Melding brandveilig gebruik tijdelijk bouwwerk

Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Hiervoor doet u een melding op grond van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'. Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een tent, een tribune of een podium. Voordat u het bouwwerk gaat gebruiken moet u een melding doen bij de gemeente. Dit moet u alleen doen als u geen evenementenvergunning nodig hebt. Bij een evenementenvergunning wordt de melding namelijk meegenomen in de vergunning. 

Daarnaast moet u ook voorbereid zijn op:

  • het verlenen van eerste hulp;
  • het ontruimen van het bouwwerk;
  • het bestrijden van een beginnende brand;
  • het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie. 

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. Of u wel of niet verplicht bent om een melding te doen, kunt u zien in onderstaande opsomming. Hieronder vindt u ook hoe u een aanvraag kunt indienen en welke termijnen er gelden. Het kan ook zo zijn dat u toch een vergunning moet aanvragen of zelfs helemaal geen melding hoeft te doen.

U moet het bouwwerk in ieder geval melden als:

  • het tijdelijk bouwwerk:

         - meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
         - plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk;

  • u kunt aantonen dat het tijdelijk bouwwerk brandveilig is;
  • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft;
  • u geen evenementenvergunning nodig heeft;
  • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is.

Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze gebruiksmelding.

Als u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving via 0547-858585 of info@hofvantwente.nl