Groen en Biodiversiteit

Het buitengebied is volop in beweging. De gemeente Hof van Twente zet zich in om het buitengebied te blijven ontwikkelen tot een economisch krachtig en landschappelijk waardevol gebied. Economie en ecologie gaan samen op. Het vele groen is nog steeds een belangrijk kenmerk van Hof van Twente, maar ook in ons buitengebied worstelt de natuur zowel kwalitatief als kwantitatief. De afname van groen maakt dat de biodiversiteit onder druk staat. Het aantal populaties insecten (aantal soorten en aantal individuen) is enorm afgenomen, het aantal vogels wordt minder en ook de variatie in plantensoorten neemt af. Maar deze afname raakt ook de identiteit van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit.

Samen met inwoners en ondernemers werken we aan vele initiatieven en concrete projecten als De Groene Loper, Mineral Valley Twente, het Adoptieproject Hof voor de Steenuil, Bees Are Few en de pilot Langjarig Landschapsbeheer. 

Om te werken aan Groen en Biodiversiteit is er een Kerngroep Groen Hof van Twente gevormd waarin wij samenwerken met diverse groeperingen, waar kennis wordt gebundeld en van waaruit gezamenlijk wordt ingezet op nieuwe mogelijkheden en kansen. Daarnaast zijn we als gemeente ook de verbintenis met Operatie Steenbreek aangegaan. Al deze initiatieven dragen er toe bij dat we op kleine schaal positieve ontwikkelingen zien.

Ons motto is “Vergroenen door te doen”

Voor informatie en inspiratie:

Heeft u vragen en/of ideeën voor de kerngroep Groen, neem dan contact op met Bas Schuite of Wilco Pasman via 0547- 858585 of per mail: info@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/groen-en-biodiversiteit.html