Verkeersregelaars

Bij zowel meldingsplichtige als vergunningplichtige evenementen kunnen verkeersregelaars nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Deze verkeersregelaars moeten een verkeersregelaarsexamen afleggen. Dat gebeurt door e-learning via internet. 

  • U meldt het evenement en het aantal verkeersregelaars op de website www.verkeersregelaarsexamen.nl;
  • De gemeente krijgt een melding en verleent goedkeuring;
  • Na de goedkeuring door de gemeente krijgt de organisatie een code;
  • Met deze code kunnen de verkeersregelaars een e-learning doorlopen, die zij afsluiten met een toets;
  • Nadat de e-learning met een goed resultaat is afgesloten, krijgt de gemeente bericht en verstuurt de Stichting de aanstellingsbesluiten aan de gemeente;
  • De gemeente verstuurt de aanstellingsbesluiten naar de verkeersregelaar.

Vanaf oktober 2017 is er maar 1 soort aanstelling als verkeersregelaar, namelijk een aanstelling die maximaal 1 jaar geldig is, dus voor bepaalde tijd.

Het aanstellingsbesluit voor bepaalde tijd is individueel en de verkeersregelaar krijgt daarbij een aanstellingsbesluit toegestuurd. Voorheen kregen verkeersregelaars voor bepaalde tijd ook een pas met hun pasfoto, dit is nu niet meer het geval.

Verkeersregelaars kunnen met hun aanstelling voor meerdere evenementen worden ingezet in alle Twentse gemeenten en in onze buurgemeente Berkelland.

De verkeersregelaar moet het aanstellingsbesluit tijdens zijn werkzaamheden bij zich dragen en kunnen tonen als daarom gevraagd wordt.

Tijdens de uitoefening van hun taak dragen de verkeersregelaars hesjes. Deze hesjes moeten voldoen aan de omschrijving van bijlage 2 van de Regeling verkeersregelaars 2017. U kunt deze hesjes bestellen via www.nivoo.nl. De gemeente heeft een beperkt aantal hesjes die kunnen worden geleend. U kunt hiervoor contact nemen met ons op 0547-858585 om deze te reserveren.