Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een akte van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden nodig? Deze kunt u bij de gemeente Hof van Twente opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Hof van Twente heeft plaatsgevonden. Vraagt u de akte online aan, dan krijgt u de akte binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Als u de akte aan de balie in de publiekshal aanvraagt, dan kunt u de akte meteen meenemen.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • indien van toepassing een schriftelijke ondertekende machtiging.

Kosten

Uittreksel Burgerlijke Stand€ 13,40

Als u bij de publieksbalie een uittreksel aanvraagt verzoeken wij u om te pinnen, voor uw en onze veiligheid. Dit werkt gemakkelijk, snel en kost u uiteraard niets extra.

Welke aktes kan ik aanvragen?

  • geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders;
  • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • akte beeindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner;
  • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s);
  • een meertalige of internationale akte.

Aanvragen

Een uittreksel Burgerlijke Stand vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via:

U kunt een uittreksel Burgerlijke Stand ook aanvragen door een afspraak te maken met de Publieksbalie via afspraak maken of 0547 – 85 85 85.

Machtiging

U kunt een ander machtigen om een afschrift voor u aan te vragen. U moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat diegene een afschrift voor u kan aanvragen en waarvoor het afschrift nodig is. De machtiging moet worden ondertekend door u en diegene die u machtigt. Diegene die u heeft gemachtigd moet een geldig identiteitsbewijs van zichzelf meenemen. Tevens moet diegene een geldig identiteitsbewijs van u meenemen. Een kopie van uw identiteitsbewijs mag ook.

Verschil met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)

Een afschrift Burgerlijke Stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Een uittreksel BRP kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u staat ingeschreven.

Woont u in het buitenland?

Dan kunt u een schriftelijke aanvraag per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl. In de aanvraag moet het volgende worden vermeld: Achternaam en voornamen, geboortedatum, geboortegemeente en uw adresgegevens. U dient altijd een kopie of gescande afbeelding van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/uittreksel-burgerlijke-stand.html