Inwonersavond warmtetransitievisie

In de toekomst moeten inwoners en vastgoedeigenaren overstappen van aardgas naar een duurzame manier van koken en verwarmen. In Hof van Twente werken we aan een visie hoe we dat willen aanpakken. Hier willen we graag de mening van onze inwoners bij betrekken. Daarom organiseren we op dinsdag 26 oktober een inwonersavond over dit onderwerp. 

Aardgasvrije gemeente

We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. Voor het einde van het jaar moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben. De Transitievisie Warmte schrijven we niet alleen. We doen dit samen met een projectgroep, waar verschillende professionele belanghebbenden bij aansluiten. Ook de inbreng van inwoners nemen we mee in die visie. 

Dinsdag 26 oktober: inwonersavond (vol!)

Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Dit bespreken we graag met u tijdens de inwonersavond. Tijdens deze bijeenkomst:

  • Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe
  • Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte
  • Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering

Voor de bijeenkomst op dinsdagavond 26 oktober hebben we het maximale aantal aanmeldingen bereikt. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden. Wilt u wel geïnformeerd worden of hebt u vragen? Vul dan uw gegevens in op onderstaand formulier. We houden u dan op de hoogte. 

Aanmelding inwonersavond

Laat hieronder uw gegevens achter. 

Persoonlijke gegevens
Toestemming
Verzenden