Gladheid

 

Hoe houdt Hof van Twente de wegen sneeuw- en ijsvrij deze winter?

Net als voorgaande vier jaren is ook de winter van 2017 - 2018 als geheel vrij zacht verlopen. De gemiddelde temperatuur over de wintermaanden is in De Bilt uitgekomen op 3,7 graden Celsius. De verschillen tussen de afzonderlijke maanden waren echter groot. Zo werd de top 10 warmste januarimaand opgevolgd door de koudste februarimaand sinds 1996.

Seizoen 2017-2018

In de nacht van 6 op 7 november daalde het kwik voor het eerst dit gladheidseizoen op uitgebreide schaal onder het vriespunt. Structureel winterweer bleef die maand echter uit.

De eerste dagen van december brachten aanmerkelijk kouder weer. De eerste significante sneeuwhoeveelheid in ons land viel op 10 en 11 december, met op 11 december een weeralarm. In januari vroor het nauwelijks.

In februari ging het weerpatroon volledig op de schop. Voornamelijk de laatste dag van februari bleef het ook overdag ijzig koud, met in Enschede een temperatuur van maximaal - 6 graden Celsius.

Maart begon behoorlijk winters, met ijsdagen en een koude oostenwind. Echter deed de zachte lucht al snel een aanval op de kou, met op 10 maart een temperatuur van 16,7 graden Celsius in delen van ons land. De winterkou kwam daarna weer op retour en op 17 maart bleef het op veel plaatsen in ons land ook overdag vriezen. Maart ging daarmee de boeken in als een te koude maand en was zelfs kouder dan december en januari.

Gladheidsbestrijding

Bij iedere winter is een goed en professioneel gladheidbestrijdingsplan van belang.

Vanwege de hoge kosten moet de gemeente een keuze maken in het aantal wegen en op welke routes wordt gestrooid. Daarbij is onderscheid gemaakt in hoofdroutes en tweede routes. Bij kortdurende gladheid wordt alleen op de hoofdroutes gestrooid. Bij hevige sneeuwval wordt er niet alleen gestrooid maar ook sneeuw geruimd.

Waar wordt gestrooid?

Strooiroutes

In Hof van Twente zijn negen hoofdroutes. Bij gladheid worden de hoofdroutes in vastgestelde volgorde gereden (zie strooiroutes). Op de tweede routes wordt alleen gladheid bestreden indien er sprake is van extreme en of langdurige gladheid en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond. Is de gladheid extreem of van lange duur en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond dan worden ook de tweede routes gestrooid. Op de overige wegen wordt alleen gestrooid als er sprake is van een maatschappij ontwrichtende omstandigheden.

Het gladheidbestrijdingsplan 2018 – 2019 en overzichtskaarten van de strooiroutes zijn hier te vinden (De beschrijvingen van de routes vindt u onderaan deze webpagina):

Gladheidsbestrijdingsplan
Overzichtskaart strooiroutes

Strooiroutes kernen Hof van Twente 
Strooiroute 1
Strooiroute 2
Strooiroute 3
Strooiroute 4
Strooiroute 5
Strooiroute 6
Strooiroute 7
Strooiroute 8
Strooiroute 9

Verzorgingshuizen/zorgcentra

Bij alle verzorgingshuizen en woonzorgcentra wordt gestrooid op de toegangswegen en parkeerplaatsen.

Gemeentehuis

Bij het gemeentehuis in Goor wordt gestrooid rondom het gebouw en op de parkeerplaats.  

Winkelcentra en parkeerplaatsen

In de winkelcentra worden alleen de wegen gestrooid. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de trottoirs. Ook de parkeerplaatsen van supermarkten worden niet sneeuw- en ijsvrij gehouden door de gemeente. Bij de parkeerplaatsen van  huisartsencentra, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, kerken en bibliotheken doet de gemeente dat wel.

Scholen

Er wordt gestrooid op de toegangswegen tot alle scholen. Er wordt wel strooizout beschikbaar gesteld aan scholen voor trottoir en schoolplein.

Provinciale wegen

Op de provinciale wegen met fietspaden en ventwegen wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd door de provincie Overijssel. Op de A1 gebeurt dit door Rijkswaterstaat.

Vragen?

Hebt u vragen dan kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte van de gemeente, telefoon 0547 - 858585. Schriftelijke reacties over het gladheidsbestrijdingsplan kunt u richten aan: Gemeente Hof van Twente, afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte, Postbus 54, 7470 AB  GOOR

Wat kunt u zelf doen?

-       Een voorraadje strooizout aanschaffen.

-       Zoveel mogelijk de eigen stoep en oprit sneeuw- en ijsvrij houden.

-       Uw auto zorgvuldig parkeren zodat de doorgang van de strooivoertuigen niet wordt belemmerd.

 

Strooiroutes

Hieronder vindt u de strooiroutes in de volgorde zoals ze gereden worden. Op de tweede routes wordt alleen gestrooid als de gladheid extreem is of van lange duur is.

 

Strooiroute 1  MF 2430 (Markelo)

Strooiroute MARKELO / GOOR / DIEPENHEIM

Opmerking: dit betreft fietspadstrooier

 

Hoofdroute

Stationsweg fietspad

Stationsstraat (sporthal )

Schoolstraat

Burg.Beaufortplein (aula)

Goorseweg fietspad

Begraafplaats

Kerkplein (markt)

Bergweg (richting monument)

Holterweg fietspad

Tolweg

Noord Achteresweg (tot woonzorg)

Tolweg

Rijssenseweg fietspad rotonde

J. Ooststraat

A ten Hovestraat (tot woonzorg)

Herikerweg fietspad

Twikkelerweg (tot begraafplaats)

Markeloseweg (fietspad dubbel)

Odammerweg

Lochemseweg (fietspad)

 

Tweede route

Noord Achteresweg

Fiets pad De Esch

Keppels

Oldenhof

De Hiele

Effinck

Fietspad De Esch

Herikeresweg

Burg. Meesterlaan

Gerststraat

A ten Hovestraat

Vennekesweg

Göttelaan

Fokkerstraat

Molenstraat

 

Strooiroute 2 Scania (Markelo)

Strooiroute MARKELO / DIEPENHEIM

 

Hoofdroute

Endemansdijk

Roosdomsweg

Visschersdijk

Roosdomsweg

Stationsstraat

Larenseweg

Postweg

Leusmansweg

Borkeldweg (+ ambulancepost)

Winterkamperweg

Postweg

Potdijk (parkeerplaats zwembad)

Stokkumerweg

Diepenheimsedijk

Stokkumerweg

Raadhuisstraat

Industrieweg

Stokkumerweg

Kerkweg

Koenderinksweg

Burg. Korthals Alteslaan

Koekoekslaan

Fokkerstraat (tot school)

 

Tweede route

Voordesdijk

Oude Rijssenseweg

Groningeresweg

Bovenbergweg

Kemperweg

Roudaalterweg

Rietdijk

Brummelaarsweg

Groenlandsdijk

Zonneweg

Ensinksgoorsdijk

Stokkumerbroekweg

Enkelaarsweg

Rouwlaarsdijk

Luchtendijk

Langeweg

 

 

Strooiroute 3 Scania (Markelo)

Strooiroute GOOR / MARKELO / AMBT DELDEN

 

Hoofdroute

Rondweg

Diepenheimseweg

Kerkstraat

Markeloseweg

Herikerweg

Plasdijk

Enterweg (tot café Braamhaar)

Enterstaat

Zomerweg

Rikkeringsweg

Stokreefsweg (gemeente Wierden, tot aan kruising)

Zomerweg

Rijssenseweg (tot grens gemeente Wierden)

Rijssenseweg (tot brug)

Rapperdsweg

Bollenweg

Deldensestraat

Hengevelderstraat

Molenstraat

Enterweg

Klavermaten

Enterweg

Via N347 naar Deldensestraat (niet strooien)

Voorstraat

Grotestraat

Herman Heijermanstraat

Patrijzenstraat

 

Tweede route

Stoevelaarsweg

Warmeloseweg

Klemmerweg

Kolhoopsdijk

Breddendijk

Twickelerweg

Bollenweg

Rikkerinksweg

Oude Postweg

 

 

Strooiroute 4 Iveco Daily (Markelo)

Strooiroute GOOR

 

Hoofdroute

Scherpenzeelseweg

Rubenstraat (tot Stoevelaar)

Scherpenzeelseweg

Kievitstraat

Gruttostraat

Coornhertstraat (tot school)

Spreeuwenstraat

Wheedwarsweg

Wheeweg

Bunschotenstraat

Javastraat

Van Kollaan (+ parkeerplaats brandweer)

Laarstraat

Kloosterlaan

Enterweg (fietspaden)

Van Heeckerenweg

Breukersweg

Spechthorstweg

Wheedwarsweg

Holtdijk

 

Tweede route

Kwartelstraat

Roerdompstraat

Putterstraat

Kievitstraat

Paulus Potterstraat

Bijnsstraat

Pieter Langendijkstraat

Bijnsstraat

Gossinksweide

 

 

Strooiroute 5 Scania (Bentelo)

Strooiroute DIEPENHEIM / HENGEVELDE

 

Hoofdroute

Rondweg

Diepenheimsestraat

Goorseweg

Grotestraat

Lochemseweg

Borculoseweg

Wilsonweg

Haaksbergerstraat

Watermolenweg

Hengevelderweg

Diepenheimsestraat (Pellehof en Kerkplein)

Janninksweg

Weth. Gooselinkstraat (tot Het Wegdam)

Het Wegdam

 

Tweede route

Oude Haaksbergerweg

Middendorperweg

Oude Deldensestraat

Markveldseweg

Nijhofsweg

Kiefteweg

Oude Sluisweg

Oude Borculoseweg

Gelselaarsweg

Brandveenweg

Petersweg

Twikkelerweg

Oude Goorseweg

Oude Diepenheimseweg

 

 

Strooiroute 6 Scania (Bentelo)

strooiroute BENTELO / HENGEVELDE

 

Hoofdroute

Grondhuttenweg

Gorsveldsweg

Dorreweg

Veldhuisweg

Tankinksweg

Ulkenweg

Schoneveldsweg

Kieftenweg

Kerkstraat

Beldsweg tot Haarweg

Sluisstraat

De Berken

Suetersweg

O.L. Vrouwestraat (kerk)

Grondhuttenweg

 

Tweede route

Grondhuttenweg

Bentelerhaarweg

Drekkersweg

Bretelerstraat

Walstraat

Bretelstraat

Koenderinksstraat

Eeftinkstraat

Bekkenkampstraat

Slotsweg

Weldammerweg

Oude Needseweg

Boswinkelweg

Brummelhuisweg

Weth. Goselinkstraat

Dorreweg

Haarweg

Platenkampsweg

Slaghekkenweg

 

 

Strooiroute 7 Scania (Bentelo)

Strooiroute DELDEN / DELDENERBROEK / AZELO

 

Hoofdroute

Bernhardstraat

Stationsweg

Van Nispenweg

Greekerinckskamp

Hengelosestraat

Langestraat

Langenhorsterweg

Schoolstraat

Rijssenseweg

Slampsweg

Molenstraat

Watertorenstraat

Bornsestraat (keren in Borne)

Twickelerlaan

Secr.Engelbertinckstraat tot Kuiperweg

 

Tweede route

Nijlandsweg

Meenhuisweg

Hofmeierweg

Kappelhofsweg

Weerninksweg

Blokstegenweg

Arkmansweg

Grote Looweg

Hagmolenweg

 

 

Strooiroute 8 Iveco Daily (Bentelo)

strooiroute DELDEN

 

Hoofroute

Kanaaldijk

Beckummerweg

Vossenbrinkweg (tot Sportlaan)

Sportlaan (tot Aparthotel)

Vossenbrinkweg

Averinkstraat

Hooijerinksplein

Cramerstraat

Hengelosestraat (fietspaden)

Werd.v. Elggstraat

Kortestraat

Ressingplein (markt)

Marktstraat

Noorderhagen

Stadshagen (plein)

Kattenbothof

Molenstraat

Watertorenstraat (fietspaden)

Molenstraat

Spoorstraat

De Kolk

Elisabeth

t’Kip (Mortuarium)

Schöppenstede (tot school)

Europalaan (fietspaden)

Langestraat (fietspaden en begraafplaats)

Esdoornstraat (Bentelo)

Burg. Buijvoetsplein

Morsmanstraat (fietspad)

 

Tweede route

Van Heeckerenweg

Kievitstraat

Gruttostraat (tot Krooshof)

Morsweg

Odinksveld

Tijenesch

Rupperink

Oude Bentelosestraat

De Dinkel

Kloetenweg

Brinkweg

Wijnhuisstraat

Torendijk

Sleutelbloem

Pr. Willem Alexanderweg

Reigerstraat

Dr. Gerwinstraat

Marktstraat

Noorderhagen

Kattenbothof

Muldersweg

Averinksstraat

Cramerstraat

Fietstunnels (LET OP HOOGTE)

 

 

Strooiroute 9 Iveco Daily (Bentelo)

Strooiroute  GOOR / DIEPENHEIM

 

Hoofdroute

Haaksbergerweg (met fietspaden)

Haven

Iependijk (met fietspaden)

Deldensestraat (fietspaden)

Lindelaan

Irisstraat

Stationslaan

De Weverij

Weversplein (parkeerplaats)

Grotestraat

De Höfte (parkeerplaats + markt)

Reggelaantje (parkeerplaats politiebureau)

Pastoriestraat (parkeerplaats)

Anjerstraat

Ruimersdijk

Dr. C.A.J. Quantstraat (Wozoco)

Schuttensteeg

Looiersplantsoen(tot school)

 

Tweede route

Rozenstraat

Hogenkamp

Kortedijk

Mossendamsdwarsweg

Dammaten

Nieuwenkampsmaten

Kooimaten

Mossendamsweg

Almelreef

Hagen

Kuimgarden

Kerkegaarden

Vosland

 

 

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/verkeer-en-vervoer/gladheid.html