248 Tue, 02 Jul 2019 09:51:15 +0200 Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/informatieplicht-energiebesparende-maatregelen-248.html Als ondernemer ben je verplicht energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend uit te voeren. Ondernemers met een verbruik boven 50.000 m3 gas en 25.000W elektriciteit zijn verplicht om voor 1 juli 2019 hun verbruik door te geven aan de rijksoverheid en te laten zien welke maatregelen zij hebben doorgevoerd.

Zie de Infographic.

Watt moet je weten?

Meer informatie over wat de informatieplicht betekent voor jouw bedrijf, welke maatregelen zijn erkend (ELM) voor jouw branche en wat je kan doen vind je hier, in deze powerpoint en flyer.

Zelf aan de slag!

De vragen voor de informatieplicht zijn erg uitgebreid en het invullen neemt zo een paar uur in beslag. Start hier

Let op!

Voordat je aan de informatieplicht kunt voldoen, heb je eHerkenning nodig. Dit kun je hier aanvragen. Houdt er rekening mee dat het verwerken van de aanvraag een paar werkdagen duurt.

Hulp nodig?

Een aantal brancheverenigingen hebben energiescans beschikbaar die helpen bij het in kaart brengen van de getroffen en te nemen maatregelen. Via www.overijsselbespaart.nu kunnen ondernemers tegen een vergoeding een scan aanvragen om hun specifieke bespaarkansen in beeld te brengen. Erkende energieadviseurs kunnen ook namens jouw bedrijf voldoen aan de informatieplicht.

Geld terug?

Via www.overijsselbespaart.nu vind je meer informatie over de geld-terugactie van de Provincie Overijssel. Gemeente Hof van Twente doet op dit moment niet mee met kortingsactie op de scan, maar ondernemers uit onze gemeente komen wel in aanmerking voor de geld-terugactie.

Nog vragen? Bel of mail dan met Renée Kleywegt via 06 40 60 65 09.

]]>
Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
news-243 Mon, 01 Jul 2019 14:22:28 +0200 Werkzaamheden uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo van juli t/m december 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/werkzaamheden-uitbreiding-a1-apeldoorn-azelo-van-juli-tm-december-2019-243.html Dit is een bericht van Rijkswaterstaat A1 tussen Twello en knooppunt Azelo

Vanaf zaterdag 29 juni tot en met december 2019 rijdt al het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen aan 1 kant van de weg over 4 versmalde rijstroken (2 rijstroken per rijrichting).

Op het traject tussen Markelo en Rijssen rijdt het verkeer in de richting van Deventer vanaf 28 juni over 2 versmalde rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Dit duurt tot eind augustus. Daarna rijdt het verkeer tussen Markelo en Rijssen in beide richtingen via één helft van de weg over vier versmalde rijstroken (2 per rijrichting). Eind 2019 volgen ook werkzaamheden op het weggedeelte Bathmen-Markelo. Tijdens de werkzaamheden op de A1 blijven er steeds 2 versmalde rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur.

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden hebben weggebruikers altijd de beschikking over twee (versmalde) rijstroken.

Download het informatieblad van Rijkswaterstaat

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-237 Mon, 01 Jul 2019 13:57:44 +0200 Droogte Code Extra Alert https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/droogte-code-extra-alert-237.html Dit is een bericht van Veiligheidsregio Twente Op dit moment is i.v.m. de droogte Code Extra Alert van kracht. Dit is de oude code oranje en rood samengevoegd.

Van verleende stookontheffingen mag sowieso geen gebruik worden gemaakt, dit mag alleen in de periode tussen 1 november en 31 mei.

Wij vragen u extra alert te zijn op natuurbrand. Meer informatie kunt u vinden op www.natuurbrandrisico.nl

Evenementen en droogte

Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht.
We hebben enkele (algemene) aandachtspunten waar evenementenorganisatoren rekening mee kunnen houden om brand op het evenement te voorkomen op de voorlichtingswebsite geplaatst:
https://www.vrtwente.nl/evenementen/themas/risicovol-weer/

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-231 Mon, 01 Jul 2019 10:42:43 +0200 Informatie van Waterschap Vechtstromen over vragen rondom water https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/07/artikel/informatie-van-waterschap-vechtstromen-over-vragen-rondom-water-231.html  

Exotische waterplanten

Soms komen exotische aquarium- of vijverplanten in de natuur terecht en veroorzaken daar grote problemen. Ze groeien in de zomer razendsnel en sommige watergangen groeien helemaal dicht. Dit zorgt voor een slechte aan- en afvoer van water. Ook verdringen ze de inheemse waterplanten en de daarvan afhankelijke dieren. Reden voor waterschappen om deze planten, tegen hoge kosten, te verwijderen. De drie meest voorkomende zijn: de grote waternavel, waterteunisbloem en parel vederkruid. Dringend verzoek dus om deze planten niet in de natuur te dumpen maar ze bij het GFT-afval te doen.

Zwemwaterkwaliteit

Van 1 mei tot 1 oktober controleert het waterschap regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Wanneer deze niet voldoet is er namelijk kans op gezondheidsklachten. Het waterschap adviseert om alleen in officieel gecontroleerd zwemwater te zwemmen. De locaties zijn te vinden via de zwemwaterapp en www.zwemwater.nl. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico, ook bij de officiële zwemwaterlocaties. Ga naar een huisarts als u klachten heeft of daaraan twijfelt. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden en levensgevaarlijk!

Blauwalg

In stilstaand water stijgt de watertemperatuur sneller en kan er blauwalg ontstaan. Dit is te herkennen aan een blauw groene drijflaag op het water. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Symptomen zijn onder meer maag- en darmklachten, huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Ook huisdieren die water met blauwalgen binnenkrijgen kunnen ziek worden. Vermijd daarom contact met besmet water en zorg dat huisdieren er niet mee in aanraking komen. Raakt u in contact met het water, was dan uw handen en/of neem een douche. Het waterschap plaatst geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid van blauwalg in oppervlaktewater. Dit om schijnveiligheid te voorkomen op plekken waar (nog) geen borden zouden staan. De provincie plaatst in specifieke gevallen op officiële zwemwaterlocaties wel borden die waarschuwen tegen blauwalg. Gebruik oppervlaktewater waarbij besmetting met blauwalg wordt vermoed niet voor beregening of drinkwater voor vee.

Botulisme

Bij zomerse meldingen van dode vissen en met name watervogels, is botulisme vaak de doodsoorzaak. Als het gif van de bacterie die botulisme veroorzaakt in het water zit, krijgen dieren dit binnen bij het zoeken naar eten. Deze dieren raken vervolgens verlamd, kunnen doodgaan en de kadavers vormen een nieuwe besmettingsbron.
Vermijd daarom water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Ziet u dode of zieke dieren in het water, meld dit dan bij het waterschap, zodat zij de dode dieren weg kunnen halen. Dit kan via telefoonnummer 0882203333. Gebruik oppervlaktewater waarin dode vogels zijn aangetroffen niet voor beregening of drinkwater voor vee.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-225 Tue, 25 Jun 2019 15:32:26 +0200 Onderzoek wijst uit: extra aandacht nodig voor veiligheid emissiearme stalvloeren https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/onderzoek-wijst-uit-extra-aandacht-nodig-voor-veiligheid-emissiearme-stalvloeren-225.html Oorzaak explosie stalvloer aanleiding voor extra voorzichtigheid

De Omgevingsdienst Twente (ODT) heeft in opdracht van gemeente Hof van Twente onderzoek gedaan naar de stalexplosie in een rundveestal in Markelo op 22 februari 2019. Vermoedelijk is door het mixen van mest het schuim op de mest kapot gegaan. Daardoor is onder de vloer een explosief mengsel ontstaan onder de stalvloer. De opgebouwde druk kon niet snel genoeg weg, wat vermoedelijk de oorzaak is geweest van de explosie en de daarop volgende steekvlam.

De uitkomsten zijn voor gemeente Hof van Twente aanleiding om aandacht te vragen voor de gevaren van emissiearme stalvloeren. Wethouder Meulenkamp: “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt bij bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties, maar die omstandigheden kunnen bij elke vergelijkbare stal voorkomen. We hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarom dringend opgeroepen om de resultaten van het onderzoek op te pakken en aanvullend onderzoek te doen. Daarnaast zijn we - op advies van de Omgevingsdienst - in overleg met onze boeren over wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.”

De uitkomsten van het onderzoek zijn gisteravond gedeeld met de boeren in gemeente Hof van Twente die een vergelijkbare stalvloer hebben. De boeren spreken hun waardering uit voor het onderzoek, maar uiten ook zorgen over hun veiligheid. Zij vragen de gemeente nadrukkelijk om de onderzoeksresultaten te delen met de rijksoverheid en om aan te dringen op nader onderzoek. Daarnaast geven ze aan dat ze geholpen zijn met de aanbevelingen in het rapport om de veiligheid te verbeteren.

Schuim oorzaak van ontploffing

Op basis van de verzamelde informatie, een veldonderzoek en de bevindingen van de brandweer heeft de Omgevingsdienst een voorzichtige reconstructie gemaakt van het ongewone ongeval. Daaruit blijkt dat de explosie het gevolg is van de opbouw van gassen onder (vrij nieuwe) stalvloeren. Doordat er bij het mixen van de mest mestschuim kapot is geslagen, is er een explosief mengsel ontstaan. Dat is vermoedelijk ontstoken door elektrische aparatuur die in de buurt stond.

De Omgevingsdienst heeft ook de andere boeren in Hof van Twente bezocht die een vergelijkbare stalvloer hebben. Op basis daarvan hebben zij in het rapport conclusies en aanbevelingen gedaan voor dit type stal. De Omgevingsdienst gaat dit rapport daarom ook delen met andere omgevingsdiensten in Nederland.

Meer over het onderzoek en de oorzaken is te vinden in het onderzoeksrapport (klik hier).

Aanleiding

Op 22 februari 2019 heeft aan de Enterbroekweg 3 in Markelo een ongeval plaatsgevonden in een stal. Door een explosie heeft de stalvloer het begeven. Het ongeluk heeft in totaal aan 22 koeien het leven gekost. De eigenaar raakte lichtgewond. Gemeente Hof van Twente is direct een onderzoek gestart, omdat het een voorval betreft van grote omvang in een nieuwe stal (2017) die voldeed aan de voorschriften. Met het onderzoek wil de gemeente Hof van Twente achterhalen hoe dit ongewone voorval heeft kunnen gebeuren. Volgens de Wet Milieubeheer is de gemeente hier ook toe verplicht.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-219 Tue, 25 Jun 2019 11:19:00 +0200 Provincie: 100 asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren of kinderen komen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/provincie-100-asbestscans-beschikbaar-voor-gebouwen-waar-veel-jongeren-of-kinderen-komen-219.html Dit is een persbericht van de Provincie Overijssel De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen.

Om eigenaren van deze gebouwen te ondersteunen snel aan de slag te gaan met de vervanging van hun dak, kunnen zij op kosten van de provincie een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hiervoor zijn 100 inventarisaties beschikbaar. De actie richt zich op particuliere eigenaren, verenigingen en clubs; gemeentelijke gebouwen zijn uitgesloten.

Lees meer op deze website van de Provincie Overijssel.

 

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-212 Mon, 24 Jun 2019 15:49:23 +0200 Twee monumentale eiken Gijmink alsnog gekapt https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/twee-monumentale-eiken-gijmink-alsnog-gekapt-212.html  

Op vrijdag 21 juni heeft burgemeester Ellen Nauta helaas het besluit moeten nemen een monumentale boom aan de Gondalaan (nabij huisnummer 50) te laten kappen vanuit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast wordt een tweede boom gekapt (nabij huisnummer 51) omdat die in een slechte conditie is. De bomen worden morgen, dinsdag 25 juni, gekapt.

Boom nabij Gondalaan 50: stabiliteit

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de bomen aan de Gondalaan in februari 2019 getest op stabiliteit. Hierbij is gebleken dat de boom bij huisnummer 50 weliswaar voldoende stabiel stond, maar dat de stabiliteitswaarde niet ver boven de minimale norm lag. Bij het graafwerk voor de aanleg van de riolering is een deel van het wortelstelsel verwijderd. Daarom is, zoals afgesproken, op 19 juni jl. opnieuw een stabiliteitstest uitgevoerd. Uit deze meting kwam een stabiliteitswaarde van 106%. Dit is onder de minimaal vereiste veiligheidswaarde van 140%. Op basis hiervan, en conform de boomverordening 2015, hebben wij de burgemeester geadviseerd deze boom vanuit veiligheidsoogpunt te kappen. Dit advies heeft zij overgenomen.

De boom is inmiddels geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende vogels of andere dieren. Daar hebben we geen bijzonderheden bij aangetroffen. De boom wordt dinsdag 25 juni aanstaande gekapt.

 Boom nabij Gondalaan 51: slechte conditie

Daarnaast is een boom nabij huisnummer 51 onderzocht. Uit de stabiliteitstesten blijkt de boom voldoende stabiel te staan, maar de stam vertoont tekenen van zwakke plekken. Daarom hebben we een zogenaamde picus-meting uitgevoerd op de stam, waarmee de inwendige kwaliteit van de boom in beeld gebracht is. Helaas blijkt hieruit dat de conditie van de boom slecht is. Geadviseerd wordt deze ook te kappen. Daarom is, in overleg met onder andere de Commissie Monumentale Bomen, besloten ook deze boom te verwijderen.

Ook deze boom wordt op dinsdag 25 juni gekapt.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-206 Mon, 24 Jun 2019 15:38:00 +0200 Bestrijding eikenprocessierups uitgebreid https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/bestrijding-eikenprocessierups-uitgebreid-206.html

De gemeente heeft besloten om de eikenprocessierups overal binnen de kernen te gaan bestrijden. Deze wijziging gaat per direct in en geldt voor dit seizoen.

Wat betekent dit nieuws?

Alle meldingen binnen de kernen worden vanaf nu doorgegeven aan Gildebor. Gildebor zorgt dan dat de rupsen worden weggehaald. Er is veel vraag naar verwijderen van eikenprocessierups. Aannemers doen wat ze kunnen, maar zij hebben op dit moment te weinig personeel om aan de grote vraag te voldoen. Daarom kan het even duren voordat de bestrijders ter plaatse kunnen zijn. 

Veelgestelde vragen eikenprocessierups

Klik hier om de antwoorden op de veelgestelde vragen te lezen. 

Heeft u overlast?

Dan kunt u dat melden via deze pagina

 

]]>
Uitgelicht Inwoners/bestuur Nieuws inwoners/bestuur
news-200 Mon, 24 Jun 2019 12:01:13 +0200 Aanbesteding doelgroepenvervoer zorgt voor veranderingen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/aanbesteding-doelgroepenvervoer-zorgt-voor-veranderingen-200.html Met ingang van 1 augustus 2019 gaan twee nieuwe taxibedrijven het vervoer regelen voor de leerlingen uit Hof van Twente die naar het speciaal onderwijs gaan of naar een jeugdhulplocatie. Kinderen die naar een school in Almelo, Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Dinkelland of Tubbergen gaan, worden vanaf 1 augustus gehaald en gebracht door Taxicentrale Witteveen uit Lemmer. Kinderen die elders naar school gaan worden vervoerd door Taxibedrijf Ter Doest uit Hengevelde.

Wethouder Pieter van Zwanenburg is erg tevreden over de uitkomst van de aanbesteding: “De kosten voor de Regiotaxi gaan naar beneden, met behoud van kwaliteit. Beide bedrijven leveren ook een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Zij maken beide gebruik van groen gas en elektrisch rijden.”

Reden voor deze verandering is dat het contract voor het leerlingenvervoer met de huidige vervoerder per 1 augustus afloopt. De gemeente heeft het leerlingenvervoer daarom opnieuw aanbesteed. Zo’n aanbesteding is wettelijk verplicht. Voorafgaand aan de aanbesteding heeft de gemeente aan de ouders gevraagd met welke wensen rekening gehouden moest worden bij de beoordeling van de bedrijven. Een aantal ouders heeft hiervoor een avond bezocht of via de mail gereageerd.

Nu de gunning definitief is gaan de nieuwe vervoerders en de gemeente hard aan het werk met de implementatie. De ouders zijn inmiddels geïnformeerd over de veranderingen. Ruim voor het einde van de zomervakantie krijgen zij alle details over de nieuwe wijze van vervoer te horen en wordt een informatieavond ingepland waar zij kennis kunnen maken met de nieuwe vervoerders en alle vragen kunnen stellen.

Respectievelijk per 1 januari en 1 juli 2020 zullen de nieuwe vervoerders ook het vervoer gaan verzorgen naar de dagbestedingsadressen Wmo die buiten de gemeente liggen en de ritten voor de Regiotaxi. De inwoners die van dit vervoer gebruik maken, worden op dat moment persoonlijk geïnformeerd. Het dagbestedingsvervoer binnen de gemeente wordt ook in 2020 uitgevoerd door Stichting Franje.

De gemeente heeft bij deze aanbesteding niet alleen naar de prijs gekeken, maar de nadruk gelegd op zaken als: duurzaamheid, communicatie met de ouders en een nette afhandeling van eventuele klachten.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-194 Mon, 24 Jun 2019 11:38:16 +0200 Recht op een financiële regeling? Ontdek het met Bereken uw Recht! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/recht-op-een-financiele-regeling-ontdek-het-met-bereken-uw-recht-194.html Gemeente Hof van Twente heeft een nieuw hulpmiddel voor mensen met een laag inkomen: de website Bereken uw Recht. Op deze website kunnen mensen snel en makkelijk bekijken welke regelingen zij kunnen aanvragen. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “De overheid heeft veel mogelijkheden om je inkomen aan te vullen of om kosten te verlagen. We merkten echter dat die mogelijkheden lang niet altijd bekend zijn. Dat is natuurlijk jammer, want regelingen zijn er niet voor niets. We willen juist graag dat mensen daar zo goed mogelijk gebruik van maken. Met de nieuwe website is dat een stuk eenvoudiger geworden.”

Voor mensen met een laag inkomen is het soms moeilijk om rond te komen. Bepaalde aankopen of betalingen moeten soms worden uitgesteld omdat er te weinig geld voor is.

Gemeente Hof van Twente heeft allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk aan een aanvulling op het inkomen of een bijdrage in bepaalde kosten. Ook landelijk zijn er regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Alle regelingen zijn gebundeld in Bereken uw Recht. Via de website www.berekenuwrecht.nl (of via www.hofvantwente.nl/berekenuwrecht) kunnen inwoners van Hof van Twente bekijken op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken. Die regelingen kunnen mensen ook direct aanvragen via de website. Om na te gaan welke regelingen mogelijk zijn, vraagt de website om een paar gegevens in te vullen over de woon- en inkomenssituatie. De site kijkt vervolgens naar alle mogelijkheden die er zijn, van de gemeentelijke regelingen tot die van de rijksoverheid.

 

Bekijk de flyer voor meer informatie.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-188 Thu, 20 Jun 2019 13:02:05 +0200 Wijkbeheerders helpen ideeën voor de buurt realiseren https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/wijkbeheerders-helpen-ideeen-voor-de-buurt-realiseren-188.html

Doe een aanvraag voor buurt of wijk

Wanneer buurten, wijken of straten een goed idee hebben dat zorgt voor meer saamhorigheid en ontmoeting dan wil gemeente Hof van Twente daarbij helpen. De wijkbeheerders van de gemeente staan de komende tijd op de lokale markten. Inwoners kunnen hun idee aan hen voorleggen maar het is ook mogelijk om op de website het formulier daarvoor in te vullen. 

Beperkt budget beschikbaar

De meeste ideeën kosten geld en dat kan een belemmering zijn om een mooi idee uit te voeren. De gemeente vindt dat een gemiste kans om de leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten. Zijn er ideeën die ten goede komen aan de straat, buurt of wijk en zijn buurtbewoners erbij betrokken? Er is beperkt budget beschikbaar. Snel reageren is dus belangrijk. 

Spelen, ontmoeten of vergroenen

Om wat voorbeelden te geven: denk aan materialen voor het opknappen van een speelplaats, een ontmoetingsplek voor jong en oud, beplanting om een groenvak mooier te maken, etc.

Ideeën inleveren bij wijkbeheerders of via formulier op de website

De ideeën kunnen ingeleverd worden bij de wijkbeheerders op de lokale markten:

 • Markelo op donderdagmorgen 20 juni
 • Diepenheim op donderdagmiddag 20 juni
 • Goor op vrijdagmorgen 21 juni
 • Delden vrijdagmiddag 21 juni
 • Hengevelde dinsdagmorgen 25 juni
 • Bentelo vrijdagmorgen 28 juni 

Aanvragen kunnen worden ingediend via dit aanvraagformulier.

]]>
news-174 Tue, 18 Jun 2019 15:50:51 +0200 Brandweerlieden Jan Bussink en Toon Bouwmeester koninklijk onderscheiden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/brandweerlieden-jan-bussink-en-toon-bouwmeester-koninklijk-onderscheiden-174.html Burgemeester Ellen Nauta heeft 14 juni j.l. een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan deze brandweerlieden. Haar toespraak vindt u hieronder. Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan de heren J. Bussink en A.G.M. Bouwmeester op vrijdag 14 juni 2019 kazerne Markelo
door burgemeester H.A.M. Nauta-van Moorsel.

 

Beste vrouwen en mannen van brandweer Markelo,

 

Altijd weer fijn om bij jullie jaarlijkse korpsavond aanwezig te mogen zijn, net als bij de korpsavonden van onze andere drie brandweerposten. Want jullie zijn een aantal jaar geleden formeel dan wel overgegaan naar Brandweer Twente, jullie blijven ‘onze’, en daarmee bedoel ik ván Hof van Twente, brandweerlieden. Vrijwilligers in hart en nieren die dag en nacht klaar staan voor onze gemeenschap. Zoals ik jaarlijks bij mijn nieuwjaars-toespraak uitspreek, is er van het gemeentebestuur veel waardering voor jullie fantastische inzet. Voor velen een grote jongensdroom om lid te worden van de brandweer om mooie brandjes te blussen maar wij weten allemaal dat daar veel meer bij komt kijken. De nodige opleidingen en trainingen, de wekelijkse oefenavonden en de daadwerkelijke inzet die helaas niet beperkt blijft tot een mooie brand maar veel verder gaat dan dat. Van branden waar huis en haard bij verloren gaat tot hulpverlening bij ongevallen. Inzet met een grote impact. Het mooie van de brandweer is ook dat jullie er na zo’n inzet voor elkaar zijn en een luisterend oor bieden aan elkaar en waar nodig en mogelijk elkaar adviseren. Ook jullie thuisfront speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol. Chapeau en een warm applaus voor jullie zelf!

 

Vanavond zijn weer de diploma’s en certificaten uitgereikt en de jubilarissen gehuldigd. Ook van mijn kant mijn hartelijke felicitaties!

 

Eén van deze jubilarissen spreek ik graag in het bijzonder toe vanwege zijn afscheid van onze vrijwillige brandweer per 1 april 2019. Jan Bussink, mag ik jou vragen naar voren te komen?

Toon, misschien wel aardig dat jij als kazernecoördinator van Markelo er ook even bij komt staan.

Jan, maar liefst 25 jaar ben je lid van deze fantastische brandweerploeg geweest en je bent opgeklommen van aspirant-brandwacht, brandwacht en brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, onderbrandmeester tot bevelvoerder sinds 2010.

Nu is het mooi geweest. Het werk wordt lichamelijk wat zwaar en ook de thuissituatie met je agrarisch bedrijf, hebben de doorslag gegeven voor dit besluit. Je was al die jaren een betrouwbare kracht binnen het korps, ondanks dat het niet altijd makkelijk was om uit te kunnen rukken vanwege je werkzaamheden op je bedrijf, zeker na het wegvallen van je vader.

 

Een uitruk die ook op jou een grote indruk heeft gemaakt is de inzet tijdens de Vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000. Heel begrijpelijk!

 

Jan, persoonlijke kenmerken die men mij over jou wist te vertellen zijn:

-       Een rustig man

-       Komt voor zijn mening uit en weet deze goed en weloverwogen te verwoorden

-       Altijd goed gehumeurd en een ‘smile’ op het gezicht

-       Een verbinder, zeker in probleemsituaties.

Met respect voor jouw keuze vinden je collega’s hier het bijzonder jammer dat je stopt met het brandweervak.

 

Jan, ik zeg je heel hartelijk dank voor je jarenlange, trouwe inzet voor onze brandweer. Met trots mag ik jou melden dat Zijne Majesteit de Koning jou heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Van harte proficiat!

 

Opspelden versierselen en aanbieden bloemen en bewaarcassette met oorkonde en draagwijzer.

 

Toon, jij hebt Jan in die tijd ook binnen zien komen als aspirant-brandwacht. Zelf was je in die tijd al een jaar of vijf actief bij de brandweer en opgeklommen tot hoofdbrandwacht als ik het goed heb? Sinds 2006 ben je postcommandant voor Markelo en sinds 2015 noemen we dat kazernecoördinator. In die hoedanigheid geef je leiding aan ons korps in Markelo en dat doe je naar volle tevredenheid.

 

April vorig jaar heb je je repressieve taak beëindigd. Een taak die je net als het coördinatorschap met een enorme bevlogenheid en enthousiasme hebt vervuld. Met passie heb je je ingezet en de nodige opleidingen en trainingen gevolgd in de loop der jaren. Altijd met het doel het beste uit je zelf te halen en hiermee onze gemeenschap te dienen. Ook jij hebt tijdens je repressieve jaren het nodige beleefd en meegemaakt. Indrukken die je je leven lang bij zullen blijven.

 

Wij zijn blij, en ik spreek mede namens de leiding van Brandweer Twente en jouw vrijwilligers, dat je nog wel aanblijft als kazernecoördinator. Een taak die je met veel energie, inzicht en plezier vervult. Waardering is er voor jouw nuchtere blik op zaken en de wijze waarop je samenwerkt aan een veilig Markelo, Hof van Twente en Twente. Ik heb begrepen dat je zelfs nog een jaar Officier van Dienst bent geweest voor niet alleen Hof van Twente maar ook voor onze buren, Haaksbergen. Dit bleek toch lastig te combineren met jouw baan bij CRV in Arnhem.

 

Het brandweerbloed heb je doorgegeven aan je jongste zoon Frank die de repressieve taak namens de Bouwmeesters voort zal zetten.

 

Toon, vanwege het beëindigen van de repressieve dienst na bijna 28 jaar heeft Zijne Majesteit de Koning ook jou benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Van harte gefeliciteerd!

Opspelden versierselen en aanbieden bloemen en bewaarcassette met oorkonde en draagwijzer.

 

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-167 Tue, 18 Jun 2019 14:24:54 +0200 Uitnodiging donderdag 20 juni: Informatieavond ‘Toekomstgerichte Erven’ https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/uitnodiging-donderdag-20-juni-informatieavond-toekomstgerichte-erven-167.html Woont u in het buitengebied van Hof van Twente? En wilt u iets met uw erf of bedrijf, maar u weet niet zo goed hoe? Of wilt u meer weten over bijvoorbeeld asbest of duurzame energie? Kom dan op donderdag 20 juni naar de informatie-avond Toekomstgerichte Erven. Ontmoet de Ervencoach

Op deze avond vertellen we u graag wat er mogelijk is op het gebied van bouw, vergunningen, (sociale) ondersteuning en duurzame energie. Verder zijn er een paar korte presentaties, onder andere over veiligheid en over vergroening van uw erf.

Ook kunt u kennismaken met onze ervencoach Hendry van Ittersum. Hij kan u begeleiden en adviseren bij uw plannen en keuzes. Ook presenteert hij deze avond de digitale ervencoach: een website vol praktische informatie over regelingen en subsidies.

Informatiemarkt

Wethouder Wim Meulenkamp opent de avond om 19.30 uur. Daarna zijn er een aantal presentaties. Aansluitend start de informatiemarkt waar u terecht kunt met uw vragen.

U bent van harte welkom op donderdag 20 juni 2019 om19.30 uur bij Herberg de Pot (Potdijk 9, Markelo).

Aanmelden

Meld u bij voorkeur even aan via info@hofvantwente.nl.

 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-161 Mon, 17 Jun 2019 09:17:34 +0200 Hengelerbrug bij Goor paar dagen langer afgesloten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/hengelerbrug-bij-goor-paar-dagen-langer-afgesloten-161.html De afsluiting van de Hengelerbrug gaat een paar dagen langer duren. De brug gaat op donderdag 27 juni weer open, dus voordat het Schoolfeest in Goor begint. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden duren tot 21 juni, maar tijdens de werkzaamheden bleek dat de brug er slechter aan toe was dan gedacht. De omleidingsroutes blijven geldig zolang de werkzaamheden nog bezig zijn.

De toegangsweg N346, tussen de Hengelerbrug en de kruising nabij het tankstation, gaat wel op 21 juni weer open. 

]]>
Uitgelicht Inwoners/bestuur Nieuws inwoners/bestuur
news-155 Thu, 13 Jun 2019 12:06:32 +0200 Werkzaamheden N346 richting Hengelerbrug https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/werkzaamheden-n346-richting-hengelerbrug-155.html

UPDATE: De werkzaamheden aan de Hengelerbrug duren nog tot donderdag 27 juni. Zie persbericht 17 juni.


Momenteel is – naast de Hengelerbrug bij Goor – ook de toegangsweg naar de brug afgesloten voor werkzaamheden. Het betreft de N346 vanaf de kruising (nabij het tankstation) tot aan de brug. Het wegdek wordt vervangen. 

Dit werk stond in de planning voor 2021/2022. Provincie Overijssel heeft deze werkzaamheden naar voren gehaald, zodat het tegelijk is met de renovatie van de brug. Op die manier is er maar één keer overlast. De afsluiting van de provinciale weg duurt nog tot en met vrijdag 21 juni. 

Omleidingsroute

Provincie Overijssel heeft een omleidingsroute ingesteld. Die route is afgestemd met Rijkswaterstaat, die het werk aan de Hengelerbrug uitvoert, en met ons als gemeente. De omleidingsroute is ter plekke met borden aangegeven: 

 • Het autoverkeer wordt omgeleid via de Iependijk en N346 (Deldensestraat). Vanaf daar is er aansluiting met de omleiding die al was ingesteld voor de werkzaamheden aan de Hengelerbrug (zie hieronder).
 • Voetgangers/(brom)fietsers worden omgeleid via de route Haaksbergerweg, Oude Haaksbergerweg, Gondalaan, Deldensestraat
 • Voor omwonenden ten oosten van N346 en ten noorden van het Twentekanaal zijn er de volgende mogelijkheden:
  - Via Grensweg en de parallelweg langs de N346/Deldensestraat (Delden – Goor)
  - Of via Kanaaldijk, fietspad N346 (langs het werk), voorziening/doorsteek naar Haaksbergerweg in Goor.

Omleidingsroute Hengelerbrug 

De omleidingsroute die Rijkswaterstaat al had ingesteld voor de renovatie van de Hengelerbrug is:

 • Vanaf de zuidkant van het Twentekanaal: de N346 richting Lochem (oost), in Lochem via de N332 richting Laren/A1, vervolgens via de A1, bij afslag 28 (Rijssen) de N347 op richting Goor.
 • Vanaf de noordkant van het Twentekanaal (Goor): De N346 richting A1, bij afslag 26 (Lochem) via de N332 richting Laren/Lochem, in Lochem via de N346 in richting Goor. 
 • Vanuit Hengevelde geldt een adviesroute naar Goor via de N345 en Delden.
]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-149 Fri, 07 Jun 2019 09:43:37 +0200 Eerste Kamer verwerpt verbod op asbestdaken https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/eerste-kamer-verwerpt-verbod-op-asbestdaken-149.html Wethouder Scholten: “Teleurstellend, dit besluit is moeilijk uit te leggen”

Het verbod op asbestdaken is van tafel. Dat is het gevolg van een besluit van de Eerste Kamer. “Teleurstellend,” reageert wethouder Harry Scholten. “Eerst besluit het Rijk dat asbest verwijderd moet worden omdat het gevaarlijk is. Veel inwoners hebben ook al een flinke investering gedaan om asbestdaken te verwijderen. Nu wordt dat verbod weer ingetrokken. Zo weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Dit is moeilijk uit te leggen.” De wethouder vraagt zich af of het asbestdakenverbod nu voorgoed van de baan is: “Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris met een nieuw voorstel gaat komen. Maar dit betekent hoe dan ook een flinke vertraging voor een asbestdakenverbod. Verder vraag ik mij af hoe de verzekeraars gaan acteren op basis van dit besluit van de Eerste Kamer”

Gemeente Hof van Twente heeft een groot buitengebied waar veel boerenschuren een asbestdak hebben. Die daken moesten voor 31 december 2024 verwijderd worden. Die wettelijke verplichting is nu vervallen. Het besluit heeft geen invloed op bodemsaneringen, die gaan gewoon door.

Extra subsidie

Wethouder Harry Scholten: “Asbest is nog steeds gevaarlijk. Dat gevaar is aangetoond en dus is het voor de volksgezondheid het beste als asbest wordt verwijderd. Bij ons in de gemeente zijn veel mensen daar al mee bezig of hebben ze plannen daarvoor. Dat juichen we van harte toe. Als gemeente geven we al jaren een extra subsidie van 2,25 per m2 aan inwoners die hun asbestdak verwijderen. Dat blijven we vooralsnog ook doen. Daarnaast adviseren we inwoners over hoe ze hun plannen zo gunstig mogelijk kunnen realiseren. Ik snap dat mensen blij zullen zijn dat ze nu geen hoge kosten hoeven te maken, maar we hopen dat inwoners die wel willen saneren, dat ook blijven doorzetten. Vanuit gezondheidsoverwegingen is dat nog steeds het beste.“

Nieuw voorstel

De wethouder kan zich dan ook niet voorstellen dat het verbod op asbestdaken nu voorgoed van de baan is. “De Eerste Kamer heeft vooral problemen met de kosten en de haalbaarheid van het huidige voorstel. Daar heb ik wel begrip voor: ik heb zelf al in 2017 bij de Tweede Kamer gepleit voor een financiële stimulans voor inwoners die hun asbestdak moeten verwijderen. Bovendien gaf de Staatssecretaris in haar reactie aan dat het advies vanuit de volksgezondheid nog steeds is dat asbestdaken aangepakt moeten worden, omdat het één van de grootste bronnen is van asbestvervuiling. Maar nu de Eerste Kamer dit voorstel heeft weggestemd, is het fundament weg onder alle plannen en projecten die al waren opgestart. Ze heeft aangegeven opnieuw in gesprek te gaan met provincies en gemeentes, en dan voor 2020 hierop terug te komen bij de Tweede Kamer. Dat zal vast nog niet met een voorstel zijn. Dit betekent dus hoe dan ook een flinke vertraging van een asbestdakenverbod.”

Haalbaar

Het verbod op asbestdaken zou ingaan op 31 december 2024. Mensen met asbestdaken moesten zelf zorgen dat het dak voor die datum was vervangen of opgeruimd. De kosten hiervoor kwamen voor eigen rekening. De Eerste Kamer vroeg zich af of dat haalbaar was. Daarop heeft de staatssecretaris voorgesteld de datum op te schuiven tot 31 december 2028. Dat voorstel heeft de Eerste Kamer gisteren verworpen.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
news-143 Tue, 04 Jun 2019 09:22:56 +0200 Werkzaamheden Oude Sluisweg en 2e Broekweg Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/werkzaamheden-oude-sluisweg-en-2e-broekweg-diepenheim-143.html Vanaf 11 juni zijn de Oude Sluisweg en de 2e Broekweg in Diepenheim afgesloten in verband met asbestsanering van de bermen. Aanwonenden blijven bereikbaar en er zal een omleidingsroute worden ingesteld. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-137 Mon, 03 Jun 2019 15:39:43 +0200 Inwoner of ondernemers in het buitengebied? Houd uw brievenbus in de gaten! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/inwoner-of-ondernemers-in-het-buitengebied-houd-uw-brievenbus-in-de-gaten-137.html

Deze week wordt de derde nieuwsbrief Ons buitengebied Hof van Twente bezorgd op alle adressen in het buitengebied. U vindt hierin onder andere de laatste informatie over de nieuwe ervencoach, Mineral valley, Agenda Agrarische Sector, veiligheid in het buitengebied en onderstaande uitnodiging voor 20 juni.

UITNODIGING informatieavond ‘Toekomstgerichte Erven’

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 20 juni 2019 om 19.30 uur bij Herberg de Pot (Potdijk 9, Markelo). Op deze avond vertellen we meer over de mogelijkheid om kosteloos mee te doen met het project Toekomstgerichte Erven. Samen met u als erfeigenaar bekijken we met welke vragen of mogelijke problemen u te maken heeft rondom uw erf. De ervencoach kan u begeleiden bij het nemen van maatregelen, het maken van keuzes of op het spoor zetten naar de juiste instanties, subsidies en ondersteuningsmogelijkheden. Deze gemeentebrede aanpak voor het buitengebied is een vervolg op het succesvolle pilotproject (zie pagina 2) dat eerder is toegepast in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief en krijgt u op de informatieavond. Op de avond wordt toegelicht waarom de provincie Overijssel deze aanpak ondersteunt en wordt een website vol praktische informatie gepresenteerd. Meld u bij voorkeur even aan via info@hofvantwente.nl

Nieuwsbrief niet ontvangen? En wilt u deze alsnog ontvangen?

Neem dan contact op met Wilco Pasman. U ontvangt de nieuwsbrief dan digitaal. De volgende nieuwsbrief wordt alleen digitaal verstuurd. Wilt u deze ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter.
Klik hier voor de begeleidende brief bij de nieuwsbrief. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
news-131 Mon, 03 Jun 2019 15:35:15 +0200 Nieuwsbrief ondernemers juni 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/06/artikel/nieuwsbrief-ondernemers-juni-2019-131.html  

]]>
news-125 Wed, 29 May 2019 14:55:21 +0200 Oproep om lastige brieven van de gemeente te melden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/oproep-om-lastige-brieven-van-de-gemeente-te-melden-125.html Onze brieven te moeilijk? Laat het ons weten!

Krijgt u wel eens een brief van de gemeente die u niet goed begrijpt? Of vindt u dat die brief wel wat eenvoudiger kan? Laat het ons dan weten. Stuur de brief aan lezerspanel@hofvantwente.nl. We leggen uw brief dan voor aan het lezerspanel. Het lezerspanel is een groep inwoners die ons gaat helpen om de brieven zo te schrijven dat ze direct duidelijk zijn. U krijgt altijd een reactie van ons op uw inzending. 

Landelijke campagne Direct Duidelijk

Gemeente Hof van Twente sluit aan bij de landelijke campagne Direct Duidelijk. Het doel van deze campagne is dat Nederlandse overheidsorganisaties er voortaan voor zorgen dat ze duidelijke taal gebruiken. Dat betekent dat ze ervoor zorgen dat hun lezers:

 1. begrijpen wat er in de tekst wordt bedoeld;
 2. begrijpen wat een tekst betekent voor hun eigen situatie, en wat ze dus kunnen of moeten doen;
 3. de tekst prettig leesbaar vinden. 

Hoe u ons kunt helpen

Wanneer u een brief van de gemeente heeft ontvangen die volgens u wel wat duidelijker of eenvoudiger kan, dan vragen we u om deze brief naar ons toe te sturen. Als u wilt kunt u  aangeven wat u niet begrijpt of wat u vindt dat anders kan. Maar u mag de brief ook zonder begeleidende tekst sturen. Vermeldt u op de brief dat deze bestemd is voor het lezerspanel. 

De brief kunt u mailen aan lezerspanel@hofvantwente.nl of afgeven bij de receptie van de gemeente. Opsturen per post mag natuurlijk ook. Stuurt u de brief dan aan: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Oproep burgemeester Nauta

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-119 Wed, 29 May 2019 13:41:31 +0200 Dempen deel StadsRegge https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/dempen-deel-stadsregge-119.html De gemeente is van plan om een deel van de Stadsregge in Goor te dempen. Dit betreft het gedeelte tussen de Herman Heijermanstraat en het Reggelaantje. De huidige inrichting wordt verwijderd waarna de ruimte opgevuld wordt met grond.

Aanleiding

Er zijn diverse meldingen van overlast door stank- en ongedierte. Dit komt door het stilstaande water in dit deel van de Stadsregge. Daarom is besloten om dit deel van de StadsRegge te dempen. Het dempen van dit deel van de Stadsregge is vooraf besproken met de Werkgroep Stadsregge Goor. Zij hebben ermee ingestemd. Het dempen gebeurt op zo'n manier, dat het gemakkelijk ongedaan kan worden gemaakt als de plannen voor het terugbrengen van de Stadsregge worden uitgevoerd. 

Planning

De werkzaamheden gaan op woensdag 5 juni van start. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Lansink uit Saasveld.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer Peter Schalkwijk. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585.

U kunt ook contact opnemen met de uitvoerder van de firma Wegenbouw Lansink, dhr. E. Busscher, hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-53281858.

Heeft u algemene vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Arjan Staman, hij is bereikbaar op 0547-858585.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-107 Wed, 29 May 2019 13:00:17 +0200 Prinses Beatrixstraat in Markelo weer open https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/prinses-beatrixstraat-in-markelo-weer-open-107.html

Vandaag, aan het eind van de middag, gaat de Prinses Beatrixstraat in Markelo weer open! De aannemer heeft extra hard gewerkt, zodat de weg weer open kan vóór het Hemelvaartweekend. Dat is ruim twee weken eerder dan gepland. Ook de omleidingsroute wordt vanmiddag weggehaald.

Na Hemelvaart worden er nog wel werkzaamheden uitgevoerd aan de Beatrixstraat, maar daarvoor hoeft de weg niet meer afgesloten te worden. 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-113 Wed, 29 May 2019 11:13:00 +0200 Terugblik week van de biodiversiteit https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/terugblik-week-van-de-biodiversiteit-113.html Vorige week was het in Hof van Twente de week van de biodiversiteit! 

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-101 Wed, 29 May 2019 09:32:23 +0200 Aanvragen subsidie 2020 voor jaarlijks terugkerende en voor eenmalige activiteiten https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/aanvragen-subsidie-2020-voor-jaarlijks-terugkerende-en-voor-eenmalige-activiteiten-101.html

Het college van B&W heeft op dinsdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020 vastgesteld. De nieuwe subsidieregels staan op de gemeentelijke website.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

 • jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)
 • eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)
 • eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)
 • accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed) 

Subsidie aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen, en promotie van de kernen. 

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

Als u in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen o.g.v. de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen dan komt u wellicht ook in 2020 voor een subsidie in aanmerking. 

Nadere informatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende subsidieregels.  

Subsidie eenmalige activiteiten

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a)

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie 

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen, dan kunt u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. 

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

 • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  
 •  Maatschappelijke initiatieven buurtschappen
 • Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan.

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

 • Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk
 • Sportactiviteiten voor mensen met een beperking
 • Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten
 • Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen
 • Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd
 • Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging
 • Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode 

1 juni tot 15 september 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig. 

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente. 

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden op onze  website https://www.hofvantwente.nl/subsidies  

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-85 Tue, 28 May 2019 14:40:38 +0200 Hof van Twente gaat woonwagenbeleid samen met woningcorporaties opstellen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/hof-van-twente-gaat-woonwagenbeleid-samen-met-woningcorporaties-opstellen-85.html

Hof van Twente gaat een Woonwagenbeleid opstellen. Eind april is daarvoor een behoefteonderzoek afgerond onder woonwagenbewoners. Dit onderzoek is uitgevoerd in lijn van het nieuwe beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek geeft aan dat er behoefte is aan meer woonwagens dan het huidige aanwezige aantal. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een groot deel van de woonwagens in de sociale huursector ondergebracht wordt. Reden voor de gemeente om het nieuwe beleid op te stellen samen met woningcorporaties. Een eerste oriënterend gesprek met de woningcorporaties heeft inmiddels plaatsgevonden. De huurdersorganisaties zullen ook betrokken worden bij het op te stellen beleid.

Het college is van plan het nieuwe beleid later dit jaar vast te stellen. Het college gebruikt de komende periode om in gesprek te gaan met onder andere de woningcorporaties en lokale woonwagenbewoners, om tot een zorgvuldige afweging te komen.

Via deze link vindt u een factsheet met uitkomsten van het behoefteonderzoek.

]]>
Nieuws inwoners/bestuur
news-79 Tue, 28 May 2019 08:40:27 +0200 Uitslag verkiezingen Europees parlement https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/uitslag-verkiezingen-europees-parlement-79.html Lees hier de uitslagen van de verkiezingen voor de leden van het Europees parlement.

  Proces verbaal:

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-73 Sun, 26 May 2019 23:00:00 +0200 Voorlopige uitslag verkiezingen Europees parlement. https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/voorlopige-uitslag-verkiezingen-europees-parlement-73.html Afgelopen donderdag waren de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. De opkomst was 46,96% in Hof van Twente. 

  Zie hieronder de voorlopige uitslagen: 

  Dit is de voorlopige uitslag op lijstniveau. Gemeente Hof van Twente doet mee aan het experiment Centrale Stemopnemingen. Dit houdt in dat de stemmen op kandidaatniveau worden geteld op maandag 27 mei 2019. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-67 Thu, 23 May 2019 16:44:26 +0200 Opkomstpercentages verkiezingen Europees Parlement https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/opkomstpercentages-verkiezingen-europees-parlement-67.html Lees hier de opkomstpercentages in Hof van Twente voor de verkiezingen voor de leden van het Europees parlement.

   

  Opkomstpercentages
  TijdstipOpkomstpercentage 2019Opkomstpercentage 2014
  10.30 uur8,01%8,43%
  13.00 uur15,40%16,14%
  15.30 uur22,28%23,48%
  19.00 uur37,09%39,01%


  Totale opkomstpercentages
  KernOpkomstpercentage
  Hof van Twente46,96%
  Goor41,27%
  Markelo47,28%
  Diepenheim51,48%
  Delden51,13%
  Ambt Delden52,01%
  Hengevelde51,97%
  Bentelo50,07%

  Meer informatie over de verkiezingen vindt u op; www.hofvantwente.nl/verkiezingen

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-56 Wed, 22 May 2019 10:13:08 +0200 Verbeteringsronde led-straatverlichting https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/verbeteringsronde-led-straatverlichting-56.html In de periode mei tot en met juli 2019 zal de onderhoudsaannemer van de Gemeente Hof van Twente genaamd Ziut/Spie verbeteringen uitvoeren aan verschillende verlichtingsarmaturen in Hof van Twente. Het gaat om de led-armaturen. Doel van deze verbeterslag is: Zorgen voor betere wegdekverlichting.

  Mede naar aanleiding van een aantal meldingen vanuit ondernemers uit Hof van Twente wordt deze actie opgezet en uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli van 2019 op diverse plaatsen in Hof van Twente. 

  Medewerkers van Ziut/Spie worden ingezet voor deze werkzaamheden; zij maken gebruik van hoogwerkers om de verbetering uit te voeren. Dus mocht u deze werknemers in uw straat aan het werk zien dan is de reden bekend.

  Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u bellen met de heer R. Sanderman van de gemeente Hof van Twente, telefoon 0547 – 858585 of mailen naar: R.Sanderman@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-50 Mon, 20 May 2019 08:41:04 +0200 Hendry van Ittersum Ervencoach in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/hendry-van-ittersum-ervencoach-in-hof-van-twente-50.html Hendry van Ittersum is aangesteld als Ervencoach voor gemeente Hof van Twente. Als Ervencoach adviseert en ondersteunt hij erfeigenaren bij hun plannen voor het eigen erf. Dat geldt zowel voor woningen als bedrijven. Vorige week werd bekend dat de provincie heeft besloten dat alle gemeenten in Overijssel de mogelijkheid krijgen om een ervencoach aan te stellen. Aanleiding hiervoor was een succesvolle proef in Hof van Twente. Wethouder Wim Meulenkamp: “We kennen Hendry van Ittersum vanuit zijn betrokkenheid als vertrouwenspersoon namens Stimuland bij onze pilot Toekomstgerichte Erven. Daardoor kent hij onze gemeente al behoorlijk goed. Daarnaast is Hendry zeer goed bekend met de agrarische sector, waaraan wij veel waarde hechten. Hij spreekt de taal en weet wat er speelt op de erven en de gezinsbedrijven. We hebben er alle vertrouwen in dat hij onze erfeigenaren praktisch en slim kan adviseren en ondersteunen.”

  Hendry van Ittersum is van 1999 t/m 2016 melkveehouder geweest in de polder Mastenbroek inclusief een theeschenkerij/vergaderlocatie. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies. “Al tijdens mijn studie bedrijfskunde en agribusiness aan de Hogere Landbouwschool in Dronten kwam ik tot het besef dat 70 melkkoeien en 30 hectare grond een mooie uitdaging is, maar dat de wereld groter is dan mijn bedrijf alleen. Eind 2016 heb ik mijn bedrijf verkocht. Voor de korte termijn een pijnlijke beslissing, maar voor de langere termijn wel beter.” Hendry heeft veel zin in zijn functie als Ervencoach: “Er spelen grote belangen. De sector met alle segmenten eromheen is voortdurend in beweging, zowel lokaal als landelijk. Dat vraagt om inlevingsvermogen in nieuw beleid en nieuwe denkwijzen, maar ook een gezonde kritische blik hierop. Met deze insteek en met mijn ervaring ben ik een goede gesprekspartner voor overheden, agrariërs/erfeigenaren en andere stakeholders in de agrarische sector.” Van Ittersum blijft naast zijn functie als Ervencoach ook werkzaam als projectmanager bij Stimuland. Stimuland is een onafhankelijke stichting die werkt aan een vitaal, toekomstbestendig platteland in Oost-Nederland. Ze vervult een brugfunctie tussen beleid en praktijk en brengt partijen bij elkaar.

  Afspraak maken

  Hebt u plannen met uw erf en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Hendry van Ittersum voor een vrijblijvend gesprek. U kunt hem bellen op 06-57059830.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-44 Fri, 17 May 2019 12:46:55 +0200 Werkzaamheden Hengelerbrug - N346 Goor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/werkzaamheden-hengelerbrug-n346-goor-44.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat

   

  Rijkswaterstaat voert van 20 mei tot 13 juli onderhoudswerkzaamheden uit aan de Hengelerbrug in de N346/Rondweg in Goor. Het gaat om werkzaamheden aan het brugdek, de asfaltconstructie en de stalen en betonnen constructiedelen van de brug, uitgevoerd door aannemerscombinatie BAM-Van den Herik. De werkzaamheden zijn nodig om het wegdek te herstellen en  de constructie van de brug in goede staat te houden zodat deze zijn functie kan blijven vervullen. De periode van de werkzaamheden is zodanig gepland om raakvlak en extra hinder vanwege de werkzaamheden aan de A1 zo veel als mogelijk te voorkomen.

  Voor het verkeer betekent dit:

  • Van 20 mei t/m 13 juli wordt 1 fietspad afgesloten, fietsers houden altijd doorgang via 1 kant van de brug. Afhankelijk van de rijrichting moeten fietsers oversteken, dit wordt middels bebording aangegeven;
  • Van 20 mei t/m 21 juni is de brug gestremd voor al het overig verkeer. De volgende omleidingsroutes worden ingesteld:
   • Doorgaand verkeer vanaf de zuidkant van het kanaal: via de N346 richting Lochem (oost), in Lochem via de N332 richting Laren/A1, vervolgens via de A1, bij afslag 28 (Rijssen) de N347 op richting Goor;
   • Doorgaand verkeer vanaf de noordkant van het kanaal (Goor): via de N346 richting A1, bij afslag 26 (Lochem) via de N332 richting Laren/Lochem, in Lochem via de N346 in de richting Goor;
   • Verkeer vanuit Hengevelde naar Goor via de N346 en Delden;
   • Lokaal verkeer met bestemming Goor via de Diepenheimseweg.
  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1363 Thu, 16 May 2019 12:35:00 +0200 Lastige brief van de gemeente? Laat het ons weten! https://www.hofvantwente.nl/actueel/lezerspanel.html Burgemeester Nauta doet de oproep om lastig leesbare brieven te melden.  

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-14 Wed, 15 May 2019 09:35:22 +0200 Drukbezochte bijeenkomst dementievriendelijk https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/drukbezochte-bijeenkomst-dementievriendelijk-14.html Maandagavond 13 mei heeft in De Bebsel in Goor een bijeenkomst plaatsgevonden over ‘samen dementievriendelijk’. Deze bijeenkomst was de start van het traject om van Hof van Twente een dementievriendelijke gemeente te maken.

  In de goedgevulde zaal hebben zo’n 100 aanwezigen diverse sprekers en interviews voorbij zien komen. Zo begon de avond met het interviewen van de echtgenoot en de dochter van een mevrouw met dementie. Zijn persoonlijke verhaal maakte veel indruk op de aanwezigen en maakte duidelijk dat dementie ook jonge mensen kan treffen.
  Vervolgens lichtte Jeannet Smulders van Alzheimer Nederland cijfers en informatie over dementie toe. De cijfers liegen er niet om, dementie is een snel groeiende ziekte. Het is de verwachting dat het aantal mensen met dementie in 2040 is verdubbeld ten opzichte van de huidige situatie. Tenslotte werd de eigenaar van de Spar uit Diepenheim geïnterviewd, Albert Jan Kleis. Hij motiveerde andere ondernemers om, net als de Spar, het eigen personeel een dementietraining te laten volgen.

  Tussendoor speelde het theaterduo ‘Poeder en Plusj’ herkenbare situaties na die mensen met dementie kunnen tegenkomen.

  Aan het eind van de avond hebben veel aanwezigen de intentieverklaring ondertekend om met elkaar een dementievriendelijke samenleving te zijn. Als eerste ondertekende Pieter van Zwanenburg, wethouder Sociaal Domein, de intentieverklaring. De gemeente is van plan om de medewerkers aan de publieksbalie een training te laten volgen waarbij wordt geleerd hoe je dementie kan herkennen en hoe je omgaat met iemand met dementie.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-10 Wed, 15 May 2019 09:31:17 +0200 Bodemsanering wegbermen aan de Hazendammerweg en Kiefteweg in Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/bodemsanering-wegbermen-aan-de-hazendammerweg-en-kiefteweg-in-diepenheim-10.html Op 20 mei gaat projectbureau BAS starten met de bodemsanering van de wegbermen aan de Hazendammerweg en Kiefteweg in Diepenheim.

  De betreffende wegen worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-5 Mon, 13 May 2019 12:03:34 +0200 Veel activiteiten in Week van de Biodiversiteit https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/veel-activiteiten-in-week-van-de-biodiversiteit-5.html Op 22 mei is de Dag van de Biodiversiteit. Voor een aantal groepen in gemeente Hof van Twente de aanleiding om tal van activiteiten te organiseren op en rondom biodiversiteit. Een overzicht:

  Dinsdag 21 mei 2019

  Lunch met een` bijsmaak’: de Groene Loper geeft aan ambtenaren van de gemeente toelichting over biodiversiteit en de activiteiten van de Groene Loper.

  Woensdag 22 mei 2019, Dag van de Biodiversiteit

  • Bewoners van de Huygensstraat in Goor hebben de handen ineen geslagen om een groen speelterrein aan te leggen in hun straat. De aanleg is bijna klaar. Wethouder Harry Scholten helpt woensdag mee bij de laatste fase van de werkzaamheden. Dit vindt plaats om 10 uur aan de Huygensstraat in Goor.
  • Op 1300 adressen in Hof van Twente valt een `bloeikaart’ in de brievenbus. De kaarten worden verspreid onder bewoners van ‘vogelstraten’ in Hof van Twente. De kaarten zijn ontworpen door basisschoolleerlingen in Hof van Twente. Klik hier voor meer informatie.
  • Officiële start van `het Groene speelterrein aan de Mulderskamp’ in Goor (prijswinnaar van de groenste straat van Overijssel). De kinderen van Openbare Dalton School Gijmink krijgen vanaf 12.30 uur les over wormen, daarna gaan ze samen wormen uitzetten rondom school en op het nog aan te leggen groene speelterrein. Klik hier voor meer informatie.
  • Aftrap van de actie `Draag je steentje bij voor biodiversiteit’: tegel eruit, en plant erin. Inwoners van Hof van Twente kunnen een tegel inleveren die gebruikt wordt voor een stapel- of vlindermuurtje op het te realiseren `groene schoolplein’ op Erve Hooyerink. Daar krijgen ze een plantje voor terug. De Groene loper Hof van Twente, Hofkracht en Stichting Steenbreek geven `bij-vriendelijke’ vaste plantjes weg. Deze actie start om 14.15 uur op het schoolplein bij KBS Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 7-9 in Delden. Kom op tijd, want op=op! In juni en juli vindt deze actie ook plaats in Goor en Hengevelde. Klik hier voor meer informatie.

  Donderdag 23 mei 2019

  Hofkrachtcafé over biodiversiteit. Spreker is Ruud Pleune, projectleider Natuur, landschap en landbouw bij Natuur en Milieu Overijssel. Het Hofkrachtcafé wordt georganiseerd door IVN Diepenheim in het Ottenhuis Diepenheim, aanvang 20.00 uur, gratis inloop.

  Vrijdag 24 mei 2019

  Voorjaarsbijeenkomst `Bees Are Few’ in Diepenheim (Hazendam)
  Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? Dit was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. Zij maakten een kunstwerk waarmee ze aandacht vroegen voor bijensterfte. Het kunstwerk en de omgeving ervan zijn opnieuw ingericht om het nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier. De Kunstvereniging Diepenheim, IVN Diepenheim, Bijenvereniging Reggedal, Gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Landgoed het Weldam en Stimuland hebben daarvoor hun krachten gebundeld. Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst wordt de herinrichting toegelicht en laat een imker zien hoe het leven van een bijenvolk eruitziet. Het evenement start om 15.00 uur en vindt plaats in het Hazendam. U kunt parkeren in het weiland naast kwekerij Linthorst aan de 1e Broekweg 4 in Diepenheim. Vanaf daar wijst het zich vanzelf. Let op: De Hazendammerweg is afgesloten vanwege een asbestsanering.
  Graag uw komst vooraf doorgeven via beesarefew@gmail.com.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1424 Mon, 13 May 2019 08:18:15 +0200 Verwijderen glascontainer Kloosterlaan in Goor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/verwijderen-glascontainer-kloosterlaan-in-goor-1424.html De ondergrondse glascontainer aan de Kloosterlaan in Goor wordt verwijderd.
  De reden hiervoor is dat er rondom deze glascontainer vaak afval wordt gedumpt. Omwonenden hebben hier vaak melding van gemaakt. Daarnaast is uit gegevens gebleken dat deze glascontainer, in vergelijking met andere glascontainers, weinig wordt gebruikt. Dat is niet vreemd, want de meeste mensen brengen hun lege flessen en potten weg wanneer ze hun (wekelijkse) boodschappen doen. Daarom hebben wij besloten deze ondergrondse glascontainer te verwijderen. Dit zal op 15 mei 2019 gebeuren.

  Uw glas kunt u wegbrengen naar de glascontainers op één van de volgende locaties:

  • Weversplein in Goor  (Albert Heijn, Aldi en Lidl )  
  • Van Kollaan in Goor  (Jumbo)
  • Da Costastraat in Goor (Emté)

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van der Kraats, medewerker afval van de gemeente Hof van Twente, telefoon 0547-85 7309

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1419 Fri, 10 May 2019 14:05:59 +0200 Mogelijke problemen bij inloggen met DigiD https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/mogelijke-problemen-bij-inloggen-met-digid-1419.html Op onze website kunt u met DigiD gebruik maken van verschillende digitale formulieren. Met deze digitale formulieren kunt u digitaal uw melding aan ons door te geven. Door werkzaamheden bij DigiD kan het voorkomen dat u niet meer kunt inloggen. Dit heeft te maken met het besturingssysteem dat u gebruikt. Bij verouderde besturingssystemen kunt u mogelijk niet meer inloggen. 

  Controleren

  Om te controleren of uw besturingssysteem en browser voldoen aan de minimale eisen gaat u naar de volgende website: https://test.g3-ev.pkioverheid.nl/

  Ziet u vervolgens twee groene vlakken, dan voldoen uw besturingssysteem en browser aan de minimale eisen.

  Inloggen met DigiD lukt niet

  Om in te loggen met DigiD moet uw besturingssysteem aan bepaalde eisen voldoen. Dit is nodig om het formulier goed te beveiligen. Om in te loggen met DigiD moet u minimaal beschikken over één van de volgende besturingssystemen:

  Voor uw computer:
  • Windows 7 / 8.1
  • Windows 10
  • OSX 10.9.4 of hoger

  Voor uw mobiele apparaat:
  • iOS 7 of hoger
  • Android 6 of hoger

  Daarnaast moet u de browser updaten naar de meest recente versie.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1413 Thu, 09 May 2019 12:58:18 +0200 Samenvatting Duurzaamheidsavonden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/samenvatting-duurzaamheidsavonden-1413.html Tijdens de terugkoppelavond van 28 maart werd gepresenteerd welke punten meegaan in het advies richting de gemeenteraad. Ruim 350 inwoners gaven afgelopen twee maand hun input tijdens zes Energieneutraal 2035-avonden. Naast vragen, aandachtspunten, zorgen en concrete actiepunten bleek tijdens deze avonden vooral dat duurzaamheid leeft en de wil er vaak wel is, maar dat we met elkaar ook voor een grote ambitie staan en het voor mensen vaak moeilijk bepalen is wat de concrete persoonlijke stappen kunnen zijn.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1407 Thu, 09 May 2019 12:28:38 +0200 Starterswoning voor jongeren in Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/starterswoning-voor-jongeren-in-diepenheim-1407.html In november is er in Diepenheim een informatieavond gehouden over jongerenhuisvesting die georganiseerd werd door Viverion in samenwerking met de gemeente.

  Eén van de onderwerpen die op deze avond is besproken was het bouwen van starterswoningen d.m.v. CPO  (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dit is een vorm van gronduitgifte waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Iedere particulier kan samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst. Bovendien kan het bouwen van een woning in CPO ook in de kosten schelen.
   
  Bij CPO nemen de toekomstige bewoners gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject zelf, georganiseerd in een vereniging of stichting, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

  Informatieavond voor jongeren 

  De gemeente gaat op maandagavond 27 mei om 19.30 uur in zaal Beltman in Diepenheim een informatieavond houden. Op deze avond wordt door de gemeente uitgelegd wat CPO inhoudt en wordt geïnventariseerd hoeveel Diepenheimse jongeren aan een CPO-traject mee willen en kunnen doen.
  Om een idee te hebben van het aantal mensen, vragen we je om je aan te melden voor deze avond via b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1401 Wed, 08 May 2019 16:31:21 +0200 Onderzoek naar ervaringen van inwoners met de afvalinzameling https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/onderzoek-naar-ervaringen-van-inwoners-met-de-afvalinzameling-1401.html Wat vindt u van de afvalinzameling in uw straat?

  • Worden uw containers vaak genoeg geleegd?
  • Zijn de kosten van afvalinzameling redelijk ?
  • Is het Milieupark vaak genoeg open?

  Dat zijn een paar van de vragen die we hebben over uw afval en de inzameling daarvan. Wilt u hierover uw mening geven? Doe dan mee aan de enquête.

  Aanleiding onderzoek

  Afval kan bijna allemaal worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In 2030 willen de Twentse gemeenten 90% van het afval kunnen hergebruiken en nog maar 50 kilogram restafval per inwoner inzamelen. De gemeente Hof van Twente is het hiermee eens. Daarom begon Hof van Twente in 2017 met een nieuwe manier van afvalinzamelen. Vanaf dat moment heeft ieder huishouden verschillende containers (grijs, groen, oranje) voor verschillende soorten afval. Voor het aanleveren van restafval betaalt u sinds dat moment voor iedere keer dat u uw grijze container laat ledigen. De bewoners van appartementen kunnen vanaf 1 januari 2017 met hun milieupas afval weggooien in de ondergrondse container in de buurt. Zij betalen ook per keer dat zij restafval aanbieden. Deze manier van inzameling heet Diftar.

  Hof van Twente heeft  Diftar ingevoerd omdat het eerlijker is en om u te stimuleren uw afval beter te scheiden. Hieronder ziet u een overzicht van de hoeveelheid restafval per inwoner van Hof van Twente vanaf het jaar 2014 en de gewenste ontwikkeling richting het jaar 2030.

  Deze cijfers laten zien dat de hoeveelheid restafval vanaf de invoering van Diftar flink gedaald is en dat deze werkwijze geslaagd is. U wordt steeds beter in het scheiden van afval en de hoeveelheid restafval wordt steeds minder. Een dikke pluim voor u dus!

  Maar ervaart u onze service zelf ook zo? Worden de containers goed geleegd? Vindt u de kosten redelijk? We zijn benieuwd naar uw ervaringen met Diftar en uw mening.

  Vul de vragenlijst in via HofvanTwente.Ikpraatmee.nl

  Wilt u uw mening geven ga dan naar de website HofvanTwente.Ikpraatmee.nl. Daar vindt u meer informatie over dit onderzoek en de link naar de vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 10 minuten tijd. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 31 mei 2019.

  Wat gaan we met de uitkomsten doen

  Met de uitkomsten van de enquête in de hand gaan we beoordelen of we de afvalinzameling verder kunnen verbeteren. De uitkomsten van de enquete zullen we ook betrekken bij besluiten over Diftar in de naaste toekomst.
  U kunt de vragenlijst afvalinzameling invullen door op de volgende link te klikken:
  https://hofvantwente.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/afvalbeleid-hof-van-twente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1390 Wed, 08 May 2019 12:19:14 +0200 College neemt elektrische fietsen in ontvangst https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/college-neemt-elektrische-fietsen-in-ontvangst-1390.html Ambtenaren op de fiets Burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente namen op 7 mei vier elektrische fietsen in ontvangst. Omdat de gemeente toe wil naar duurzamere vervoersmogelijkheden kunnen ambtenaren deze fietsen reserveren voor afspraken in de buurt. Dat is beter voor het milieu en ook nog eens goed voor de gezondheid.

  Het college stapte meteen op de e-bike voor een korte testrit. Wethouder Meulenkamp is enthousiast na een rondje met de fiets: “Dit is een mooie stap richting duurzame mobiliteit in de gemeente.”

  Duurzaam vervoer

  Duurzaamheid is een speerpunt van gemeente Hof van Twente. De gemeente streeft ernaar om in 2035 energieneutraal te zijn. Om zelf ook een steentje bij te dragen zijn al een aantal duurzame maatregelen getroffen. Het afval wordt gescheiden, er zijn zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst en er is Led-verlichting in het pand. Daarnaast is de gemeente onlangs uitgeroepen tot Fairtrade gemeente. Voor dienstreizen wil de gemeente duurzamere manieren van vervoer inzetten. De ambtenaren konden al gebruik maken van de NS-businesskaart en nu worden daar de elektrische fietsen aan toegevoegd. Ambtenaren kunnen deze fietsen gebruiken voor werkbezoeken.

  Aanbesteding

  De fietsen zijn geleverd door Profile Reiners uit Goor. Alle fietsenzaken uit de Hof zijn benaderd bij de aanbesteding. Deze leverancier voldeed aan de voorwaarden en kwam als goedkoopste uit de bus.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1384 Tue, 07 May 2019 23:17:00 +0200 Burgemeester Ellen Nauta opnieuw benoemd https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/burgemeester-ellen-nauta-opnieuw-benoemd-1384.html Burgemeester Ellen Nauta is opnieuw benoemd als burgemeester van gemeente Hof van Twente. Andries Heidema, commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, beëdigde de burgemeester tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 mei. Naast de gemeenteraad waren ook familie en andere belangstellenden aanwezig. Burgemeester Ellen Nauta sprak dank uit voor het vertrouwen: “Mag ik u bedanken voor het feit dat u het mogelijk maakt dat ik de burgemeester kan zijn die ik graag wil zijn. Dat u het vertrouwen geeft om samen met u verder te gaan.”

  Commissaris van de Koning Andries Heidema beëdigde burgemeester Nauta. “Benoemd worden is belangrijk, maar een herbenoeming misschien nog wel meer. Het betekent dat de juiste keuze is gemaakt en dat het vertrouwen nog sterk aanwezig is. Dat vertrouwen heb je zeer waargemaakt in deze gemeente.” Hij noemde Nauta “een verbinder pur sang en een stabiele factor, zowel in je gemeente als binnen Twente.”
  Hannie Rohaan, vice-voorzitter van de gemeenteraad, sprak Ellen Nauta toe namens de gemeenteraad en de griffie. “Destijds waren we op zoek naar een burgemeester met kwaliteiten als verbinder en aanjager. Dat maakt u meer dan waar. U hebt zelf de lat hoog gelegd voor komende periode, maar we hebben alle vertrouwen dat het goed gaat komen.”
  Namens het college en de ambtenaren sprak loco-burgemeester Harry Scholten burgemeester Nauta toe als “ónze burgemeester”. Hij kenmerkte haar als betrokken, oprecht geinteresseerd, verbindend, hartelijk en een ambassadrice voor onze mooie gemeente. “De fase van KWW (Kiek’n Wat ’t Wodt) is allang voorbij. Nu is het warmhoald’n en vasthoald’n.”

  Nek durven uitsteken

  Burgemeester Ellen Nauta refereerde in haar toespraak onder andere aan haar benoeming, zes jaar geleden: “Zes jaar terug kwamen Robert en ik thuis. Zo voelde het, en zo voelt het nog steeds. Wij voelen ons niet alleen gedragen door elkaar en onze familie, maar gedragen door u allemaal, zoals we u hebben leren kennen en zoals we met u mogen werken en leven.” “Soms zeg ik gekscherend dat ik moeder ben van een groot gezin, 6 kinderen en 13 kleinkinderen en ik heb ze allemaal even lief,” doelend op de 6 kernen en 13 buurtschappen van Hof van Twente. “Zes jaar geleden waren de gevolgen van de economische crisis nog overal voelbaar. Nu doen we het als Twente en zeker ook als Hof van Twente goed. Uiteraard zit de economische wind ons mee, maar we hebben ook een college en een gemeenteraad die de ondernemers zien staan en ondernemers die hun nek durven uit te steken.” Ook refereerde ze in haar toespraak aan het belang van Hof van Twente als plattelandsgemeente. “Onze Hof is trots en actief lid van de P10, de belangenorganisatie van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland. We zijn inmiddels al met 20 gemeenten. De grote steden beginnen onze hete adem in de nek te voelen, op de goede manier. Want na 6 jaar voel ik dat wij ontzettend veel te bieden hebben aan de stad, maar de stad ook aan ons.”

  Eenheid in verscheidenheid

  In vorige functies bouwde burgemeester Nauta een uitgebreid netwerk op in Den Haag en Europa. Dat netwerk weet ze ook als burgemeester van Hof van Twente goed in te zetten. “De mechanismen van lobby zijn hetzelfde. Contacten opbouwen en onderhouden en vraagstukken waarmee wij hier bezig zijn, daar vertellen. Een zaak van wat langere adem, maar juist voor ons hier in het grensgebied de moeite waard.”
  Burgemeester Ellen Nauta besloot haar toespraak met woorden uit haar toespraak van zes jaar geleden, die nog steeds van kracht zijn: “Ik draag de keten waarbij elke ring een kern vertegenwoordigt. Elke ring als teken van de kracht van een gemeenschap. Eenheid in verscheidenheid. De kracht van onze Hof. Ik zal de keten met besef voor de traditie en de historie en met trots dragen en dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.”

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1370 Thu, 02 May 2019 17:01:35 +0200 Ervencoach helpt eigenaren met plannen voor toekomstgericht erf https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/ervencoach-helpt-eigenaren-met-plannen-voor-toekomstgericht-erf-1370.html Pilotproject van provincie en Hof van Twente krijgt vervolg in heel Overijssel Hof van Twente krijgt vanaf half mei een Ervencoach. Deze coach gaat mensen helpen die hun erf willen verbeteren en op de toekomst willen voorbereiden. Dat kan gaan om het opwekken van duurzame energie, verwijderen van asbestdaken, slopen van oude bebouwing, of om het innoveren of juist stoppen van een boerenbedrijf. De ervencoach gaat met de bewoners in gesprek over hun wensen en plannen en helpt ze vervolgens op weg met alle mogelijkheden die er zijn. De ervencoach is een vervolg op het pilotproject Toekomstgerichte Erven van de provincie Overijssel. Deze pilot is uitgevoerd in Herike-Elsen en Elsenerbroek en was een groot succes. De provincie heeft daarom besloten dat alle gemeenten in Overijssel de mogelijkheid krijgen om een ervencoach aan te stellen.

  Gedeputeerde Annemieke Traag voor energie, milieu en Europa: “Er komt veel op erfeigenaren af. Vragen over verduurzaming van de (agrarische) bedrijfsvoering, asbestdaken, schone energie, vervanging van schuren of stallen, bedrijfsopvolging of stoppen. Met de inzet van de ervencoaches willen wij erfeigenaren helpen om de juiste keuzes te maken voor hun toekomst en hen de weg wijzen naar de juiste instanties. Hiermee geven we de erfeigenaren een toekomstperspectief, en zorgen we samen voor behoud van een leefbaar platteland.“

  Wethouder: “Ervencoach heeft toegevoegde waarde”

  Provincie Overijssel financiert en faciliteert de Ervencoach. Wethouder Wim Meulenkamp: “Daar zijn we heel blij mee. We hebben in Herike-Elsen en Elsenerbroek gezien dat de Ervencoach echt een toegevoegde waarde heeft voor erfeigenaren. Veel mensen willen wel iets doen aan hun erf, maar weten niet goed wat er allemaal kan en mag. De coach helpt om de wensen op een rij te krijgen en kent de regelingen en mogelijkheden. Samen maken ze een haalbaar stappenplan voor een beter erf. Deze persoonlijke en integrale aanpak had duidelijk effect: we kregen aanmeldingen van ver buiten het pilotgebied. Ik ben heel blij dat de Ervencoach straks voor alle inwoners beschikbaar is, en dankzij de provincie dus ook voor alle andere Overijsselse gemeenten.”

  Actief benaderen

  De Ervencoach gaat in Hof van Twente vanaf half mei aan de slag voor drie dagen per week. De Ervencoach werkt onafhankelijk en heeft een vertrouwensrol. Hij of zij spreekt – letterlijk en figuurlijk - de taal van plattelandsbewoners en heeft kennis en ervaring met de agrarische sector. De provincie is samen met de gemeente bezig met de werving en selectie. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de Ervencoach in Hof van Twente zal zijn. Vanaf dan kan elke erfeigenaar in Hof van Twente die plannen heeft met het erf, zich melden. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. Daarnaast zal de Ervencoach een aantal doelgroepen actief benaderen, waaronder probleemsituaties, nieuwe en innoverende bedrijven en stoppende agrariërs.

  Pilotproject Toekomstgerichte Erven

  Hof van Twente en de provincie zijn in 2018 samen gestart met het pilotproject Toekomstgerichte Erven. De buurtschappen Elsenerbroek en Herike-Elsen vormden samen het pilotgebied. In dit gebied zijn gesprekken gevoerd met erfeigenaren om te inventariseren welke wensen zij hebben, en waar zij tegenaan lopen. Samen is bekeken hoe zij op weg geholpen kunnen worden naar een toekomstgericht erf. Eén van de resultaten van het project is een ‘gereedschapskist’. Hierin zijn alle regelingen en subsidies verzameld die erfeigenaren kunnen gebruiken. Meer over het pilotproject inclusief voorbeelden (filmpjes) staat op de website van gemeente Hof van Twente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1356 Thu, 02 May 2019 15:37:04 +0200 Bestrijding eikenprocessierups https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/bestrijding-eikenprocessierups-1356.html Koolmees helpt tegen bestrijding van de processierups Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels en gemeente Hof van Twente hebben pas geleden op diverse plaatsen in Hof van Twente nestkastjes opgehangen voor koolmeesjes. De koolmees is een natuurlijke bestrijder van de processierups. Er zijn ongeveer 275 nestkasten opgehangen in eikenbomen, op een aantal zeer kwetsbare plekken zoals scholen en langs druk bereden fietspaden. De gemeente heeft de locaties waar de nestkasten werden opgehangen gekozen op basis van klachten uit voorgaande jaren.

  Verder heeft er ook nog een preventieve ronde plaatsgevonden langs eiken waar in het verleden nesten werden aangetroffen. Daar zijn de oude nestresten inmiddels ook weggezogen.

  Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels zullen in de toekomst de nestkasten controleren en onderhouden. Wilt u zelf ook nestkastjes ophangen? Neem dan contact op met De Stichting Hofvogels via info@hofvogels.nl. Zie voor verdere informatie ook de website: www.hofvogels.nl

  Klik op onderstaande afbeelding voor een filmpje over het ophangen van de nestkastjes:

  Bestrijding

  Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin of op uw eigen terrein bent u als eigenaar of bewoner zelf verantwoordelijk. De gemeente adviseert u hiervoor een professioneel bedrijf in te schakelen.
  De gemeente bestrijdt volgens de regionale afspraken en de ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups update 2013’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit komt erop neer dat alleen nesten op openbare gronden met een hoog risico worden verwijderd. Onderstaand overzicht geeft aan op welke locaties de gemeente de nesten bestrijdt:

  • Winkelcentra
  • Zorgcentra
  • Scholen en kinderdagverblijven
  • Openbaar vervoer haltes
  • Sportcomplexen
  • Speelterreinen
  • Zwembaden

  In het buitengebied zal de gemeente niet aan bestrijding van de eikenprocessierupsen doen.

  In aanraking geweest met de rups?

  Als u in aanraking bent geweest met de eikenprocessierups, dan is het advies om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen. Daarna de huid en de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kleding die besmet is met brandharen te wassen (liefst op 60 graden). Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, neemt u dan contact op met de GGD of uw huisarts.

  Meer informatie

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1349 Wed, 01 May 2019 14:29:04 +0200 Werkzaamheden uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/05/artikel/werkzaamheden-uitbreiding-a1-apeldoorn-azelo-1349.html Dit is een persbericht van Rijkswaterstaat. Vanaf 10 mei 2019 vinden wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo tussen Deventer-Oost en Bathmen. Er zijn dan tot en met juli 2019 vanuit Bathmen in de richting van Deventer-Oost 2 versmalde rijstroken beschikbaar. Vanaf juli tot en met december 2019 zijn er tussen Deventer-Oost en Bathmen in totaal 4 versmalde rijstroken beschikbaar aan één zijde van de weg voor het verkeer in beide richtingen (twee per richting).

  A1 Deventer-Oost - Bathmen

  Van 10 mei tot en met december 2019 werkt Rijkswaterstaat tussen Deventer-Oost (aansluiting 25) en Bathmen (aansluiting 24) aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden blijven er 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. Houd rekening met ernstige hinder Tijdens de werkzaamheden hebben weggebruikers altijd de beschikking over twee (versmalde) rijstroken. Houd rekening met:

  • minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken;
  • maximum snelheid van 90 km per uur;
  • meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot
   ruim 30 minuten.
  • een inhaalverbod voor vrachtverkeer.
  • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de toe- en afritten bij aansluiting Bathmen (aansluiting 24) in de avond en nacht. Het verkeer wordt doorgeleid naar de eerstvolgende toe- en afritten.

  Weggebruikers worden geïnformeerd over de hinder en maatregelen via aankondigingsborden langs de weg en informatieborden boven de weg.

  Planning 2019-2025

  Rijkswaterstaat breidt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo uit tussen 2019 en 2025 door de aanleg van extra rijstroken. In 2019 en 2020 verbreden we de A1 tussen Twello en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x3 rijstroken. In 2020 werken we aan het gedeelte tussen Deventer en Deventer-Oost en in 2020-2021 tussen Rijssen en knooppunt Azelo. Tussen 2021 en 2025 werken we aan de weg tussen Apeldoorn en Twello.

  Advies aan weggebruikers

  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
  • Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

  Meer informatie

  Zie voor verkeersinformatie:
  www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl

  Zie voor actuele projectinformatie:
  www.A1Oost.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-1343 Wed, 01 May 2019 11:29:54 +0200 Nieuwsbrief ondernemersloket mei 2019 https://mailchi.mp/48c8ced0450e/nieuwsbrief-ondernemersloket-hof-van-twente  

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-1324 Thu, 25 Apr 2019 16:42:33 +0200 Toezichthouder: totaalbeeld Hof van Twente positief https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/toezichthouder-totaalbeeld-hof-van-twente-positief-1324.html Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben onlangs het IBT-beeld (Interbestuurlijk Toezicht) voor Hof van Twente vastgesteld. De gemeente scoort evenals vorig jaar een groen totaalbeeld. Toch kleurt één van de vijf domeinen oranje, namelijk Financiën. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Harry Scholten: “Dit is vervelend, maar het komt niet als verrassing. Bij het aanbieden van de begroting hebben we duidelijk aangegeven dat de tekorten in het sociaal domein voor financiële problemen zorgen. De provincie als toezichthouder ziet dat natuurlijk ook, vandaar de score oranje. Als gemeente proberen we maatregelen te treffen om weer op groen te komen. Daarnaast hopen we dat het rijk hierin iets gaat doen, want we zijn niet de enige gemeente die dit gebeurt.”

  Evenals vorig jaar kleurt het totaalbeeld voor Hof van Twente groen. De groene kleur geldt voor vier van de vijf afzonderlijke domeinen. Alleen het domein Financiën kleurt oranje. Vorig jaar was het IBT-beeld voor Financiën nog groen. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de overheveling van de nieuwe taken in het sociaal domein vanaf 2015. Sindsdien wordt Hof van Twente geconfronteerd met een stijgend tekort op dit domein. De gemeente heeft reeds publiekelijk aandacht gevraagd voor de boodschap dat de situatie dreigt te ontstaan dat de voorzieningen niet (meer) op peil kunnen worden gehouden.

  Bezuinigingstaakstelling

  Eerder al kwam Hof van Twente tot de conclusie dat het niet langer haalbaar is om de budgettaire neutraliteit van het sociaal domein te handhaven. Er is een tekort op dit domein geraamd. Als gevolg daarvan heeft Hof van Twente een niet-sluitende begroting 2019. Het meerjarenperspectief sluit wel voor de jaren 2021 en 2022. Daartoe heeft de gemeente onder andere vanaf 2020 een aanvullende bezuinigingstaakstelling opgenomen.

  Interbestuurlijk toezicht

  De Provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. Dit wordt Interbestuurlijk Toezicht (IBT-toezicht) genoemd. De provincie houdt hierbij toezicht op vijf domeinen bij gemeenten: Financiën, Wet ruimtelijke ordening (Wro), Archief, Huisvesting statushouders & Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo-vergunningverlening/handhaving). Het IBT-beeld wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een “stoplichtmodel” (groen, oranje of rood) voor het totaalbeeld en daarnaast voor de vijf domeinen afzonderlijk.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1317 Thu, 25 Apr 2019 16:25:53 +0200 Startersprijs Midden Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/startersprijs-midden-twente-1317.html In 2018 gestart in Hof van Twente, Hengelo of Borne? Dan maak jij kans op de Startersprijs Midden Twente! Iedereen die in 2018 in de gemeente Hof van Twente, Hengelo of Borne is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2019. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat jouw product of de dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen. Het enige dat je hoeft te doen is het aanmeldformulier invullen via www.startersprijsmiddentwente.nl

  Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen vijf genomineerden. De genomineerden ontvangen waardecheques die besteed kunnen worden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het bedrijf. De winnaar ontvangt € 3.000,-, de andere vier genomineerden elk € 1.000,-. De winnaar ontvangt tevens een wisseltrofee van de Hengelose kunstenaar Ties Mulder. De beste 10 aanmeldingen krijgen daarnaast 10 uur coaching door ervaren ROZ coaches. De prijzen worden aangeboden door de gemeenten Hof van Twente, Hengelo of Borne en de organisatie van deze verkiezing is in handen van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen).

  Op maandagavond 18 november 2019 wordt tijdens het Starterscafé in de Schouwburg Hengelo bekend gemaakt wie van de genomineerden zich Starter van het jaar mag noemen.

  Ken je iemand die in 2018 in Hof van Twente, Hengelo of Borne gestart is met een eigen bedrijf en die volgens jou kans moet maken op de Startersprijs? Of ben je zelf die succesvolle starter die wij zoeken? Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl en vul het aanmeldformulier in. Aanmelden kan tot 1 september 2019.

  Meer weten over de Startersprijs? Neem dan contact op met ROZ, tel: 074 241 5100.

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-1310 Wed, 24 Apr 2019 17:05:48 +0200 P10 nodigt provincies uit de handschoen op te nemen voor het platteland https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/p10-nodigt-provincies-uit-de-handschoen-op-te-nemen-voor-het-platteland-1310.html Dit is een persbericht van de P10

  Het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten de P10, nodigt provincies
  uit de handschoen op te pakken en zich samen met het P10-netwerk en andere overheden in te zetten voor het platteland van Nederland. In een brief aan de twaalf formateurs stelt de P10 zich voor en brengt ze haar Vijfpuntenplan voor het platteland onder de aandacht. Ook de thema’s bereikbaarheid en de
  versterking tussen stad en platteland verdienden de aandacht van provincies.

  Brief aan formateurs na provinciale statenverkiezingen

  Klik hier om de brief te lezen.

  Provincies: zet u in voor het platteland

  P10-voorzitter Ellen van Selm: “De kracht van onze lokale gemeenschappen zit in de zelfredzaamheid en
  zelforganisatie en toont zich in de vele ‘kleinschalige’ initiatieven die het platteland rijk is. Deze initiatieven
  dragen bij aan het behoud van leefbaarheid op het platteland. Er is echter wel extra specifieke aandacht van de provincie nodig om het platteland leefbaar te houden en de balans tussen stad en platteland aan te
  brengen.” In de brief die formateurs deze week ontvangen vraagt voorzitter Ellen van Selm namens de P10: “Neemt u in uw provincie ook de handschoen op en zet u zich samen met ons in voor het platteland van Nederland?”

  Over de P10

  De P10 bestaat inmiddels uit twintig grote plattelandsgemeenten in Nederland. Gemeenten die zich
  kenmerken door veel grondoppervlak, kleine kernen en een lage bevolkingsdichtheid, waar bijna 700.000
  mensen wonen. De P10 is expert van het platteland en kent als geen ander de dynamiek en de uitdagingen
  van het platteland. De leden van de P10 zijn de gemeenten: Berkelland, Schouwen-Duiveland, Opsterland,
  Westerveld, Borger-Odoorn, Hof van Twente, Hollands-Kroon, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Sluis, Hulst, Aa en Hunze, Bronckhorst, Medemblik, Goeree Overflakkee, Midden-Drenthe, De Fryske Marren, Het Hogeland, Twenterand en Horst aan de Maas.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1303 Thu, 18 Apr 2019 18:50:04 +0200 Paasvuren Hof van Twente gaan door met voorwaarden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/paasvuren-hof-van-twente-gaan-door-met-voorwaarden-1303.html Alle paasvuren in Hof van Twente gaan door, maar er zijn wel aanvullende veiligheidseisen gesteld. Dat besluit heeft burgemeester Ellen Nauta vandaag genomen na overleg met de ‘boakebouwers’. Voor de aanvullende eisen volgt de gemeente de adviezen van de Brandweer op. Burgemeester Nauta: “Ik hecht erg aan tradities, maar ben ook verantwoordelijk voor onze veiligheid. Dat maakte dit tot een lastige beslissing. In samenwerking met onder andere de ‘boakebouwers’ konden we tot deze afspraken komen. Fijn dat we op deze manier recht kunnen doen aan zowel onze tradities als de veiligheid.”
   

  De Boakebouwers zijn vandaag allemaal uitgenodigd in het gemeentehuis. Daar zijn de volgende aanvullende voorwaarden met ze afgesproken:

  • Maximaal volume is 500 m3. Paasvuren die een ontheffing hebben voor een kleiner paasvuur, mogen niet meer dan wat er is aangevraagd.
  • De maximale hoogte is 5 meter. Paasvuren die een ontheffing hebben voor een kleiner paasvuur, mogen niet meer dan wat er is aangevraagd.
  • De veilige afstand van een paasvuur voor het publiek is 2 x de hoogte van het paasvuur (10 meter).
  • De veilige afstand van een paasvuur voor kwetsbare objecten (tent, rieten dak, bos en heide) is 10 x de hoogte.

  Aanvullende eisen

  • Er moet een giertank ter plaatse zijn met 12,5 kuub water of een voorziening met stromend water ten behoeve van eerste blussing.
  • De organisatie zorgt voor intensieve controle van het terrein op het ontstaan van brandjes
  • Het terrein is vooraf nat gemaakt. Bij paasvuren die worden opgebouwd op zandgrond is dit niet noodzakelijk.
  • Er mogen geen brandende fakkels worden gebruikt tijdens de optocht.
  • Als er een overschot hout op het terrein blijft liggen, dan moet dit nat worden gemaakt. Dat is om secundaire branden te voorkomen.

  Als er sprake is van windkracht 4 Beaufort of meer, dan worden alle paasvuren alsnog afgelast. Dat geldt ook als de brandweer de veiligheidseisen verder opschaalt.

  De 11 grote paasvuren worden a.s. zaterdag gecontroleerd. Bij de kleinere paasvuren wordt steekproefsgewijs een controle gehouden.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1296 Wed, 17 Apr 2019 15:19:25 +0200 Participatieverklaring voor 13 statushouders https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/participatieverklaring-voor-13-statushouders-1296.html Op 15 april hebben 13 statushouders een participatieverklaring ondertekend. Dit is een verplicht onderdeel van hun inburgeringstraject. In het participatietraject hebben de deelnemers (nogmaals) kennisgemaakt met de Nederlandse normen, waarden en gewoonten. De deelnemers zijn afkomstig uit onder andere Eritrea, Soedan en Syrië en wonen allemaal in Hof van Twente. Ze waren erg enthousiast en hebben er een mooie interactieve dag van gemaakt. Naast voorlichting door Vluchtelingenwerk was er ook een spreker vanuit de politie en vanuit Salut. Aan het eind van de middag volgde er een rondleiding door het gemeentehuis in Goor. De dag werd afgesloten met de ondertekening van de participatieverklaring.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1289 Tue, 16 Apr 2019 16:41:01 +0200 Aanhoudende droogte en paasvuren https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/aanhoudende-droogte-en-paasvuren-1289.html Twente heeft te kampen met aanhoudende droogte. De Brandweer heeft daarom fase 2  ‘extra alert’ afgekondigd. Dat betekent dat er verhoogde kans is op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Dat heeft gevolgen voor de stookontheffing en mogelijk ook voor de paasvuren in onze gemeente.

  Paasvuren

  In Hof van Twente staan maar liefst 20 paasvuren op de planning. Uiteraard zouden we het liefst willen dat die gewoon door kunnen gaan, zowel voor de vrijwilligers als voor de bezoekers. Met de huidige droogte en weersverwachtingen is de kans echter groot dat de paasvuren in Hof van Twente niet aangestoken kunnen worden. Het is nu nog te vroeg om uitsluitsel te geven. Komende dagen houden we de weersverwachtingen goed in de gaten. De gemeente neemt donderdagmiddag het besluit over het wel of niet doorgaan van de paasvuren. Evenementen rondom de paasvuren kunnen wel gewoon doorgaan.

  Let op: als donderdag blijkt dat de paasvuren wel aangestoken mogen worden, dan geldt sowieso voor elk paasvuur in Hof van Twente een maximale grootte van 500 kuub en een maximale hoogte van 5 meter. De bouwers kunnen zelf bepalen of zij het paasvuur vóór het besluit van donderdag wel of niet verder willen opbouwen. Hen wordt in elk geval gevraagd om te zorgen dat het materiaal veilig ligt. Wij laten donderdagmiddag weten of de paasvuren in Hof van Twente wel of niet mogen worden aangestoken.

  Stookontheffingen

  Bij fase 2 vervallen alle verleende stookontheffingen. Dat betekent dat u geen gebruik mag maken van verleende stookontheffingen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1280 Mon, 15 Apr 2019 11:29:59 +0200 Circulaire Tour BKGroen en Hodes gaat niet door https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/circulaire-tour-bkgroen-en-hodes-gaat-niet-door-1280.html De circulaire tour die vanuit Hof van de Toekomst voor donderdag 18 april gepland stond gaat niet door. Op dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen vanuit ondernemers.

  Renée Kleywegt, projectleider innovatie bij gemeente Hof van Twente, licht toe: “Uiteraard geven we vooruitstrevende bedrijven uit de Hof als Hodes en BKGroen graag een podium om te vertellen hoe ze “grote thema’s” als duurzaamheid en circulariteit in de praktijk brengen, maar blijkbaar is dat voor onze ondernemers nu niet het moment. De insteek van Hof van de Toekomst is dat we niet te lang plannen maken, maar vooral in de praktijk willen testen waar behoefte aan is en waar niet. Dan kan het zijn dat er af en toe iets doorschuift naar een ander moment, dat hoort erbij.” De ondernemers die zich hebben aangemeld zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

  Ondernemers die alsnog graag willen kijken of in gesprek willen bij de genoemde bedrijven kunnen contact opnemen met de bedrijven zelf om een afspraak te maken.
  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is circulariteit. Meer informatie op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-1251 Fri, 12 Apr 2019 14:47:09 +0200 Waarschuwing verkopers gemeentegids https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/waarschuwing-verkopers-gemeentegids-1251.html Let op!

  Organisaties en bedrijven in onze gemeente zijn benaderd door een bedrijf dat advertenties verkoopt voor de gemeentegids. Deze verkopers zeggen dat ze namens de gemeente werken en bieden een advertentie aan in de gemeentegids voor 200 euro.

  De gemeente geeft echter al sinds 2014/2015 geen gemeentegids meer uit. Dit bedrijf werkt dus niet voor de gemeente. Advies is om niet met deze verkopers in zee te gaan.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1245 Fri, 12 Apr 2019 14:41:10 +0200 Kap boom Gondalaan https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/kap-boom-gondalaan-1245.html Op donderdag 11 april heeft burgemeester Ellen Nauta helaas het besluit moeten nemen een monumentale boom aan de Gondalaan (nabij huisnummer 20) te laten kappen vanuit veiligheidsoverwegingen.

  In het veldonderzoek van de werkgroep Gondalaan is in juli 2018 al geconstateerd dat deze boom conditioneel slecht was. Afgelopen week is, in het kader van de asbestbodemsanering, de toplaag ontgraven rondom de boom. Daarbij heeft de boomdeskundige die toezicht houdt op het werk, geconstateerd dat ook de wortels van deze boom slecht zijn. Op 10 april j.l. is daarom een trekproef uitgevoerd op deze boom. De gemeten stabiliteitswaarde van de boom is slechts 90%. Dit is ruim onder de minimaal vereiste veiligheidswaarde van 140%.
  Op basis hiervan, en conform de boomverordening 2015, is aan de burgemeester het advies voorgelegd deze boom vanuit veiligheidsoogpunt te kappen. Dit advies heeft zij overgenomen.

  De boom zal maandagmorgen 15 april aanstaande worden verwijderd, nadat deze eerst is geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende vogels of andere dieren.

  De vertegenwoordiger van het comité Behoud Monumentale Bomen Gondalaan, de heer Leloux, evenals de Commissie Monumentale Bomen en de direct omwonenden hebben wij vandaag hierover geïnformeerd.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1239 Thu, 11 Apr 2019 15:28:27 +0200 De gezonde verbinding: Gezond gedrag, preventie en samenwerking staan centraal https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/de-gezonde-verbinding-gezond-gedrag-preventie-en-samenwerking-staan-centraal-1239.html Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Dat is waar de gemeente samen met partners en inwoners naartoe wil met de visie ‘De Gezonde Verbinding’. In deze visie is er geen sprake meer van maximale zorg, maar van optimale zorg. Daarbij is voorkómen belangrijker dan genezen. Kortom: een samenleving waarin gezond gedrag centraal staat en mensen zelf de verantwoordelijk nemen voor hun gezondheid. Doel van de “Gezonde verbinding’ is ook dat er zo weinig mogelijk hulpverleners over de vloer komen bij mensen. Dit ligt in het verlengde van de huidige werkwijze waarbij een gezin één hulpverleningsplan en één regisseur heeft, die de zaken voor dit gezin regelt. Partners om dit te bereiken, zijn onder andere doorverwijzers, mantelzorgers, verzekeraars en (medisch) specialisten. Het visiedocument De Gezonde Verbinding wordt op 7 mei besproken in de raadsvergadering.

  De noodzaak voor deze verandering is deels ingegeven door factoren van buitenaf (demografische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en financiën).Mensen zijn echter zelf ook toe aan verandering. Zij willen zelf de regie hebben en onafhankelijk zijn.

  Krachtig middel

  Concreet betekent ‘De gezonde verbinding’ bijv. dat de Hof de ‘doorverwijzers naar de zorg’ vraagt om – waar dat kan – door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen. Daarbij kunt u onder andere denken aan welzijnswerk en vrijwilligersinitiatieven, zoals De Omslag, een inloophuis of een maaltijdvoorziening. Ook wil de gemeente aandacht voor preventie en leefstijl van mensen. Dat kan voorkómen dat mensen ziek worden. Voor oudere inwoners wordt niet alleen ingezet op zorg, maar ook op welzijn (bijv. eenzaamheid oplossen, meedoen in de samenleving).

  De gemeente gelooft dat verbinden een krachtig middel is om de gewenste veranderingen en ombuiging tot stand te brengen. Binnen Hof van Twente bestaan al veel waardevolle verbindingen. Onderlinge verbondenheid in kernen en buurtschappen, sociale cohesie en veiligheid. Verbinding met de inwoners en maatschappelijke partners is van groot belang om de gestelde doelen te halen. Alleen dan kunnen de hulpverleners vroegtijdig signaleren en helpen en waar mogelijk moeilijkheden voor de toekomst voorkomen.

  Deelnemen aan de maatschappij

  Op dit moment komt deze samenwerking nog niet altijd van de grond door de grote hoeveelheid aan regels en procedures. De gemeente ziet het als haar taak om inwoners en professionals zo te faciliteren dat zij zich anders gaan gedragen en een positieve bijdrage aan hun eigen en elkaars gezondheid gaan leveren. Daarbij willen wij gezondheid zien in de breedste zin van het woord en is gezondheid niet enkel en alleen het uitblijven van ziekten. Uiteraard blijft er altijd sprake van een groep mensen die (tijdelijk) niet in staat is om op eigen kracht of met hulp van de omgeving mee te doen. Daar waar nodig blijft Hof van Twente zorg en ondersteuning bieden, gericht op het behoud van zelfredzaamheid en het bevorderen van deelnemen aan de maatschappij.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1233 Tue, 09 Apr 2019 10:26:57 +0200 Werkzaamheden kruising Oude Haaksbergerweg - Haaksbergerweg https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/werkzaamheden-kruising-oude-haaksbergerweg-haaksbergerweg-1233.html Van maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei wordt de kruising van de Oude Haaksbergerweg en de Haaksbergerweg afgesloten. Dit gebeurt in 2 fases.

  Fase 1:
  29 april t/m 3 mei 2019:
  De Oude Haaksbergerweg t/m het fietspad aan de Haaksbergerweg.
  Dit houdt in dat de Oude Haaksbergerweg niet bereikbaar is vanaf de Haaksbergerweg

  Fase 2:
  6 mei t/m 10 mei 2019:
  Vanaf het Fietspad van de Haaksbergerweg t/m de rijbaan van de Haaksbergerweg    
  Dit houdt in dat de Haaksbergerweg niet bereikbaar is vanaf de kruising met Provinciale weg N 346. Al het verkeer van en naar de Haven in Goor zal via de Iependijk/Haaksbergerweg omgeleid worden.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1227 Mon, 01 Apr 2019 13:52:57 +0200 Einde koppelpilot sanering asbestdaken 't Gijmink https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/einde-koppelpilot-sanering-asbestdaken-t-gijmink-1227.html Vanaf  31 oktober 2019 stopt het pilotproject 'Koppelpilot sanering asbestdaken'. Aanmelden is per 1 april niet meer mogelijk.

  Het is de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel gelukt om samen met u voor een schonere en veilige leefomgeving in de wijk ’t Gijmink B te zorgen. Vanaf 2016 zijn alle bewoners (ca. 550 woningen) benaderd en hebben ze de mogelijkheid gekregen om met het project mee te doen. In totaal zijn 70 locaties van asbesthoudende materialen zoals daken, plaatmateriaal, bloembakken en drooglijnpalen verwijderd. 

  Het project dat is gekoppeld aan de bodemsanering maakte het voor de bewoners van de wijk ’t Gijmink B mogelijk om kosteloos asbesthoudende materialen te laten verwijderen. De laatste werkzaamheden  worden uitgevoerd door Kamphuis Sloopwerken en bouwbedrijf Haafkes & Zn en moeten voor 31 oktober 2019 gereed zijn.

  Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en op de positieve manier waarmee de Koppelpilot is ontvangen.

  Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de asbestcoach de heer
  P. Agus op 06-51452333 of p.agus@hofvantwente.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1222 Mon, 01 Apr 2019 10:24:37 +0200 Hof van Twentenaren actief tijdens de Landelijke Opschoondag https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/04/artikel/hof-van-twentenaren-actief-tijdens-de-landelijke-opschoondag-1222.html Op zaterdag 23 maart was de Landelijke Opschoondag. Dit is een initiatief van Nederland Schoon. Met de Opschoondag en de campagne ‘Supporter van schoon’ willen zij mensen bewegen om niet alleen hun eigen afval netjes weg te gooien maar ook af en toe iets extra’s op te ruimen in hun omgeving. 

  In Hof van Twente zijn rond deze Opschoondag diverse initiatieven geweest voor het opruimen van zwerfvuil in de openbare ruimte en/of voor bewustwording over dit thema.

  Ambt-Delden

  Op vrijdag 22 maart deden de openbare basisschool Azelo en buurtschap Azelo voor het eerst mee met de landelijke opschoondag. Met veel enthousiasme hebben de kinderen samen met de buurtgenoten in de bermen en sloten het zwerfafval opgeruimd. Geen enkele plek werd overgeslagen. Aan het einde van de middag waren er zo’n 20 vuilniszakken met zwerfafval verzameld. Op school werd de groep na afloop getrakteerd op een versnapering en een lekker glaasje fris !

  Delden

  De leerlingen op de KBS Erve Hooyerinck krijgen 7 basis gedragsregels mee van school. Een hiervan is "wees zuinig en netjes". Om deze regel extra aandacht te geven organiseerde de school in de week voor de Landelijke Opschoondag een opruimactie. op 22 maart 2019 gingen de leerlingen van groep 7 en groep 8 voor de tweede keer dit jaar de buurt in om zwerfafval op te ruimen. Tegen de verwachtingen in werd er toch aardig wat zakken afval verzameld. 

   

  Diepenheim

  Dit jaar was het de tweede keer dat het IVN in Diepenheim mee deed aan de Landelijke Opschoondag. De mensen van het IVN ruimden op in Diepenheim en in het buitengebied van Markvelde. Ook richting Hengevelde werd opgeruimd. 

  Bentelo

  Afgelopen donderdag 28 maart ging groep 8 van IKC BentelWijz uit Bentelo de buurt in om zwerfafval op te ruimen. Juf Kim had de kinderen van haar klas geïnformeerd over het idee en iedereen was gelijk enthousiast. De actie werd aangemeld bij Nederland Schoon en zo ontving de klas ook educatiemateriaal over zwerfafval.

  Na een leuke zwerfafval les ’s morgens in de klas, gingen ze ’s middags voorzien van hesjes, handschoenen, afvalgrijpers en heel veel afvalzakken de buurt in. Een aantal ouders hadden hun hulp ook aangeboden en liepen met de kinderen mee.

  Vele zakken werden gevuld met zwerfafval dat hier en daar lag in de wijk maar vooral aan de rand van het dorp, zoals sigarettenpeuken, blikjes, lege bier- en wijnflessen, papier, resten van vuurwerk, plastic en nog veel meer.

  Om 14.00 uur keerde iedereen terug bij schoolplein, waar trots geposeerd werd bij de berg opgehaalde zakken vuil, voor een groepsfoto. Ook werden onze meest bizarre vondsten besproken, zoals een glazen waterpijp, een masker en automatten.

  De leerlingen waren zo enthousiast, zo’n middag als deze wordt vast nog wel vaker georganiseerd!

  Goor

  Vijf vrijwilligers hebben zaterdagochtend rondom de vijver op Zenkeldamshoek in Goor zwerfafval opgeruimd. Ook de sloot tussen de Karwei en de N347 is weer schoon. In totaal hebben ze ruim 10 vuilniszakken met afval verzameld. Het meeste zwerfafval bestond uit sigarettenpakjes, blikjes, flesjes en piepschuim. Ook zijn een wc-borstel en goudkleurige kerstballen gevonden.

  Deze groep vrijwilligers, die elkaar van te voren nog nooit ontmoet hadden, vonden het fijn op deze manier nuttig te zijn. Het bleek dat ze alle vijf ook in al in hun vrije tijd zwerfafval verzamelen. Ze hopen deze actie met meer mensen volgend jaar te herhalen.  

  Elsenerbroek

  Leden van Perspectief Elsenerbroek hebben op zaterdag 23 maart het zwerfafval langs de wegen in de buurtschap Elsenerbroek opgeruimd. Een goed gevulde aanhanger met vuilniszakken was de opbrengst van deze ochtend.

  Basisschool De Wiekslag

  Op woensdag 20 maart werd door Marianne Hutten van Hofpower een gastles gegeven over het scheiden van afval, zwerfafval en recycling.  

  Na afloop van deze les is groep 8 van de Wiekslag meteen de wijk in gegaan om het zwerfafval op te ruimen. Met 24 kinderen is in een uur tijd wel 6 volle afvalzakken bij elkaar opgeruimd. De kinderen waren erg verbaasd wat er allemaal op straat gevonden werd. Dat er zoveel zwerfafval lag hadden ze niet verwacht. Terug op het schoolplein stonden de containers klaar en konden ze het afval scheiden. Een geslaagde dag, veel geleerd en weer een nette wijk ‘de Whee’.

  Basisschool Heeckeren

  Op woensdag 20 maart hield Basisschool Heeckeren de zogenaamde ‘Supporter van Schoon’ actie.  De schoolomgeving werd opgeruimd door leerlingen van de groepen 6 t/m 8 samen met cliënten van Aveleijn.

  Groep 6 leerlingen zorgden, naast het schoolplein, ook voor een opgeruimde omgeving van de vijver. Gewapend met emmer en borstel maakten leerlingen van groep 6 de speeltoestellen op het plein en bij de vijver schoon. Groep 7 leerlingen zorgden voor de Havezate, Binnen- en Buitenhagen en de Korte Dijk.Groep 8 zorgden samen met de cliënten van Aveleijn dat het weggetje richting Mossendam en ’t Kukelnest er weer netjes uitzag. 

  Dit alles leverde, naast een opgeruimde omgeving en zakken gevuld met zwerfafval, wederom een gezellige en goede samenwerking op!

  Overigens…troffen leerlingen, naast zwerfafval, op verschillende plekken hondenpoep aan!

  Hondenpoep op de stoep? Houd het schoon, dat is gewoon!   

  Wilt u meer weten ?

  Voor meer informatie over zwerfvuil en/of de Landelijke Opschoondag:

  Kijk op:  www.supportervanschoon.nl.

  Wilt u zelf het initiatief nemen voor het opruimen van zwerfvuil in uw buurt?

  Kijk voor meer informatie op de webpagina Verminder Zwerfaval

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1215 Fri, 29 Mar 2019 15:31:57 +0100 Veel schade aan openbaar groen door aanhoudende droogte in zomer 2018 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/veel-schade-aan-openbaar-groen-door-aanhoudende-droogte-in-zomer-2018-1215.html U herinnert zich vast nog de extreem droge zomer van 2018. Het regende maandenlang niet. Veel bomen, heesters, bloemperkjes en hagen hebben de droogte niet overleefd. Er zijn veel meldingen bij ons binnengekomen over dode bomen en planten. Voor een deel is dat in onze woonbuurten, maar voor een deel gaat het ook om hagen en heesters op onze begraafplaatsen. Wij hebben een inventarisatie gemaakt en hebben in beeld wat de totale schade is. Die is fors en kan oplopen tot een half miljoen euro. Inwoners die zelf iets willen doen om het openbaar groen in hun omgeving aan te pakken, kunnen zich melden bij de gemeente.

  Droogteschade

  Voor de gemeente Hof van Twente betekent deze droogteschade o.a. dat wij momenteel niet het kwaliteitsbeleid van het openbaar groen kunnen leveren zoals het hoort te zijn. Wij beseffen dat dit vervelend is en kunnen ons voorstellen dat het voor u jammer is dat plantvakken in uw buurt of op de begraafplaats er slecht uit zien.
  We zijn zoals elk jaar in deze periode druk om de belangrijkste vakken in het groen te renoveren. De droogteschadevakken zijn een veelvoud van de hoeveelheid die we vorige jaren hebben hersteld. Het gaat dan met name om de heestervakken, hagen in de kernen en in het bijzonder op de begraafplaatsen waar veel hagen staan.

  Samen oplossing zoeken

  Mocht u zelf iets willen doen aan het verbeteren van de beeldkwaliteit openbaar groen in uw omgeving, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze wijkbeheerders. We kunnen dan samen naar een mogelijke oplossing zoeken, bijvoorbeeld via het ‘adopteren’ van groen. U kunt hiervoor een melding doen via www.hofvantwente.nl/meldingenopenbareruimte of bellen via telefoonnummer 0547 – 858585.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1207 Fri, 29 Mar 2019 13:21:58 +0100 Verkenning woningbouwlocaties Delden en Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/verkenning-woningbouwlocaties-delden-en-markelo-1207.html In Markelo en Delden is behoefte aan meer woningen. Uit de marktverkenning is gebleken dat hier behoefte is aan ruim 100 woningen per kern voor de komende 10 jaar. Uitbreiding is noodzakelijk om de kernen vitaal en leefbaar te houden. De gemeente heeft daarom verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke plekken waar nieuwe woningen kunnen komen in Delden en Markelo. Dit onderzoek levert een aantal plekken op binnen de kernen (inbreiding). Omdat de inbreidingslocaties samen niet genoeg plek bieden, wordt ook naar uitbreiding gekeken.
  In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de invulling van de locaties. Het onderzoek is een eerste stap. Hierna volgt de ruimtelijke procedure waarbij bekeken wordt op welke wijze de omwonenden betrokken kunnen worden.

  Inbreiden

  Hof van Twente heeft een aantrekkelijk buitengebied waar we zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben plekken binnen de bebouwde kom voorrang boven plekken buiten de bebouwde kom. Binnen de kernen van Delden en Markelo liggen plekken die hun huidige functie hebben verloren of die nog niet ingevuld zijn. Denk hierbij onder andere aan de huidige locaties van basisscholen, die vrij komen doordat er nieuwe kindcentra worden gebouwd. Ook zijn er in Delden en Markelo nog plekken die niet bebouwd zijn. Voor deze plekken wordt het ruimtelijk proces gestart waarbij bekeken wordt op welke wijze de locaties ingevuld zouden kunnen worden.

  Locaties in Delden

  In Delden zijn de volgende locaties in beeld voor woningbouw: Morsweg, Ranninkschool en Toonladder. Afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen wordt bekeken hoe de locaties ingevuld kunnen worden.

  Locaties in Markelo

  In Markelo zijn de locaties de Keppels en de Welp in beeld voor woningbouw. De omgeving van de Hemmelweg en de Esch III zijn ook in beeld om woningen te realiseren. Voor deze locaties wordt dit jaar bekeken of het mogelijk is om deze in procedure te brengen.

  Uitbreiding

  Op de beschikbare inbreidingslocaties in Markelo en Delden kunnen onvoldoende woningen gebouwd worden. Daarom zal op termijn ook ruimte gevonden moeten worden buiten de bebouwde kom. Hierover gaat de gemeente in gesprek met de stadsraad Delden en de dorpsraad Markelo.

  Proces

  In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de plannen. De verkenning van de mogelijke woningbouwlocaties in Delden en Markelo is de eerste stap om te komen tot nieuwe woningen. De vervolgstap is het bekijken van de eventuele mogelijkheden op deze locaties, voor welke doelgroep daar ruimte is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Dat kunnen bijvoorbeeld beperkingen zijn op het gebied van milieuaspecten, zoals geluid. Ook kunnen er vanuit de omgeving wensen zijn voor de invulling van de locaties. Om dit goed in beeld te krijgen wordt dit jaar in beide kernen gestart met gesprekken en aanvullende onderzoeken. Ook gaan we met omwonenden afstemmen hoe de ontwikkeling van de mogelijke bouwlocaties plaatsvindt. Daarna gaat de ruimtelijke procedure van start met daarin de mogelijkheid om te reageren.

  Woningbouw in Goor, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim

  Er zijn ook woningbouwplannen in de overige kernen. Goor heeft verschillende locaties waar inbreiding plaatsvindt, zoals aan de Hengevelderstraat. Daarnaast is gemeente in gesprek over transformatie van het TSB-terrein, afronding van ‘t Gijmink en zijn er verschillende initiatieven voor knooperven aan de rand van de kern. In Bentelo is gestart met het proces voor Bentelo Buiten, een woonwijk voor ongeveer 12 woningen. In Hengevelde kan gestart worden met gebied twee van de Marke III en in Diepenheim wordt bekeken hoe groot de vraag naar woningen is in de komende 10 jaar. Ook bij deze projecten geldt dat tijdens de ruimtelijke procedure er mogelijkheden zijn om te reageren. 

  ]]>
  news-1190 Thu, 28 Mar 2019 15:09:05 +0100 Veel variatie in programma voor Veteranendag 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/veel-variatie-in-programma-voor-veteranendag-2019-1190.html Op zaterdag 6 april aanstaande vindt de jaarlijkse Veteranendag Hof van Twente plaats.

  Burgemeester Ellen Nauta ontvangt de veteranen met introducees om 15.00 uur in de publiekshal van het gemeentehuis. Na een welkomsttoespraak door burgemeester Nauta wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlogen en vredesmissies. Na dit officiële herdenkingsmoment zal de heer Edwin de Wolf, ambassadeur voor de Invictus Games, een inleiding verzorgen. 

  Het Veteranencomité Hof van Twente heeft opnieuw een mooi programma voor het publiek georganiseerd. Op het Schoolfeestplein (De Höfte) is een static show te zien van diverse militaire (rups-)voertuigen. Deze show krijgt een aanvulling met voertuigen van de (lokale) leden van ‘Keep them Rolling’. Er is een muzikaal optreden van de Harmonie Diepenheim en vanaf het dakterras van het gemeentehuis kan tot 15.00 uur getokkeld worden. Voor de jeugd is er de mogelijkheid zich te laten schminken.

  In voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de activiteiten op het Schoolfeestplein. Reden waarom het veteranencomité dit jaar opnieuw een randprogramma organiseert. De activiteiten op het plein vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

  De Veteranendag wordt bezocht door veteranen van alle leeftijden. Zij hebben deelgenomen aan vroegere of latere missies in verschillende delen van de wereld. De laatste jaren bezoeken ook steeds meer veteranen in actieve dienst van Defensie onze Veteranendag. 

  De gemeente Hof van Twente wil door het organiseren van de Veteranendag zijn veteranen bedanken die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu of in het verleden. 

  Veteranen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit nog t/m 2 april aanstaande doen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1182 Thu, 28 Mar 2019 10:48:35 +0100 Hof van de toekomst: ondernemers op circulaire tour https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/hof-van-de-toekomst-ondernemers-op-circulaire-tour-1182.html Hoe breng je circulariteit in de praktijk? Hoe maak de combinatie tussen duurzaamheid en een sterk business model? BKGroen, Hodes Huisvesting en Autobedrijf Lesscher hebben daar wel voorbeelden van en die laten ze graag zien op donderdag 18 april. Drie mooie en inspirerende bedrijven met ervaring in het maken van soms moeilijke keuzes in voorbereiding op een onbekende toekomst. Ondernemer in de Hof? Dan ben je van harte welkom bij deze circulaire tour.

  De tour start om 18.45 uur bij BK Groen (de Haven 14, Goor) om rond 21.00 uur te eindigen bij Hodes (Klavermaten 14 in Goor). Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst.

  De bedrijven in de tour
  De circulaire pelletfabriek van BKGroen is bijna klaar voor de start en dat betekent dat lokaal snoeihout kan worden omgezet in een duurzame biobrandstof voor pelletkachels. Hodes Huisvesting geeft circulariteit in bouw al jaren vorm door de manier waarop woningen, scholen en zorgunits prefab en remontabel worden ontwikkeld. Daarbij blijven ze zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Tot slot geeft Hengeveldse ondernemer Rob Lentelink ondernemers de kans om het nieuwe rijden zelf te ervaren in zijn volledig elektrische bus.

  Hof van de Toekomst
  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is circulariteit. Informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Renée Kleywegt van gemeente Hof van Twente (r.kleywegt@hofvantwente.nl en 06 40 60 65 09).

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-1174 Wed, 27 Mar 2019 14:45:34 +0100 Verkenning woningbouwlocaties Delden en Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/verkenning-woningbouwlocaties-delden-en-markelo-1174.html In Markelo en Delden is behoefte aan meer woningen. Uit de marktverkenning is gebleken dat hier behoefte is aan ruim 100 woningen per kern voor de komende 10 jaar. Uitbreiding is noodzakelijk om de kernen vitaal en leefbaar te houden. De gemeente heeft daarom verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke plekken waar nieuwe woningen kunnen komen in Delden en Markelo. Dit onderzoek levert een aantal plekken op binnen de kernen (inbreiding). Omdat de inbreidingslocaties samen niet genoeg plek bieden, wordt ook naar uitbreiding gekeken.
  In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de invulling van de locaties. Het onderzoek is een eerste stap. Hierna volgt de ruimtelijke procedure waarbij bekeken wordt op welke wijze de omwonenden betrokken kunnen worden.

  Inbreiden

  Hof van Twente heeft een aantrekkelijk buitengebied waar we zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben plekken binnen de bebouwde kom voorrang boven plekken buiten de bebouwde kom. Binnen de kernen van Delden en Markelo liggen plekken die hun huidige functie hebben verloren of die nog niet ingevuld zijn. Denk hierbij onder andere aan de huidige locaties van basisscholen, die vrij komen doordat er nieuwe kindcentra worden gebouwd. Ook zijn er in Delden en Markelo nog plekken die niet bebouwd zijn. Voor deze plekken wordt het ruimtelijk proces gestart waarbij bekeken wordt op welke wijze de locaties ingevuld zouden kunnen worden.

  Locaties in Delden

  In Delden zijn de volgende locaties in beeld voor woningbouw: Morsweg, Ranninkschool en Toonladder. Afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen wordt bekeken hoe de locaties ingevuld kunnen worden.

  Locaties in Markelo

  In Markelo zijn de locaties de Keppels en de Welp in beeld voor woningbouw. De omgeving van de Hemmelweg en de Esch III zijn ook in beeld om woningen te realiseren. Voor deze locaties wordt dit jaar bekeken of het mogelijk is om deze in procedure te brengen.

  Uitbreiding

  Op de beschikbare inbreidingslocaties in Markelo en Delden kunnen onvoldoende woningen gebouwd worden. Daarom zal op termijn ook ruimte gevonden moeten worden buiten de bebouwde kom. Hierover gaat de gemeente in gesprek met de stadsraad Delden en de dorpsraad Markelo.

  Proces

  In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de plannen. De verkenning van de mogelijke woningbouwlocaties in Delden en Markelo is de eerste stap om te komen tot nieuwe woningen. De vervolgstap is het bekijken van de eventuele mogelijkheden op deze locaties, voor welke doelgroep daar ruimte is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Dat kunnen bijvoorbeeld beperkingen zijn op het gebied van milieuaspecten, zoals geluid. Ook kunnen er vanuit de omgeving wensen zijn voor de invulling van de locaties. Om dit goed in beeld te krijgen wordt dit jaar in beide kernen gestart met gesprekken en aanvullende onderzoeken. Ook gaan we met omwonenden afstemmen hoe de ontwikkeling van de mogelijke bouwlocaties plaatsvindt. Daarna gaat de ruimtelijke procedure van start met daarin de mogelijkheid om te reageren.

  Woningbouw in Goor, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim

  Er zijn ook woningbouwplannen in de overige kernen. Goor heeft verschillende locaties waar inbreiding plaatsvindt, zoals aan de Hengevelderstraat. Daarnaast is gemeente in gesprek over transformatie van het TSB-terrein, afronding van ‘t Gijmink en zijn er verschillende initiatieven voor knooperven aan de rand van de kern. In Bentelo is gestart met het proces voor Bentelo Buiten, een woonwijk voor ongeveer 12 woningen. In Hengevelde kan gestart worden met gebied twee van de Marke III en in Diepenheim wordt bekeken hoe groot de vraag naar woningen is in de komende 10 jaar. Ook bij deze projecten geldt dat tijdens de ruimtelijke procedure er mogelijkheden zijn om te reageren. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1166 Tue, 26 Mar 2019 10:29:49 +0100 Ernstige hinder A35 wegens onderhoud door Rijkswaterstaat https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/ernstige-hinder-a35-wegens-onderhoud-door-rijkswaterstaat-1166.html  

  Rijkswaterstaat gaat ook een aantal komende weekenden groot onderhoud uitvoeren aan de A35. Dit zal tot verkeersoverlast leiden en er worden ook beperkte bereikbaarheidsproblemen verwacht.

  Hieronder de kaarten van Rijkswaterstaat die de wegen aangeven waaraan de komende weekenden wordt gewerkt en welke verkeershinder daardoor wordt veroorzaakt. Lees meer op de website van Rijkswaterstaat.

  Verkeerskaart weekend- en nachtafsluiting van vrijdagavond 29 maart tot en met dinsdagochtend 2 april.

  Verkeerskaart weekend- en nachtafsluiting van vrijdagavond 12 april tot en met dinsdagochtend 16 april.

  Verkeerskaart weekend- en nachtafsluiting van vrijdagavond 24 mei tot dinsdagochtend 28 mei.


  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1160 Mon, 25 Mar 2019 13:43:30 +0100 Als ondernemer deelnemen aan Earth Hour 30 maart https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/als-ondernemer-deelnemen-aan-earth-hour-30-maart-1160.html Beste ondernemer,

   

  Maak komende zaterdagavond extra bijzonder met een candle-light borrel of diner en doe tegelijkertijd mee aan Earth Hour. Goed voor de sfeer én goed voor de wereld! Wat kun jij doen als ondernemer in de horeca? Denk bijvoorbeeld aan twinkelend kaarslicht, ontspannen akoestische muziek, een knisperend kampvuur of een op vuur gemaakte stoofpot. De Reggehof heeft zich al gemeld. Ook meedoen? Laat weten wat jij doet via duurzaamheid@hofvantwente.nl en social media: #wijzijndehof #earthhour @gemeentehofvantwente

   

  Wat is Earth Hour? Op zaterdag 30 maart gaan in honderdzeventig landen op veel verschillende plekken tussen 20.30 en 21.30 uur zoveel mogelijk lampen uit. Het doel van dit jaarlijkse Earth Hour, is mensen bewust te maken van hun energieverbruik en daardoor de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Het Wereld Natuur Fonds roept inwoners op om mee te doen met dit jaarlijkse evenement door hun verlichting en andere elektrische apparatuur uit te zetten.

   

  De verlichting in het gemeentehuis gaat (zoals altijd buiten de openingsuren) ook zoveel mogelijk uit. Dat betekent dat aankomende zaterdagavond alleen de noodverlichting brandt. De beheerders van andere gemeentelijk gebouwen is ook gevraagd om hier actief in mee te doen.

   

  Voor vragen kun je uiteraard bij mij terecht.

   

  Met vriendelijke groet,
  Renée Kleywegt
  Projectleider innovatie
  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-1153 Mon, 25 Mar 2019 11:52:01 +0100 Starterswoning voor jongeren https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/starterswoning-voor-jongeren-1153.html In december is er in Markelo een informatieavond gehouden over jongerenhuisvesting. Die avond werd georganiseerd door de Dorpsraad in samenwerking met Viverion en de gemeente. Tijdens de avond waren er mensen die misschien interesse hebben in het gezamenlijk bouwen van starterswoningen d.m.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van gronduitgifte waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.
  In samenwerking met de Dorpsraad Markelo gaat de gemeente een informatieavond houden over CPO. Op deze avond legt de gemeente uit wat CPO inhoudt en gaan we inventariseren hoeveel Markelose jongeren aan een CPO-traject mee willen en kunnen doen. Op basis van die uitkomsten zal de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een CPO-project.


  Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? 


  Deelnemers kunnen samen met hun toekomstige buren hun eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat ze wensen. Bovendien kan het gezamenlijk bouwen van woningen ook in de kosten schelen. 

  Bij CPO nemen de toekomstige bewoners gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject zelf de beslissingen. Daarvoor richten zij een vereniging of stichting op. Zij kiezen samen een architect en een aannemer. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

  Informatieavond

  Iedereen die belangstelling heeft voor CPO is van harte welkom! De avond is op dinsdagavond 9 april vanaf 19.30 uur in het Beaufort in Markelo. Aanmelden kan via het sturen van een mail aan b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl.            

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1147 Fri, 22 Mar 2019 09:38:55 +0100 Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/definitieve-uitslagen-verkiezingen-provinciale-staten-2019-1147.html Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel. De opkomst was 62,84 % in Hof van Twente. 

  Definitieve uitslagen

  Overige

   

  ]]>
  Uitgelicht Inwoners/bestuur Nieuws inwoners/bestuur
  news-1140 Thu, 21 Mar 2019 11:48:12 +0100 Woning Hengevelde gesloten na vondst van drugs en wapens https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/woning-hengevelde-gesloten-na-vondst-van-drugs-en-wapens-1140.html

  Burgemeester Ellen Nauta heeft een woning laten sluiten aan de Bentelosestraat in Hengevelde. In dit pand heeft de politie hennepstekken, soft- en harddrugs en wapens aangetroffen en in beslag genomen. Hierover heeft de politie een bestuurlijke rapportage uitgebracht aan de burgemeester. Die heeft de bevoegdheid om de woning te sluiten op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Sluiting betekent dat de woning en het erf voorlopig niet toegankelijk zijn. De sluiting gaat in op 21 maart 2019, voor de duur van twee maanden.

  “Ik vind deze maatregel noodzakelijk om verdere drugshandel te voorkomen,” aldus burgemeester Nauta. Aan de eigenaar en de huurders is een last onder dwangsom opgelegd op grond van het Damoclesbeleid van de gemeente Hof van Twente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-850 Thu, 21 Mar 2019 07:46:00 +0100 Ontheffingsaanvraag paasvuur uiterlijk 21 maart 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/ontheffingsaanvraag-paasvuur-uiterlijk-21-maart-2019-850.html Op zondag 21 april is het 1e Paasdag en worden er traditioneel weer veel paasvuren ontstoken. Wilt u ook een paasvuur ontsteken, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze aanvraag moet uiterlijk 21 maart 2019 voor 24.00 uur bij ons binnen zijn, daarna kunnen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1136 Thu, 21 Mar 2019 00:01:43 +0100 Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/voorlopige-uitslag-verkiezingen-provinciale-staten-2019-1136.html Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel. De opkomst was 62,84 % in Hof van Twente. 

  Klik hier voor de voorlopige uitslag.

  Dit is de voorlopige uitslag op lijstniveau. Gemeente Hof van Twente doet mee aan het experiment Centrale Stemopnemingen. Dit houdt in dat de stemmen op kandidaatniveau worden geteld op donderdag 21 maart 2019. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1130 Wed, 20 Mar 2019 16:10:04 +0100 Verkiezingen 2019: Opkomstpercentages https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/verkiezingen-2019-opkomstpercentages-1130.html Vandaag zijn in Hof van Twente de verkiezingen voor de Provinciale staten van Overijssel en de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel. In dit bericht delen wij de opkomstpercentages van vandaag. 

  Opkomstpercentages
  Tijdstip:Opkomstpercentage:
  10.30 uur11,50 %
  13.00 uur22,13 %
  16.00 uur32,50 %
  19.00 uur54,42 %

  Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op: www.hofvantwente.nl/verkiezingen

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1124 Wed, 20 Mar 2019 10:16:27 +0100 Hof van Twente hielp een handje! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/hof-van-twente-hielp-een-handje-1124.html Afgelopen vrijdag 15 maart heeft een flinke groep collega’s meegedaan met NLDoet. Zowel college en MT als medewerkers van P&O en Leefomgeving hebben flink de handen uit de mouwen gestoken, soms in de stromende regen.

  En… gelukkig hebben we de foto’s nog!

  Het college van burgemeester en wethouders en het managementteam hebben geholpen tijdens een bewonersbijeenkomst bij Woonzorgcomplex de Anholtskamp in Markelo. Het werd een gezellige ochtend met bingo en gesprekken. ’s Middags werd er flink meegezongen met een zeemansliederenkoor. De bewoners genoten zichtbaar van deze extra aandacht.

   

  Een groep medewerkers van afdeling Personeelszaken heeft De Zonnebloem ondersteund bij een activiteit in wijkvoorziening ‘t Doesgoor. Daar was een Verwenmiddag georganiseerd voor ouderen met fysieke beperkingen en/of in sociaal isolement. Er waren kappers, schoonheidsspecialistes, manicures, pedicures en masseurs. Daarnaast was er een modeshow en was er ook kleding te koop. Het was een gezellige en geslaagde middag.

   

   

  Bij kinderboerderij het Kukelnest in Goor waren veel mensen aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. Samen met andere vrijwilligers hebben medewerkers van afdeling Leefomgeving - in de stromende regen - klusjes uitgevoerd zoals bomen en stuiken planten, een insectenhotel maken en een klimbos bouwen van wilgentenen.

  Met een nat pak, maar bovenal met een tevreden gevoel, ging iedereen aan het eind van de middag naar huis.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1118 Tue, 19 Mar 2019 15:47:39 +0100 Help mee aan een schone en veilige woonomgeving https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/help-mee-aan-een-schone-en-veilige-woonomgeving-1118.html De gemeente Hof van Twente en Gildebor zorgen iedere dag voor een schone en veilige leefomgeving. Zij werken elke dag aan het onderhoud van het openbaar groen, wegen, verlichting en het straatmeubilair.

  De laatste tijd zien onze medewerkers steeds vaker dat lantaarnpalen en straatmeubilair zijn vernield en dat inwoners stickers of A4’tjes opplakken op de straatlantaarns, bankjes, etc. We willen onze gemeente graag mooi en veilig houden. Daarom doen we een oproep aan u om daaraan mee te doen.

  Vernielingen

  Onlangs werden rondom Bentelo en Ambt Delden acht lichtmasten moedwillig vernield. Ook verkeersborden en straatmeubilair moeten het regelmatig ontgelden. We zien dat verkeersborden en straatnaamborden gestolen worden voor bijv. een feestje of een ander doel.

  Natuurlijk doet de gemeente in zo’n situatie aangifte bij de politie en onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen wij ook uw medewerking. We doen dat om de volgende redenen:

  Kosten

  Bij vernieling van een lichtmast is meestal geen dader bekend. Ziut, de organisatie die onze lichtmasten repareert, kan dan de kosten niet verhalen. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet betalen. De herstelkosten zijn tussen de € 1.000 en €1.500 per lichtmast. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.

  Risico’s voor de verkeersveiligheid

  Wanneer een lichtmast kapot is, betekent dit dat er een aantal weken geen verlichting is op de openbare weg of op belangrijke kruispunten. Hierdoor wordt de desbetreffende weg of het kruispunt minder veilig. Datzelfde geldt wanneer een verkeersbord wordt weggehaald.

  Veiligheid van de dader

  De dader is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hij bij vernieling van een lichtmast gevaar loopt. Mocht er een spanningsdraad los zitten die als gevolg van de vernieling los schiet kan de dader onder spanning komen te staan. Dit is levensgevaarlijk.

  Zo is een recente storing aan de openbare verlichting in het centrum van Bentelo waarschijnlijk op deze manier veroorzaakt. Hierdoor viel de verlichting in de hele Onze Lieve Vrouwestraat uit. Ook op andere plaatsen in de Hof komen deze problemen voor.

  Stickers op straatmeubiliar

  Inwoners realiseren zich vaak niet, dat stickers moeilijk te verwijderen zijn en soms schade aanbrengen aan lantaarnpalen en straatmeubilair. Bovendien kost het de medewerkers van Gildebor veel tijd om ze te verwijderen. Tijd die zij beter kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het schoonhouden van onze omgeving.

  Wees bewust

  Een rommelig, verloederd straatbeeld zet op zijn beurt weer aan tot nieuw vandalisme en verdere verloedering. Terwijl een net en prettig aanzicht juist schoon en veilig gedrag stimuleert. Bewustwording is vaak de eerste stap in de goede richting.

  Meldingen openbare ruimte

  Is er ondanks uw en onze zorg toch iets stuk gegaan?

  Dan verzoeken wij u dat aan ons te melden via onze website: www.hofvantwente.nl/meldingen

  Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1111 Thu, 14 Mar 2019 14:27:24 +0100 Eerste kievitsei Hof van Twente gevonden in Herikervlier https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/eerste-kievitsei-hof-van-twente-gevonden-in-herikervlier-1111.html In de namiddag van 12 maart 2019 is het eerste kievitsei in Hof van Twente gevonden. Het ei is gevonden door Mark Oude Luttikhuis uit Stokkum, samen met zijn zoon Pim. Mark Oude Luttikhuis is lid van de weidevogelgroep Hof van Twente, onderdeel van ANV Hooltwark. Het nest is aangetroffen op een perceel aan de Herikervlierweg van de gebroeders Klein Kranenberg. Bij de vondst op 12 maart lagen er nog twee eieren in, vanochtend waren dat er drie.

  Het eerste kievitsei is landelijk al erg vroeg in het seizoen gevonden, de vindplaatsen in de rest van het land volgen nu. Voor de gemeente is de vondst een belangrijk moment, omdat het laat zien dat vogels hun habitat kunnen vinden in onze omgeving. Dat draagt bij aan goede biodiversiteit. De gemeente stimuleert daarom ook vogelprojecten voor behoud van de steenuil en de kerkuil. Daarnaast is het eerste kievietsei traditioneel gezien een voorbode van het lenteseizoen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1105 Wed, 13 Mar 2019 15:32:02 +0100 Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/doe-mee-aan-de-landelijke-opschoondag-op-zaterdag-23-maart-2019-1105.html Op zaterdag 23 maart 2019 is het alweer de 17e editie van de Landelijke Opschoondag.  Tienduizenden Nederlanders steken dan de handen uit de mouwen voor een schone buurt.

  Wat is de Landelijke Opschoondag ?

  De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak en vindt elk jaar plaats in de laatste week van maart. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging en/of scholen samen hun buurt schoonmaken.

  In  Hof van Twente zijn al verschillende acties aangekondigd om zwerfafval op te ruimen. Deze acties zijn te vinden op :

  https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt 

  U kunt zich aansluiten bij één van deze acties, maar kunt hier ook uw eigen schoonmaakactie aanmelden.

  Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1099 Wed, 13 Mar 2019 15:27:35 +0100 Deze week duidelijkheid over aanpak sanering en aanleg glasvezel buitengebied https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/deze-week-duidelijkheid-over-aanpak-sanering-en-aanleg-glasvezel-buitengebied-1099.html Op een aantal plekken in de gemeente Hof van Twente heeft de aannemer die glasvezel aanlegt asbest aangetroffen. Daardoor zijn nog niet alle aangemelde glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Er werd asbest in de bermen aangetroffen op verschillende plekken in het buitengebied van Hof van Twente, onder meer in Diepenheim.

  In opdracht van het projectbureau bodemasbestsanering (BAS) worden nu de nodige bodemonderzoeken en –saneringen voorbereid en uitgevoerd. Als de werkzaamheden zijn afgerond, komt de aannemer van Glasvezel Buitenaf naar Hof van Twente om deze adressen alsnog aan te sluiten. Gemeente, BAS en Glasvezel Buitenaf streven er naar om eind 2019 de glasvezel in de bermen te hebben liggen.

  De betreffende bewoners hebben hierover inmiddels een brief ontvangen van de gemeente Hof van Twente en zullen binnen twee weken een brief ontvangen van projectbureau bodemasbestsanering (BAS).

  Projectbureau BAS werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten: Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.De taak van het projectbureau is om de provincie en de bovenstaande gemeenten te ondersteunen om de asbestpulp in de bodem op te ruimen.

  Doel van het projectbureau is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee zo schoon en veilig mogelijk. Projectbureau Bodemasbestsanering is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1093 Tue, 12 Mar 2019 08:56:28 +0100 Jongeren denken mee in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/jongeren-denken-mee-in-hof-van-twente-1093.html Op 26 februari spraken jongeren van De Waerdenborch met de gemeente over belangrijke onderwerpen waarbij zij graag betrokken willen worden. Aanleiding voor dit gesprek is dat de gemeente jongeren nadrukkelijker wil betrekken bij het beleid. Tijdens de bijeenkomst is aan de jongeren gevraagd of ze dat zouden willen, op welke manier, en over welke onderwerpen. Anne-Wil Lensen van Zorgbelang Overijssel organiseerde en leidde de bijeenkomst.

  “Aanstekelijke energie”

  De jongeren gaven aan dat ze over diverse thema’s met de gemeente in gesprek willen en ook als ambassadeur aan de slag willen. Thema’s waarover ze in gesprek willen, zijn alcohol, activiteiten, jeugdhulpverlening, duurzaamheid en wat jongeren en ouderen samen kunnen doen. Wethouder Pieter van Zwanenburg was zichtbaar geraakt door het enthousiasme van de aanwezige jongeren: “Ik vind het geweldig dat ze zich zo actief opstellen. Ze willen graag iets betekenen en zijn ook heel oplossingsgericht. Die energie werkt aanstekelijk. Wat mij betreft gaan we met deze groep een aantal thema’s aanpakken!” Het eerste thema staat binnenkort op de planning: alcohol en drugsgebruik. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1087 Mon, 11 Mar 2019 13:49:06 +0100 Markelo en Stokkum grote winnaars van de Duurzaamheidsprijs https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/markelo-en-stokkum-grote-winnaars-van-de-duurzaamheidsprijs-1087.html De inwoners van de A. ten Hovestraat in Markelo vielen met hun idee “Machtig Mooi Markelo Zoemt” dubbel in de prijzen. Niet alleen wonnen zij de Juryprijs in de categorie volwassenen, maar ook sleepten ze de Publieksprijs in de wacht. Dat gold ook voor groep 6/7/8 OBS Stokkum met hun “Regenton”. De jury beloonde de leerlingen met de eerste prijs in de categorie Jongeren en ook bij de Publieksprijs bleken ze favoriet. De prijzen werden uitgereikt tijdens een spannende finale op 10 maart in De Woeste Wieven in Diepenheim.

  Juryvoorzitter en burgemeester Ellen Nauta  overhandigde samen met wethouder Wim Meulenkamp de prijzen aan de gelukkige winnaars. Er was veel belangstelling voor de finale op zondag 10 maart . Onder leiding van Duurzaamheidsaanjager Marianne Hutten werd uiteraard ook even teruggekeken naar de winnaars van vorig jaar en werd er een skypeverbinding gelegd met William en Alec Sanchez. Zij waren bij de Klimaatmars die op hetzelfde moment plaatsvond in Amsterdam. Eerder die middag werden alle duurzaamheidsvrijwilligers in het zonnetje gezet met een (h)eerlijke lunch. Burgemeester Ellen Nauta is enthousiast: ”Ondanks het turbulente weer was het een prachtige middag, waaruit weer bleek dat duurzaamheid en Hof van Twente echt een goede match zijn. De sfeer was goed en uiteindelijk zijn het allemaal winnaars. We zijn benieuwd hoe de ideeën zich verder gaan ontwikkelen en wensen iedereen heel veel succes!”

  De winnaars

  De winnaars in de categorie Volwassenen zijn als volgt: de derde plaats, met een cheque van €1000, ging naar Repair Café Delden voor de “Aanschaf apparatuur”. De tweede plaats met de daarbij horende cheque van €2000 was voor Bas Morsink met “de Zandbatterij”. De eerste prijs, met een cheque  van €3000, werd in de wacht gesleept door de bewoners van de A. ten Hovestraat voor “Machtig Mooi Markelo Zoemt”.

  In de categorie Jongeren is de prijsverdeling als volgt: op de derde plaats, met de daarbij horende cheque van €100, was voor Tygo Wagelaar, Stan Pelle, Tijn Epping en Thom Stegehuis namens Twickel College in Delden met hun idee “Meubels maken van pallets”. De tweede plaats en de daarbij horende cheque van €200 gaf de jury aan Babette Maatje en Nienke Pot namens het Twickel College uit Delden met hun “Poopey Loopey Ruilkast”.  De eerste prijs, met een cheque van €300, ging naar “de Regenton” van groep 6/7/8 van OBS Stokkum.

  Meer informatie is te vinden op www.duurzaamheidsprijshvt.nl. Hier is binnenkort ook het boekje met achtergrondinformatie van alle inzendingen en winnaars te bekijken.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1081 Mon, 11 Mar 2019 09:49:00 +0100 Beweegprojecten Diepenheim en Bentelo winnen €20.000 subsidie https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/beweegprojecten-diepenheim-en-bentelo-winnen-eur20000-subsidie-1081.html Twee projecten uit Hof van Twente hebben de Challenge ‘Bewegen in de Openbare Ruimte’ gewonnen van provincie Overijssel: Sporten en bewegen in de buitenlucht in Diepenheim en Bentelo Beweegt. Dat maakte gedeputeerde Bert Boerman woensdagavond bekend. Beide projecten zijn beloond met een subsidie van € 20.000. In totaal waren er 5 prijswinnaars, gekozen uit 34 deelnemers. Wethouder Harry Scholten (sport): “De gemeente is blij dat deze initiatieven een subsidie hebben gekregen. Het kenmerkt precies waar onze inwoners goed in zijn: samen de schouders eronder. En sporten heeft natuurlijk sowieso een positieve invloed op de gezondheid. We feliciteren de initiatiefnemers met de twee subsidies!”

  Diepenheim: Sporten en bewegen in de buitenlucht

  Voetbalvereniging Diepenheim wilde een voormalig voetbalveld bij sportpark De Koppel opnieuw inrichten. Door de aanleg van een kunstgrasveld vorig jaar was er een voetbalveld vrij voor een andere invulling. Bewoners en professionals in Diepenheim hebben de handen ineen geslagen om deze ruimte te benutten voor groen en beweging. Die inrichting bestaat onder andere uit fitnesstoestellen, een beachveld en paden voor een ommetje en fietscross. Sportpark de Koppel wordt hierdoor letterlijk opengesteld en verbonden met de directe omgeving. Volgens het juryrapport zit de kracht van dit project in de samenwerking tussen inwoners, verenigingen, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen en de verbinding tussen de verschillende beweegactiviteiten en de buitenruimte.

  Bentelo beweegt

  Bentelo Beweegt is een initiatief waarin diverse verenigingen en inwoners van Bentelo een beweegroute in het dorp realiseren voor jong en oud. De beweegroute is onder andere te gebruiken door de ouderengym, voor trainingen van sportverenigingen en voor clinics van de lokale bootcampgroep.

  Ontmoeting

  De gemeente ondersteunt beide beweeg-initiatieven van harte. De realisatie en het gebruik ervan samen met zelfwerkzaamheid, ontmoeting en gemeenschapszin. De provincie heeft dat nu gewaardeerd met twee subsidies van € 20.000. Een mooie prestatie van de initiatiefnemers!

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1074 Wed, 06 Mar 2019 10:17:48 +0100 Eerste openbare laadpaal geplaatst in Delden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/eerste-openbare-laadpaal-geplaatst-in-delden-1074.html Hof van Twente heeft de eerste openbare laadpaal geplaatst in Delden. Bij deze laadpaal kunnen elektrische auto’s worden opgeladen in de openbare ruimte. De laadpaal is geplaatst bij de parkeerplaatsen op de hoek van de Langestraat en de Peperkampweg. Wethouder duurzaamheid Meulenkamp: “Ik ben tevreden dat deze stap gezet is, want Hof van Twente heeft hierin een inhaalslag te maken. De volgende mogen hier wat mij betreft snel achteraan.”

  Laadpaal aanvragen

  Inwoners die elektrisch rijden en niet kunnen parkeren op eigen terrein, kunnen sinds juli een laadpaal aanvragen in de openbare ruimte. Dat geldt ook voor mensen die minimaal 20 uur per week in de gemeente werken. Aanvragen van een laadpaal kan via https://openbaarladen.nl/. Op dit moment heeft de gemeente nog 5 aanvragen in behandeling. De verwachting is dat er in 2020 rond de 20 laadpalen zijn, verspreid over de gemeente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1068 Wed, 06 Mar 2019 08:47:21 +0100 Enquête naar behoefte woonwagenbewoners https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/enquete-naar-behoefte-woonwagenbewoners-1068.html

  Gemeente Hof van Twente gaat een nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid opstellen. Om inzichten te krijgen om een passend beleid te ontwikkelen, horen wij graag van woonwagenbewoners in Hof van Twente wat hun behoeften zijn. Hiervoor houden wij onder andere een enquête onder woonwagenbewoners in Hof van Twente. Zij kunnen deze enquête tijdens openingstijden ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Let op: Alleen woonwagenbewoners kunnen de enquête invullen. In de enquête staat duidelijk omschreven wie daar onder vallen.

  Lever de enquête voor 22 maart 2019 in bij het gemeentehuis. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Rianne Wissink op telefoonnummer 0547-858585.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1062 Fri, 01 Mar 2019 14:14:07 +0100 We mogen weer stemmen! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/03/artikel/we-mogen-weer-stemmen-1062.html

  Verkiezingen Waterschapsbestuur

  Water is overal om ons heen. De waterschappen houden al dat water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaalt u! Stem op 20 maart.

  Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

  Kijk voor meer informatie op: www.vechtstromen.nl  of www.wrij.nl.

  Verkiezingen Provinciale Staten

  Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie.

  Provinciale staten bepaalt het beleid op gebied van infrastructuur (bijvoorbeeld waar wegen worden aangelegd of scholen of ziekenhuizen moeten komen). De provincie gaat ook over openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. 

  Ook kijkt provinciale staten of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stemmen voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de regering en neemt nieuwe wetten aan.

  Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl.   

  Hoe kan ik stemmen?

  Afgelopen weekend ontvingen alle stemgerechtigde Nederlanders in Hof van Twente twee stempassen in hun brievenbus. Hiermee kunt u op 20 maart 2019 naar een stemlokaal in uw gemeente gaan om uw stem uit te brengen voor het waterschapsbestuur en het provinciebestuur. Neem de stempassen mee en een geldig identiteitsbewijs. 

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op onze website; www.hofvantwente.nl/verkiezingen 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1056 Fri, 01 Mar 2019 14:08:37 +0100 Nieuwsbrief maart 2019 https://mailchi.mp/1b981d8cbc3b/goed-bezig-ondernemers-om-de-hr-club-ondernemen-in-diepenheim-krnglp-20-en-onze-slagers-maar-als-voorbeeld-te-noemen-754987?e=7ac353fe9b Lees hier de ondernemers nieuwsbrief van maart 2019  

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-1050 Fri, 01 Mar 2019 10:39:04 +0100 Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/veel-gestelde-vragen.html Bekijk hier de veelgestelde vragen.  

  ]]>
  Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-1044 Thu, 28 Feb 2019 13:16:28 +0100 Ondernemen in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/ondernemend-hof-van-twente/flyer-ondernemen-in-hof-van-twente.html Lees de flyer over ondernemen in Hof van Twente  Lees de flyer over het ondernemen in Hof van Twente 

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-1038 Wed, 27 Feb 2019 14:36:00 +0100 Waterstof in de Hof? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/waterstof-in-de-hof-1038.html Stel dat er een waterstoftankstation zou komen ergens in Hof van Twente. Wie zou er dan binnen een jaar een waterstofauto kopen (of er nu wel of geen subsidie voor beschikbaar komt)?

  Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Renée Kleywegt (r.kleywegt@hofvantwente.nl)

  Video over waterstoftoepassingen: Bekijk de Tegenlicht aflevering van 10 februari 2019. https://lnkd.in/dBWv9HG

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1032 Mon, 25 Feb 2019 15:16:21 +0100 Ernstige hinder A35 komende weken wegens onderhoud door Rijkswaterstaat https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/ernstige-hinder-a35-komende-weken-wegens-onderhoud-door-rijkswaterstaat-1032.html Rijkswaterstaat gaat in een aantal weekenden vanaf 8 maart aanstaande groot onderhoud uitvoeren aan de A35. Dit zal tot verkeersoverlast leiden en er worden ook beperkte bereikbaarheidsproblemen verwacht.

  Weekend- en nachtafsluiting van vrijdagavond 8 maart tot dinsdag 12 maart

  De A35 tussen Almelo-Zuid en knooppunt Azelo is volledig afgesloten voor verkeer richting Enschede van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot maandag 11 maart 05.30 uur en van maandag 11 maart 20.00 uur tot dinsdag 12 maart 05.30 uur. De A1, de route voor het doorgaande (vracht)verkeer richting Duitsland, blijft vanaf knooppunt Azelo tot knooppunt Buren met één rijstrook beschikbaar. Vanaf knooppunt Buren is de A35 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Twente. Verkeer wordt regionaal omgeleid.

  Hieronder de kaarten van Rijkswaterstaat die de wegen aangeven waaraan de komende weekenden wordt gewerkt en welke verkeershinder daardoor wordt veroorzaakt. Lees meer op de website van Rijkswaterstaat

   

  Verkeerskaart weekend 8 - 12 maart

  Verkeerskaart weekend 15 - 19 maart

  Verkeerskaart weekend 22 - 26 maart

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-1027 Mon, 25 Feb 2019 10:37:24 +0100 Enthousiaste jury kiest winnaars Duurzaamheidsprijs https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/enthousiaste-jury-kiest-winnaars-duurzaamheidsprijs-1027.html Het was geen makkelijke opgave, maar de jury heeft dinsdag 19 februari uit de 35 inzendingen 6 winnaars gekozen. Deze prijswinnaars worden 10 maart bekend gemaakt tijdens de finale van de Duurzaamheidsprijs, bij de Woeste Wieven. Op 1 maart gaat de stembus open voor de publieksprijs.

  Burgemeester Ellen Nauta is ook dit jaar juryvoorzitter en aangenaam verrast: “Dat duurzaamheid leeft, lijkt me duidelijk met zoveel creatieve inzendingen. Het was dan ook een feest om ons als jury te verdiepen en de ideeën te toetsen op hun impact op People, Planet en Profit. We hebben de uren die we hier voor gepland hadden echt helemaal benut om alle inzendingen stuk voor stuk te bespreken. Bepalen wie dan uit eindelijk een plek in de top 3 verdient, was best een uitdaging.” Dit jaar waren er opvallend veel inzendingen uit Delden.

  De voltallige jury bestaat, naast voorzitter Ellen Nauta, uit Gerard ter Hofte uit Markelo (winnaar van vorig jaar), Bennie Haafkes (Ondernemer en betrokken bij Stadslandbouw Goor), Kasper Put (voorzitter Zomerfeesten Hengevelde), Bart Schurink (SBR Delden), Henk Jan Kempers (IVN Diepenheim), Annemieke Post (Ondernemersplatform Hof van Twente) en tot slot Babet te Riet (scholier van de Waerdenborch in Goor).

  De jury stelde eerst een top 10 samen voor de categorieën Volwassenen. In deze categorie werden 28 ideeën in gezonden. Daarna werd de top 3 zorgvuldig samengesteld. In de categorie Jongeren werd uit de 7 ideeën ook de top 3 gekozen. De winnaars krijgen een geldprijs om hun idee verder tot uitvoer te brengen. Juryprijzen voor volwassenen: 3e prijs 1000 euro, 2e prijs 2000 euro, 1e prijs 3000 euro. Juryprijzen voor jongeren: 3e prijs 100 euro, 2e prijs 200 euro, 1e prijs 300 euro. De Publieksprijs voor jongeren bestaat uit €1.500 en de Publieksprijs volwassenen uit €1.500.

  Vanaf 1 maart tot en met de finale op zondagmiddag 10 maart gaat de stembus voor de Publieksprijs voor Jongeren en Publieksprijs voor Volwassenen open op www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs. De finale is op zondagmiddag 10 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Woeste Wieven in Diepenheim. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1021 Wed, 20 Feb 2019 14:10:27 +0100 Hof van Twente bestrijdt eikenprocessierups vroeg én natuurvriendelijk https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/hof-van-twente-bestrijdt-eikenprocessierups-vroeg-en-natuurvriendelijk-1021.html

  Gemeente Hof van Twente bindt dit jaar al vroeg de strijd aan met de eikenprocessierups. Doel is de overlast van de eikenprocessierups de komende zomer tot een minimum te beperken. De gemeente kiest daarbij voor een preventieve aanpak. Stichting Hofvogels gaat nestkasten ophangen voor onder andere kool- en pimpelmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Daarnaast worden op risicovolle locaties de oude nesten met brandharen weggezogen. Op die manier zorgt Hof van Twente voor een meer natuurvriendelijke en biologische bestrijding van deze overlast gevende rupsensoort.

  Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels gaan de komende weken een groot aantal mezenkasten ophangen in eikenbomen dichtbij risicovolle locaties. Daarnaast gaat een aannemer de restanten van oude nesten met brandharen opruimen door deze weg te zuigen. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Nivon Goor, een onderdeel van de Stichting Hofvogels, zijn al weken druk met het maken van een groot aantal nestkastjes om aan de gestelde vraag te kunnen voldoen.

  Effectief bestrijden

  De gemeente selecteerde 50 kwetsbare locaties om scholen, langs schoolroutes en nabij openbare gelegenheden als stations, zwembaden en begraafplaatsen. Dit zijn de locaties waar in afgelopen jaren inwoners veel overlast hadden van de eikenprocessierups. Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels hangen voor het broedseizoen voldoende nestkasten per locatie op om de eikenprocessierups daar zo effectief mogelijk te bestrijden.

  Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups

  De meest gestelde vragen en antwoorden rondom de eikenprocessierups staan op deze webpagina.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1016 Wed, 20 Feb 2019 13:54:54 +0100 Project toekomstgerichte erven https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/project-toekomstgerichte-erven-1016.html

  Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u met uw erf in de toekomst aan moet. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze gemeente. Via het project Toekomst Gerichte Erven en de inzet van erven coachen worden erfeigenaren geholpen om keuzes te maken en actieplannen uit te voeren. Hierbij een paar mooie voorbeelden:

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-1011 Wed, 20 Feb 2019 10:09:24 +0100 Start Werkzaamheden Prinses Beatrixstraat Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/start-werkzaamheden-prinses-beatrixstraat-markelo-1011.html Op 4 maart aanstaande gaat de gemeente Hof van Twente van start met de reconstructie van de Prinses Beatrixstraat in Markelo. Het gaat om het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg.

  De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verplaatsen en vernieuwen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan en het vernieuwen van het asfalt en de wegfundering.

  Naast deze werkzaamheden wordt de weg ingericht als 30 km zone. Daardoor voldoet de straat aan de uitgangspunten van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. De kabel- en leidingbedrijven gaan, tegelijk met de werkzaamheden van de gemeente, onderhoudswerkzaamheden, uitvoeren.

  Verkeersmaatregelen

  Op dit wegvak geldt op dit moment een snelheidsregime van 50 km/u. De weginrichting voldoet niet aan de voorschriften en de huidige komgrens ligt niet op een juiste juridische locatie. Hierdoor wordt er harder gereden dan is toegestaan. Met de herinrichting wordt de rijbaan, door het toepassen van diverse belijningen, (visueel) smaller. De realisatie van dit plan wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

  Kruising Goorseweg

  Op de kruising van de Prinses Beatrixstraat met de Goorseweg zullen de detectielussen van de verkeerslichten worden vervangen, in combinatie met vernieuwing van het asfalt.

  Uitvoering/planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP Infra BV uit Enschede. De verwachting is dat de uitvoering in juni 2019 wordt afgerond. Hierover worden de bewoners te zijner tijd nader geïnformeerd.

  Omleidingsroute

  Tijdens de werkzaamheden zal een omleidingsroute worden ingesteld voor doorgaand verkeer. In mei zal ook voor het doorgaand verkeer richting Goor een omleidingsroute worden ingesteld op het moment dat het kruispunt zal moeten worden afgesloten.

  Contactpersoon is de projectleider, de heer L. (Bert) Blaauwendraad. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op b.blaauwendraad@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-1006 Wed, 20 Feb 2019 09:57:54 +0100 Waterstof in de Hof? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/waterstof-in-de-hof-1006.html Als gemeente Hof van Twente willen we aan de slag met waterstof, tenminste als de markt daar om vraagt. Zijn er ondernemers / inwoners die hier bijvoorbeeld op willen rijden, dan gaan wij matchen en aan de slag met een vulstation!

  Stel dat er een waterstoftankstation zou komen ergens in Hof van Twente, wie zou er dan binnen een jaar een waterstofauto kopen (of er nu wel of geen subsidie voor beschikbaar komt)?  Interesse? Meld je voor 4 maart aanstaande bij Renée Kleywegt

  Meer weten over waterstof? Bekijk dan bijvoorbeeld deze uitzending van Tegenlicht:

  https://www.npostart.nl/VPWON_1295405

  of https://lnkd.in/dBWv9HG

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-1000 Tue, 19 Feb 2019 14:30:38 +0100 Ondernemers samen groen onderweg? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/ondernemers-samen-groen-onderweg-1000.html Ondernemers die elkaar versterken richting een duurzame toekomst, dat is één van de speerpunten van het Ondernemersplatform. In dit geval gaat het specifiek om duurzaam vervoer. Hengeveldse ondernemer Rob Lentelink nodigt ondernemers van harte uit om duurzaam rijden te komen ervaren op 21 maart om 17.30 uur bij zijn bedrijf Autobedrijf Lesscher in Hengelo. Een tweede bezoek is op vrijdagmiddag 26 april op uitnodiging van Ruben van den Burg (uit Goor) bij twee projecten van Keolis in Rijssen-Holten en Apeldoorn.

  Frans Schuitemaker, voorzitter van Ondernemersplatform Hof van Twente, juicht deze bedrijfsbezoeken toe: “Door inspiratie op te doen en met elkaar op pad te zijn heb je andere gesprekken en kun je elkaar verder helpen. Dat is nodig als we als Hof van Twente ook in de toekomst goed bereikbaar willen blijven voor onze klanten, leveranciers én medewerkers.”

  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is mobiliteit. Als vervolg op de eerste Hof van de Toekomst avond kunnen ondernemers kosteloos mee op deze twee bedrijfsbezoeken. Informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Renée Kleywegt van gemeente Hof van Twente (r.kleywegt@hofvantwente.nl).

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-994 Tue, 19 Feb 2019 11:40:00 +0100 Jonge boeren krachtig in de keten ! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/jonge-boeren-krachtig-in-de-keten-994.html

   

  Download de uitnodiging als PDF


  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-989 Mon, 18 Feb 2019 15:24:39 +0100 Geslaagde bijeenkomsten Energieneutraal in 2035 ! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/geslaagde-bijeenkomsten-energieneutraal-in-2035-989.html  

   

  In totaal namen 350 inwoners deel aan de Routekaart 2.0 avonden. Naast een presentatie van wethouder Wim Meulenkamp over waar Hof van Twente nu staat en wat de route is voor de komende jaren, dachten deelnemers zelf actief mee. 28 maart is de terugkoppeling waarbij wordt teruggekomen op de bijdragen die deelnemers hebben geleverd.

  Wethouder Wim Meulenkamp is erg enthousiast: “Dit is waar het om gaat! We kunnen heel veel plannen maken en bedenken wat goed zou zijn voor onze inwoners, maar duurzaamheid opleggen werkt niet. We moeten vooral dingen samen doen en aansluiten op de “natuurlijke” momenten. Dat helpt mensen verder, hebben we gemerkt. Deze Routekaart 2.0 avonden helpen ons enorm om stappen te zetten en aan te sluiten op de vragen die leven bij onze inwoners.” Op de bijeenkomst werden ook de vrijwillige wooncoaches van Duurzaam (t)huis Twente genoemd die kosteloos helpen bij het maken van keuzes die passen bij elke specifiek huishouden. Dat gaat over vragen als: wat doe ik als mijn cv kapot gaat? Is een warmtepomp iets voor mij? Ik wil asbest verwijderen van mijn dak, maar is het dan ook handig om meteen zonnepanelen te plaatsen?

  In elke kern werd een Routekaart 2.0 avond georganiseerd. De nadruk lag op de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn en dan evenveel (groene) energie op te wekken als er verbruikt wordt. Duurzaamheidsaanjager Marianne Hutten legt uit: “Dat is een hele grote opdracht en al zijn we goed van start, we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Er zijn al veel mooie inwonersinitiatieven bekend die hier aan bijdragen en dat is ook echt nodig. Sterker nog: hoe meer mensen hier ideeën over hebben en die ook gaan uitvoeren, hoe eerder we energieneutraal kunnen zijn.” Meer informatie over lokale initiatieven is te vinden op www.hofkracht.nl

  Donderdag 14 februari was de laatste avond bij de Gebrande Waateren in Hengevelde. Eén van de bekendste activiteiten om duurzaamheid op de kaart te zetten in Hof van Twente is de Duurzaamheidsprijs. 10 maart is de finale bij de Woeste Wieven waarbij de winnaars bekend worden gemaakt. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf 1 maart. Meer informatie daarover is te vinden op www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-984 Mon, 18 Feb 2019 11:19:17 +0100 Dit jaar meer inzendingen voor de Duurzaamheidsprijs https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/dit-jaar-meer-inzendingen-voor-de-duurzaamheidsprijs-984.html Waren er vorig jaar nog 28 inzendingen, dit jaar zijn er maar liefst 36 ideeën die helpen om Hof van Twente duurzamer te maken. Wethouder Wim Meulenkamp (Duurzaamheid): “Hier ben ik heel trots op. Ik wist dat er veel kracht en betrokkenheid zit in onze gemeente, dit grote aantal inzendingen bevestigt dat.”

  Op zondag 10 maart om 14.00 uur is de spannende ontknoping tijdens de finale in de Woeste Wieven in Diepenheim. Stemmen op de publieksprijs kan vanaf 1 maart via www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs

  Aan de jury, onder leiding van burgemeester Ellen Nauta, de opdracht om de komende tijd de beste ideeën eruit te halen door hun impact op people (mensen), planet (aarde) en profit (winst) te toetsen. Dat er zoveel inzendingen zijn is goed nieuws volgens duurzaamheidsaanjager Marianne Hutten: “Duurzaamheid leeft in Hof van Twente. Of het nu gaat om energie besparen, afval recyclen, anders omgaan met water of biodiversiteit, op alle vlakken kunnen we stappen zetten. Zowel jongeren als volwassenen hebben de meest creatieve ideeën hoe we dat praktisch kunnen maken, want daar gaat het om.”

  De winnaars in de twee categorieën Jongeren en Volwassenen worden, in tegenstelling tot vorig jaar, ook pas tijdens de finale bekendgemaakt. De juryprijzen in de categorie Jongeren bestaan uit: een derde prijs van € 100, tweede prijs van € 200 en de eerste prijs van € 300. Voor de categorie volwassenen zijn de prijzen als volgt: de derde prijs van € 1000, tweede prijs van € 2000 en de eerste prijs van € 3000. De winnaars van publieksprijs in de categorie Jongeren en Volwassenen ontvangen allebei € 1500. De geldprijzen zijn bedoeld om de ideeën een stap verder te brengen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-978 Thu, 14 Feb 2019 15:32:49 +0100 Zakelijke vloggen leer je bij ZZP Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/zakelijke-vloggen-leer-je-bij-zzp-hof-van-twente-978.html Dit is een bericht van ZZP Hof van Twente

  De aantrekkingskracht van bewegend beeld. Het gemak van ‘even een filmpje kijken’ waarin snel en eenvoudig iets wordt uitgelegd, wie herkent het niet? Anno 2019 voeg je als ondernemer graag een filmpje toe aan je website en social media. In een korte, ‘zakelijke vlog’ vertellen waarmee jij je onderscheidt. Professioneel en overtuigend, maar hoe dan? ZZP Hof van Twente organiseert voor haar leden een gratis netwerkevent op 28 februari. Potentiële leden van dit netwerk zijn van harte welkom tegen een vergoeding à € 15,-. Gastspreker is Kelvin Vehof uit Delden. Wil je erbij zijn? Meld je aan via info@zzphofvantwente.nl en kom naar Boekwerk Goor, de etage boven de bibliotheek met flexibele werkplekken en presentatieruimtes.

  Aansprekende thema’s 

  “Eind vorig jaar, tijdens de Kick Off van ZZP Hof van Twente in de Reggehof, waren er veel enthousiaste ondernemers die aangaven behoefte te hebben aan netwerkbijeenkomsten rond onderwerpen gericht op zzp’ers. Om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, maar ook om kennis op te doen van andere professionals”, vertelt Ellen te Riele namens het zzp-netwerk. “Daarom hebben we in januari een aantal zzp'ers uitgenodigd om mee te denken over de thema’s en daarbij passende sprekers.” Zzp-netwerkevents in 2019 steeds van 16.00 tot 18.00 uur; eerst een spreker, daarna vrij netwerken: 

  • 28 februari: ‘Zakelijk vloggen’ door Kelvin Vehof, Boekwerk Goor 
  • 23 mei: ‘AVG 2.0’ door Karin van der Maar, Stadscentrum Het Parochiehuis Delden 
  • 29 augustus: ‘Flexibele arbeidsrelaties DBA’, Frank Alferink, ZZP Nederland, Het Beau- fort Markelo 
  • 14 november: 'Belastingtips voor zzp’ers’ Irma Dijkstra, bij Pierik Accountancy in Hengevelde

  Lid of gratis naamsvermelding

  Elke zzp’er die gevestigd is in de gemeente Hof van Twente komt in aanmerking voor gratis naamsvermelding op de website van ZZP Hof van Twente. “Wil je lid worden van ZZP Hof van Twente, dan betaal je € 150,- per jaar. Ben je al lid van een ondernemersvereniging in één van de zes kernen, dan betaal je slechts € 99,- per jaar. Daarmee heb je toegang tot de netwerkevents die we organiseren. Ook krijg je ruimte op de website van ZZP Hof van Twente voor extra informatie (tekst en beeld) over jouw bedrijf. Uiteraard plaatsen we daarbij een link naar jouw eigen website. Het zorgt voor meer naamsbekendheid en je wordt beter gevonden door potentiële klanten. Dat is het resultaat van gezamenlijke investering in goede webtechniek en online marketing.”

  Kom 28 februari 

  Maak kennis met ZZP Hof van Twente en meld je aan voor ‘Zakelijk vloggen’ op 28 februari in Boekwerk Goor. Meer informatie over dit netwerk vind je op www.zzphofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-974 Thu, 14 Feb 2019 12:21:00 +0100 Start asbestsanering en sloop voormalige gemeentewerf Goor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/start-asbestsanering-en-sloop-voormalige-gemeentewerf-goor-974.html

  Vanaf 18 februari 2019 begint sloopbedrijf RGS met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering en de sloop van de voormalige gemeentewerf in Goor. (Patrijzenstraat 1-3) Dit houdt o.a. in dat zij het werkterrein gaan inrichten en dat zij verkeersmaatregelen gaan treffen om de veiligheid in en rondom het project te garanderen.

  Asbestsanering

  Op 25 februari 2019 wordt gestart met het verwijderen van de asbesthoudende materialen in de gebouwen, vooruitlopend op de daadwerkelijke sloop. De asbestsanering wordt afgerond omstreeks 29 maart 2019. De asbestverwijdering vindt uiteraard plaats binnen de geldende eisen, wet en regelgeving. Het werkgebied wordt goed afgeschermd, werknemers dragen beschermende kleding en maskers en het asbesthoudend materiaal wordt volgens strenge richtlijnen verpakt en afgevoerd. Buiten het afgezette gebied is er geen risico.

  Sloopwerkzaamheden

  De machinale sloopwerkzaamheden starten omstreeks 1 april 2019 en zullen omstreeks 15 april 2019 worden afgerond. Voor aanvang van de machinale sloop zal RGS een bouwkundige opname laten uitvoeren van openbaar groen, infrastructuur en naastgelegen aangrenzende belendingen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-968 Tue, 12 Feb 2019 11:22:02 +0100 Warme trui aan op landelijke Warme Truiendag https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/warme-trui-aan-op-landelijke-warme-truiendag-968.html Op vrijdag 15 februari is het landelijke Warme Truiendag. In heel Nederland is aandacht voor de boodschap “doe eerst een warme trui aan, pas daarna de verwarming”. Ook interessant voor inwoners van Hof van Twente, want één graad scheelt al gauw 5% op de energierekening! Doet u ook mee? Trek vrijdag een trui aan, maak een foto en deel deze via Facebook, Twitter of Instagram met #wijzijndehof en #warmetruiendag.

  Insturen kan ook via info@hofpower.nl.

   

  Nog op zoek naar een heerlijk warme trui? Kinderen uit de Hof hebben prachtige ontwerpen gemaakt die nu ook te bestellen zijn via www.warmetruien.nl.

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-962 Mon, 11 Feb 2019 12:08:42 +0100 Economie Hof van Twente op volle kracht https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/economie-hof-van-twente-op-volle-kracht-962.html De economie in Hof van Twente draait op volle toeren. Dat blijkt uit cijfers die woensdag bekend zijn gemaakt tijdens een raadsbijeenkomst. In 2017 zijn er zo’n 633 banen bij gekomen. Een stijging van 4.2%, terwijl dat percentage landelijk ligt op 2,2% en in Twente op 1,5%. Ook het aantal mensen dat werkt ligt in Hof van Twente wat hoger dan in Twente en Nederland. De cijfers over de economie zijn vanaf nu online te volgen via de Hof van Twente Index.

  Wethouder Wim Meulenkamp: “Afgelopen jaren hebben we samen met ondernemers flink ingezet op het versterken van de economie. Daar zijn we al mee begonnen in een economisch zware tijd. Nu zien we het effect: Hof van Twente is snel uit het dal geklommen en draait uitstekend, mede dankzij onze ondernemers. Want wij maken dingen mogelijk, maar zij maken het waar.” Frans Schuitemaker van het Ondernemersplatform, de koepelorganisatie van de zes ondernemersverenigingen in Hof van Twente, vult aan: “Ook ondernemers ervaren de samenwerking als uitstekend. We hebben als ondernemers ook een ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. We richten ons nu op thema’s die de hele Hof van Twente aangaan, zoals werken, mobiliteit en duurzaamheid. Rondom elk thema hebben we 3 doelen geformuleerd waar we samen met de gemeente aan gaan werken.”

  Groei van banen

  Het aantal banen in Hof van Twente stond bij de laatste telling eind 2017 op 15.758, het hoogste cijfer sinds het bijgehouden wordt. Grote sectoren qua werk zijn de industrie, consumentendienstverlening en de collectieve sector (overheid & zorg) in onze gemeente. De toename in het aantal banen is ook deels te verklaren doordat in de afgelopen drie jaar ca. 100.000m2 extra bedrijfsgrond is verkocht in Goor, Markelo en Hengevelde.

  Arbeidsparticipatie

  Ook het aantal mensen dat werkt is toegenomen. Ten opzichte van Twente en Nederland ligt de netto-arbeidsparticipatie in Hof van Twente een paar procentpunten hoger. Ook de concrete doelstelling van 150 matches, waarbij met name mensen in de bijstand aan de slag gaan in een werkervaringsplaats of werk is gehaald. Wel wordt duidelijk dat de problematiek van mensen die in de bijstand komen en zitten, steeds complexer is.

  Hof van Twente index

  Woensdagavond 6 februari 2019 heeft de gemeente Hof van Twente samen met het Ondernemersplatform de Hof van Twente Index gepresenteerd aan de gemeenteraad en ondernemers. Via deze online monitor (www.hofvantwente.nl/hofvantwenteindex) kan iedereen vanaf nu de laatste status van de Sociaal Economische ontwikkelingen in Hof van Twente inzien. Daarnaast is de werkgelegenheid goed te volgen, bijvoorbeeld aantal mensen dat meedoet op de arbeidsmarkt en wat de specifieke kenmerken zijn van ons ‘uitkeringsbestand’. De index wordt voortdurend bijgehouden en aangepast, dus die geeft altijd een actueel beeld.

  In deze bijlage een overzicht van de belangrijkste cijfers.


  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-956 Fri, 08 Feb 2019 16:51:34 +0100 Subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten? https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/subsidie-aanvragen-voor-eenmalige-activiteiten-956.html

  Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie   (subsidieregel 9)

  Bent u van plan om met uw organisatie in 2019 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen, dan kunt u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. 

  De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

  Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

  • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (subsidieregel 9a)
  • Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b)
  • Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan (subsidieregel 9c)

  Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

  • Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk
  • Sportactiviteiten voor mensen met een beperking
  • Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten
  • Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen
  • Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd
  • Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging
  • Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

  Aanvraagperiode

  Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode van 1 maart tot 1 april 2019.

  Digitaal aanvraagformulier

  De subsidieaanvraag moet ingediend worden via het digitale aanvraagformulier dat vanaf 1 maart te vinden is op onze website. Voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig.

  Aanvragen

  U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te vinden op onze website.

  Meer informatie:

  Kijk op www.hofvantwente.nl/subsidies 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-950 Wed, 06 Feb 2019 12:20:59 +0100 Overeenkomsten bouw integrale kindcentra getekend https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/overeenkomsten-bouw-integrale-kindcentra-getekend-950.html

  Met de handtekeningen van Michel te Molder van Klaassengroep BV en wethouder Pieter van Zwanenburg, werd donderdag 31 januari 2019 het officiële startsein gegeven voor de bouw van twee integrale kindcentra in Delden en Markelo. De plannen voor de bouw van deze kindcentra zijn gemaakt samen met de projectpartners: OPO Hof van Twente, Stichting Brigantijn (voorheen KOMT en Marcant-BSV) , de stichting Kinderopvang Hof van Twente en het consultatiebureau van de GGD. Het integraal kindcentrum in Markelo biedt straks onderdak aan de leerlingen van de basisscholen De Welp en De Zwaluw. In Delden wordt een integraal kindcentrum gebouwd voor de leerlingen van de Twickeloschool, de Toonladder en de Ranninkschool. Op beide locaties komt eveneens een vestiging van Kinderopvang Hof van Twente, het consultatiebureau van de GGD en zorgpartners zoals logopedie en kinderfysiotherapie, zodat beide kindcentra opvang en zorg bieden aan kinderen tussen 0 en 14 jaar. De bouw van het kindcentrum in Delden begint rond 1 april; de bouw in Markelo rond 1 juli. Met de bouw van beide centra is een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro gemoeid. 

  De ontwerpen voor beide nieuwe kindcentra zijn klimaatneutraal, aardgasloos en er wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijk binnenklimaat met een goede verbinding met een natuurlijk speel- en leerplein. Beide gebouwen worden gekenmerkt door een hele hoge GPR-score*) van gemiddeld een 9. In beide ontwerpen worden duurzame innovaties toegepast. Zo wordt het nieuwe gebouw in Delden gekoeld door middel van geluidsgolven. Wethouder Pieter van Zwanenburg noemt deze innovatie: ‘Uniek in de wereld.’ Voor kindcentrum Markelo is de toepassing van zo’n specifieke innovatie nog in onderzoek.

  De groene droom

  Voor het opstellen van de beide ontwerpen is onder begeleiding van CNB Climate Neutral Building gekozen voor de aanbesteding van het eerste Europese innovatie partnerschap in de scholenbouw. In een interactief proces heeft het gemeentebestuur, samen met alle partners, waaronder Novel-T, Pianoo, de Provincie Overijssel, waardemaker Maurice Beijk en het consortium (architect RoosRos, aannemer Klaassengroep en installateur Rouweler) invulling gegeven aan de groene droom, gebaseerd op de drie uitgangspunten: slim, simpel en science. 

  De samenwerking met het consortium voor de volgende fase is donderdag 31 januari bekrachtigd door het ondertekenen van een realisatie- en onderhoudsovereenkomst. Het consortium bouwt niet alleen de twee integrale kindcentra, maar zorgt ook voor het onderhoud van beide gebouwen voor een periode van circa 20 jaar. Meer informatie over de ‘groene droom’ is te vinden op de website: www.degroenedroom.nl.

  Tijdelijke huisvesting leerlingen

  In Delden komt het nieuwe kindcentrum op de plek van de huidige Twickeloschool. Hier zijn de drie betrokken scholen inmiddels al gefuseerd en huizen de leerlingen, totdat het nieuwe kindcentrum wordt geopend, in de panden van De Toonladder en De Ranninkschool.

  Het nieuwe kindcentrum in Markelo komt op de plek waar nu de openbare basisschool De Zwaluw staat. Deze leerlingen worden tijdelijk gehuisvest in het voormalige Countusgebouw, aan het Burg. de Beaufortplein. 

  *) GPR-score is de norm voor de duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen)

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-944 Wed, 06 Feb 2019 10:39:01 +0100 Verkeersmaatregelen Haaksbergerweg Goor ivm laatste trekproeven bomen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/verkeersmaatregelen-haaksbergerweg-goor-ivm-laatste-trekproeven-bomen-944.html  

  Voor de laatste trekproeven aan de bomen aan de Haaksbergerweg te Goor gaat de gemeente op donderdag 14 februari een halve rijbaanafzetting plaatsen en op vrijdag 15 februari de gehele weg afsluiten.

  De werkzaamheden duren 2 dagen. De weg is volledig afgesloten op 15 februari, vanaf 7.30 uur tot 16.15 uur.

  Er staan verkeersregelaars en is er een omleiding voor het verkeer aangegeven.

  Download de situatietekening.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-938 Wed, 06 Feb 2019 10:07:34 +0100 Brandweer Twente zoekt vrijwilligers https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/brandweer-twente-zoekt-vrijwilligers-938.html Dit is een persbericht van Brandweer Twente Brandweer Twente startte vrijdag 1 februari een campagne voor het werven van vrijwilligers. De brandweer is op zoek naar mannen en vrouwen, die zich willen inzetten voor de veiligheid van de Twentse inwoners. Op 1 februari gaf John Joosten, burgemeester van Dinkelland, het startschot voor de campagne.

  Bij Brandweer Twente zijn ruim 700 vrijwilligers actief. Samen met de beroepscollega’s bestrijden zij jaarlijks ongeveer 4.500 incidenten. “Vanuit onze 29 kazernes in Twente werken we 24 uur per dag aan een veilig Twente. Ieder jaar zoeken we weer enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten”, aldus Rob Bokdam, sectorhoofd Repressie bij Brandweer Twente. Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Pak deze kans!

  Vrije instroom of kazernering

  Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn (op basis van vrije instroom). Dus mensen die in de buurt van een kazerne wonen of werken. Voor de kazernes in Almelo en Hengelo Centrum zoeken we mensen die meedraaien in de kazernering; hierbij verblijf je tijdens een dienst in de avond/nacht of in het weekend aan de kazerne. In de buurt van deze kazernes wonen is dan niet noodzakelijk. Het woord ‘vrijwilliger’ wil overigens niet zeggen dat het werken bij de brandweer vrijblijvend is: de inwoners rekenen op de brandweer en daarbij is de inzet van vrijwilligers cruciaal. Je volgt een vakopleiding en oefent wekelijks, hiervoor ontvang je een vergoeding. Voor Hengelo en Almelo zoeken we ook brandweerduikers.

  Werkgevers van vrijwilligers

  Dit jaar richt onze campagne zich ook op Twentse werkgevers. “In diverse bedrijven rondom onze kazernes werken overdag mensen die onze nieuwe vrijwilligers kunnen zijn. Vaak zijn werkgevers zich hier niet van bewust. Een opgeleide brandweervrijwilliger kan zeker toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf”, aldus Karin Groenewegen, teamleider bij de brandweer. Zo hebben zij geen BHV-cursus meer nodig, omdat zij via de brandweer een geldig certificaat ontvangen.” Om werkgevers daarvan bewust te maken en de huidige werkgevers van vrijwilligers te bedanken, overhandigt de brandweer dit jaar aan de werkgevers van de vrijwilligers een gevelbordje met de tekst ‘hier werken brandweervrijwilligers’. Het eerste bordje reikt burgemeester John Joosten op 1 februari uit aan de Welkoop in Ootmarsum. Het werkgeversbordje kan aan de gevel van het bedrijf worden gehangen. Zo is voor iedereen te zien dat de ondernemer maatschappelijk betrokken is door een bijdrage te leveren aan de lokale veiligheid.  

  Solliciteren?

  Solliciteren kan tot en met maandag 18 maart via www.brandweertwente.nl/werkenbij. Hier staat ook meer informatie over de inhoud van het vak. Op 9 maart organiseert Brandweer Twente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier kun je in de praktijk ervaren wat het vak inhoudt en krijg je informatie over de opleiding tot brandweerman- of vrouw.      

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-932 Tue, 05 Feb 2019 14:02:32 +0100 Mooie opkomst tijdens eerste Hof van de Toekomst https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/mooie-opkomst-tijdens-eerste-hof-van-de-toekomst-932.html  

  Tijdens de eerste Hof van Innovatie sprak Frans Schuitemaker over trends in mobiliteit en welke kansen daar liggen voor ondernemers in de Hof. Ruim vijftig ondernemers en andere belangstellenden luisterden in de raadzaal niet alleen naar de visie van de voorzitter van het Ondernemersplatform, maar ook naar een viertal initiatieven en ideeën over ander andere e-bikes in de Hof, deelautosysteem, terugverdienen van investeringen in duurzame mobiliteit en laadpalen in de Hof.

  Wethouder Wim Meulenkamp opende de avond met de oproep om niet bang te zijn voor innovatie, maar de kansen aan te grijpen om voorop te lopen. Naast het centrale programma namen aanwezigen onder leiding van Mignon Sanchez (GreEnbike Twente), Irma Lissberg (Agenda voor Twente), Ilona Falk (Gemeente Hof van Twente) en Ruben van den Burg (Keolis) deel aan thematafels om door te praten over verschillende mogelijkheden.

  Als opvolging zijn onder andere binnenkort twee bedrijfsbezoeken gepland. De eerste is op 21 maart rondom Duurzaam Rijden bij Autobedrijf Lesscher van Hengeveldse ondernemer Rob Lentelink. Het tweede bezoek is op 10 april op uitnodiging van Ruben van den Burg (uit Goor) bij twee projecten van Keolis in Rijssen-Holten en Apeldoorn. Ondernemers in de Hof zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan.

  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is mobiliteit. Andere thema’s volgen. Informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Renée Kleywegt van gemeente Hof van Twente (r.kleywegt@hofvantwente.nl)

   

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-926 Mon, 04 Feb 2019 13:48:22 +0100 Registratie levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (BRP) https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/registratie-levenloos-geboren-kind-in-de-basisregistratie-personen-brp-926.html Ouders die dat wensen, kunnen vanaf maandag 4 februari 2019 schriftelijk een verzoek indienen voor registratie in de basisregistratie personen van hun levenloos geboren kind. De aanvraag kan worden ingediend bij de eigen woongemeente.

  Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

  Heeft u deze wens en/of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer: 0547-858585.

  Verder kunt u ook informatie vinden op de website van de Rijksoverheid

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-919 Mon, 04 Feb 2019 12:17:10 +0100 Nieuwsbrief Ondernemersloket 1 februari https://mailchi.mp/7fadc4b74bec/ondernemen-in-2019-updates-uit-de-hof?e=aead51b5e0 ''Tussen het begin en het einde van 2018 was onze Hof volop in beweging. Ondernemers kregen en namen ruim baan'' Met deze woorden blikte burgemeester Ellen Nauta terug op het ondernemer-schap in 2018. Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers news-804 Fri, 01 Feb 2019 11:52:00 +0100 Uitnodiging bijeenkomsten "Hof van Twente Energieneutraal 2035" https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/02/artikel/uitnodiging-bijeenkomsten-hof-van-twente-energieneutraal-2035-804.html Gemeente Hof van Twente heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Maar hoe?

  Op zes avonden organiseert de gemeente een bijeenkomst over dit thema. Samen met wethouder Wim Meulenkamp blikken we terug (wat is er gedaan sinds het vaststellen van de ambitie in 2015), bespreken we de visie vanuit de gemeente over de verdere aanpak en welke concrete projecten er aankomen, maar gaat het vooral om: wat vindt u?

  De eerste helft van de avond is een presentatiedeel, het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek om reacties en ideeën op te halen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Om 19.45 uur begint het programma. Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er is daarna nog volop gelegenheid om door te praten.

  Elke avond zijn wethouder Wim Meulenkamp en medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met de diverse onderwerpen binnen het thema duurzaamheid aanwezig. Bij voorkeur vooraf aanmelden bij Marianne Hutten, duurzaamheid@hofvantwente.nl of 06-41008824.

  U bent van harte welkom op één van de onderstaande locaties:

  • Donderdag 17 januari 19.30 Parochiehuis (Langestraat 79, Delden)
  • Dinsdag 22 januari 19.30 Herberg De Pol (Raadhuisstraat 8, Diepenheim)
  • Donderdag 24 januari 19.30 Herberg De Pot (Potdijk 9, Markelo)
  • Donderdag 7 februari, 19.30 De Ster (Grotestraat 91, Goor)
  • Dinsdag 12 februari, 19.30 De Pol (Burgemeester Buyvoetsplein 76, Bentelo)
  • Donderdag 14 februari, 19.30 De Gebrande Waateren (Goorsestraat 15, Hengevelde)

  Elke avond heeft ongeveer hetzelfde programma.

  Tot slot: heeft u concrete ideeën voor duurzaamheid voor Hof van Twente? Doe dan mee met de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018-2019. Zie www.duurzaamheidsprijshvt.nl voor meer informatie.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-913 Thu, 31 Jan 2019 14:34:36 +0100 Uitkomsten onderzoek kwaliteit vergunningverlening https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/uitkomsten-onderzoek-kwaliteit-vergunningverlening-913.html Wilt u weten hoe inwoners en ondernemers denken over de kwaliteit van vergunningverlening in Hof van Twente? 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-907 Thu, 31 Jan 2019 13:31:46 +0100 Gemeentelijke belastingen nu ook via MijnOverheid https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/gemeentelijke-belastingen-nu-ook-via-mijnoverheid-907.html Gemeente Hof van Twente heeft een start gemaakt met het digitaal versturen van berichten naar de berichtenbox van MijnOverheid.nl. Vanaf januari 2019 worden de aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal verstuurd aan iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld. 

  De gemeente wil met zijn tijd meegaan en steeds digitaler gaan werken. Ook bij het versturen van post. Een eerste stap is de verzending van de aanslagen voor gemeentelijke belastingen. Steeds meer mensen ontvangen post van de overheid in hun berichtenbox van MijnOverheid. Het is overzichtelijk want in de berichtenbox komt ook post van andere overheidsinstanties als belastingdienst, RDW, SVB, UWV, pensioenfonds en dergelijke. Daarnaast is het veilig omdat er geen stukken kwijtraken met de post. Ook is de berichtenbox altijd en overal te bekijken. Met de speciale app kunt u de berichtenbox ook op uw mobiel of tablet openen.

  Inloggen met Digid

  Om een account aan te maken voor MijnOverheid moet met DigiD worden ingelogd op de site MijnOverheid.nl. Vervolgens kan bij ‘organisaties berichtenbox’ een vinkje worden aangezet bij de organisaties waarvan u de post digitaal wilt ontvangen. Om post van de gemeente in de berichtenbox te ontvangen moet het vinkje bij gemeente Hof van Twente onder het kopje ‘gemeenten’ worden aangezet. Ook kunt u daar aangegeven of u een e-mail wilt ontvangen wanneer er post voor u in de berichtenbox staat. 

  Belastingaanslag februari

  Wanneer u het ‘vinkje’ in de berichtenbox van MijnOverheid.nl aanzet voor 10 februari a.s. wordt de aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar al digitaal aan u verstuurd. Bij latere aanmelding ontvangt u deze aanslag dit keer nog per post en zullen de volgende aanslagen in de digitale berichtenbox komen. 

  Liever per post?

  Wanneer u de aanslag gemeentelijke belastingen liever gewoon per post wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-903 Wed, 30 Jan 2019 16:25:00 +0100 Website ‘Hofactief’ gelanceerd https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/website-hofactief-gelanceerd-903.html Om de gezonde voornemens te stimuleren heeft de gemeente Hof van Twente een nieuwe website gelanceerd met de naam: Hofactief. De website is gebruiksvriendelijk en bestemd voor jong en oud. Bent u op zoek naar een sportieve activiteit, een ontmoetingscentrum of een culturele activiteit dan kunt u hierover informatie vinden op de website: www.hofactief.nl. Ook kunt u hier kijken wat er te doen is voor uw familieleden, buren en vrienden.

  Op 30 januari 2019 is de website de lucht in gegaan. De buurtsportcoaches, Salut Welzijn en de cultuurmakelaar hebben de website samen vormgegeven en zijn ook verantwoordelijk voor het beheer. Bijna alle organisaties in Hof van Twente op het gebied van Sport, Welzijn en Cultuur staan inmiddels op de website en hebben eigen inloggegevens om hun gegevens te actualiseren. Hiermee kunnen de organisaties hun eigen organisatiepagina voorzien van informatie en activiteiten. Ook kunnen zij evenementen publiceren. Mocht uw organisatie er nog niet op staan dan kunt u deze aanmelden op de website.

  Bent u benieuwd wat er allemaal te doen is  in Hof van Twente? Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u gaan filteren en kijken wat bij u past. Denk hierbij aan thema’s als: wonen, geldzaken, ontmoeten en meedoen, onderwijs, cultuur en sport en bewegen. Via deze weg kunt u alles gemakkelijk en snel opzoeken.. Ook kunt u kijken wat er bij u in de buurt te doen is, door bijvoorbeeld te zoeken op plaatsnaam. Naast het zoeken van organisaties, activiteiten en evenementen is op www.hofactief.nl gerichte informatie te vinden om u  wegwijs te maken waar u moet zijn met vragen. We maken het dus een stuk gemakkelijker voor u met deze website! 

  Voor vragen over de website kunt u per mail contact opnemen met info@hofactief.nl of telefonisch met Salut Welzijn via 0547-260053.

  Neem snel een kijkje op de website www.hofactief.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-896 Wed, 30 Jan 2019 15:11:15 +0100 Veelgestelde vragen over gladheid en strooien https://www.hofvantwente.nl/verkeer-en-vervoer/gladheid-en-strooiroutes.html Waar strooien wij wel en waar strooien wij niet?  

  ]]>
  news-889 Wed, 30 Jan 2019 10:42:03 +0100 Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel en voor de Waterschappen. Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur news-883 Tue, 29 Jan 2019 14:36:32 +0100 Doe mee met de Duurzaamheidsprijs! http://www.duurzaamheidsprijshvt.nl Heb jij een idee waarmee jij Hof van Twente duurzamer maakt? Schrijf je dan vóór 10 februari in. Heb jij een idee waarmee jij Hof van Twente duurzamer maakt?

  Schrijf je dan vóór 10 februari in via www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-877 Thu, 24 Jan 2019 13:27:38 +0100 Veel animo voor lokale ROC-entreeopleiding https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/veel-animo-voor-lokale-roc-entreeopleiding-877.html Deze week is de lokale MBO-entreeopleiding in Hof van Twente van start gegaan. De belangstelling hiervoor is zo groot dat er maar liefst twee klassen van start gaan. In totaal hebben zich 28 personen ingeschreven voor deze MBO 1-opleiding. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Het is goed om te zien dat er zo veel belangstelling is. Voor ons een teken dat de lokale opleiding voorziet in een behoefte!”

  ROC van Twente, Anpak’n en gemeente Hof van Twente hebben het initiatief genomen om een lokale MBO entreeopleiding te starten. De opleiding is voor mensen zonder diploma die hun kansen op werk willen vergroten. Afgelopen maandag was de aftrap bij Sporthal de Mossendam. Dit is de leslocatie voor één van de twee groepen. Voor de andere groep wordt op dit moment nog naar een leslocatie in Hof van Twente gezocht.

  Uiterlijk eind februari 2019 beginnen de deelnemers met een stage-/werkplek bij een werkgever. Bij het vinden van een passende plek worden zij ondersteund door begeleiders van de gemeente en Anpak’n. Onder de deelnemers bevindt zich ook een aantal statushouders die hun inburgering hebben afgerond. Gekeken wordt of zij extra taallessen nodig hebben.

  De opleiding in Hof van Twente heeft het profiel dienstverlening/zorg en duurt een jaar. In de opleiding leren de deelnemers algemene vaardigheden zoals samenwerken, instructies opvolgen, op tijd komen en netjes werken. Daarnaast krijgen ze les in rekenen, Nederlands en digitale vaardigheden.

  De lokale entreeklas wordt een BBL-opleiding. Dat wil zeggen dat de deelnemers 6 uur les per week volgen en daarnaast 16 tot 20 uur per week gaan werken bij een (lokale) werkgever. Na het behalen van hun entreediploma kunnen deelnemers doorstromen naar een mbo-vakopleiding op niveau 2.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-869 Thu, 24 Jan 2019 13:20:01 +0100 Groen licht Zonnepark Waterlanden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/groen-licht-zonnepark-waterlanden-869.html Op 23 januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de realisatie van het zonnepark Waterlanden aan de rand van Goor. De Raad van State heeft geoordeeld dat de rechtbank Overijssel terecht het beroep van omwonenden ongegrond heeft verklaard en dat het realiseren van een zonnepark op deze plek niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

  Op 25 april 2018 heeft de rechtbank Overijssel het beroep dat omwonenden hadden ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak hadden de omwonenden hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

  De Raad van State heeft uitgesproken dat de rechtbank terecht het beroep ongegrond heeft verklaard. Dit houdt in dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de weg nu vrij is om het zonnepark te gaan bouwen. Eerder heeft dit project al de benodigde SDE- subsidie ontvangen. Naar verwachting zal Solarfields dit jaar nog starten met de realisatie van het zonnepark.

  Naast het zonnepark Waterlanden kregen de zonneparken aan de Entersestraat in Goor en de voormalige vuilstort ’t Rikkerink te Ambt Delden eerder al een SDE-subsidie toegekend. Al met al is de uitvoering van drie zonneparken in Hof van Twente dus een flinke stap dichterbij gekomen. “Een mooie opsteker voor alle inspanningen om Hof van Twente energieneutraal te maken in 2035,” aldus wethouder Wim Meulenkamp.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-745 Thu, 24 Jan 2019 13:15:00 +0100 Praat als ondernemer mee over efficiënt vervoer en goede bereikbaarheid van Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/praat-als-ondernemer-mee-over-efficient-vervoer-en-goede-bereikbaarheid-van-hof-van-twente-745.html Hof van de toekomst

  Bijeenkomst 31 januari 2019 

  Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon-werkverkeer van de toekomst eruit? Voor ondernemers gaat mobiliteit om efficiënt vervoer van goederen van en naar bedrijven en een goede bereikbaarheid voor klanten en personeel gebruikmakend van weg, water, spoor, lucht en leidingen. Daarom vindt op donderdag 31 januari een bijeenkomst voor ondernemers rondom dit thema plaats in het gemeentehuis. 

  De energietransitie en digitalisering bieden kansen om te innoveren en zullen ook iets gaan betekenen voor de toekomst van Hof van Twente. Frans Schuitemaker, voorzitter van het ondernemersplatform Hof van Twente, heeft daar met zijn jarenlange ervaring in mobiliteit wel ideeën over en deelt deze tijdens de bijeenkomst van 31 januari in het gemeentehuis in Goor, maar daar blijft het niet bij: “We hebben mooie bedrijven in de Hof die wat te bieden hebben als het gaat om de mobiliteit van de toekomst, maar hoe gaan we dat aanpakken? Dat doen we uiteraard het liefst samen met ondernemers uit de Hof en daar moeten we vandaag mee beginnen. Daar gaat het deze avond om.”

  Wethouder Wim Meulenkamp vult aan: “Deze ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop onze bedrijven zijn ingericht en hoe onze infrastructuur is opgezet. Daar horen vragen bij die we met elkaar moeten beantwoorden zoals: wat is onze gezamenlijke ambitie in Hof van Twente? Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon-werkverkeer van de toekomst eruit? Deze bijeenkomst is daar een eerste stap in, maar daar blijft het wat mij betreft niet bij, we moeten vooral ook echt dingen gaan doen.” 

  Vervoerder Keolis, Regio Twente en GreEnbike Twente verlenen hun medewerking aan deze interactieve avond.

  De bijeenkomst vindt op 31 januari plaats in het gemeentehuis in Goor van 19.45 tot 21.30 uur.

  Aanmelden kan via het Ondernemersloket van Hof van Twente (ondernemersloket@hofvantwente.nl).  

  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is mobiliteit. Dat is de aanleiding voor deze bijeenkomst.

  Kijk voor meer informatie over Hof van de toekomst op; www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst 

  ]]>
  Nieuws ondernemers Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Ondernemers
  news-863 Wed, 23 Jan 2019 11:03:38 +0100 Start werkzaamheden Vogelbuurt Delden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/start-werkzaamheden-vogelbuurt-delden-863.html In de week van 28 januari 2019 gaan wij van start met de voorbereidende werkzaamheden om het rioolstelsel in de Morsweg, Talingstraat en de achterpaden van de Torenvalkstraat aan te kunnen passen en/of te vervangen. Het gaat in de Morsweg om het gedeelte tussen de Gruttostraat en de Talingstraat, de gehele Talingstraat en de achterpaden van woningen aan de Torenvalkstraat. Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De uitvoering start in de week van 28 januari en is naar verwachting eind mei 2019 klaar.

  Lees meer.....

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-856 Wed, 23 Jan 2019 10:03:49 +0100 Informatie over gladheid en strooiroutes https://www.hofvantwente.nl/verkeer-en-vervoer/gladheid-en-strooiroutes.html Bij gladheid strooit de gemeente een aantal gemeentelijke wegen. Bij iedere winter is een goed en professioneel gladheidbestrijdingsplan van belang. 

  Voor meer informatie zie: Gladheid en strooiroutes

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-837 Tue, 15 Jan 2019 11:07:13 +0100 Informatiebijeenkomsten Start Uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo fase 1 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/informatiebijeenkomsten-start-uitbreiding-a1-apeldoorn-azelo-fase-1-837.html Rijkswaterstaat organiseert samen met bouwbedrijf Heijmans twee informatieavonden voor weggebruikers en omwonenden over de start van de verbreding van snelweg A1 Apeldoorn – Azelo fase 1.

  De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 22 januari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Rijssen-Holten en op donderdag 24 januari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Voorst in Twello.

  Voorbereidende werkzaamheden

  De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de snelweg A1 Apeldoorn-Azelo vinden plaats in februari-april 2019. Dit zijn bijvoorbeeld kapwerkzaamheden en het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen langs het hele tracé. Ook start vanaf februari 2019 het grondwerk voor de nieuwe portalen voor signalering boven de weg tussen Deventer-Oost en Rijssen.

  Informatiebijeenkomsten in Rijssen-Holten en Twello

  Belangstellenden zijn van harte welkom om het ontwerp en de uitvoeringsplanning te bekijken en vragen te stellen. Dat kan op dinsdag 22 januari 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis van Rijssen-Holten (Het Schild 1, Rijssen. Navigeeradres: De Hagen 15A. In deze parkeergarage is parkeren gratis). Op donderdag 24 januari 2019 is men welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis van Voorst (H.W. Iordensweg 17, Twello). Op beide bijeenkomsten is dezelfde informatie beschikbaar en kan men elk tijdstip tussen 19 en 21 uur binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

  Toenemend verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Van 2018-2028 verbreedt Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo.

  Meer informatie:

  Belangstellenden zijn van harte welkom om het ontwerp en de uitvoeringsplanning te bekijken en vragen daarover te stellen aan de medewerkers van Heijmans en van Rijkswaterstaat. In de loop van 2019 is meer gedetailleerde informatie beschikbaar over de planning. Op de website www.rws.nl/uitbreidingA1Oost is de actuele informatie te vinden.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-830 Mon, 14 Jan 2019 17:42:20 +0100 Langere wachttijd geldt niet voor verlengen rijbewijs https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/langere-wachttijd-geldt-niet-voor-verlengen-rijbewijs-830.html Voor een verlenging van een rijbewijs geldt geen langere wachttijd. U kunt uw aanvraag gewoon bij de gemeente doen. Binnen 5 werkdagen is uw rijbewijs klaar.

  Er komen bij de gemeente veel vragen binnen over het verlengen van een rijbewijs naar aanleiding van een krantenartikel. Mensen zijn bang dat hun rijbewijs niet op tijd verlengd kan worden. Het gaat in dit artikel echter om de gezondheidsverklaring die door het CBR moet worden beoordeeld. Die gezondheidsverklaring is alleen nodig voor onder andere vrachtwagenchauffeurs en mensen van 75 jaar of ouder. Mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben kunnen dit het beste doen lang voor hun rijbewijs verloopt. Digitaal gaat dit nog sneller.

  Online Gezondheidsverklaring invullen

  Op mijn.cbr.nl heeft u toegang tot de meest actuele informatie over uw keuring. Hier kunt u ook uw gezondheidsverklaring invullen.

  Om in te loggen op mijn.cbr.nl heeft u DigiD met sms-controle nodig. Via digid.nl kunt u dit aanvragen. Als u op mijn.cbr.nl inlogt met uw DigiD, kiest u voor 'controle via sms aanvragen' en volgt u de stappen. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-819 Fri, 11 Jan 2019 14:42:32 +0100 Stand van zaken trekproeven Haaksbergerweg https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/stand-van-zaken-trekproeven-haaksbergerweg-819.html

  In het Gijmink worden momenteel trekproeven uitgevoerd bij de monumentale eiken. De proeven verlopen goed, met een positief resultaat: de bomen die donderdag zijn getest aan de Haaksbergerweg, kunnen gelukkig allemaal blijven staan.

  De trekproeven worden gedaan op verzoek van de aanwonenden. Zij willen weten of de eiken na de asbestsanering nog steeds stevig en veilig in de grond staan. De trekproeven worden uitgevoerd bij alle eiken waarnaast graafwerkzaamheden zijn geweest. De omwonenden zijn over deze proeven geïnformeerd met brieven en een bijeenkomst.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-813 Thu, 10 Jan 2019 15:20:16 +0100 Scholen Hof van Twente binden massaal de schaatsen onder https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/scholen-hof-van-twente-binden-massaal-de-schaatsen-onder-813.html

  Vrijdag 11 januari kregen leerlingen van vier scholen uit Hof van Twente schaatsles bij IJsbaan Twente in Enschede. Een aantal klassen van basisscholen Heeckeren en ’t Gijmink uit Goor, basisschool Wiene uit Ambt Delden en Bentelwijz uit Bentelo kregen een uur les van trainers van de Schaatsschool en van de Goorse IJsclub. De wethouders Scholten (sport) en Van Zwanenburg (onderwijs) kwamen daarbij een kijkje nemen. Zij werden ontvangen door ijsbaandirecteur Gianni Romme. Dit schooljaar doen in totaal 500 leerlingen van 11 basisscholen uit Hof van Twente mee met het schoolschaatsen. 

  ‘Wat kinderen na één uur al kunnen, is ongelooflijk’ vertelt trainer Igor Pieters van de schaatsschool. ‘Bij aanvang van de les houden ze zich nog vast aan de boarding en aan het eind draaien ze rondjes en spelen ze tikkertje op het ijs. Het ijsvrije gevoel krijgen ze op deze jonge leeftijd heel snel.’ Naast de schaatsschool verzorgen ook trainers van de Goorse IJsclub een aantal trainingen. Die opzet blijkt een succes: na afloop van een schoolschaatsles worden regelmatig proeflessen geboekt bij de lokale ijsclub. 

  De Goorse IJsclub, die zelf ook een paar lessen heeft verzorgd, vertelt: ‘Na bezoek van sommige scholen krijgen we regelmatig een aanvraag voor een proefles. We hopen dat er wat kinderen zo enthousiast zijn geworden dat  echt verder gaan in de schaatssport. De mogelijkheid is er nu om dit seizoen mee te trainen. Hoeveel nieuwe leden dit gaat opleveren, moeten we als vereniging nog even afwachten.’

  De gemeente stimuleert het schoolschaatsen door de kosten voor haar rekening te nemen van een uur schaatsles en een paar huurschaatsen als dat nodig is.

  Investeren

  Het begint bij de jeugd. Dat is dan ook de reden dat IJsbaan Twente samen met Stichting Euregio Kunstijsbaan (de exploitant van de oude ijshal in Enschede) zo veel investeert in het schoolschaatsen. IJsbaanmanager Gianni Romme vertelt: ‘Dit schoolschaatsproject is inmiddels een jaarlijks terugkerend aanbod voor scholen waar zeker 7500 Twentse kinderen gebruik van maken. Een enorm succes, dat we bovenal te danken hebben aan de stichting Euregio Kunstijsbaan. Doordat zij investeren in dit schoolschaatsproject, kunnen wij de schaatsles voor een gunstig tarief aanbieden.’  

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-799 Fri, 04 Jan 2019 09:28:31 +0100 Nieuwjaarstoespraak 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/nieuwjaarstoespraak-2019-799.html Geachte aanwezigen, lieve mensen,

  Heel hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie waar iedereen elkaar ontmoet en we samen het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar starten. Fijn Dika dat jij ook weer met ons mee wilde gaan. Dat betekent veel voor Robert en mij. Voor ons een bevestiging dat we thuisgekomen zijn en dat dit gevoel wederzijds is. Dank aan de Raad voor het vertrouwen, dat onze verbondenheid onderstreept. Voorgedragen worden voor herbenoeming is geen vanzelfsprekendheid.

  Wat ook niet vanzelfsprekend is, is de inzet en de paraatheid van onze brandweer, de politie en de veiligheidsregio. Hoewel redelijk rustig, zijn er ook in onze gemeente toch weer vernielingen geweest. Onbegrijpelijk dat mensen het in hun hoofd halen om met z’n allen aan een lantaarnpaal, vuilnisbak of een kerstboom te gaan hangen om zo’n ding om te krijgen. Wat is de lol daarvan?

  De hulpdiensten staan niet alleen met de jaarwisseling voor ons klaar. Zij zien dingen die voor de meesten van ons onvoorstelbaar zijn. Zij doen dingen die alleen maar diep respect verdienen. Dank jullie wel vrouwen en mannen dat jullie dit voor onze gemeenschap doen! En dan mag ook even gezegd dat de open dag van de politie geslaagd was én dat het filmpje van de brandweer voor de feestdagen, gemaakt in de kazerne van Goor, wel héél mooi was!

  Wat zeker niet vanzelfsprekend is, is de inzet van onze vrijwilligers. Nooit vrijblijvend en niet in geld uit te drukken. Het figuurlijke cement in al onze kernen en buurtschappen. Sommigen van hen mag ik namens onze Koning decoreren en altijd ontmoet ik verbazing. Waarom word ik gedecoreerd? Het is toch normaal wat ik doe? Nee lieve mensen het is niet vanzelfsprekend. Het is om stil van te worden wat jullie doen. Staat u mij toe twee inwoners bij naam te noemen. Tony Uwland uit Goor die zó verdiend de Beste Buurverkiezing 2018 won. Of de heer Linde uit Delden die de politie hielp om fietsendieven aan te houden. Zij staan symbool voor al die mensen die van onschatbare waarde voor onze gemeenschap zijn. Maar evengoed initiatieven als de Elastiekenkoers die ruim 81.000,- ophaalde voor eenzame ouderen en Alpe d’Huzes door team Pierik Niehoes dat maar liefst ruim 130.000,-- ophaalde. Denkt u ook aan de 1e truckrun in onze mooie gemeente. Willian Potman nam het initiatief en voor hij het wist stonden rijen truckers klaar om zoveel lieve mensen een onvergetelijke reis te bezorgen. En bij dat cement horen ook unieke jubilea zoals 100 jaar toneelvereniging Ons Genoegen in Diepenheim. Een terechte Koninklijke Erepenning. Laten we hen vandaag laten weten dat zij allemaal bijzonder zijn met een groot applaus.

  En wat we teveel voor vanzelfsprekend aannemen is dat alle mensen in ons gemeentehuis voor ons klaarstaan op de manier waarop zij dat doen. Ik durf de stelling aan dat wij als gemeente voorop lopen in de manier waarop wij werken. Met LEV: Leiderschap, eigenaarschap en vertrouwen. We gaan erop uit en we denken met u mee. De veegplannen en al die buurtschapavonden bewijzen het. Maar ook onze zorgteams die op pad zijn voor onze jeugd, ouderen en meest kwetsbaren. Onze mensen bij Gildebor en bij de Omgevings Dienst Twente blijven onlosmakelijk met ons verbonden. En we werden in een landelijke peiling mooi 10e als het gaat om bereikbaarheid voor ondernemers!

  We sluiten het oude jaar af. Een jaar dat begon met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen – waarbij ik alle stembureaus mocht bezoeken, dank aan alle mensen die het kiesrecht mogelijk maken! -, en eindigde met een paar complexe onderwerpen.

  Daartussenin kreeg veel het etiket ‘participatie’ opgedrukt. Een woord waarin ieder het zijne of hare kan lezen en vinden. In de meeste brede betekenis kan het worden omschreven als “het mogelijk maken dat iedereen kan deelnemen” en in de meest praktische betekenis vergt het deelnemen een aantal spelregels en die regels raken de kern van onze democratie.

  Want democratie is in essentie niets meer noch minder dan een manier om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. En het is fatsoenlijk als minderheden worden gehoord en niet automatisch het recht van de meerderheid of het recht van de hardst schreeuwende geldt. Het is fatsoenlijk als er respect is voor elkaars meningen en we elkaar proberen te overtuigen door middel van redelijke en onderbouwde argumenten. En fatsoen is dat we beseffen dat een gedeeld belang belangrijker voor de gemeenschap is dan het eigenbelang. Onze Koning zei het kernachtig in zijn Kersttoespraak “de Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen.”

  Op lokaal niveau, in onze eigen Hofse gemeenschap werken we al langer met de Hofse aanpak. Hoor en wederhoor en er samen uit proberen te komen. Ons noaberschap heeft alles te maken met dat fatsoen. Omzien naar elkaar, fatsoenlijk omgaan met elkaar. En dat is iets dat we moeten koesteren, net als onze democratie. Beiden zijn kwetsbaar en eenmaal verdwenen komen ze niet weer.

  Natuurlijk mag het knetteren en dat heeft het ook gedaan. In onze Raad, want het hoogste lokale orgaan in onze representatieve democratie, wordt niet door iedereen als zodanig meer gezien. Maar wij kiezen die Raad en wij geven de Raad mandaat om besluiten te nemen in het gezamenlijke belang. Vandaag vraagt het om moed om die rol in te vullen. Een goede volksvertegenwoordiger en een goed bestuurder neemt goed afgewogen en verdedigbare besluiten. Bij goed besturen hoort ook dat je toegeeft wanneer je het niet goed hebt gewogen. Goed besturen houdt mensen ook een spiegel voor. En in die spiegel zijn de gevolgen van besluiten zichtbaar. Ook als deze niet populair zijn.

  Er passeerden veel belangrijke kwesties. De Molenstraat, het Gijmink waar - en ik had beloofd hem dit jaar zeker te noemen - de heer Groothengel een unicum creëerde door zijn brief aan de minister. Het Kaasplein en de zonneparken. We hebben met elkaar en met vallen opstaan participatie in de praktijk gebracht. Soms werd het fatsoen vergeten en werd op de man of vrouw gespeeld en ontstonden onnodige beschadigingen. Soms was er geen respect voor elkaars rollen en taken. Maar we hebben wél geleerd. De kunst is nu om dat geleerde gezamenlijk inhoud te geven. De kunst zal zijn om te accepteren dat er een paar algemeen geldende spelregels zijn, ook al zal sprake zijn van maatwerk. De kunst wordt het om ons te realiseren dat wij een kwetsbaar, maar prachtig democratisch bestel hebben, dat de moeite waard is om te beschermen. “dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en krijgen.”

  Tussen het begin en het einde van 2018 was onze Hof volop in beweging. Ondernemers kregen en namen ruim baan. Prachtige familiebedrijven, zo kenmerkend voor onze gemeenschap, groeiden. Staat u mij toe om hier de familie Kuipers in het bijzonder te noemen. Het recente overlijden van de pater familias Marinus Kuipers maakte Hengevelde en onze Hof verdrietig, maar de wetenschap dat de zonen mooie bedrijven als Très Chique en Hebo voortzetten stemt trots. Datzelfde geldt voor een prachtig bedrijf als Nollen waar ik onlangs een 60 jarig bruidspaar mocht feliciteren. En zoveel bijzondere nieuwe bedrijven in Goor zoals Hodes, FS Solutions, Dutch Solar Systems. In Delden, Delifrance. In Markelo Nummer 15 en in Diepenheim Wijnbeleving. De opening van een nieuw en uniek particulier museum No Hero dankzij Geert Steinmeijer en Gemma Boon. Ik vergeet er vast een paar, maar het gaat ook zo snel met die ondernemers van ons.

  En wat te denken van alle prijzen die onze ondernemers wonnen? Niels Visschedijk uit Delden liep weg met goud omdat hij zo goed sushi van de slager kan maken en Bram6Rougoor van Slagerij Kastelein uit Diepenheim werd maar liefst twee keer Nederlands kampioen met worst en salade en niet te vergeten Slagerij Frits en Stefan uit Goor. Goud voor hun bakleverworst. En ik noem ook de gebroeders Borre uit Bentelo die de Drone Challenge 2018 van Rijkswaterstaat wonnen. Zal ik doorgaan met Carelshaven, Den Soeten Inval, onze bakkerijen?

  Waar het gaat om de aantrekkelijkheid van onze mooie gemeente, liet Mirre ons dit jaar met haar vlogs, die schoonheid zien. U ontving haar met open armen. Geitjes en koeien gingen op de foto, onze unieke landgoederen, plekken om te eten, te overnachten, naar het theater te gaan, te winkelen. De 100e streekmarkt. Een veteranendag met onze eigen minister van defensie Ank Bijleveld. En het overlijden van Frank Graham, een uniek veteraan. Al onze tradities zoals de schutterijen. Maar ook het ontroerende Heimland.

  Voordat het nu begint te lijken op een reclamespot: we bezoeken als College veel mooie bedrijven en organisaties. Als we u nog niet hebben bezocht, laat het ons weten!

  Waar onze Hof ook in uitblonk was onze duurzaamheid en de manier waarop wij dat doen. Juist op dit terrein moeten belangen voortdurend worden afgewogen. Agrarisch land en land voor zonneparken. Natuur en windmolens. Asbest en duurzame erven. Zorgvuldig afwegen om te kijken wat past bij ons en wat nodig is voor toekomstige generaties. Waar het gaat om asbest is Hof van Twente een kenniscentrum geworden. En onze kinderen maken duurzaamheid tastbaar. Met hun warme truien ontwerpen en hun inzendingen voor de duurzaamheidprijs. Diezelfde kinderen krijgen straks trouwens prachtige nieuwe scholen. En duurzaam bovendien.

  Zelfs in de transformatie van de zorg steken we als gemeente onze nek uit. Als het gaat om inkoop van zorg en het bestrijden van zorgfraude, als het gaat om het feitelijke verhaal richting Den Haag. Ons motto blijft dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Maar de Tweede en Eerste Kamer zullen moeten beseffen dat overheveling van taken zonder voldoende gelden, dat paniekvoetbal bij elk incident, dat maatregelen nemen zonder kennis van de werkvloer te hebben, dat dát ons allemaal niet verder helpt. Luister eerst eens naar ons, ga met ons in gesprek over de transformatie en handel daarna pas, beste Kamerleden.

  Ik ga afronden. Het zal u niet zijn ontgaan dat ik unmeunig trots ben op onze Hof. Ik ben trots hoe wij op strategische plekken onze stem hoorbaar maken, zeker ook dankzij deskundige lobbyisten als Hans Verbeek. Ik ben trots op alle kernen en buurtschappen, alle inwoners en alle kilometers groot en lang. Ik vertel ons verhaal aan ieder die het horen wil. In de regio, bij de P10, in Den Haag en in Brussel. Wij zijn een unieke gemeenschap waar unieke dingen gebeuren. Soms schuurt het, soms knettert het en soms bruist en feest het. Zo moet het ook zijn. Ik ben trots op u allemaal. Ik ben trots op onze Raadsleden en op onze wethouders. Veel staan elke dag met de kop in de wind. Met zulke mensen, met zo’n gemeenschap die wij zijn, valt er niet zoveel te wensen voor het nieuwe jaar. Behalve dat we het met elkaar blijven doen en dat we het goed en zelfs nog ietsje beter doen.

  Ik wens u allen een traditioneel, zelfbewust en vernieuwend nieuw jaar!

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-785 Wed, 02 Jan 2019 09:49:31 +0100 ZZP Hof van Twente in 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/zzp-hof-van-twente-in-2019-785.html Dit is een bericht van de werkgroep ZZP Hof van Twente

  Sinds 1 oktober 2018 is ZZP Hof van Twente een feit. De basis is gelegd, een mooie website staat online en ZZP’ers in de gemeente Hof van Twente verenigen zich meer en meer.

  Maar ook in 2019 blijven we stappen maken: 

  • Verder verfijnen online marketing om via de gezamenlijke site, nog meer bezoekers door te sluizen naar websites van leden ZZP Hof van Twente
   (Resultaat online marketing tot nu toe: 1 okt t/m 21 december: ruim 2.600 unieke bezoekers op de website ZZP Hof van Twente) 
  • Inzetten op ledenwerving: want hoe meer leden hoe sterker het effect van de vereniging:
   - Het vergroot de vindbaarheid van de gezamenlijke website en daarmee ook de websites én naamsbekendheid van de leden   
   - We vormen een sterkere gesprekspartner in/om de gemeente Hof van Twente
   - Een groter netwerk resulteert in:
   * Meer mogelijkheden om kennis en ervaring te delen
   * Meer aandacht van potentiële klanten (richting leden) en aanbieders (voor gezamenlijke inkoop bv) 
   * Lid worden van ZZP Hof van Twente online gaat eenvoudig en snel   
  • Organisatie van netwerkbijeenkomsten (exacte invulling volgt in 2019) 
   - Wanneer: 10 x per jaar. Idee: elke laatste donderdagmiddag van de maand van 16.00 – 18.00 uur
   - Locatie: Boekwerk Coworking Hof van Twente (boven de bibliotheek in Goor)
   - Inhoud: spreker (uit de eigen groep of extern) met aansluitend een netwerkborrel! 

  Heb jij je al aangemeld als lid van ZZP Hof van Twente? Kleine moeite, groot plezier, samen sterk. 

                      

  Voor nu; fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe jaar!                          

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-781 Wed, 02 Jan 2019 09:35:30 +0100 Trekproeven bomen Haaksbergerweg https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2019/01/artikel/trekproeven-bomen-haaksbergerweg-781.html  

  Update 8 januari ivm de weersomstandigheden:

  Vanaf 10 januari worden trekproeven uitgevoerd van de bomen aan de Haaksbergerweg te Goor. Dat zijn proeven om de stabiliteit van de bomen te beoordelen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 dagen.

  De Haaksbergerweg is afgesloten vanaf 10 januari tot en met 15 januari, van 8 uur ‘s morgens tot 16.15 uur.

  Zoals gebruikelijk staan er verkeersregelaars en is er een omleidingsroute in werking.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-776 Thu, 27 Dec 2018 13:30:16 +0100 Werkzaamheden uitbreiding A1 Oost vanaf 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/werkzaamheden-uitbreiding-a1-oost-vanaf-2019-776.html Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is daarom belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. 

  De werkzaamheden voor fase 1 starten in 2019 en voor fase 2 in 2024. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van hinder. De eerste werkzaamheden vinden plaats vanaf februari 2019 en bestaan uit het kappen van bomen. Ook worden kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer en de omgeving.

  Bekijk voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/uitbreiding-a1-oost/index.aspx 

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-795 Fri, 21 Dec 2018 14:53:00 +0100 Sleutel Kaasfabriek overgedragen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/sleutel-kaasfabriek-overgedragen-795.html Dit is een nieuwsbericht van Maarkels Nieuws.

  In een van de ruimten die binnenkort beschikbaar komt voor de verhuur vond op 17 december de sleuteloverdracht plaats van de Kaasfabriek. Wethouder Harry Scholten droeg de sleutel over aan voorzitter Martin Verbeek van Stichting De Kaasfabriek Markelo. De sleuteloverdracht is een volgende fase in het project waarin de voormalige Cobercofabriek wordt omgevormd tot multifunctionele ruimten aan een nieuw dorpsplein. “In Markelo doen we alles in stapjes, dit is een volgende stap in het proces. Uiteindelijk zal ook het eigendom overgaan naar de stichting”, aldus Harry Scholten. De bijeenkomst aan het eind van de middag was een initiatief van Peter Assink en Harry Krabbenbos en tevens bedoeld als afsluiting van de werkzaamheden aan het plein en het pand. Naast vertegenwoordigers van de gemeente en de stichting waren ook ondernemers die betrokken waren bij de uitvoering uitgenodigd. Martin Verbeek sprak de verwachting uit dat begin 2019 de eerste overeenkomsten met toekomstige gebruikers kunnen worden gesloten, maar er is momenteel ook nog ruimte voor nieuwe initiatieven.

  De bibliotheek is een van de gegadigden voor een plek in de Kaasfabriek, maar een verhuizing hangt samen met de mogelijke verkoop van de huidige locatie. Ook is de stichting in gesprek met gegadigden die zich al in een vroeg stadium hebben gemeld. De transformatie van de voormalige fabriek naar een plein met een wind- en waterdicht gebouw is een proces dat volgens wethouder Harry Scholten snel is verlopen. Hij wees er vanmiddag op dat dergelijke projecten normaal gesproken vele jaren langer duren. De gemeente besloot in september 2014 de voormalige Cobercofabriek aan te kopen van de voormalige exploitanten van Bill’s Bar. Na de planvorming samen met de inwoners van Markelo werd in het voorjaar van 2016 begonnen met de sloop van een gedeelte van de fabriek om zo plek te maken voor het huidige Kaasplein. Dit plein werd met de eerste editie van Food Goan ruim een jaar later onofficieel geopend. Vervolgens werd er door vele lokale partijen hard gewerkt om het gebouw zo af te ronden dat het voldeed aan de plannen zoals deze aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-767 Thu, 20 Dec 2018 10:12:34 +0100 Start van lokale entreeopleiding https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/start-van-lokale-entreeopleiding-767.html

  ROC van Twente, stichting Anpak’n en gemeente Hof van Twente starten in februari 2019 een lokale MBO entreeopleiding. Deze opleiding is voor mensen zonder diploma die hun kansen op werk willen vergroten. De deelnemers gaan 16 uur per week aan de slag bij een lokaal bedrijf of instelling. Daarnaast krijgen zij 6 uur per week les. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Scholing is en blijft belangrijk, omdat mensen interessanter zijn voor een werkgever als zij een diploma hebben. Bovendien helpt scholing de deelnemers bij het ontdekken van de eigen interesses en kwaliteiten. Bij die ontwikkeling worden zij ook begeleid.”
  Op dinsdag 8 januari is er een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden.

  De entreeopleiding wordt aangeboden voor mensen zonder startkwalificatie. Dat kunnen zowel mensen met als zonder uitkering zijn. Ook statushouders die hun inburgering afgerond hebben, kunnen de entreeopleiding doen als vervolg.

  De opleiding in Hof van Twente heeft het profiel dienstverlening, zorg en facilitair en duurt een jaar. In de opleiding leren de deelnemers algemene vaardigheden zoals samenwerken, instructies opvolgen, op tijd komen en netjes werken. Daarnaast krijgen ze les in rekenen, Nederlands en digitale vaardigheden.

  Entreediploma

  De lokale entreeklas wordt een BBL-opleiding. Dat wil zeggen dat de deelnemers 6 uur les per week volgen en daarnaast 16 uur per week gaan werken bij een (lokale) werkgever. Deelnemers krijgen ondersteuning bij het vinden van een leer/werkplek op maat.

  Na het behalen van hun entreediploma kunnen deelnemers doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. Voor deelnemers is de opleiding gratis. De lessen worden gegeven op een locatie in Goor. In totaal kunnen 16 personen aan de opleiding deelnemen.

  Voorlichtingsbijeenkomst

  Dinsdag 8 januari 2019 wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Wie bij deze bijeenkomst aanwezig wil zijn kan contact opnemen met Marion Vreeswijk, werkcoach gemeente Hof van Twente; m.vreeswijk@hofvantwente.nl, telefoonnummer 06-33103110.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-755 Tue, 18 Dec 2018 23:07:49 +0100 Burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/burgemeester-ellen-nauta-voorgedragen-voor-herbenoeming-755.html

  De gemeenteraad van Hof van Twente heeft burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming voor de periode 2019-2025. Burgemeester Nauta is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar stelt.

  In de vergadering van dinsdag 18 december heeft de gemeenteraad van Hof van Twente besloten burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel voor te dragen voor herbenoeming. Deze aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beslist over de benoeming van burgemeesters. Ellen Nauta is burgemeester van Hof van Twente sinds mei 2013.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-741 Tue, 18 Dec 2018 14:02:50 +0100 19 nieuwe Nederlanders in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/19-nieuwe-nederlanders-in-hof-van-twente-741.html In kader Koninkrijksdag Ieder jaar op 15 december wordt er Koninkrijksdag gevierd. Iedere gemeente organiseert dan een naturalisatieceremonie. Ter gelegenheid van Koninkrijksdag heeft de gemeente Hof op deze dag alle personen in de gemeente uitgenodigd die door middel van een optie- of een naturalisatieceremonie de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Dit jaar zijn er in onze gemeente 19 personen op deze manier Nederlander geworden. Gedurende het hele jaar worden er korte ceremonies georganiseerd en tijdens zo’n ceremonie wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd en ontvangt men het officiële document met het bewijs dat men Nederlander is geworden. 

  Mensen over de hele wereld komen naar Nederland en vragen na verloop van tijd de Nederlandse nationaliteit aan. Zo zijn er in onze gemeente mensen die geboren zijn in Irak, Brazilië, China, Polen, Zuid-Afrika, Syrië, Thailand, Mexico en zelfs ook in Nederland, die afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen.

  Iedereen die het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen heeft een Certificaat Nederlanderschap van de gemeente Hof van Twente ontvangen. Het certificaat werd door de burgemeester en de ‘nieuwe Nederlander’ ondertekend. Vervolgens ontving men een hoffelijk cadeau.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-736 Fri, 14 Dec 2018 11:04:47 +0100 Warme truien veroveren de basisscholen in de Hof https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/warme-truien-veroveren-de-basisscholen-in-de-hof-736.html Vrijdag 14 december en maandag 17 december worden de winnaars bekendgemaakt van de warme-truien-ontwerpwedstrijd. Deze wedstrijd is georganiseerd door HofPower, het schoolprogramma van de gemeente over duurzaamheid en techniek. Dit jaar zijn er maar liefst 551 ontwerpen ingestuurd door basisschoolleerlingen uit groep 3 tot en met 6. De jury heeft daaruit twee winnaars gekozen: één voor groep 3-4 en één voor groep 5-6.

  In november kregen basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 6 in Hof van Twente les over warmte. De leerlingen mochten na deze les een tekening maken met een ontwerp voor een warme trui. Deze wedstrijd wordt gedaan in de aanloop naar de Warme Truiendag. Die is op 15 februari 2019. De boodschap op die dag is 'eerst een warme trui aan, voor je de verwarming hoger zet'. De verwarming 1 graad lager scheelt al gauw 5% aan energie. Elk jaar is op 15 februari de landelijke Warme Truiendag. HofPower kiest er bewust voor om dit thema in november te doen, want dat is het begin van het stookseizoen.

  Bekendmaking groep 5-6 in Diepenheim

  De eerste uitreiking van de winnende trui in de categorie groep 5-6 vond vrijdag 14 december plaats in groep 6 op basisschool Stedeke in Diepenheim. Wethouder Wim Meulenkamp had de eer om de klas op dat moment te verrassen met de bekendmaking en prijsuitreiking aan de makers van de winnende trui. Deze trui is een combinatie van twee tekeningen en gemaakt door vier negenjarige leerlingen: Ella Hamer, Flint Paanakker, Tess Kloppenburg en Sarah El Wasif. Op de voorkant staat een wereldbol met rode rand, als een CO2-deken die de aarde opwarmt, en op de achterkant staat de tekst: ‘Doe eerst deze trui aan dan de verwarming’. Op Stedeke is veel aandacht voor duurzaamheid, zo zijn er met de hulp van Duurzaam Diepenheim in de herfstvakantie nog zonnepanelen geplaatst op het dak en op het dak van de sporthal.

  Bekendmaking groep 3-4 in Goor

  Op maandag 17 december reikt wethouder Pieter van Zwanenburg om 8.30 uur de prijs uit op basisschool Heeckeren in Goor aan de winnende trui in de categorie groep 3-4. Het ontwerp is een samenvoeging van tekeningen van drie  leerlingen uit groep 3: Collins Lual (6 jaar), Anniek Röttink (6 jaar) en Miloe Verschoor (7 jaar). Tijdens de gastles was het thema “De week van de metamorfose: Van schaap tot wol” en een schaap bleek een populair symbool voor wol voor lekkere warme truien. De drie mooiste schapen komen op de trui en de kinderen hebben zelf voor een gele basiskleur gekozen.

  Truien bestellen

  De jury van de Warme Truienwedstrijd bestaat uit Marianne Hutten (gastdocent over warmte), Nils Waanders (grafisch vormgever) en Chris Koens (wooncoach). Van 14 december tot 31 december zijn de winnende truien (en de truien van de voorgaande edities) tegen kostprijs te bestellen in zowel kinder- als volwassenmaten via www.warmetruien.nl. Alle 551 tekeningen en de winnende truien van de afgelopen jaren zijn te bewonderen in de hal van het gemeentehuis.

  De winnende trui in de categorie groep 5-6 werd gemaakt door Ella, Flint, Tess en Sarah uit groep 6 van basisschool Stedeke in Diepenheim

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-728 Fri, 14 Dec 2018 09:20:12 +0100 Inwoners tevreden over nieuwsvoorziening door gemeente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/inwoners-tevreden-over-nieuwsvoorziening-door-gemeente-728.html Accent steeds meer op digitale media

  Inwoners van Hof van Twente zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop de gemeente hen voorziet van nieuws en informatie. Wel maken inwoners steeds meer gebruik van digitale media. Dat is het resultaat van een verkennend onderzoek naar het mediagebruik van inwoners van Hof van Twente. De gemeente gebruikt dit onderzoek om het aanbod van nieuws en informatie af te stemmen op de manier waarop inwoners (digitale) media gebruiken. 

  Burgemeester Nauta is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. “De media die we als gemeente inzetten, komen behoorlijk goed overeen met de media waar mensen ons nieuws ook zouden willen lezen. Dat laat zien dat we op de goede weg zitten, maar er is ook ruimte voor verbetering. Het belang van digitale media wordt steeds groter. Daar willen we zo goed mogelijk op inspelen.” 

  Verkennend onderzoek

  De gemeente wil ‘daar zijn waar de inwoners zijn’. Dat geldt ook voor de informatievoorziening. Maar welke media gebruiken onze inwoners? Om daar een indruk van te krijgen, heeft gemeente Hof van Twente afgelopen zomer een verkennend onderzoek gedaan. In totaal hebben 595 inwoners aan dit onderzoek meegewerkt. De oproep om mee te doen is verspreid via de media, het Hofpanel ‘ik praat mee’ en bezoekers van het gemeentehuis is gevraagd om het onderzoek in te vullen. De resultaten zijn representatief voor de gemeente.

  Resultaten mediaonderzoek

  Uit het mediaonderzoek blijkt onder andere dat gemeentenieuws het meest gelezen wordt op papier: in de kranten TC Tubantia en het Hofweekblad. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat men het gemeentenieuws hier ook het liefste wil lezen. Vooral deelnemers ouder dan 40 jaar geven de voorkeur aan het lezen van gemeentenieuws in de kranten. Ook lezen zij graag de lokale nieuwswebsites zoals bijvoorbeeld goorsnieuws.nl en maarkelsnieuws.nl. 

  Deelnemers onder de 40 jaar geven de voorkeur aan social media als bron voor gemeentenieuws. Hierbij is Facebook het meest populair. 

  De website www.hofvantwente.nl wordt het meest ingezet bij het zoeken naar informatie over gemeentelijke producten en diensten. Bij complexere vragen over de dienstverlening geven deelnemers aan het onderzoek de voorkeur aan telefoon. Hierbij zit er ook weer verschil tussen deelnemers boven en onder de 40 jaar. De jongere deelnemers geven aan vaker op Google te zoeken naar informatie, terwijl oudere deelnemers sneller naar de publieksbalie in het gemeentehuis gaan. Meer resultaten vindt u in  infographic.

  Vervolgonderzoek

  Het mediaonderzoek was een verkennend onderzoek. De gemeente heeft hiermee een beeld gekregen van welke media de inwoners van Hof van Twente gebruik maken. Komend jaar volgt een verdiepend onderzoek, waarmee de gemeente meer achtergrondinformatie wil ophalen over de verschillende soorten gemeentelijke informatie en de manier waarop inwoners dat het liefst ontvangen.

  Hofpas 

  Onder de deelnemers van het mediaonderzoek zijn vijf Hofpassen verloot ter waarde van €20,-. Afgelopen maandag overhandigde burgemeester Ellen Nauta deze Hofpassen aan vijf inwoners van onze gemeente, samen met een bos bloemen. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-724 Thu, 13 Dec 2018 13:57:13 +0100 De Omgevingsdienst Twente (ODT) start per 1 januari 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/de-omgevingsdienst-twente-odt-start-per-1-januari-2019-724.html

  Wanneer u plannen hebt voor het opzetten van een bedrijf of als u een bedrijf wilt veranderen kunt u daarvoor een milieuvergunning nodig hebben. Het is ook mogelijk dat u met een melding kunt volstaan. Zodra u aan de slag gaat in dat bedrijf controleren onze medewerkers of u voldoende rekening houdt met alle regels die in de milieuwetgeving staan. De medewerkers die belast zijn met deze werkzaamheden werken nu nog binnen ons team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving op onze afdeling Leefomgeving. Per 1 januari 2019 wordt dat anders.

  Dan start een geheel nieuwe organisatie: de Omgevingsdienst Twente (ODT). Dit is de uitvoeringsorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel voor de VTH-taken (vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) op het gebied van milieu. De beleidsvorming op milieugebied blijft wel een taak van de provincie en de 14 gemeenten afzonderlijk. De ODT-organisatie wordt gehuisvest in het stadhuis van Almelo.

  De gemeentelijke en provinciale medewerkers die deze milieutaken voor Twente verrichten gaan werken voor deze nieuwe organisatie. De ODT komt in de plaats van de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) waarbij medewerkers nu nog vanuit de verschillende gemeentehuizen samenwerken. De vorming van één omgevingsdienst is wettelijk verplicht gesteld.

  In 2015 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de basis vormt voor een nieuw VTH-stelsel. Het aannemen van de wet betekent dat de netwerk-RUD’s zich moeten omvormen tot zelfstandige organisaties. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit van Vergunningverlening, Toezicht en handhaving op milieugebied.

  Vragen

  De verschuiving van deze gemeentelijke milieutaken naar de ODT-organisatie betekent ook wat voor de contacten hierover tussen inwoners, bedrijven en gemeenten: per 1 januari 2019 kunnen inwoners en bedrijven zich met betrekking tot milieuklachten en -meldingen rechtstreeks richten tot de ODT, via het telefoonnummer 0546-749 500 of per mail via: info@odtwente.nl 

  Voor algemene vragen omtrent vergunningen en handhaving kunt u zich (evenals nu het geval is) melden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer: 0547-858585, of per e-mail via: info@hofvantwente.nl.

  Nadere informatie over de ODT en wat er allemaal verandert per 1 januari 2019 is binnenkort te vinden op de website van de ODT: www.odtwente.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-709 Wed, 12 Dec 2018 09:23:04 +0100 Koninklijke erepenning voor 100-jarige toneelvereniging "Ons Genoegen" https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/koninklijke-erepenning-voor-100-jarige-toneelvereniging-ons-genoegen-709.html Op zondag 2 december j.l. reikte burgemeester Nauta de Koninklijke erepenning uit aan de toneelvereniging Ons Genoegen te Diepenheim.

  Download de tekst van haar toespraak.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-707 Fri, 07 Dec 2018 14:30:04 +0100 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/uitnodiging-nieuwjaarsreceptie-707.html Op donderdag 3 januari 2019 vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats in het gemeentehuis in Goor.

  Klik hier voor de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-699 Wed, 05 Dec 2018 16:15:24 +0100 Regionale rekenkamercommissies doen onderzoek naar uitvoering beleid Veiligheidsregio Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/regionale-rekenkamercommissies-doen-onderzoek-naar-uitvoering-beleid-veiligheidsregio-twente-699.html

  De rekenkamercommissies van Hof van Twente, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Tubbergen zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de Veiligheidsregio Twente. De rekenkamers onderzoeken of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak.

  De Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in regio Twente. Het belang van een goed functionerende Veiligheidsregio is, gezien haar taken, zeer groot.

  Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad meer inzicht te geven in het functioneren van de Veiligheidsregio Twente. Mocht hiervoor aanleiding zijn, dan zullen er ook aanbevelingen worden gegeven.

  De gezamenlijke rekenkamercommissies willen het rapport van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 aanbieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-695 Wed, 05 Dec 2018 10:03:56 +0100 Verkoopprijs restgronden per 1 januari 2019 € 75 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/verkoopprijs-restgronden-per-1-januari-2019-eur-75-695.html Bij de behandeling van de begroting 2019 op 7 november 2018 is de verkoopprijs voor restgrond vastgesteld op € 75 per vierkante meter (kosten koper en exclusief overdrachtsbelasting).

  Met een verkoopprijs van € 75 per vierkante meter hanteert de gemeente een marktconforme verkoopprijs ten opzichte van onze buurgemeenten.

  Bij de verkoop van restgrond wordt verwezen naar het geldende bestemmingsplan.

  Een verzoek tot aankoop van restgrond kan schriftelijk worden ingediend door middel van het aanvraagformulier koop restgronden

  Het verzoek wordt beoordeeld en getoetst aan de hand van de Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-691 Tue, 04 Dec 2018 15:38:39 +0100 College bezoekt “nieuw” bedrijf FS Solutions https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/college-bezoekt-nieuw-bedrijf-fs-solutions-691.html In de zomer verhuisde FS Solutions vanuit Rijssen naar Goor en begin november werd de officiële opening gevierd van het gloednieuwe pand aan de Klavermaten. Op vrijdag 23 november ontving Goorse ondernemer Peter Horselenberg samen met Wierdense compagnon Erwin Voortman en hoofd marketing Saskia Slotman het college van burgemeester en wethouders.

  Wethouder Pieter van Zwanenburg, die op 8 november ook de officiële openingshandeling mocht verrichten, vat het bezoek samen: “Hier zie je dat techniek, vakmanschap en kennis bij elkaar komen. Dit prachtige kennisbedrijf is een aanwinst voor onze gemeente, zeker als je bedenkt dat een groot deel van de werknemers uit Goor en omstreken komt.” Burgemeester en Wethouder zagen in de kantoren en de hal hoe diverse transportbanden worden ontwikkeld. FS Solutions verzorgt sinds 2005 het interne transport voor uiteenlopende industriële opdrachtgevers in Nederland, België en Duitsland. Met transportsystemen op maat leveren zij onder andere aan machinebouwers in verschillende branches bijvoorbeeld food, tabak, logistiek en farmacie.

  Innovatieve techniek is niet genoeg om je klanten te ontzorgen volgens ondernemer Peter Horselenberg: “Er zijn veel goede producten, maar de mens maakt het verschil. Dat is echt de basis en daarom zijn we erg blij dat we weinig verloop hebben in ons personeel. Er is bij ons ruimte om fouten te maken, want dat moet als je dingen elke keer beter wil gaan doen. De beste relaties hebben we met klanten waar de grootste fouten zijn gemaakt én die zijn opgelost. Daardoor hebben we zowel de kennis als flexibiliteit om oplossingen aan elkaar te knopen en onze klanten het beste van dienst te zijn.” Naast FS Solutions houdt compagnon Erwin Voortman zich bezig met PS Nederland, een bedrijf waarmee FS Solutions nauw samenwerkt. PS Nederland is nog gevestigd op de “oude” locatie in Rijssen en ontwikkelt oplossingen voor elektrotechnische systemen. De combinatie met FS Solutions zorgt ervoor dat er een totaaloplossing geboden kan worden voor intern transport met geïntegreerde besturing.

  Gemeente Hof van Twente heeft maar liefst 3.000 bedrijven. Deze ondernemers werken mee aan een sterke economie en daarmee aan een gezonde en leefbare gemeente voor iedereen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat regelmatig op bedrijfsbezoek om een kijkje achter de schermen te nemen. Wilt u het college ook ontvangen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Hof van Twente, Renée Kleywegt via tel. 06-1938 4489.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-687 Tue, 04 Dec 2018 13:57:26 +0100 Kansen voor het gebruik van het gebied rond de A1 in beeld https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/kansen-voor-het-gebruik-van-het-gebied-rond-de-a1-in-beeld-687.html Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en waterschap Vechtstromen. Overheden: ‘Verbrede A1 loopt straks door een nog aantrekkelijker landschap’

  De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en het waterschap Vechtstromen hebben de kansen in beeld gebracht voor het verbeteren van het gebied rond de A1. Door het aanleggen van nieuwe natuur en fiets- en wandelroutes en faunapassages genieten straks niet alleen de weggebruikers, maar ook de inwoners en recreanten van een nog aantrekkelijker landschap.

  De ambities van de betrokken overheden zijn opgenomen in het gebiedsplan A1-zone Twente. Samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren en natuurorganisaties wordt deze visie de komende jaren verder uitgewerkt tot concrete maatregelen. Gedeputeerde Boerman (provincie Overijssel), wethouders Coes (Wierden), Meulenkamp (Hof van Twente), Maathuis (Almelo), burgemeester Hofland (Rijssen-Holten) en bestuurslid Broeze (waterschap Vechtstromen) ondertekenden hiervoor donderdagmiddag 29 november de bestuursovereenkomst.

  Met de uitvoering van de maatregelen is 14 miljoen euro gemoeid. De provincie heeft hiervoor 6 miljoen euro gereserveerd. De gemeenten spannen zich in om hiervoor de komende jaren de vereiste gemeentelijke cofinanciering te realiseren. Daarnaast wordt bekeken of Rijks- en Europese fondsen voor cofinanciering kunnen worden ingezet. De uitvoering van de maatregelen is gelijktijdig met de verbreding van de A1 tussen Rijssen en Azelo. Rijkswaterstaat start hiermee in 2024. In 2028 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

  Natuurontwikkeling

  Met het planten of juist uitdunnen van bosjes, bomenrijen en singels en de aanleg van wateropvang gebieden wordt het landschap rond de A1 weer aantrekkelijk en klimaat adaptief. Hiermee ontstaat voor de weggebruikers een goed beeld van het Twentse landschap met verschillende doorkijkjes. Voor inwoners en recreanten zorgt het nieuwe groen voor het verminderen van geluid en zichthinder van het verkeer. Daarnaast wordt ook de beleving van het landschap versterkt doordat een goede inpassing van parkeerplaatsen en erven in het landschap mogelijk is. Nieuwe beplanting kan ook gebruikt worden als verbinding tussen (nieuwe) recreatieve en ecologische routes. Het versterkt daarmee ook de biodiversiteit. 

  Leefbaarheid

  Het versterken van de landschappelijke en recreatieve betekenis van het landschap rond de A1 vergroot de leefbaarheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een uitkijktoren bij ecoduct De Borkeld of door de realisering van een geluidscherm met een bosstrook in het verlengde van het bestaande scherm bij Enter.

  Zie ook kaart gebiedsplan A1-zone Twente

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-683 Tue, 04 Dec 2018 13:44:21 +0100 Leefbaarheidsonderzoek levert schat aan inzichten op https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/leefbaarheidsonderzoek-levert-schat-aan-inzichten-op-683.html P10 vertaalt resultaten direct in vijfpuntenplan Donderdag 29 november presenteerden de P10 en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land. Dat is goed nieuws, want de landelijke energie-, zorg- en andere transities gaan uit van actieve betrokkenheid van burgers. Het onderzoek laat ook zien dat wet- en regelgeving regelmatig belemmerend werken en dat daardoor de rol van gemeenten vaak lastig is. Toch kan er veel, als er voldoende creativiteit is. De P10 heeft direct een vijfpuntenplan opgesteld.

  De P10 was opdrachtgever van het onderzoek. Voorzitter Ellen van Selm: “Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in wat bewoners beweegt, hoe initiatieven tot stand komen en waar initiatiefnemers tegenaan lopen. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen. Met onze lokale initiatieven, het organiserend vermogen en de eigenheid van onze dorpen hebben we iets te bieden. We kunnen helpen bij de grote opgaven waar we als land voor staan. Sterker nog, op basis van het onderzoek durven wij wel te stellen: zonder platteland geen leefbaarheid.

  Vijfpuntenplan: uitnodiging aan overheden en instituties

  Geïnspireerd door de uitkomsten van het onderzoek heeft de P10 een vijfpuntenplan opgesteld. Doel daarvan is de zelfredzaamheid, zelforganisatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, en waar dat kan belemmeringen wegnemen. In het vijfpuntenplan staat onder meer

  -       dat je de creativiteit en organisatievermogen het beste benut als je dilemma’s presenteert in plaats van oplossingen van bovenaf

  -       het idee om een kennisbank te ontwikkelen om alle kennis en ervaring die in de dorpen wordt opgedaan te verzamelen en te delen

  -       de wens om het platteland kraamkamer te laten zijn voor de Omgevingswet

  -       dat wet- en regelgeving en overheden meer faciliterend moeten zijn

  -       dat het nodig is dat de hele omgeving meebeweegt, dus ook andere instituties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

  De P10 nodigt andere overheden, koepelorganisaties en andere organisaties uit om hier samen op te koersen en mee aan de slag te gaan.

  Over de P10

  De P10 is het netwerk van de 17 grootste plattelandsgemeenten in Nederland. De P10 bestaat dit jaar 10 jaar. Omdat bewonersinitiatieven en leefbaarheid de grote gemene delers zijn van de P10-gemeenten, is ter gelegenheid van het jubileum dit leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

  In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er 17 gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. Voor meer informatie: zie www.p-10.nl

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-680 Mon, 03 Dec 2018 14:49:03 +0100 Informatieavonden over nieuwe website Hofactief https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/12/artikel/informatieavonden-over-nieuwe-website-hofactief-680.html Dit is een persbericht van het Team Hofactief Nieuwsgierig wat er allemaal te doen is in Hof van Twente? Via de plaatselijke websites is er al het één en ander te vinden, maar niet alles op het gebied van sport, cultuur en welzijn.  De lancering van de nieuwe website "Hofactief" gaat een positieve verandering brengen in het promoten en het vinden van een activiteit of organisatie. Dit wordt makkelijk en zeer gebruiksvriendelijk. 

  In het nieuwe jaar wordt de website Hofactief groots gelanceerd. Via deze website kunt u gemakkelijk en overzichtelijk vinden wat u nodig heeft in Hof van Twente. Bent u op zoek naar een BSO voor uw kind? Of een sportvereniging, een fysiotherapeut, een kaartgroep voor uw opa of op zoek naar een culturele activiteit? Alle informatie over wat er te doen is en wat er speelt in Hof van Twente is te vinden op de website Hofactief. 

  Op de website is plaats voor alle organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Deze organisaties kunnen op hun beurt de website actueel houden met informatie, activiteiten en aankomende evenementen. Dat geldt ook voor u! Door regelmatig evenementen en activiteiten te posten wordt er gezorgd voor de promotie van uw organisatie. Daarnaast kunt u eventuele veranderingen binnen uw organisatie ook gemakkelijk delen via de website Hofactief.    

  Wij nodigen u uit  voor een informatiebijeenkomst over deze nieuwe website. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat gemeente Hof van Twente weer actief wordt met Hofactief! 

  Er zijn informatiebijeenkomsten op de volgende data en plaatsen:

  • Maandag  3 december         Markelo           Zwembad de vijf Heuvels
  • Dinsdag    4 december         Goor                 Gemeentehuis
  • Vrijdag 7 december              Delden             Parochiehuis Delden
  • Maandag 10 december        Diepenheim   Sportpark de Koppel
  • Woensdag 12 december     Bentelo            Sportpark de Pol

  Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur (en duren tot ongeveer 20.30 uur).

  De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle organisaties in Hof van Twente, zodat zij ervoor kunnen gaan zorgen dat het gemakkelijker wordt om te vinden wat er te doen is binnen Hof van Twente.

  Hopelijk zien we u op één van de bijeenkomsten! Voor vragen kunt u contact opnemen met Maikel Rijnenberg via 06-28631379 of per mail via m.rijnenberg@hofvantwente.nl

  Team Hofactief:
  Esther Saijet              - Cultuurmakelaar
  Chantal Smit              - Salut
  Maikel Rijnenberg       - Buurtsportcoach.


  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-673 Wed, 28 Nov 2018 11:26:37 +0100 Rioolvervanging Burgemeester de Beaufortplein https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/rioolvervanging-burgemeester-de-beaufortplein-673.html Op maandag 3 december wordt gestart met de rioolvervanging in het Burgemeester de Beaufortplein te Markelo, in het gedeelte dat ligt tussen Burgemeester de Beaufortplein 6 en  het gezondheidscentrum. Deze maatregelen komen voort uit  rioolinspectie. In de week van 10  tot 14 december zal de doorsteek in het Burgemeester de Beaufortplein worden gerealiseerd. De verwachting is dat alle werkzaamheden binnen 2 á 3 weken zijn uitgevoerd.

  Verkeersmaatregelen

  Ter plaatse van de riooldoorsteek is het Burgemeester de Beaufortplein tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is de bereikbaarheid van de parkeerplaats minder. Deze is wel via de Bergweg te bereiken. Het Gezondheidscentrum is via het voetpad bereikbaar.

  Uitvoering/planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door Tempelman sierbestrating VOF. De verwachting is dat de uitvoering eind december wordt afgerond. Contactpersoon is de projectleider: de heer F. (Frank) Holtslag. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op f.holtslag@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-669 Wed, 28 Nov 2018 10:53:46 +0100 Fietsverlichtingcampagne "Light it up!" https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/fietsverlichtingcampagne-light-it-up-669.html Na het succes van vorig jaar organiseert het  ROV Oost-Nederland (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) ook dit najaar weer de ‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne. De gemeente Hof van Twente levert graag een positieve bijdrage om de bewustwording van goede fietsverlichting te verhogen. Daarom bezoekt het campagneteam van ‘Light it up!’ op dinsdag 4 december VV Twenthe aan de Gruttostraat 1 in Goor. Van 17.30 tot 20.30 uur gaat het promotieteam een kort positief gesprek aan met jongeren en deelt gratis fietsverlichting uit aan hen die zonder fietsverlichting fietsen. Ben jij ook te zien in het donker? Deel dan jouw foto, video of bericht onder #lightitup.

  Steeds meer mensen fietsen met licht omdat ze het belang ervan inzien. Met deze campagne creëren we een nieuwe norm rondom het fietsen met goede verlichting. In 2017 zijn er met 40 acties maar liefst 15.000 setjes fietsverlichting uitgedeeld aan jongeren in Gelderland en Overijsel.  En met effect: er fietsten duidelijk meer mensen met verlichting na afloop van de acties dan hiervoor.

  Veel jongeren niet goed zichtbaar in het donker

  Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn vooral het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee.

  Light it up!

  Vandaar dat ROV Oost-Nederland ook dit najaar weer van start gaat met een fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’, welke gaat over gemak, het altijd ter beschikking hebben van lampjes en het creëren van een nieuwe norm. De campagne wordt bij verschillende gemeente in Gelderland en Overijssel uitgevoerd en gaat zowel over het fysiek verspreiden van licht als over het verspreiden van de boodschap: we fietsen met z’n allen met verlichting. Tijdens de actie voert een jong en enthousiast promotieteam van S.M.I.L.E Promotions korte gesprekken met fietsers over het belang van goede verlichting. Is de verlichting kapot en hebben ze zelf geen vervangende verlichting mee? Dan worden ter plekke nieuwe lampjes meegegeven zodat ze veilig thuis kunnen komen. Uiteraard wordt aanbevolen om eenmaal thuis ook te zorgen dat de vaste fietsverlichting in orde wordt gemaakt.

  In totaal worden circa 40 acties uitgevoerd in Gelderland en Overijssel. De campagne wordt door Kragten en SHIFT gedragsverandering uitgevoerd in opdracht van het  ROV Oost-Nederland. Er wordt samenwerkt met verschillende gemeenten in Gelderland en Overijssel die verkeersveiligheid voor hun inwoners belangrijk vindt en de acties op straat faciliteert. De campagne duurt tot het einde van het jaar.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-666 Wed, 28 Nov 2018 09:31:18 +0100 Manege Snorrewind ontvangt college op Dag van het Ondernemen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/manege-snorrewind-ontvangt-college-op-dag-van-het-ondernemen-666.html Deze zomer vierde Manege Snorrewind haar vijftigjarig bestaan. Op een feestelijke Dag van het Ondernemen bezocht het college van burgemeester en wethouders deze prachtige plek in het buitengebied van Markelo. Naast een bevlogen bedrijfspresentatie door ondernemers Rikus en Erna Bronsvoort, met aanvullende anekdotes van oprichters Johan en Willy, keek het college rond in de stallen, indoor bakken, vernieuwde groepsaccommodatie en de eigen sportruimte.

  Het welzijn van paard en ruiter is voor de hippisch ondernemers erg belangrijk. Sporten met paarden is iets wat voor elke leeftijd mogelijk is. Erna licht toe: “Als je kijkt naar olympische sporten, dan zijn de atleten die meedoen aan de paardensporten gemiddeld een stuk ouder dan in andere disciplines. Dat geeft maar aan dat leeftijd geen beperking hoeft te zijn. We hebben hier ook heel bewust het programma Ruiterfit, waarbij de fysieke gezondheid van ruiters wordt gestimuleerd met beweging en voeding. Dat is ook in het belang van onze paarden en pony’s.”  Er zijn naast de reguliere lessen en buitenritten het hele jaar door veel activiteiten op het uitgestrekte terrein van Snorrewind: van (indoor) crosswedstrijden tot dressuur en springcompetitie. Wat betreft Erna en Rikus blijft het bedrijf zich verder ontwikkelen en nieuwe onderdelen toevoegen.

  Sinds 1996 hebben Rikus en Erna Bronsvoort het bedrijf overgenomen, maar Johan en Willy helpen nog altijd actief mee. Door de jaren heen is het bedrijf uitgebouwd met vele extra stallen, drie indoor hallen, zijn er buiten twee grote rijbanen en heeft de manege een eigen crossterrein. Ook werd een gezellige groepsaccommodatie gerealiseerd. Het boerenerf waar de manege nu gebouwd is, werd vroeger al Snorrewind genoemd. Het verhaal ging dat door de snorrende wind door de schuren op het erf deze plek al halverwege vorige eeuw de naam Snorrewind kreeg.

  Gemeente Hof van Twente heeft maar liefst 3.000 bedrijven. Deze ondernemers werken mee aan een sterke economie en daarmee aan een gezonde en leefbare gemeente voor iedereen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat regelmatig op bedrijfsbezoek om een kijkje achter de schermen te nemen. Wilt u het college ook ontvangen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Hof van Twente, Renée Kleywegt via tel. 06-1938 4489.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-663 Wed, 28 Nov 2018 08:50:44 +0100 Nieuwsbrief november 2018: Goed bezig ondernemers! https://mailchi.mp/3b8c3fbde666/goed-bezig-ondernemers-om-de-hr-club-ondernemen-in-diepenheim-krnglp-20-en-onze-slagers-maar-als-voorbeeld-te-noemen?e=aead51b5e0 Om de HR-club, ondernemen in Diepenheim, Krnglp 2.0 en onze slagers maar als voorbeeld te noemen.  

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-661 Tue, 27 Nov 2018 15:52:31 +0100 Uitreiking eerste mantelzorgboek https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/uitreiking-eerste-mantelzorgboek-661.html Dit is een publicatie van Salut Hof van Twente. Voor vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.

  Salut heeft het mantelzorgboek ontwikkeld voor de vervanger van de mantelzorger. Het eerste exemplaar is door Chantal Smit van Salut uitgereikt aan mevrouw Textor.

  Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen van de zorg is het belangrijk dat de verzorgde een prettige tijd heeft en dat de mantelzorger erop kan vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen. In het mantelzorgboek kunnen naast de persoonlijke gegevens van de verzorgde en de mantelzorger alle gegevens vastgelegd worden die belangrijk zijn om te weten.

  Chantal heeft het eerste exemplaar uitgereikt aan mevrouw Textor. Mevrouw Textor is al lange tijd mantelzorger voor haar man. Haar eerste reactie “een compact boekje, fijn om te hebben en ziet er mooi uit”.

  Wilt u het mantelzorgboek bestellen? Bel met Salut 0547-260053 of mail naar info@salut-welzijn.nl. Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is in Hof van Twente? Laat u registreren bij Salut, zodat u op de hoogte gehouden wordt van nieuws, activiteiten- en cursusaanbod en waardering.

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-657 Tue, 27 Nov 2018 14:27:24 +0100 Maar liefst 76 aanmeldingen voor het Veegplan 2019 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/maar-liefst-76-aanmeldingen-voor-het-veegplan-2019-657.html 76 Erfeigenaren hebben zich aangemeld voor het Veegplan 2019. Dat is het resultaat van de vier informatieavonden in oktober, die gemeente Hof van Twente heeft georganiseerd. Wethouder Wim Meulenkamp: “Tijdens de informatieavonden zijn we met erfeigenaren in gesprek gegaan over wat er allemaal kan op hun erf. In veel gevallen bleek dat meer dan mensen vooraf dachten. We merkten die avonden al dat er veel betrokkenheid en enthousiasme was, en dat zien we ook terug in het grote aantal aanmeldingen. Elke aanmelding staat voor een betrokken erfeigenaar die aan de slag wil met de ontwikkeling van het eigen erf. Als gemeente werken we daar graag zo goed mogelijk aan mee. Het leert ons ook dat we onze inwoners voortdurend moeten informeren over wat er allemaal kan, ook op andere terreinen.”

  Het veegplan is een bestemmingsplanwijziging waarbij meerdere (kleinschalige) initiatieven bij elkaar worden geveegd in één procedure. Hiermee worden kosten en tijd bespaard voor zowel aanvragers als gemeente en is er volop ontwikkeling in het buitengebied. Erfeigenaren konden zich tot en met vrijdag 16 november aanmelden voor het Veegplan 2019. Maar liefst 76 erfeigenaren hebben dus van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

  Tijdens de informatieavonden die de gemeente in oktober organiseerde, werd volop aandacht besteed aan het Veegplan 2019. Tijdens deze avonden werden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van (ver)bouwen, asbestrenovatie en duurzame energie. Ook werd uitleg gegeven over het veegplan. De belangstelling voor deze avonden was groot met ruim 500 bezoekers.

  Wat gebeurt er nu?

  De gemeente beoordeelt eerst alle aanmeldingen en bekijkt of ze geschikt zijn om mee te nemen in het veegplan. Na beoordeling horen de aanmelders van ons of hun plan mee kan in het veegplan en of er nadere onderzoeken of informatie nodig is. Wij willen in het voorjaar van 2019 de bestemmingsplanprocedure starten.

  Meer informatie

  Mensen die zich niet hebben aangemeld, maar wel willen weten wat er op hun erf mogelijk is, kunnen contact opnemen met Maarten Nieboer, team Ruimtelijk Domein van de gemeente Hof van Twente, tel. 0547-858585 of e-mail info@hofvantwente.nl

  Lees meer op:  www.hofvantwente.nl/veegplan.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-653 Tue, 27 Nov 2018 12:28:37 +0100 Een schat aan ideeën: de wijsheid van kinderen… https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/een-schat-aan-ideeen-de-wijsheid-van-kinderen-653.html Op donderdag 22 november ging Elma van Vliet in gesprek met leerlingen van basisschool Heeckeren in Goor en het IKC Magenta in Delden. Samen met de kinderen werd stil gestaan bij het thema opvoeden, maar wat is opvoeden precies? De reacties van de kinderen waren zeer uiteenlopend: ‘Ouders moeten zorgen voor goede voeding en lauwe pattas!’ tot ‘Ouders leren je manieren en helpen je bij moeilijke dingen.’ Allemaal bruikbare input voor het spel dat de gemeente Hof van Twente in samenspraak met Elma van Vliet aan het ontwikkelen is. ‘Zo wordt het een spel van en voor onze jonge inwoners’: aldus wethouder Pieter van Zwanenburg.

  Elma van Vliet is internationaal auteur van onder anderen de boeken ‘Mam vertel eens’ en de spellen ‘Vraag maar’. Dit alles met als doel en wens om mensen met elkaar te verbinden en te helpen bij het maken van echt contact in de drukke wereld waarin wij leven.

  De speciale editie van ‘Vraag maar’ die momenteel ontwikkeld wordt voor de kinderen uit de gemeente Hof van Twente in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 12 jaar, sluit aan bij deze gedachten. Aan de hand van de vragen in het spel kunnen de kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s, maar ook met leerkrachten het gesprek aan gaan over het thema opvoeden.

  Enthousiasme en puurheid

  Afgelopen donderdag hebben de kinderen zich gebogen over het design en droegen ze de nodige toppers en floppers aan. Daarnaast hadden de kinderen scherpe vragen over opvoeden. Zo kwamen vragen als ‘Krijg je een betere opvoeding wanneer je ouders rijk of arm zijn?’, ‘Maakt het uit hoeveel kinderen er in een gezin opgroeien voor de kwaliteit van de opvoeding?’ en ‘Kunnen kinderen zichzelf opvoeden?’ aan bod. Het enthousiasme en de puurheid van de kinderen werken aanstekelijk volgens Elma van Vliet. Daarnaast zegt zij: ‘Wij hebben ontzettend veel mooie uitspraken gehoord waar wij als ‘grote’ mensen nog heel veel van kunnen leren. Wij gaan verder aan de ‘tekentafel’ om alle bruikbare suggesties te verwerken.’ De komende periode worden de nodige externe partijen betrokken bij het doorontwikkelen van het spel. In het voorjaar van 2019 wordt het spel gelanceerd.

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-648 Mon, 26 Nov 2018 13:15:32 +0100 Terugkijken op een geslaagde Week van de Ondernemer https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/terugkijken-op-een-geslaagde-week-van-de-ondernemer-648.html Van 12 - 16 november vierden we het ondernemerschap in de Hof met een Week van het Ondernemen. Een uitgelezen kans om tegen onze ondernemers te zeggen: bedankt voor alles wat je doet! Zo werd de Startersprijs Midden Twente uitgereikt, was er een informatieavond rondom lokale aanbestedingen, vierde ZZP Hof van Twente de kick-off, sprak tijdens een interne bijeenkomst een bevlogen wethouder Wim Meulenkamp over wat hem drijft en hoe hij de Hof mooier wil maken, maakten we kennis met voor de Hof “nieuwe” ondernemers tijdens het welkom-in-de-Hofontbijt, ging het college op bezoek bij Manege Snorrewind en bedankten we in het bijzonder de bestuursleden van de ondernemersverenigingen voor hun inzet. Nieuwe contacten werden gelegd, vragen werden beantwoord, plannen werden gemaakt.

  Kortom, een bijzonder geslaagde week die smaakt naar meer!

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-643 Mon, 26 Nov 2018 12:03:13 +0100 Wethouder Harry Scholten ondertekent Safetydeal met kinderen van basisschool Stedeke in Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/wethouder-harry-scholten-ondertekent-safetydeal-met-kinderen-van-basisschool-stedeke-in-diepenheim-6.html Op de fiets? Even niets… Op woensdag 21 november kreeg groep 8 van OBS Stedeke in Diepenheim een gastles van Veilig Verkeer Nederland over de gevaren van het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Wethouder Harry Scholten nam ook een deel van de les voor zijn rekening.

  Het motto van de les was “aandacht op de weg”. Het gebruik van de smartphone op de fiets leidt tot een 40% grotere kans op een verkeersongeval! Eén op de vijf fietsongevallen waarbij een jongere tussen de 11 en 17 jaar is betrokken, wordt veroorzaakt door smartphonegebruik.

  In de les kregen de leerlingen onder andere tips hoe ze een smartphone wel veilig kunnen gebruiken. Daarna ondertekenden ze een Safetydeal waarin afspraken werden gemaakt over veilig fietsen.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-638 Mon, 26 Nov 2018 11:36:17 +0100 Campagne tegen huiselijk geweld in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/campagne-tegen-huiselijk-geweld-in-hof-van-twente-638.html ‘Ik maak het verschil’ Gemeente Hof van Twente organiseerde in de afgelopen periode de campagne ‘Ik maak het verschil’ tegen huiselijk geweld. Ambtenaren werden geïnformeerd over de signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en waar zij terecht kunnen met hun vermoedens. Op 20 november werd de campagne afgesloten met een informatiebijeenkomst voor professionals uit de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid. Doel van de campagne is verheldering van de problematiek, verantwoordelijkheid vergroten en handvatten bieden voor hulp.

  Cijfers

  Elk jaar zijn er 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. In elke klas zit wel een kind dat hiermee te maken krijgt, en elke week sterft er een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Deze cijfers dalen nauwelijks.

  Campagne

  Omdat het zo’n groot probleem is en zoveel voorkomt is de gemeente Hof van Twente sinds september gestart met een campagne. Doel van de campagne is vooral om de verantwoordelijkheid van burgers en professionals te vergroten en handvatten te bieden om hulp te zoeken. Het bespreekbaar maken en het taboe doorbreken is nodig om de cijfers te laten dalen.

  Kennis delen

  De campagne is dinsdagmiddag 20 november afgesloten met een bijeenkomst voor ambtenaren en alle zorg-, welzijns- en veiligheidspartners uit Hof van Twente. Er was een grote opkomst wat aangeeft dat er veel behoefte is aan kennis op gebied van huiselijk geweld. Deze middag werden verschillende aspecten van huiselijk geweld belicht zoals  kinder- en ouderenmishandeling, loverboyproblematiek, sexting en andere online mishandeling. Ook waren er ervaringsdeskundigen aanwezig die hun verhalen met de professionals deelden en inzicht gaven in hoe zij beter kunnen signaleren en hulp bieden. Huiselijk geweld speelt zich immers vaak in verborgenheid af.

  Spreekster Maaike Brunekreef geeft voorlichting aan professionals in de zorg. Zij leidde de bijeenkomst in en gaf aan dat de meest belangrijke boodschap is om te luisteren naar het onderbuikgevoel wanneer je denkt dat er iets niet klopt. Ook als dit nog weinig concreet is. Wanneer je durft, spreek je gevoel uit naar de betrokkene of meld het bij Veilig Thuis (0800-2000).

  Meldcode

  Er was ook aandacht voor de meldcode. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat je als professional het beste kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt stap voor stap door het proces. Vanaf het moment van vermoeden tot het doen van een melding.

  Meer informatie

  Meer informatie over huiselijk geweld en de aanpak hiervan is te vinden op www.veiligthuistwente.nl en www.signalenkaart.nl.

   

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-633 Mon, 19 Nov 2018 16:02:27 +0100 Informatie over verhuur ruimten in De Kaasfabriek https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/informatie-over-verhuur-ruimten-in-de-kaasfabriek-633.html Stichting De Kaasfabriek Markelo en de gemeente zijn blij dat het wind- en waterdicht maken van De Kaasfabriek nu bijna klaar is. De afgelopen weken hebben diverse ondernemers alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. De stichting wil de sleutel van het gebouw nog in december 2018 van de gemeente overnemen zodat zij met het beheer van het gebouw aan de slag kunnen. Wethouder Harry Scholten: ‘Ik ben heel blij dat we nog aan het eind van dit jaar een mooi gebouw kunnen opleveren, centraal in Markelo. Het pand biedt veel mogelijkheden aan ondernemers. Er kunnen ruimten worden gehuurd van diverse afmetingen en de ondernemer kan die inrichten naar eigen wens’

  De stichting is in goed overleg met de gemeente gekomen tot een huurprijs vanaf € 30,- exclusief btw per vierkante meter per jaar. Dit is een prijs die past bij de locatie en aansluit op de huurprijzen elders in Hof van Twente. Het is van belang dat de huurprijs de kosten dekt. Dat is voor de gemeente een belangrijke voorwaarde omdat bij commercieel vastgoed geen sprake mag zijn van verborgen subsidies.

  De huidige staat van de verhuurbare ruimten is het resultaat van de gemaakte afspraken binnen het project om het pand wind- en waterdicht op te leveren. Naar aanleiding van gevoerde gesprekken door gemeente en stichting blijkt dat er vanuit de ondernemers behoefte is aan een toegankelijk gebouw dat ‘aansluit-klaar’ is. Gemeente en stichting nemen die geluiden serieus en zijn daarover inmiddels met elkaar in gesprek. Geïnteresseerden voor een ruimte in het gebouw kunnen zich bij de stichting De Kaasfabriek Markelo melden voor meer informatie of een gesprek. Hiervoor hebben zij een flyer ontwikkeld met daarin de nodige informatie van de te huren ruimten.

  De flyer met informatie over te verhuren ruimte in De Kaasfabriek kunt hier downloaden en op de website van de stichting Kaasfabriek Markelo: www.dekaasfabriekmarkelo.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-628 Mon, 19 Nov 2018 12:19:37 +0100 Mededeling privacy https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/mededeling-privacy-628.html De gemeente Hof van Twente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen, zoals dat is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Zie voor meer informatie het "Privacybeleid gemeente Hof van Twente" op  deze webpagina "Privacy en proclaimer".

   

  Aanvulling mededeling privacy

  Als u op het inschrijfformulier bouwkavel aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden over de projectbouw in onze gemeente dan geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens door te gegeven aan de betrokken projectontwikkelaar/makelaar/aannemer.

  ]]>
  news-623 Fri, 16 Nov 2018 09:49:47 +0100 Winnaar Startersprijs Midden Twente 2018: Danceworkx Studio uit Borne https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/winnaar-startersprijs-midden-twente-2018-danceworkx-studio-uit-borne-623.html

  Maandagavond 12 november 2018 vond de uitreiking van de Startersprijs Midden Twente 2018 plaats tijdens het Starterscafé in Schouwburg Hengelo. Starters uit Borne, Hengelo en Hof van Twente die in 2017 gestart zijn, maakten kans op deze prijs. Rond kwart over 9 werd de winnaar bekend gemaakt: Danceworkx Studio uit Borne, het bedrijf van Elizabeth Boerjan. Bij de dansstudio van Elizabeth is iedereen welkom, van jong tot oud. De leerlingen zijn tussen de twee jaar oud en ver in de zestig. Door optredens bij grote activiteiten en het organiseren van vriend- en vriendinnendagen is de mond-tot-mond reclame goed van de grond gekomen en zit ze inmiddels op 200 leden. Met een schuin oog kijkt Elizabeth al naar mogelijke uitbreiding. 

  Uit alle aanmeldingen koos de jury een aantal bedrijven uit om te bezoeken. Aan de hand van deze bedrijfsbezoeken werden de vijf genomineerden gekozen: Danceworkx Studio en De Keukenbaas uit Borne, Hexapoda en IMH Twente uit Hof van Twente en Huisartsenassistentie Twente uit Hengelo.

  De uitreiking was wederom in handen van juryvoorzitter Peter Bebseler, ondernemer en aandeelhouder Galvano Hengelo. Danceworkx is de terechte winnaar volgens de jury, die naast Peter bestaat uit Tijn Leussink (eigenaar Jumbo supermarkten), Gerben Lievers (directeur/internetstrateeg Team Nijhuis), Ilse Visscher (eigenaar Wijngaard Hof van Twente) en Hans Raanhuis (directievoorzitter Rabobank Centraal Twente). “De goede uitgangssituatie, de snelle ontwikkeling, het sociale karakter van het bedrijf en het financiële perspectief waren doorslaggevend. Elizabeth is een enorm energieke en gedreven ondernemer. Na het afronden van de dansacademie in Amsterdam werkte ze als dansdocent in het westen van het land. Daar heeft ze veel geleerd over wat ze wel en niet zou willen in een eigen bedrijf. Danceworkx werkt goed samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zodat ook kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben de kans krijgen om te dansen. Elke deelnemer kan rekenen op persoonlijke aandacht en een fijne sfeer. Elizabeth gaat geregeld naar Amsterdam om inspiratie op te doen voor haar lessen en elk jaar gaat ze naar Londen voor de laatste ontwikkelingen. Met de prijs wil ze investeren in de ontwikkeling van de zalen en in merchandising”, aldus Peter. 

  Het beeld behorend bij de Startersprijs werd overgedragen door de winnaar van vorig jaar, Linda Baas van Zeut Chocola. Michel Kotteman, wethouder gemeente Borne, reikte de waardecheque van 3000 euro uit aan Danceworkx. De andere genomineerden ontvingen de cheque van 1000 euro uit handen van de wethouder van hun eigen gemeente.

  Uitreiking tijdens Starterscafé 

  De uitreiking van de Startersprijs Midden Twente vond ook dit jaar plaats tijdens het Starterscafé dat georganiseerd werd door Rabobank Centraal Twente, ROZ en de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Het Starterscafé werd geopend door Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, en ROZ liet de aanwezige starters kort kennismaken met het online platform voor Twentse starters, StarteninTwente.nl. Emiel Nijenhuis, generatiestrateeg en directeur van Koffie & Bubbels, was te gast. Hij verzorgde een Generatie Proeverij en gaf de bezoekers inzicht in de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties. En de impact daarvan op ondernemerschap. 

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-618 Thu, 15 Nov 2018 16:16:00 +0100 Hulpmuizen Brookschole op bezoek in het gemeentehuis https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/hulpmuizen-brookschole-op-bezoek-in-het-gemeentehuis-618.html Op maandag 12 november waren 12 kleuters van de Brookschole in het gemeentehuis. Ze kwamen lampen en beeldschermen uit zetten op plekken waar op dat moment niet gewerkt werd. Aanleiding hiervoor was de voorleesochtend op 10 oktober over duurzaamheid.

  Wethouder Pieter van Zwanenburg las de kleuters van de Brookschole die ochtend voor over Mo de Muis, die hulpmuizen zoekt om samen mensen te helpen om zuinig te zijn met energie. Leerling Jesper gaf de wethouder die ochtend een brief mee voor Mo de Muis. In die brief stond dat Jesper en zijn klasgenoten graag hulpmuizen willen zijn. Daarop nodige de wethouder de klas uit bij het gemeentehuis, om hier te helpen met lampen en beeldschermen uit zetten. Vol enthousiasme hebben ze het gemeentehuis bekeken en heel wat lampen en beeldschermen uit gedaan. Na een kort bezoek aan de burgemeester was er voor iedereen ranja en voor Jesper een cadeautje: een knijpkat-zaklamp in de vorm van een pinguïn! 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-613 Wed, 14 Nov 2018 14:47:54 +0100 Uitnodiging informatieavond wonen voor jongeren in Markelo https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/uitnodiging-informatieavond-wonen-voor-jongeren-in-markelo-613.html

  Ben jij tussen 18 en 30 jaar en woon je in Markelo? 

  Dan nodigen wij je uit om met elkaar van gedachten te wisselen over huren, kopen en hoe je weg te vinden op het gebied van wonen.

  • Datum: maandag 26 november 
  • Tijd: 19.45 - 22.00 uur
  • Locatie: Grand café De Kroon, Taets van Amerongenstraat 15 in Markelo, ingang zaal 

  Deze avond bespreken we ook de resultaten van de enquête die vorige maand is gehouden. Natuurlijk maken we er ook een leuke avond van met een hapje en een drankje. Bovendien mogen alle deelnemers zich gratis inschrijven als woningzoekende bij Viverion.

  De avond is een initiatief van Viverion, Dorpsraad Markelo, Gemeente Hof van Twente en enkele Markelose jongeren. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-609 Tue, 13 Nov 2018 15:37:56 +0100 Fietskijkdag 7 december https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/fietskijkdag-7-december-609.html Op 7 december aanstaande wordt er weer een fietskijkdag georganiseerd voor degenen van wie de fiets is vermist.

  De tijden zijn van 14:00 uur – 17:00 uur aan de Schoolstraat 13a te Markelo.

  U moet de aangifte van vermissing meenemen.

  Een medewerker van de gemeente zal hierbij aanwezig zijn.

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-600 Mon, 12 Nov 2018 12:16:49 +0100 Uitnodiging presentatie Marketingplan Wij zijn De Hof https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/uitnodiging-presentatie-marketingplan-wij-zijn-de-hof-600.html Download de uitnodiging]]> Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers news-589 Fri, 09 Nov 2018 12:19:11 +0100 Gemeenteraad stelt programmabegroting unaniem vast https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/gemeenteraad-stelt-programmabegroting-unaniem-vast-589.html

  Op woensdag 7 november heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de programmabegroting unaniem vastgesteld. Het college had een begroting gepresenteerd met daarin een flinke bezuiniging in het Sociaal Domein. Bezuinigen is nodig omdat de kosten in de zorg sterk oplopen. Gemeente Hof van Twente maakt zich daar zorgen over en roept de overheid op om meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. 

  Met name het voornemen van het college om € 750.000 te bezuinigen op het sociaal domein, deed het nodige stof opwaaien. In totaal zijn er 4 amendementen (wijzigingen) en 21 moties (opdrachten aan het college) ingediend. Deze hadden met name betrekking op het sociaal domein en duurzaamheid.

  De moties en amendementen zijn besproken in de vergadering. Die bespreking, en de reactie van het college, was voor de raad aanleiding om 8 moties in te trekken of aan te houden. De motie om de bezuiniging op het sociaal domein te beperken werd unaniem aangenomen. 

  Een overzicht van de ingediende moties vindt u op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/documenten/moties/2018/11/pagina_1

  De programmabegroting is unaniem door de Raad vastgesteld. De begroting is te vinden op www.hofvantwente.nl/programmabegroting2019

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-583 Fri, 09 Nov 2018 11:55:40 +0100 Verleggen D.J. Bunschotenstraat doorbraak voor beter bereikbaar Goor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/verleggen-dj-bunschotenstraat-doorbraak-voor-beter-bereikbaar-goor-583.html College neemt advies Kerngroep Verkeersvisie Goor over

  Goor Collectief, de Stadsraad Goor en gemeente Hof van Twente zijn gezamenlijk tot een oplossing gekomen om de verkeersproblematiek in Goor te verbeteren. De oplossing houdt in dat de D.J. Bunschotenstraat wordt verlegd en aangesloten op de huidige T-splitsing Wheeweg-Molenstraat. De verlegde Bunschotenstraat komt over het voormalige terrein van Bouwens te lopen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaar, Gebr. Bouwens Import-Export Hengelo b.v., om het terrein aan te kopen. Als de nieuwe D.J. Bunschotenstraat is gerealiseerd, wordt het zware vrachtverkeer uit de Molenstraat geweerd en kan het grootste gedeelte van de Molenstraat weer tweerichtingsverkeer worden. Met deze oplossing wordt het verkeer rondom de Molenstraat beter verdeeld en blijft de verkeersveiligheid gehandhaafd.

  De betrokken partijen zijn tevreden over de bereikte overeenstemming en de voorgestelde oplossing. “Als de nieuwe Bunschotenstraat op korte termijn wordt aangelegd, wordt de bereikbaarheid van Goor een stuk verbeterd,” vindt Ate Brunnekreef van de Stadsraad Goor. Bart Wiegerinck van Goor Collectief vult aan: “De toekomstige situatie betekent minder omrijden, een flinke verbetering voor Goorse ondernemers en hun personeel.”

  Wethouders Scholten en Meulenkamp zijn blij dat via participatie deze oplossing is bereikt. “Door samen op te trekken en goed in gesprek te blijven, hebben we echt een doorbraak bereikt. De kerngroep heeft zich ingespannen voor een passende oplossing, wij konden hier snel op inhaken met de aankoop van de grond.”

  De voorgestelde oplossing volgt het advies van de kerngroep en sluit aan op de huidige Verkeersvisie Goor. De kerngroep adviseert in het eindrapport ook om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de bewoners over snelheidsremmende maatregelen in de Molenstraat, Laarstraat, Posthuisstraat en Blauwververij. Doel is dat de snelheid in deze straten omlaag gaat en de straten minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Bart Wiegerinck vult aan: “Om het zware vrachtverkeer nog beter te weren, willen we de provincie ertoe bewegen de vrachtwagens al buiten de kern Goor om te leiden.”

  Overeenstemming voormalige Bouwens-terrein

  De kerngroep bestaat uit Goor Collectief, de Stadsraad Goor en de gemeente, aangevuld met twee onafhankelijke adviseurs op het gebied van verkeer en participatie. Sinds de zomer van 2017 werkten zij aan een gezamenlijke oplossing. Het eindrapport met bevindingen en een advies is op 15 oktober aangeboden aan het college. Het college heeft deze week besloten het advies over te nemen. Daarnaast heeft het college met de eigenaren van het voormalige Bouwens-terrein in de afgelopen weken overeenstemming bereikt over de aankoop van het benodigde perceel.

  De verlegde D.J. Bunschotenstraat loopt ook over het terrein van de Twentse Stoomblekerij. Over de herontwikkeling en de verlegde Bunschotenstraat vinden momenteel constructieve gesprekken plaats met de eigenaren.

  De gewenste oplossing wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 27 november. Als de gemeenteraad akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt met de eigenaren van het TSB-terrein, dan kan de gemeente aan de slag met de realisatie.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-578 Thu, 08 Nov 2018 14:22:47 +0100 Kinderen ontbijten met burgemeester Ellen Nauta in het gemeentehuis https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/kinderen-ontbijten-met-burgemeester-ellen-nauta-in-het-gemeentehuis-578.html Op woensdagmorgen 7 november bracht een groep leerlingen van obs De Zwaluw uit Markelo een ontbijtje bij burgemeester Ellen Nauta in het gemeentehuis. In de centrale hal van het gemeentehuis gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen. Ellen Nauta kijkt met plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: ‘Door omstandigheden kunnen veel kinderen niet of niet altijd gezond ontbijten. Het is belangrijk om daar aandacht aan te blijven geven. Ieder kind verdient een gezonde start van de dag! En natuurlijk is het ook leuk om op deze manier in contact te komen met de jongste inwoners van de Hof’. 

  Burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente onderstreept hiermee, net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

  Donatie aan Kinderpostzegels

  Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Nauta symbolisch voor haar ontbijtje met een donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal Schoolontbijt zien dat een feestje pas een feestje is als iedereen erbij hoort.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-573 Wed, 07 Nov 2018 17:00:00 +0100 Vaststellingsovereenkomst Integraal Kindcentrum ‘Bentelwijz’ getekend. https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/vaststellingsovereenkomst-integraal-kindcentrum-bentelwijz-getekend-573.html

  Op woensdagmiddag 7 november werd de vaststellingsovereenkomst Integraal Kindcentrum Bentelo ondertekend tussen de gemeente Hof van Twente en vertegenwoordigers van het Integraal Kindcentrum Bentelo.

  De vorming van het Integraal Kindcentrum in Bentelo is voorgefinancierd door de gemeente Hof van Twente. De vaststellingsovereenkomst regelt deze voorfinanciering en is een middel om te komen tot een betere onderlinge samenwerking tussen de Kinderopvang en de basisschool. De vorming van het Integraal Kindcentrum bood de kans om school en kinderopvang te huisvesten in één gebouw, waardoor lijntjes heel kort zijn en over en weer in elkaars groepen gekeken kan worden.  De jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en de logopediste vallen ook onder de samenwerking. Kortom: Er zijn diverse instanties vertegenwoordigd in IKC Bentelwijz. De ervaringen van alle partijen zijn zeer positief. 

  De overeenkomst werd ondertekend door:

  • Mevrouw Linda Leus namens de  Kinderopvang
  • De heer Fred Lindeman, namens het basisonderwijs
  • De heer Frank Konings, directeur bestuurder van Schoolbestuur Stichting Komt 
  • De heer Pieter van Zwanenburg, wethouder onderwijs gemeente Hof van Twente
  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-824 Tue, 06 Nov 2018 12:28:00 +0100 Gecoördineerde controle uitgevoerd op camping Westerholt https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/gecooerdineerde-controle-uitgevoerd-op-camping-westerholt-824.html

  Vorige week donderdag 1 november 2018 heeft gemeente Hof van Twente een controle uitgevoerd op camping Westerholt in Ambt Delden. Aanleiding voor deze controle was dat de gemeente over camping Westerholt onder andere signalen had gekregen dat er sprake zou zijn van (permanente) bewoning.  Het betrof een gezamenlijke actie van de gemeente Hof van Twente, politie, kenniscentrum Handhaving en Naleving, vreemdelingenpolitie, brandweer en Sociale Recherche. 

  Met de controle krijgt de gemeente beter zicht op welke personen op het park verblijven en onder welke omstandigheden. De toezichthouders hebben tijdens de controle verder gekeken of de wet- en regelgeving op het park worden nageleefd, met als doel een prettig en veilig recreatieterrein.  

  De controle is rustig en vlot verlopen. Uit de controle is gebleken dat er personen op het campingterrein permanent verblijven die niet in onze gemeente staan ingeschreven.  Daarnaast was er sprake van een aantal openstaande boetes en zijn enkele zorgkwesties aan het licht gekomen. De gemeente onderzoekt welke hulp of zorg daarvoor nodig is. 

  Disciplines bundelen

  De gemeente Hof van Twente voert tenminste vier keer per jaar een gecoördineerde controle uit. Hierbij wordt onder andere gekeken of de feitelijke situatie van bewoning overeenkomt met de situatie zoals die bij de gemeente bekend is. Ook wordt beoordeeld of de bebouwing wordt gebruikt waarvoor die bedoeld is en voldoet aan bijvoorbeeld de brandveiligheidseisen. Verder stelt de controle ons in de gelegenheid om kwetsbare zorgmijders te signaleren, zodat hierop passende actie kan worden ondernomen. Door de disciplines te bundelen en de betreffende instanties te betrekken, kunnen alle controles in één keer worden gedaan. Daardoor wordt de mogelijke overlast door deze acties beperkt.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-568 Mon, 05 Nov 2018 13:27:19 +0100 16 november: Dag van het Ondernemen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/16-november-dag-van-het-ondernemen-568.html Vrijdag 16 november is de Dag van het Ondernemen. Dé dag om jullie als ondernemers in het zonnetje te zetten en te zeggen: dank jullie wel voor wat jullie doen voor onze gemeenschap! We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken en daarom hebben we niet genoeg aan één dag: in die hele week zijn een aantal activiteiten gepland voor verschillende ondernemers.

  Lees verder...

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-563 Mon, 05 Nov 2018 13:13:11 +0100 Nieuws uit Diepenheim https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/nieuws-uit-diepenheim-563.html Hét jaarlijkse netwerkevenement georganiseerd voor alle ondernemers in de Hof van Twente.
  Vorig jaar was er een heel inspirerende presentatie van de trentwatcher en futurist Richard van Hooijdonk en diegenen die dit er niet bij waren hebben echt iets gemist.  Ook dit jaar heeft het Hofconnectteam weer een heel aanprekende spreker weten te strikken: Maurits Hendriks, Technisch Directeur TeamNL !

  En ook nog helemaal gratis voor leden van de ondernemersverenigingen en hun introducées.

  Meld je tijdig aan met de button op bijgaande uitnodiging, of op  https://www.hofconnect.nl/ , maar ook is het mogelijk op de Facebookpagina van Hofconnect.

  SINTERKERST ACTIE HOFPAS

  In de aanloop naar de feestdagen organiseert Hofpas samen met alle deelnemende ondernemers een grote loterij voor Hofpashouders. Tussen 24 november en 24 december 2018 krijgen de pashouders punten bijgeschreven als ze een aankoop doen of gespaarde punten verzilveren bij een deelnemende ondernemer. Op 24 december worden deze prijzen verloot onder de pashouders die minimaal 4 aankopen hebben gedaan waarbij de pas is gebruikt (sparen of verzilveren) bij een of meerdere Hofpaswinkels. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de actie in h-a-h-bladen, social media, de website www.hofpas.nl , www.hofmarketing.nl en de plaatselijke nieuwssites.

  De gemeente Hof van Twente reikt ook dit jaar weer een kerstcadeau uit in de vorm van een Hofpascadeaukaart aan alle ambtenaren, er komt dus extra geld in omloop op de Hofpas. Meer weten over de Hofpas? https://www.youtube.com/watch?v=GncuSE2TgM4

  PENSIOEN EN ARBEIDSONGECHIKTHEID

  Op 12 november om 20.00 uur, organiseren wij een avond voor jou als lid van de ondernemersvereniging met als thema: Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Interpolis zal jou die avond informeren en natuurlijk kun je de vragen stellen die je hebt. Hele dagen ben je druk met je onderneming daarom dachten wij: jij hoeft niet naar de adviseur maar de adviseur komt naar jou!. We zien je graag bij TOM SMIT, Ameto, Peckedammerstraat 4 te Diepenheim.

  Meld je (voor zover je dat nog niet hebt gedaan)  wel even aan door te mailen naar info@ovdiepenheim.nl, of een appje of telefoontje naar: 0624521748. Dan weet Tom hoeveel stoelen hij moet klaarzetten.

  KERSTMARKT 2018

  Op 9 december 2018 is weer de jaarlijkse Kerstmarkt in Diepenheim.

  Mocht u willen deelnemen vul dan het formulier in op de website: www.ovdiepenheim.nl.

  De sluitingsdatum voor onze Kerstmarkt is 9 november!  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-558 Thu, 01 Nov 2018 16:12:38 +0100 Rioolvervanging Kortestraat Delden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/rioolvervanging-kortestraat-delden-558.html

  Op 5 november aanstaande gaan wij starten met de rioolvervanging in de Kortestraat in Delden. Het gaat om het gedeelte van Kortestraat 1 tot en met de kruising Zuidwal. Deze maatregelen komen voort uit rioolinspectie. De uitvoering van de werkzaamheden start op 5 november op de kruising Kortestraat en Zuidwal. Deze werkzaamheden op de kruising zullen ongeveer een week gaan duren. Daarna zullen de werkzaamheden in de Kortestraat worden uitgevoerd. De verwachting is dat alle werkzaamheden binnen 2 á 3 weken zijn uitgevoerd.

  Verkeersmaatregelen

  Ter plaatse van de werkzaamheden is de Kortestraat afgesloten. De aanliggende winkels zijn via het voetpad bereikbaar. De kruising Kortestraat met de Zuidwal is eveneens afgesloten. Het verkeer uit de Zuidwal kan richting de Zuiderhagen rijden.

  Uitvoering/planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wegenbouw Lansink. De verwachting is dat de uitvoering eind november wordt afgerond. Contactpersoon is de projectleider, Frank Holtslag. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op f.holtslag@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-554 Thu, 01 Nov 2018 10:48:04 +0100 Portefeuilleverdeling college aangepast. https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/11/artikel/portefeuilleverdeling-college-aangepast-554.html

  Vanuit het oogpunt van een evenredige werkverdeling heeft het college op dinsdag 30 oktober met elkaar gesproken over een gedeeltelijke herverdeling van de taken.

  Besloten is dat wethouder Pieter van Zwanenburg de portefeuillehouder wordt voor Werk en Inkomen, inclusief de Participatiewet. De uitvoering van de Participatiewet hoorde tot nu bij de portefeuille van wethouder Wim Meulenkamp.                      

  Burgemeester Ellen Nauta wordt opnieuw portefeuillehouder voor Handhaving. Deze taak zat tot op heden in de portefeuille van wethouder Pieter van Zwanenburg.

  De nieuwe portefeuilleverdeling gaat in met ingang van 1 november 2018.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-549 Wed, 31 Oct 2018 10:16:41 +0100 Nieuwsbrief Ondernemersloket oktober 2018 https://mailchi.mp/862d4c5a739e/ondernemers-bedankt-dat-doen-we-graag-persoonlijk-tijdens-de-week-van-het-ondernemen-maar-daarover-meer-in-deze-update Lees hier de nieuwsbrief van eind oktober 2018 van het Ondernemersloket Hof van Twente Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers news-539 Mon, 29 Oct 2018 15:30:04 +0100 Wethouders in gesprek met Ideavelop over hergebruik textiel https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/wethouders-in-gesprek-met-ideavelop-over-hergebruik-textiel-539.html Tijdens het bijzonder inspirerende bedrijfsbezoek van begin oktober raakten ondernemers Erny Gelling en Arnold Mensinga met de drie wethouders in gesprek over duurzaamheid en textiel. De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Samen met Roy van de Wiel en Gertjan Eshuis zijn Gelling en Mensinga de drijvende kracht achter Ideavelop in Goor. Eén van de nieuwste takken is het duurzame Blue LOOP Originals, waarbij vezels uit gebruikte denim als grondstof worden gebruikt voor nieuwe kleding.

  Ideavelop vertegenwoordigt zes retailmerken in outdoor en babyspullen en verkoopt in heel Europa. In 2016 is onder de naam Blue LOOP Originals gestart met het maken van kleding uit gerecyclede jeans, maar het bedrijf ontwikkelt zich verder. Zo is samen met Ten Cate Outdoor Fabrics een duurzame en comfortabele festivaltent ontwikkeld, waarin acht versleten spijkerbroeken zijn verwerkt en een grondzeil dat voor 100% bestaat uit gerecycled materiaal. Wethouder Wim Meulenkamp is enthousiast: “Het is toch prachtig dat dit bedrijf gewoon al twintig jaar in de Hof actief is. We hebben met elkaar een grote ambitie als het gaat om duurzaamheid en daar hebben we bedrijven die het gewoon doen, hard voor nodig!”

  Gemeente Hof van Twente heeft maar liefst 3.000 bedrijven. Deze ondernemers werken mee aan een sterke economie en daarmee aan een gezonde en leefbare gemeente voor iedereen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat regelmatig op bedrijfsbezoek om een kijkje achter de schermen te nemen. Wilt u het college ook ontvangen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Hof van Twente, Renée Kleywegt via tel. 06-1938 4489.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-535 Mon, 29 Oct 2018 14:53:43 +0100 Feestelijke Kick off ZZP Hof van Twente op 14 november https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/feestelijke-kick-off-zzp-hof-van-twente-op-14-november-535.html Ben jij ZZP-er en gevestigd in de gemeente Hof van Twente, kom dan naar de Kick off in de Reggehof. Wethouder Wim Meulenkamp is aanwezig voor het ‘startschot’ van ZZP Hof van Twente en Ellen te Riele geeft meer informatie over het netwerk en de komende activiteiten. Daarnaast vertelt Joost Busch wat zijn online marketing acties doen voor de vindbaarheid van ZZP-ers in Hof van Twente.

  Nu plannen maken voor 2019

  Namens ROZ zet Bert Breukers ons op het spoor om reële doelen te stellen ter voorbereiding op het nieuwe jaar. Overal zijn leden aanwezig die graag je vragen beantwoorden over ZZP Hof van Twente en natuurlijk is er tijd om onder het genot van een hapje en drankje, gezellig met elkaar te netwerken in de foyer van de Reggehof in Goor.

  Gratis deelname aan de Kick off op 14 november

  Wél even aanmelden via info@zzphofvantwente.nl   o.v.v. Kick off ZZP HvT.

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-530 Mon, 29 Oct 2018 12:16:44 +0100 College ontdekt Hoeve de Haar https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/college-ontdekt-hoeve-de-haar-530.html Op een zonnige nazomerdag spraken ondernemers Petra Oldenhof en Maurice Hublart  onder andere met het college over regionale samenwerkingen, gastvrijheid en toekomstplannen. Sinds 2016 zijn deze Twentenaren de trotse eigenaren van Hoeve de Haar. Samen bouwen ze aan hun prachtig gelegen Bed & Breakfast en vergaderlocatie gelegen aan de golfbaan. 

  Hoeve De Haar, gebouwd in 1927, was ooit een landgoedboerderij en nu een rijksmonument. Vandaag de dag is Hoeve De Haar een luxe bed & breakfast met zeven comfortabele kamers en een multifunctionele vergaderruimte/kookstudio/diner- en feestzaal. Op het vroegere akkerland bij de boerderij ligt nu een 18-holes golfbaan. Samenwerking met verschillende ondernemers uit de Hof is belangrijk volgens Petra: “We verwijzen veel naar andere ondernemers in de Hof en Twente. Er is zoveel te doen: er zijn goede restaurants, mooie musea, kastelen en andere bezienswaardigheden en daar laten we onze gasten graag kennis mee maken. Als we elkaar versterken, hebben we er allemaal wat aan.”

  Gemeente Hof van Twente heeft maar liefst 3.000 bedrijven. Deze ondernemers werken mee aan een sterke economie en daarmee aan een gezonde en leefbare gemeente voor iedereen. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat regelmatig op bedrijfsbezoek om een kijkje achter de schermen te nemen. Wilt u het college ook ontvangen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Hof van Twente, Renée Kleywegt via tel. 06-1938 4489.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-525 Fri, 26 Oct 2018 16:05:56 +0200 Uitnodiging Hofconnect https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/uitnodiging-hofconnect-525.html  

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-514 Fri, 26 Oct 2018 14:17:29 +0200 Stichting Hofvogels krijgt subsidie voor bescherming Kerkuil https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/stichting-hofvogels-krijgt-subsidie-voor-bescherming-kerkuil-514.html Na succesvolle aanpak Steenuil

  Eind 2022 moeten er minimaal 35 kerkuilenpaartjes broeden in de Hof van Twente, door 35 erven meer kerkuilvriendelijk in te richten. Dit is de ambitieuze doelstelling die de Stichting Hofvogels formuleerde in haar nieuwe ‘Beschermingsplan voor de kerkuil 2019 – 2022’  De Stichting Hofvogels werkt hierbij nauw samen met de gemeente Hof van Twente, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, IVN Diepenheim en (erf)bewoners uit deze gemeente. Met dit nieuwe Beschermingsplan willen de samenwerkende partijen bewoners meer betrekken bij de noodzaak om via de kerkuil te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit. Investeringen die tot doel hebben ons landschap meer aantrekkelijk te maken voor kwetsbare en bedreigde planten, insecten en vogels. De Provincie Overijssel stelde een substantieel bedrag van € 40.000.- ter beschikking, om de voorgestelde maatregelen uit het beschermingsplan uit te kunnen voeren.

  Centraal in de aanpak staat het creëren van ideale leefgebieden voor de kerkuil door (her)inrichting van erven en het verbinden van deze erven tot ideale leefgebieden voor de kerkuil.De Stichting Hofvogels constateert dat de kerkuil het hier moeilijk heeft. Broedlocaties van de kerkuil concentreren zich al meerdere jaren vooral rondom Markvelde, Hengevelde en Bentelo. In de andere delen van de gemeente komt de kerkuil nog nauwelijks voor. Het aantal broedparen daalt al jarenlang gestaag, met het broedjaar 2018 als absoluut dieptepunt. Dit jaar broedden nog slechts 17 broedparen in de 120 door de Stichting uitgezette nestkasten. In 2017 waren dat nog 28 broedparen. Het verlies wordt onder andere toegeschreven aan de weersomstandigheden van dit jaar, waardoor er een ernstig tekort ontstond aan voedselbronnen zoals muizen, insecten, wormen en amfibieën.

  Kerkuilvriendelijke erfinrichting

  Het Beschermingsplan bestaat uit een aantal concrete acties, die deels gebaseerd zijn op de succesvolle aanpak voor behoud van de steenuil. 

  Er worden drie leefgebieden voor de kerkuil geselecteerd in de buurtschappen Deldenerbroek/ Deldeneresch/ Azelo, het noordelijk gedeelte van Markelo en de omgeving van Diepenheim. Gebieden die in potentie geschikte leefgebieden zijn voor de kerkuil, maar waar hij nog nauwelijks voorkomt. Erfbewoners worden hier actief benaderd voor het plaatsen van nestkasten en krijgen advies over de wijze waarop zij hun erf kerkuilvriendelijk kunnen inrichten. De meer dan 40 vrijwilligers van de Stichting Hofvogels onderhouden als gebruikelijk de contacten met de huidige en nieuwe kasthouders, controleren en onderhouden de nestkasten en registreren de broedparen en broedresultaten.

  Daarnaast wordt in de komende maanden het belang van de kerkuil voor ons leefmilieu en biodiversiteit onder de aandacht gebracht van de (erf)bewoners van Hof van Twente. Dat gebeurt met nieuwsbrieven en publicaties in de media en via lesprogramma’s voor het onderwijs. Vanaf 2019 wordt ingezet op het kerkuilvriendelijk inrichten van 35 geselecteerde erven. Landschap Overijssel maakt hiervoor per erf een erfinrichtingsplan, in overleg met de erfbewoner. Nadat de erfbewoner akkoord is gegaan met het voorstelde erfinrichtingsplan krijgt de erfbewoner het benodigde plant- en zaaigoed geheel of ten dele door de Stichting Hofvogels aangereikt. De kosten hiervan worden betaald uit de door de Provincie verleende subsidie.

  Samenwerking

  Het Beschermingsplan is samen met de provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel en IVN Diepenheim geschreven. Ontwikkelingen worden gevolgd in een door deze partijen gevormde Kerngroep. Partijen werken al meerdere jaren nauw en succesvol samen aan het behoud van de steenuil in de Hof van Twente en willen met de gekozen aanpak ook de kerkuil behouden op de vele boerenerven in de gemeente. De provincie Overijssel heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van 40.000 euro.

  Meedoen

  Erfbewoners uit de Hof van Twente die geïnteresseerd zijn en in aanmerking willen  komen voor een meer kerkuilvriendelijke inrichting van zijn of haar erf, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Hofvogels: secretariaat@hofvogels.nl. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de Stichting Hofvogels: www.hofvogels.nl 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-498 Thu, 25 Oct 2018 13:26:29 +0200 Duurzaamheidsprijs Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/duurzaamheidsprijs-hof-van-twente-498.html

  De inschrijvingen voor de Duurzaamheidsprijs van Hof van Twente zijn weer geopend! Heb jij een idee waarmee je de Hof van Twente duurzamer maakt? Dan heb je tot 10 februari 2019 de tijd om jouw idee in te sturen en maak je kans op één van de geldprijzen!

  De duurzaamheidsprijs is een initiatief van de gemeente Hof van Twente. Het doel is om er voor te zorgen dat we alle energie die we in onze eigen gemeente gebruiken, zelf opwekken. Deze ambitie kunnen we alleen samen bereiken en daarom zijn we op zoek naar nieuwe ideeën!

  We zoeken ideeën op het terrein van people (onze samenleving), planet (ons milieu) en profit (onze economie). Wanneer jouw duurzame idee voldoet aan deze kenmerken, maak je kans op de duurzaamheidsprijs Hof van Twente!

  Deelnemen aan de Duurzaamheidsprijs kan als privé-persoon, groep (bijv. buren of een klas), of als vereniging, organisatie of bedrijf, mits je in Hof van Twente woont of gevestigd bent. Ook deelnemers van één van de vorige edities mogen deze editie meedoen. Het ingezonden idee van de vorige editie mag zelfs meedoen. Het idee moet dan wel in een verder gevorderde fase zitten of het prijzengeld moet voor een ander aspect van dat idee worden ingezet.

  Jouw duurzame idee kan ingestuurd worden via www.duurzaamheidsprijshvt.nl. Hier vind je ook meer informatie over de duurzaamheidsprijs, de geldprijzen en de winnaars van de vorige editie. Insturen kan tot 10 februari 2019 en op 10 maart  zal de feestelijke finale plaatsvinden!

  Voor vragen kun je contact opnemen met Marianne Hutten, coördinator voor de Duurzaamheidsprijs. Zij is bereikbaar via duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl of op 06-41008824.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-491 Wed, 24 Oct 2018 09:43:45 +0200 Praat mee over een duurzaam en groen Hof van Twente! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/praat-mee-over-een-duurzaam-en-groen-hof-van-twente-491.html
  We wonen in één van de mooiste gebieden van Nederland. Het is prettig, goed en gezond leven in een groene omgeving als Hof van Twente. Dat willen we graag zo houden. Ook voor de komende generaties. Daarom wil de gemeente Hof van Twente over naar duurzame bronnen van energie voor nu en voor later. We moeten veranderen om hetzelfde te blijven. Zo is het uitgangspunt dat Hof van Twente uiterlijk in 2035 klimaatneutraal is. Dan wekken we evenveel of zelfs meer duurzame energie op dan we energie verbruiken in Hof van Twente. Onder duurzame energie verstaan we de energie afkomstig uit zon, wind, biomassa en water. We noemen deze omschakeling naar duurzame energiebronnen de energietransitie. We zijn in Hof van Twente aardig onderweg met het bereiken van onze doelen, maar we moeten ook nog heel veel doen. Tijd om aan de slag te gaan! 

  We horen graag van u!

  We horen graag uw mening over duurzaamheid en een groen Hof van Twente. Deelnemen aan het onderzoek kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/duurzame-hof.

  U kunt meedoen aan dit onderzoek tot uiterlijk 5 november 2018. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-477 Mon, 22 Oct 2018 15:44:48 +0200 Informatieavonden buitengebied groot succes https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/informatieavonden-buitengebied-groot-succes-477.html De afgelopen weken hebben ruim 500 erfeigenaren de informatieavonden bezocht die de gemeente heeft georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was om de erfeigenaren te informeren over de mogelijkheden die er zijn om de erven toekomstbestendig te maken. Daarvoor bleek veel belangstelling te zijn: bijeenkomsten in Markelosebroek, Deldenerbroek, Markvelde en Bentelo waren elke avond drukbezocht. Ook werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken met specialisten op het gebied van onder andere bestemmingsplannen, duurzaamheid en asbestverwijdering.  

  "We hebben veel mensen kunnen vertellen dat er veel meer kan dan in het verleden en dat we als gemeente ook gewoon bij onze inwoners thuis kunnen komen om zaken te bekijken en bespreken,” aldus wethouder Wim Meulenkamp. 

  Toekomstbestendig

  Of het nu gaat om doorgaande agrariërs die hun bouwvlak willen optimaliseren of om erfeigenaren die vrijkomende stallen willen slopen of herbestemmen, voor veel zaken heeft de gemeente beleidsregels ontwikkeld om aan de wensen van erfeigenaren tegemoet te komen. Ook werden bezoekers geïnformeerd over het saneren van een asbestdak en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Op deze manier wil de gemeente samen met de erfeigenaren de erven toekomstbestendig maken.

  Veegplan 2019

  Onderdeel van de avonden was het veegplan van 2019. Mocht voor de herontwikkeling van het erf een bestemmingsplanaanpassing nodig zijn, dan kan die ontwikkeling ook mee in zo’n veegplan. Daarin worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen behandeld, letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus. Opgeven voor het veegplan 2019 kan nog tot en met 16 november 2018 via onze website www.hofvantwente.nl/veegplan.

  Wilt u meer weten?

  Wilt u meer weten over het toekomstbestendig maken van uw erf, neem dan contact op met één van de medewerkers van het team Ruimtelijk Domein van de gemeente Hof van Twente via telelefoonnummer 0547-858585 of mail naar info@hofvantwente.nl.

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-471 Mon, 22 Oct 2018 13:40:26 +0200 Twentse wethouders lanceren online platform StarteninTwente.nl op Vliegveld Twenthe https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/twentse-wethouders-lanceren-online-platform-startenintwentenl-op-vliegveld-twenthe-471.html StarteninTwente.nl, hét nieuwe online platform voor Twentse starters, is officieel live. Een viertal Twentse wethouders verzorgde de lancering op 18 oktober tijdens het Launch event voorafgaand aan Business Festival op Vliegveld Twenthe. Louis Koopman, wethouder van de gemeente Haaksbergen, sprak de bezoekers toe namens de Twentse gemeenten die samen met ROZ initiatiefnemers zijn van het platform. “Het stimuleren van startend ondernemerschap is belangrijk voor onze regionale economie. Met de drie belangrijkste onderdelen van het platform, advies en informatie, tools en netwerken, dragen we hieraan bij. Het is fijn dat de provincie Overijssel ons als gemeenten hierin faciliteert met de subsidie voor het boosten van startend ondernemerschap in Twente.”

  Onder luid applaus van de bijna 100 aanwezige starters, mensen met plannen om voor zichzelf te beginnen en andere geïnteresseerden en betrokkenen, lanceerden Louis Koopman en collega-wethouders Ursula Bekhuis (Tubbergen), Benno Brand (Dinkelland) en Richard Kortenhoeven (Wierden) het platform. Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel, sprak de zaal via een videoboodschap toe samen met starter Anne Baake van lunchroom Oloa in Enschede. Ellen Lansink, manager ROZ, bedankte alle betrokkenen voor hun inzet en Sharon Leuveld, vanuit ROZ betrokken bij het platform, toonde de highlights van StarteninTwente.nl.

  Te gast was Patrick van der Pijl, CEO van Business Models Inc en producer van de wereldwijde bestseller ‘Business Model Generation’. Hij gaf de starters een andere kijk op business modellen. “Heb je een goed idee, denk dan als een ontwerper. Een ontwerper begint bij de klant. Een ontwerper schetst en experimenteert. Dat moet je als startende ondernemer ook doen met jouw bedrijfsidee!”

  De ochtend werd afgesloten met een tweetal workshops. Bert Breukers van ROZ gaf de starters tips over het pitchen van je bedrijfsidee en InnoValor, ontwikkelaar van het platform, zette de deelnemers aan het werk met één van de tools van het platform, de Bedrijfsmodel Kaarten. Ook konden starters hun ideeën één op één bespreken met een ROZ adviseur. Een bomvol en kort maar krachtig programma met veel enthousiaste reacties over het platform.

  “Neem een kijkje op StarteninTwente.nl, vertel mensen met plannen om te starten, starters en ondernemers hierover, zodat we er samen een succes van kunnen maken!”, is de oproep van de Twentse gemeenten en ROZ.

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-465 Thu, 18 Oct 2018 16:40:36 +0200 Toeristische én gemeentelijke informatie voortaan vindbaar via www.hofvantwente.nl https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/toeristische-en-gemeentelijke-informatie-voortaan-vindbaar-via-wwwhofvantwentenl-465.html

  Kijkt u wel eens op www.hofvantwente.nl? De eerste pagina van die website ziet er vanaf nu anders uit. Wie dit webadres intypt ziet een portal waar twee keuzes mogelijk zijn: toeristische info over Hof van Twente en gemeente-informatie. De ene ‘knop’ linkt naar www.visithofvantwente.nl , de andere naar de gemeentelijke homepage. Burgemeester Ellen Nauta en HofMarketing-directeur Wilco de Jong zijn beiden blij met deze aanpassing: “Met de nieuwe startpagina worden alle digitale bezoekers van Hof van Twente goed bediend, zowel inwoners als recreanten.”

  Tot op heden was www.hofvantwente.nl de URL van de startpagina van de gemeente. Burgemeester Nauta: “Hof van Twente is natuurlijk veel meer dan alleen een gemeentelijke organisatie. Dat geldt voor zowel onze inwoners als onze bezoekers. Ik vind het niet meer dan logisch dat beide groepen goed hun weg kunnen vinden als zij www.hofvantwente.nl intypen.” Wilco de Jong vult aan: “We zijn hier heel blij mee. Met deze URL is de toeristische informatie over onze mooie gemeente nog beter vindbaar. Dat geldt voor toeristen van buiten Hof van Twente, maar zeker ook voor inwoners die er op uit willen in hun eigen gemeente.”

  Vindbaarheid

  De websites www.visithofvantwente.nl en van de gemeente blijven net zo goed vindbaar en bereikbaar als voorheen. Degenen die gericht op zoek zijn naar gemeentelijke informatie, bijvoorbeeld voor een paspoort of rijbewijs, zoeken in meer dan de helft van de gevallen via Google. Deze mensen worden direct naar de juiste pagina geleid. Voor de toeristische info geldt dat de huidige sites en URL’s allemaal blijven bestaan.

  Op Youtube staat een filmpje waarin wordt uitgelegd wat er veranderd is.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-458 Thu, 18 Oct 2018 15:17:37 +0200 Planning voorbereiding vervanging riolering Leeuwerikstraat komend voorjaar https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/planning-voorbereiding-vervanging-riolering-leeuwerikstraat-komend-voorjaar-458.html

  In tegenstelling tot sommige berichten in de media wordt de Leeuwerikstraat wel eerder meegenomen in de plannen om riolering en bestrating te vernieuwen. De voorbereiding van rioolvervanging en groot onderhoud aan de verharding van de Kievitstraat en Merelstraat stond op de planning voor komend voorjaar. Omdat de Leeuwerikstraat daaraan grenst wordt deze nu ook meegenomen. Een uitgebreide inspectie van de verharding heeft uitgewezen dat het kwaliteitsniveau van de Leeuwerikstraat  slechter is dan in eerste instantie was gebleken. 

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-452 Thu, 18 Oct 2018 14:04:05 +0200 De beste ZZP-ers vind je in Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/de-beste-zzp-ers-vind-je-in-hof-van-twente-452.html Dit is een bericht van ZZP Hof van Twente. Als werkgroep bouwen we al enige tijd aan het netwerk ZZP Hof van Twente. Uit de enquête onder ZZP-ers (juni 2018) bleek dat de behoefte groot is aan betere profilering. Vandaar dat onze prioriteit lag bij lancering van de website www.zzphofvantwente.nl (online sinds 1 oktober). Samen blijven we investeren in uitstekende webtechniek, SEO content en professionele online marketing (voor en door ZZP-ers). Dat maakt dat deze website en ook de website en contactgegevens van elke afzonderlijke ZZP-er die deelneemt, beter gevonden wordt. Hoe meer ZZP-ers zich aanmelden, hoe sterker het effect. Aanmelden kan eenvoudig en gratis met een naamsvermelding, of door te kiezen voor een promotiepakket (zie ook https://www.zzphofvantwente.nl/lid-worden) waarin meerdere voordelen zijn opgenomen. 

  Voordelen voor ZZP-ers zijn onder meer: 

  • Verbeterde vindbaarheid van de eigen website en contactgegevens
  • Meer naamsbekendheid
  • Vergroten van netwerk en mogelijkheden tot samenwerken aan opdrachten
  • Vergroten kennis over onderwerpen gericht op ZZP-ers
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten (we kiezen thema’s in overleg met ZZP-es)

  Kom naar de Kick Off op 14 november in de Reggehof.

  Om kennis te maken met elkaar en om eventuele vragen beantwoord te krijgen, organiseren we een Kick Off ZZP Hof van Twente. Deze vindt plaats op 14 november van 16.00 – 18.00 uur in Theater de Reggehof (zie https://www.zzphofvantwente.nl/agenda/kick-off-zzp-hvt/). 

  Wethouder Wim Meulenkamp geeft het officiële startsein. Ellen te Riele vertelt over ZZP Hof van Twente en Joost Busch licht het online marketingplan toe. Bert Breukers van ROZ daagt aanwezigen tijdens een workshop uit om al vast na te denken over ondernemersdoelen in 2019.  De bijeenkomst is gratis en iedereen is welkom. Wel graag even aanmelden via info@zzphofvantwente.nl ovv ‘aanmelding Kick Off ZZP HvT’.    

  Al vast hartelijk dank namens de werkgroep ZZP Hof van Twente

  Ellen te Riele (Hengevelde)
  Gerard ter Hofte (Markelo)
  Ingeborg Wind (Diepenheim)
  Karen-Emma Bunte (Bentelo)
  Maarten Land (Goor)
  Tim Gerritsjans (Delden)
  Renée Kleywegt en Tosca Hofstede (Ondernemersloket Hof van Twente)

   

  Klik hier voor het artikel in Hofzakelijk van 17-10-2018

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-445 Thu, 18 Oct 2018 13:47:04 +0200 Gemeente Hof van Twente tevreden over duidelijkheid verbod op asbestdaken https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/gemeente-hof-van-twente-tevreden-over-duidelijkheid-verbod-op-asbestdaken-445.html Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag, met brede steun, in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dit betekent dat er na 31 december 2024 in Nederland geen asbesthoudende daken meer aanwezig mogen zijn.

  Burgemeester Ellen Nauta (Hof van Twente) spant zich namens Twente al lange tijd in om de (versnelde) sanering van asbest goed op gang te krijgen en om duidelijkheid te kunnen bieden aan eigenaren van een asbestdak over de ingangsdatum van het verbod op deze daken. Burgemeester Nauta: “wij zijn er tevreden over dat er nu eindelijk duidelijkheid wordt gegeven door de Tweede Kamer omtrent het asbestdakenverbod. Dat betekent helderheid voor iedereen en een extra stimulans voor de overheid, het bedrijfsleven en particulieren om samen te zorgen voor de versnelling van de sanering van asbestdaken”.

  Bezoek Tweede Kamerleden in februari 2018

  In februari van dit jaar bracht een delegatie van Tweede Kamerleden een bezoek aan Hof van Twente en buurgemeente Berkelland om met eigen ogen de asbestsaneringsopgave te bekijken. Tijdens dat bezoek is een heldere boodschap aan de Kamerleden meegegeven: ‘het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken’. Nu is die duidelijkheid er dus.

  Resterende opgave

  In Hof van Twente resteert nog ongeveer 900.000 vierkante meter aan asbestdaken. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen. Daarnaast resteert er ook nog een flinke bodemsaneringsopgave. Wethouder Harry Scholten is inhoudelijk verantwoordelijk voor het asbestdossier in de gemeente Hof van Twente.

  Wethouder Scholten: “wij zijn blij dat onze gezamenlijke Twentse lobby nu eindelijk tot een concreet resultaat heeft geleid omtrent het asbestdakenverbod, maar we zijn er nog niet: om de sanering te laten slagen is ook extra geld van het Rijk nodig. Daar gaan we de komende tijd verder op inzetten”.

  Subsidie verwijdering asbestdaken

  De rijksoverheid stelt voor de verwijdering van asbestdaken op dit moment nog een subsidie beschikbaar van € 4,50 per vierkante meter. Het totale beschikbare budget voor de regeling is € 75 miljoen voor de periode 2016 tot en met 2019 (of tot het totale beschikbare budget aan subsidie is uitgeput). De uitputting van het totale rijksbudget verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput.

  Scholten: “wij hebben ons vanuit Twente sterk gemaakt voor een verhoging van dit budget. Dat is helaas nog niet gelukt. Ik ben dan ook blij met de subsidieregeling die de gemeente Hof van Twente heeft voor de verwijdering van asbestdaken. Deze subsidie bestaat naast de Rijkssubsidie. De gemeentelijke subsidie bedraagt € 2,25 per vierkante meter voor het buitengebied en € 4,50 binnen de bebouwde kom. Deze subsidiemogelijkheid bestaat precies een jaar en ik ben zeer verheugd dat daarmee inmiddels al 100.000 vierkante meter aan daken verwijderd is! Ik hoop dat onze inwoners de komende jaren gebruik blijven maken van deze regeling!

  Voor meer informatie

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-438 Thu, 18 Oct 2018 09:54:41 +0200 Programmabegroting sluitend door scherpe keuzes https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/programmabegroting-sluitend-door-scherpe-keuzes-438.html Tekorten op sociaal domein zetten begroting onder druk

  Het college biedt de raad een programmabegroting aan die meerjarig sluitend is. Daar waren wel scherpe keuzes voor nodig. Het college staat voor een lastig dilemma: enerzijds is er een duidelijke wens om te investeren, anderzijds moet er flink bezuinigd worden. De oorzaken hiervoor liggen in het sociaal domein, waar sprake is van stijgende uitgaven en aanhoudende risico’s. Met name dat laatste baart de gemeente zorgen. Wethouder Scholten: “Sinds we in 2015 nieuwe taken hebben gekregen in het sociaal domein, zijn we geconfronteerd met een stijgend tekort. Dit komt grotendeels door een fout in het systeem: gemeenten moeten de zorgkosten betalen, maar hebben maar beperkte invloed op de hoogte van de kosten. We willen graag investeren in onze gemeente om de leefbaarheid in stand te houden, maar die investeringen komen flink onder druk te staan”.

  De titel van de Begroting is ‘Met zorg investeren in de toekomst’. Die titel is niet voor niets gekozen. Hof van Twente legde hier in 2016 nog ruim € 1,3 miljoen op toe, in 2019 loopt dit tekort op naar ruim € 3,8 miljoen. De oorzaak is te vinden in de systeemfout waarbij bepalen en betalen niet in één hand liggen. Bovendien ging het Rijk er in 2015 nog vanuit dat in Hof van Twente 350 kinderen jeugdzorg zouden krijgen. Dat aantal is in 2018 al opgelopen tot 650 kinderen. Wethouder Scholten: “Voor Hof van Twente is de maat vol. Samen met andere gemeenten leggen we onze zorgen neer bij het Rijk en dragen die zorgen ook publiekelijk uit. Voor die lobby hebben we een aparte notitie opgesteld (zie bijlage: Hoe de decentralisatie van zorg de financiën van gemeenten uitholt).

  Investeren in Hof van Twente

  In de programmabegroting 2019 ziet het college kans om de komende jaren € 3,25 miljoen te investeren in nieuw beleid. Bovendien handhaaft ze de al gereserveerde budgetten, zodat de realisatie van twee klimaatneutrale Integrale Kindcentra in Markelo en Delden van start kan gaan. Een project waar het college ook geld voor wil uittrekken, is de multifunctionele sportvoorziening De Mors in Delden, omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan een gezond leefgedrag en het welzijn van inwoners. Ook wordt de komende jaren geïnvesteerd in het onderhouden en vervangen van bruggen en pijlers en wordt de subsidie voor De Reggehof structureel verhoogd zodat het gebouw de komende jaren voldoende onderhouden kan worden. Verder blijft de gemeente investeren in een aantal lopende projecten zoals Sociaal Economische Visie, Plattelandsontwikkeling en Integrale Veiligheid.

  Bezuinigen

  Voor de financiële dekking van de investeringen is een aantal scherpe keuzes gemaakt. Zo wordt aan de raad voorgesteld om ingaande 2020 structureel € 450.000 te bezuinigen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Dit komt bij de al bestaande bezuinigingstaakstelling op de welzijnssubsidies van € 300.000. Verder wordt voorgesteld de extra bijdrage aan de Agenda voor Twente te schrappen van € 5 per inwoner. Dit betreft een extra bijdrage die de gemeente had gereserveerd naast de standaard bijdrage van € 7,50. Het college ziet zich ook genoodzaakt om enkele bestaande kredieten te heroverwegen. Zo wordt de reservering voor het plan Verkeersvisie Spoorpark met 1 miljoen euro verlaagd. Daarnaast worden sommige investeringsbudgetten, zoals voor het Mobiliteitsplan of de openbare verlichting, met 10% verlaagd.

  Samen sterk voor leefbaarheid

  Het pakket aan nieuw beleid en de dekkingsvoorstellen gaan gepaard met een sluitend meerjarenperspectief. In 2019 wordt het tekort gedicht met inzet van de algemene reserve. Maar wethouder Scholten waarschuwt: “We zijn bijna aan de grens van onze financiële mogelijkheden. Komende jaren moeten we alle zeilen bijzetten om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van Hof van Twente op peil te houden. Het rijk zal ons moeten compenseren voor de gestegen uitgaven in de zorg!’’

  De Programmabegroting 2019 is voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Die vergadert daarover op maandag 5 november vanaf 18.00 uur en woensdag 7 november vanaf 19.30 uur. U bent daarbij van harte welkom. De Programmabegroting 2019 kunt u hier inzien.

  Download de onderstaande infographic als PDF-bestand


  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-432 Wed, 17 Oct 2018 16:31:34 +0200 Uitnodiging werksessie "Maakt u al werk van circulaire economie?" https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/uitnodiging-werksessie-maakt-u-al-werk-van-circulaire-economie-432.html Dit is een uitnodiging van Agenda voor Twente

  Aan de slag voor een Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel

  • 30 oktober, 8.00-10.30 uur in Goor: Bruins & Kwast - Mossendamsdwarsweg 1, 7472 DB Goor
  • 30 oktober 15.30-17.30 uur in Ootmarsum: Bruns & Broekhuis - De Mors 65, 7631BA Ootmarsum

  Aanmelden: Aanmelden kan per mail: info@agendavoortwente.nl 
  Graag aangeven bij welke werksessie u aanwezig wilt zijn!

  Werksessies

  Maakt u al werk van circulaire economie en wilt u dit delen met andere ondernemers uit de maakindustrie en (potentiële) koplopers in de markt voor een gezamenlijke Regionale Transitieagenda Maakindustrie Overijssel? Neemt u dan deel aan één van beide werksessies. Daardoor kunnen we de agenda ook beter aan laten sluiten op uw ambitie als ondernemer in de maakindustrie.

  De Nationale Transitieagenda Maakindustrie (Circulaire Economie) is de uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. In dit akkoord gaat het om hoe we vóór 2030 de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie sneller tot stand kunnen brengen en soepeler laten verlopen. De twee strategische doelen daarbij zijn:

  • In 2050 is de maakindustrie nog steeds een belangrijke basis voor onze veerkrachtige economie.
  • In 2050 is de ecologische voetafdruk van Nederland verlaagd naar het niveau waarop we:
   - één aarde gebruiken;
   - de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord in Parijs nakomen.

  De Provincie Overijssel is recent gestart met een praktische Regionale Transitieagenda voor de maakindustrie. Voor Twente sluit dat mooi aan bij de actielijn circulaire economie in Agenda voor Twente. De transitieagenda moet (samen met 6 andere agenda’s zoals bv. Bouw en Textiel) op 16 januari 2019 klaar zijn.

  Wat gaan we doen?

  • Korte inleiding over de Regionale Transitieagenda, de Circulaire Economie (de elementen daarvan en de verschillende business modellen) & Smart Industry.
  • Interactieve dialoog/werksessie:
   - Wat wordt er allemaal al toegepast door bedrijven? Welke voorbeelden kent u?
   - Welke succesvolle (deel)cases zijn er al?
   - Welke kansen liggen er? Wat zijn de ambities van u als ondernemer? Wat wilt u bereiken?
   - Welke diensten of middelen heeft u daarvoor nodig?
   - Waar loopt u tegenaan?

  Organisatie

  De workshop(s) worden georganiseerd door de Provincie Overijssel, Oost NL en Agenda voor Twente in samenwerking met Green Business Twente en Stichting Industriële Kring Twente.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-426 Wed, 17 Oct 2018 14:16:56 +0200 Project Bodem Asbest Sanering (BAS) officieel van start gegaan https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/project-bodem-asbest-sanering-bas-officieel-van-start-gegaan-426.html Projectbureau BAS fungeert als vraagbaak voor inwoners

  Met  de handtekeningen van gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en bestuurders van zeven Twentse gemeenten is gistermiddag (16 oktober 2018) het Project Bodem Asbest Sanering officieel van start gegaan. Het hiervoor opgerichte Projectbureau BAS is er voor iedereen die vragen heeft over bodem-asbestsanering in de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Borne, Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Haaksbergen.

  Projectbureau BAS gaat onder verantwoordelijkheid van de provincie en de 7 gemeenten aan de slag met het inventariseren van de asbestbodemopgave en met de uitvoering van  asbestbodemsaneringsprojecten. Hiervoor zijn vanuit de Rijksoverheid financiële middelen beschikbaar gesteld: in totaal 38 miljoen voor de periode tot en met 2022.  Naar schatting moet de komende vier jaar 900.000 m3 asbest worden gesaneerd in Hof van Twente en een aanzienlijke hoeveelheid in de zes andere gemeenten.

  Communicatie

  Particulieren, bedrijven en andere organisaties kunnen bij het Projectbureau terecht voor informatie en advies over de saneringsmogelijkheden van de asbestbodem.

  Saneringslocaties

  Projectbureau BAS richt zich als eerste op de meest risicovolle locaties, waar mensen in contact kunnen komen met asbestverontreiniging in de bodem. Voorbeelden daarvan zijn speelplaatsen en tuinen. Maar ook op locaties waar woningbouw of een andere ontwikkeling is voorzien kan saneren nodig zijn.  

  Primair houdt het Projectbureau  BAS zich niet bezig met de sanering van asbestdaken. Maar op locaties waar een combinatie gemaakt kan worden van sanering van de asbestbodem met de sanering van asbestdak wordt integraal gesaneerd. In zo’n situatie kijken de medewerkers van het projectbureau of  een combinatie gemaakt kan worden met het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen.

  'De samenwerking met het projectbureau verliep goed'

  Vooruitlopend op de officiële oprichting is het projectbureau al op meerdere plaatsen met asbestsanering aan de slag. Zo zijn al saneringen in uitvoering in Enter, Goor en Markelo.

  Onlangs heeft het projectbureau een asbestsanering aan de Hochtweg 10 in Markelo afgerond. Eigenaar Dyana Driezes bestempelt de samenwerking met het projectbureau als 'heel goed'. "Alles ging in goed overleg", vertelt ze. "Al met al hebben we drie weken achter de hekken gezeten, maar onze opritten werden niet tegelijkertijd afgezet. We konden wel gewoon weg van huis. En als dat niet kon, werden onze boodschappen keurig door de jongens met een shovel voor de voordeur neergezet." Een van de volgende saneringsprojecten vindt plaats aan de P.C. Stamstraat (21-23) in Nijverdal.

  Bereikbaarheid 

  Het Projectbureau BAS is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente aan de Höfte 7 in Goor. Inwoners van alle 7 gemeenten kunnen contact opnemen door te bellen met (0547) 858585 of een mail te sturen naar info@hofvantwente.nl.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-420 Wed, 17 Oct 2018 13:39:59 +0200 Ik val Op! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/ik-val-op-420.html

  De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar wordt daar dan ook extra aandacht aan gegeven. Van de personen die geen goede verlichting hebben op de fiets (gemiddeld 1 op de 3 fietsers), valt het grootste gedeelte in de categorie jongeren tot 25 jaar. Dit komt enerzijds doordat zij relatief veel fietsen en anderzijds omdat zij zich minder ervan bewust zijn hoe gevaarlijk het is om zonder licht te fietsen. Wanneer je zelf nog geen auto rijdt, is het begrijpelijk dat je niet weet dat het zicht vanuit de auto heel veel slechter is dan op de fiets, zeker met regenachtig weer. Zorg er dus voor dat je verlichting in orde is!

  Losse lampjes mogen toch ook?

  Klopt. Met losse lampjes voldoe je onder voorwaarden aan de wet. Zo moeten de lampjes op je fiets of bovenlichaam bevestigd zijn, mogen ze niet te veel bewegen of knipperen en moeten ze de juiste kleur hebben. Daarnaast moeten ze natuurlijk goed zichtbaar zijn voor anderen, dus niet worden afgedekt door een tas of kleding. Met deze losse verlichting van een paar euro kun je een boete van 55 euro voorkomen! Sommige losse lampjes zijn beter zichtbaar voor automobilisten dan andere, dus zorg er altijd voor dat je goede verlichting voert.

  Naast verlichting zijn er ook een aantal reflectoren die in orde dienen te zijn op elke fiets. Zo moet er bijvoorbeeld een rode reflector naar achteren gericht zijn, witte of gele reflectoren in de spaken of op de band, en twee reflectoren op beide trappers aanwezig zijn. Goede reflectie en verlichting verkleinen de kans op een aanrijding of ongeluk aanzienlijk.

  Campagne

  Deze campagne loopt tot 17 december. In deze periode zal je langs de Overijsselse wegen campagneborden tegenkomen die jou eraan helpen te herinneren om je fietsverlichting aan te doen en daarmee je zichtbaarheid voor automobilisten te verhogen. Daarnaast besteden verschillende organisaties extra aandacht aan het belang van goede verlichting op je fiets, en zal de politie extra controles uitvoeren.

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-414 Tue, 16 Oct 2018 11:05:52 +0200 Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2018 bekend https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/genomineerden-startersprijs-midden-twente-2018-bekend-414.html Ook dit jaar wordt de Startersprijs Midden Twente uitgereikt aan de beste starter uit de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente die in 2017 gestart is met een eigen bedrijf. De vijf genomineerden zijn bekend: Danceworkx Studio en De Keukenbaas uit Borne, Hexapoda en IMH Twente uit Hof van Twente en Huisartsenassistentie Twente uit Hengelo.

  Een deskundige jury heeft de ruim 40 aanmeldingen gescreend en was verrast over de kwaliteit. De jury bestaat uit Peter Bebseler (Galvano Hengelo), Hans Raanhuis (Rabobank Centraal Twente), Gerben Lievers (Team Nijhuis), Tijn Leussink (Jumbo supermarkten) en Ilse Visscher (wijngaard Hof van Twente). Naar aanleiding van enkele bedrijfsbezoeken hebben zij de shortlist met de vijf genomineerden bepaald. Vijf heel diverse bedrijven met elk een eigen verhaal. 

  Op maandagavond 12 november wordt de winnaar bekend gemaakt. De uitreiking van de Startersprijs Midden Twente vindt plaats tijdens het Starterscafé in Schouwburg Hengelo, georganiseerd door Rabobank Centraal Twente in samenwerking met ROZ, gemeente Borne, Hengelo en Hof van Twente. Wilt u aanwezig zijn bij de uitreiking? Aanmelden kan via www.rabobank.nl/ct.  

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-408 Thu, 11 Oct 2018 14:26:23 +0200 Banenmarkt: Samen Doen! in gemeentehuis in Goor https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/banenmarkt-samen-doen-in-gemeentehuis-in-goor-408.html

  Op woensdag 31 oktober organiseren Werkplein Twente en gemeente Hof van Twente de banenmarkt Samen Doen! in het gemeentehuis van Hof van Twente.

  Je kunt op deze banenmarkt kennis maken met verschillende werkgevers. Door middel van workshops, een presentatie of een andere activiteit, krijg je de kans om op een interactieve manier met deze organisaties kennis te maken. Doe mee en ontmoet jouw nieuwe werkgever!

  Programma

  13.00 uur    Inloop & ontvangst in de foyer van de Reggehof (naast het gemeentehuis)

  13.15 uur    Opening banenmarkt door Wethouder W. Meulenkamp

  13.30 uur    Start eerste sessie:   Workshop LinkedIn (de Reggehof)

  15.00 uur    Start tweede sessie:  Workshop LinkedIn (de Reggehof)

  17.30 uur    Einde banenmarkt

  Parkeren

  Deze locatie is te bereiken met openbaar vervoer. Kom je met de auto? Voor het gemeentehuis is een ruime parkeerplaats waar je 2 uur gratis mag parkeren met jouw blauwe parkeerschijf.

  Interesse?

  Schrijf jezelf in vòòr 21 oktober op www.werkpleintwente.nl.

  Na jouw inschrijving ontvang je een week voor het evenement een ontvangstbevestiging. Hierin staat het tijdstip vermeld, waarop jij bent ingedeeld voor de workshop LinkedIn.

  Kun je niet komen?

  Wanneer je niet kunt komen, stuur dan gelijk even een mail naar info@werkpleintwente.nl om je af te melden.

  Tot ziens op woensdag 31 oktober!

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-402 Wed, 10 Oct 2018 14:15:07 +0200 Voorleesdag in het teken van dag van de duurzaamheid https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/voorleesdag-in-het-teken-van-dag-van-de-duurzaamheid-402.html

  Vandaag zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 in Hof van Twente voorgelezen door collegeleden en raadsleden. Dat gebeurde in het kader van de Dag van de Duurzaamheid en de Kinderboekenweek. Het verhaal ging over Mo de Muis die zijn vrienden (de hulpmuizen) vraagt om te helpen met energie besparen. Aan de hand van het verhaal en de plaatjes op het digibord gingen de voorlezers met de kinderen in gesprek over duurzaam gedrag.

  De voorleesactie wordt gecoördineerd door HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek.

  Raadslid Arjan Zandvoort bij De Welp

  Mo de Muis had ook nog een brief voor de kinderen meegegeven aan de voorlezers

  Wethouder Pieter van Zwanenburg bij de Brookschole

  Jesper gaf aan wethouder van Zwanenburg een mooie brief mee terug voor Mo

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-396 Wed, 10 Oct 2018 11:39:38 +0200 Fototentoonstelling ‘Levendig en bruisend platteland’ in gemeentehuis https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/fototentoonstelling-levendig-en-bruisend-platteland-in-gemeentehuis-396.html Rondreizende fototentoonstelling P10 tot eind november in Hof van Twente ‘Laat zien hoe levendig en bruisend het platteland is’, dat was de opdracht van de fotowedstrijd die dit voorjaar is gehouden door de P10. De P10, een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten waar ook Hof van Twente deel van uitmaakt, deed dat in het kader van het tienjarig bestaan. Het resultaat: 168 prachtige foto’s. De tien mooiste inzendingen vormen samen een rondreizende tentoonstelling. Deze tentoonstelling is tot eind november te zien in de hal van het gemeentehuis in Goor.

  De jury heeft er bij elke inzending op gelet of de foto laat zien dat het platteland spannend en vernieuwend is, geloof heeft in de toekomst, bruist van de energie en leeft. De inzending van Dingena Mol werd beoordeeld als een heel mooie menselijke foto, waarin het moment prachtig is vastgelegd. De symboliek van de toekomst, te vinden in de kinderen, spreekt tot de verbeelding. Bovendien sluit de omschrijving bij de foto naadloos aan bij de P10-programmalijn Platteland en Stad, een van de onderwerpen waar de P10 aandacht voor vraagt. Want het is de overtuiging van de P10-gemeenten dat stad en platteland elkaar nodig hebben. Dat verbeeldt deze foto precies.

  De fototentoonstelling is te zien in de hal van het gemeentehuis en is toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden.

   Over de P10

  In 2008 startte de P10 met tien grote plattelandsgemeenten om de schoonheid, dynamiek en vraagstukken van het platteland onder de aandacht te brengen. Inmiddels zijn er 17 gemeenten uit verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en zorgen ervoor dat de stem van het platteland gehoord wordt. De P10 werkt samen met de VNG, overheden en verschillende andere organisaties. De P10 reikt jaarlijks de Henk Aalderink-prijs uit om aan Nederland te laten zien wat er allemaal op het platteland gebeurt. Vanwege het tienjarig bestaan van de P10 kreeg de Henk Aalderinkprijs dit jaar een bijzondere invulling in de vorm van een fotowedstrijd. Meer informatie over de P10 vindt u op de website: www.p-10.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-391 Wed, 10 Oct 2018 09:37:38 +0200 Blad van gemeentelijke bomen in uw tuin? Maak gebruik van de bladkorven! https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/blad-van-gemeentelijke-bomen-in-uw-tuin-maak-gebruik-van-de-bladkorven-391.html Onze gemeente is een prachtig groene gemeente, de naam HOF van Twente zegt het al. Bomen zijn mooi en zeker in de herfst genieten we ervan. Een nadeel is dat de meeste bomen in de herfst hun blad verliezen en dat brengt soms behoorlijk wat opruimwerk mee. Zijn er gemeentelijke bomen waarvan het blad in uw eigen tuin valt? Dan kunt u dat blad kwijt in de bladkorven die op verschillende plaatsen verspreid in de kernen van onze gemeente staan.

  Bladkorven alleen voor blad van gemeentelijke bomen!

  Bladkorven zijn bedoeld voor het blad van gemeentelijke bomen dat in uw tuin terecht komt. Het is een extra service zodat uw groenbak niet overvol wordt. Wanneer u ander (tuin)afval of blad in de bladkorf doet halen wij de bladkorf weg. Uw eigen tuinafval kunt u gratis brengen bij het Milieupark Hof van Twente aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor. Het blad dat op de straat, stoep of in de plantsoenen komt hoort ook niet in de bladkorven. Dat wordt door de gemeente in samenwerking met Gildebor opgeruimd.

  Wanneer en waar?

  In alle kernen komen vanaf 16 oktober de bladkorven op dezelfde plekken als vorig jaar. De korven worden afhankelijk van hoe vol ze zijn, wekelijks geleegd. Zijn de korven niet helemaal vol dan wordt de frequentie van legen aangepast. De bladkorven zullen tot de kerst in de wijk blijven staan. Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven verplaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende periodes hun blad laten vallen. U mag de bladkorven niet zelf verplaatsen omdat de route voor vrachtwagens dan niet meer klopt.

  Geen extra korven of verplaatsing van korven

  Bij de gemeente komt regelmatig de vraag binnen om de bladkorf op een andere plek neer te zetten of om er nog één bij te plaatsen. Vanwege de kosten of de te rijden route is dit helaas niet mogelijk. Ook mag u niet zelf een bladkorf plaatsen, de gemeente zal deze korven verwijderen.

  Blad ruimen kost misschien wat moeite maar geniet u vooral van de herfst!  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-386 Tue, 09 Oct 2018 16:35:30 +0200 Dinsdag 6 november: informatiebijeenkomst over nieuwe subsidiemogelijkheid voor sportverenigingen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/dinsdag-6-november-informatiebijeenkomst-over-nieuwe-subsidiemogelijkheid-voor-sportverenigingen-38.html Sportverenigingen opgelet! Het Rijk heeft een nieuwe subsidiemogelijkheid voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en voor aanschaf van sportmaterialen. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2019.

  Wilt u weten of uw vereniging gebruik kan maken van die subsidie? En wat u daarvoor moet doen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 6 november aanstaande om 19.30 uur naar het gemeentehuis in Goor. Tijdens die bijeenkomst vertellen we u meer over deze subsidieregeling en kunt u uw vragen stellen.

  Wij vragen u zich van tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan tot en met vrijdag 2 november door een mail te sturen naar: s.ros@hofvantwente.nl

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-381 Tue, 09 Oct 2018 16:10:28 +0200 Boekje Boris en Bella voor taalontwikkeling kinderen https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/boekje-boris-en-bella-voor-taalontwikkeling-kinderen-381.html Een grote groep kinderen heeft op vierjarige leeftijd een te kleine woordenschat. Een van de oorzaken hiervan is dat zij onvoldoende worden voorgelezen. In Hof van Twente wordt in 11% van de gezinnen niet voorgelezen. Dit kan komen omdat ouders het niet gewend zijn om voor te lezen of omdat zij zelf niet goed kunnen lezen.

  Loes, de instantie die informatie en advies geeft over opvoeden en opgroeien, ontwikkelde speciaal daarvoor een boekje. Het boekje heet Boris en Bella gaan naar buiten. Wethouder Van Zwanenburg zegt dat de gemeente grote waarde hecht aan de taalontwikkeling van kinderen. “Het is niet alleen goed voor kinderen om voorgelezen te worden maar ook leuk dat kinderen gestimuleerd worden om buiten te spelen. Dit boekje dient een dubbel goed doel dus!”: zegt de wethouder. Alle kinderopvangvoorzieningen, de basisscholen en de bibliotheken in Hof van Twente krijgen dit boekje.

    

  Zie ook:      https://www.loes.nl/tips/peuter/ontwikkeling/weet-jij-waarom-lezen-zo-belangrijk-is.html

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur
  news-365 Wed, 03 Oct 2018 12:05:24 +0200 Bijeenkomst 18 oktober UITGESTELD: Efficiënt vervoer en goede bereikbaarheid van Hof van Twente https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/bijeenkomst-18-oktober-uitgesteld-efficient-vervoer-en-goede-bereikbaarheid-van-hof-van-twente-365.html Update 9 oktober 2018: Omdat er in de Hof veel ondernemersactiviteiten plaatsvinden op donderdag 18 oktober, zal er binnenkort een nieuwe datum volgen voor de bijeenkomst rondom mobiliteit. Dat betekent dat deze op 18 oktober NIET doorgaat.

  Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon-werkverkeer van de toekomst eruit? Voor ondernemers gaat mobiliteit om efficiënt vervoer van goederen van en naar bedrijven en een goede bereikbaarheid voor klanten en personeel gebruikmakend van weg, water, spoor, lucht en leidingen. Daarom vindt op donderdag 18 oktober een bijeenkomst voor ondernemers rondom dit thema plaats in het gemeentehuis. 

  De energietransitie en digitalisering bieden kansen om te innoveren en zullen ook iets gaan betekenen voor de toekomst van Hof van Twente. Frans Schuitemaker, voorzitter van het ondernemersplatform Hof van Twente, heeft daar met zijn jarenlange ervaring in mobiliteit wel ideeën over en deelt deze tijdens de bijeenkomst van 18 oktober in het gemeentehuis in Goor, maar daar blijft het niet bij: “We hebben mooie bedrijven in de Hof die wat te bieden hebben als het gaat om de mobiliteit van de toekomst, maar hoe gaan we dat aanpakken? Dat doen we uiteraard het liefst samen met ondernemers uit de Hof en daar moeten we vandaag mee beginnen. Daar gaat het deze avond om.”

  Wethouder Wim Meulenkamp vult aan: “Deze ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop onze bedrijven zijn ingericht en hoe onze infrastructuur is opgezet. Daar horen vragen bij die we met elkaar moeten beantwoorden zoals: wat is onze gezamenlijke ambitie in Hof van Twente? Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon-werkverkeer van de toekomst eruit? Deze bijeenkomst is daar een eerste stap in, maar daar blijft het wat mij betreft niet bij, we moeten vooral ook echt dingen gaan doen.” 

  Vervoerder Keolis, Regio Twente en GreEnbike Twente verlenen hun medewerking aan deze interactieve avond.

  De bijeenkomst vindt op 18 oktober plaats in het Gemeentehuis in Goor van 19.45 tot 21.30 uur.

  Aanmelden kan via het Ondernemersloket van Hof van Twente (ondernemersloket@hofvantwente.nl). Meer informatie op www.hofvantwente.nl 

  Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele thema’s is mobiliteit. Dat is de aanleiding voor deze bijeenkomst.

  ]]>
  Nieuws ondernemers
  news-360 Tue, 02 Oct 2018 16:15:33 +0200 Hof van Twente ontwikkelt vragenspel over opvoeden https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/hof-van-twente-ontwikkelt-vragenspel-over-opvoeden-360.html “Van ongefilterde opvoedwijsheden van kinderen kunnen we nog veel leren” Deze week is de Week van de Opvoeding. Opvoeden. Ja, het is zo’n beetje het geweldigste, maar ook het meest moeilijke in je leven. Je haalt het niet uit een boekje. Er is ook geen opleiding voor. Je leert het door te doen, met als extra moeilijkheidsgraad dat het voor elk kind weer anders werkt.
  Lees verder...
  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-355 Tue, 02 Oct 2018 10:36:19 +0200 Nieuwsbrief 2 Buitengebied https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/nieuwsbrief-2-buitengebied-355.html Gemeente Hof van Twente staat voor een vitaal buitengebied voor bewoners, ondernemers en recreanten.
  Al jaren zijn we erop gericht om nauw contact te houden met particulieren en ondernemers in het buitengebied. Veel initiatiefnemers en ondernemers doen en denken inmiddels mee en met trots staan wij op de kaart als de gemeente met een eigen Agenda agrarische sector.

  Via deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de diverse initiatieven en projecten.

   

   

  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Nieuws ondernemers
  news-351 Mon, 01 Oct 2018 13:44:11 +0200 Grand Café De Zon in Goor serveert Fair Trade https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/grand-cafe-de-zon-in-goor-serveert-fair-trade-351.html Dit is een bericht van Fairtrade Hof van Twente Jan de Bruin van Grand Café De Zon in Goor plakt de Fairtrade gemeente sticker op de deur en is hiermee een Fairtrade horeca ondernemer geworden.

  Hij verduurzaamt zijn assortiment steeds meer. Het begon met Fairtrade koffie en suikerstaafjes. Dat werd gevolgd door Fairtrade koekjes en nu ook Fairtrade producten voor in gerechten. Waar mogelijk wordt er groente gebruikt van de Stadslandbouw.

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk uitgangspunt bij de bedrijfsvoering van Jan. Zijn klanten waarderen dat en vragen ook naar Fairtradeproducten.

  De gemeente werkt op velerlei gebied aan duurzaamheid en daar sluit Grand Café De Zon prima bij aan.

  ]]>
  Nieuws ondernemers Uitgelicht Ondernemers
  news-346 Mon, 01 Oct 2018 11:08:08 +0200 Vanaf deze week informatiebijeenkomsten voor bewoners buitengebied https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/10/artikel/vanaf-deze-week-informatiebijeenkomsten-voor-bewoners-buitengebied-346.html In oktober houdt gemeente Hof van Twente vier informatieavonden voor bewoners van het buitengebied. Tijdens deze avonden worden mensen geïnformeerd over welke mogelijkheden er zijn als zij aanpassingen willen aan hun erf, woning of bedrijfsgebouwen. Erfeigenaren en inwoners van het buitengebied kunnen kiezen uit vier avonden in Markelosebroek, Deldenerbroek, Markvelde en Bentelo.

  Wethouder Wim Meulenkamp: “We merken geregeld dat mensen in het buitengebied terughoudend zijn om iets te doen aan hun erf, omdat ze denken dat het niet kan of mag. Als mensen dan met ons in gesprek zijn, zijn ze aangenaam verrast over wat de mogelijkheden zijn. Met deze avonden willen we mensen informeren en enthousiast maken om hun eigen erf aan te pakken. Zo zorgen we samen voor een aantrekkelijk en leefbaar buitengebied.”

  De avonden beginnen met een korte presentatie van de (ruimtelijke) mogelijkheden, regelingen en subsidies. Daarna kunnen de aanwezigen terecht op een informatiemarkt. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere de Rood voor Rood-regeling, ander gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, uitbereiding van een woning of bijgebouw, asbest, duurzame energie en het veegplan. Mensen die al plannen hebben om te bouwen, slopen of renoveren, kunnen deze meenemen. Er is volop gelegenheid om ze te bespreken met medewerkers van de gemeente.

  Veegplan

  Vanwege het grote succes van het veegplan 2018 wordt er in 2019 een nieuw veegplan gemaakt. Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen behandeld, letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus. Op die manier kan de gemeente een initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan krijgt een aanvrager intensieve begeleiding van het initiatief. Bovendien bespaart het flink op de ambtelijke kosten. Opgeven voor het veegplan 2019 kan tot 16 november 2018.

  Informatieavonden

  Er zijn vier bijeenkomsten gepland met telkens dezelfde inhoud:

  •           Maandag 1 oktober: Brookschole, Larenseweg 44 in Markelo.

  •           Maandag 8 oktober: Buurtcentrum Esbrook, Schoolstraat 3a in Ambt Delden.

  •           Maandag 15 oktober: ‘t Lammershoes, Oude Deldensestraat 1a in Diepenheim.

  •           Dinsdag 16 oktober: De Pol, Burg. Buyvoetsplein 76, Bentelo.

  Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar, om 20:00 uur begint het programma. Het officiële gedeelte duurt tot ongeveer 21:30 uur. 

  Deze en meer informatie over de informatieavonden vindt u in de flyer Informatieavond Buitengebied.


  ]]>
  Nieuws inwoners/bestuur Uitgelicht Inwoners/bestuur
  news-60 Thu, 05 Jul 2018 15:03:57 +0200 Geen aardgasaansluiting meer na 1 juli 2018 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2018/07/artikel/geen-aardgasaansluiting-meer-na-1-juli-2018-60.html

  Op 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang Energie Transitie (wet VET) in werking. Daardoor veranderen de regels voor het aansluiten van een nieuwe woning op het aardgas-transportnetwerk. In de praktijk komt deze wet erop neer dat het de netwerkbeheerder verboden is nieuwe woningen op het aardgastransportnetwerk aan te sluiten. Woningen waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, mogen niet meer op aardgas worden aangesloten.

  Wat betekent dit?

  Als er op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor de bouw van een nieuwe woning is ingediend, mag de woning niet voorzien worden van een aardgasaansluiting. Is de aanvraag voor 1 juli 2018 ingediend, dan gelden de oude regels.

  In de toekomst zullen alle aardgasaansluitingen verdwijnen. Als er toch wordt gekozen voor een aardgasaansluiting, dan zal er op termijn alsnog een alternatief moeten worden geïnstalleerd (bijv. zonnepanelen, warmtepomp, elektrisch kooktoestel). 

  Daarom raden wij aan om nu al de mogelijkheden te bekijken en – indien mogelijk – ‘toekomstbestendig’ te bouwen.

  Wij begrijpen dat bovenstaande een aantal gevolgen heeft. Omdat door de nieuwe regels duurdere apparatuur moet worden aangeschaft, gaat de woning meer geld kosten. In veel gevallen is het mogelijk om een hogere hypothecaire lening af te sluiten. Daar staat tegenover dat  een deel van de extra investering terug wordt verdient in de maandelijks lagere energielasten. Daarnaast kan het een gunstig effect hebben op de waardeontwikkeling van de woning.

  Toekomstige veranderingen

  Vanaf 1 januari 2020 worden de energienormen voor nieuwbouwwoningen landelijk aangescherpt. Dan moet de woning aan strengere eisen voldoen. Daarom is het verstandig nu al na te denken over de (financiële) mogelijkheden om te bouwen met een lagere EPC. EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. Immers, door nú meer geld uit te geven en ‘toekomstbestendig’ te bouwen, wordt op termijn geld bespaard.

  ]]>
  news-496 Fri, 17 Feb 2017 10:11:00 +0100 Wijziging van de afname termijn van bouwkavels van 16 naar 12 maanden en invoering optieovereenkomst https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2017/02/artikel/wijziging-van-de-afname-termijn-van-bouwkavels-van-16-naar-12-maanden-en-invoering-optieovereenkomst.html

  Het college heeft op 4 oktober 2016 besloten om per 1-1-2017 tot het wijzigen van de afname termijn van bouwkavels van 16 naar 12 maanden per en de invoering van een optieovereenkomst bij de uitgifte van bouwkavels.

  • Een optieovereenkomst wordt afgesloten voor 4 maanden. De eerste 2 maanden zijn kosteloos. Daarna kan de potentiële koper de optieovereenkomst tegen betaling verlengen voor nog eens 2 maanden. De potentiële koper betaalt dan aan de gemeente de dan geldende wettelijke rente over de koopsom.
  • Na deze 4 maanden ontvangt de potentiële koper automatisch een koopovereenkomst. 
  • De koopovereenkomst geldt voor maximaal 8 maanden. In deze periode moet de akte passeren. 
  • De koper heeft in totaal 12 maanden de tijd om de kavel af te nemen.
  • Als de koper niet passeert binnen 12 maanden dan is de koopovereenkomst ontbonden. 
  • De koper betaalt dan alsnog de wettelijke rente over de periode van 4 maanden na het collegebesluit t/m het definitief afzien van de kavel.
  • De kosten voor de optievergoeding worden bij de aktepassering van de kavel door de notaris verrekend.

  De wijziging van deze tijdelijke maatregel geldt tot en met 31 december 2018. 

  ]]>
  news-805 Mon, 02 Sep 2013 13:41:00 +0200 https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/archief/2013/09/artikel/805.html Download de aanbestedingskalender 2014 - februari 
  ]]>