Asbestsanering ’t Gijmink B

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente willen mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest wegnemen in ’t Gijmink in Goor. Op basis van historisch onderzoek en uitgevoerde bodemonderzoeken en –saneringen bestaat het sterke vermoeden dat in het wijkdeel met ruim 500 private percelen ook asbest in de bodem zit. Om zo veel mogelijk asbest uit de wijk te krijgen worden de bewoners geholpen om de onder andere de asbestdaken te verwijderen. Hiervoor is een koppelpilot opgezet.

Op www.saneringgijmink.nl vindt u actuele informatie en contactgegevens over beide projecten.

Bodemsanering ’t Gijmink B

Provincie en gemeente werken daarom sinds 2013 aan de asbestbodemsanering van deze percelen in de woonwijk ’t Gijmink in Goor. Het projectgebied ligt in een ring rond het gebied waar sinds 2006 de bodemsanering en herstructurering van de huurwoningen van Viverion wordt uitgevoerd. Het projectgebied wordt globaal begrensd door de Deldensestraat, Iependijk, Haaksbergerweg, Twentekanaal en de N346/347.

De eerste periode van de voorbereiding stond vooral in het teken van inventarisatie en onderzoek. Alle private percelen zijn geïnventariseerd en er is met bewoners gesproken over hun kennis van mogelijke asbestverontreiniging. In de periode daarna zijn tuintaxaties uitgevoerd en werden overeenkomsten gesloten met bewoners.

De uitvoering van de asbestbodemsanering is van start. NTP Infra BV is de aannemer. Arcadis Nederland BV is directievoerder en verzorgt de milieukundige begeleiding. De wijk is verdeeld in zo’n 30 “blokken”. Tijdens de aanpak van elk blok volgen bodemonderzoek van het private terrein en (zo nodig) asbestbodemsanering elkaar zo snel mogelijk op. Voordat met de werkzaamheden aan een blok wordt begonnen komen medewerkers van NTP en Arcadis bij de bewoners thuis om aan de keukentafel in gesprek te gaan over de aanpak van hun terrein. Ook worden per blok informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het doel is dat het project begin 2019 klaar is.

Koppelpilot ‘t Gijmink B

Op dit moment werken Arcadis en NTP Milieu hard aan de bodemonderzoeken en de sanering van de bodem en de  tuinen in de wijk ’t Gijmink B. Om het asbest zoveel mogelijk uit de wijk weg te krijgen helpen wij u graag om ook het uitpandige asbest te verwijderen. Speciaal voor Gijmink B bestaat nu de mogelijkheid om ook asbestdaken onder gunstige voorwaarden te saneren. Deze koppelpilot helpt mee om een asbestdak en ander uitpandige asbest, zoals drooglijnpalen, moestuinafzettingen, schuttingen e.d.) te verwijderen. De herstelkosten van het dak betalen de bewoners zelf, inclusief eventuele verduurzamingsmaatregelen, zoals het toepassen van isolatie en zonnepanelen. Daar zijn gunstige regelingen voor, waarbij maandelijks een klein bedrag terug wordt betaald en waar men later nog meer van kan profiteren. Bewoners van Gijmink B kunnen daarbij hulp krijgen van een asbestcoach die hen door het hele proces helpt. Vanaf 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. 

Actuele informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/asbestsanering-t-gijmink-b.html