Toekomstgerichte erven

Project toekomstgerichte erven

Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u met uw erf in de toekomst aan moet. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan.

Voorbeelden:

Meer informatie:

Voor hulp bij het maken van uw plannen en/of uitwerken van uw ideeën kunt u digitaal een afspraak maken met de ervencoach. U kunt ook contact opnemen met onze beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling Wilco Pasman. U kunt hem bereiken via w.pasman@hofvantwente.nl en/of 06-28199669 

Kijk ook al vast even op onze digitale Ervencoach: https://www.digitaleervencoach.nl/

digitale ervencoach
Hendry van Ittersum

De Ervencoach

Hendry van Ittersum is de onafhankelijke ervencoach. Hij is drie dagen per week beschikbaar om u te adviseren en ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen en slopen, asbestproblematiek, sociale vraagstukken en bedrijfsvoering. Hebt u plannen met uw erf en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Hendry van Ittersum voor een vrijblijvend gesprek. 
U kunt ervencoach Hendry van Ittersum bereiken via 06-57059830 of hvanittersum@stimuland.nl.  
Ook kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Plattelandsontwikkeling Wilco Pasman via w.pasman@hofvantwente.nl of 06-28199669

Wat houdt een gesprek met de Ervencoach in? 

Het gesprek met de erven coach is vrijblijvend en verplicht u dus nog tot niets. In dit gesprek is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor u kunt staan. Dat kan te maken hebben met de zaken die aan het begin van deze brief zijn genoemd, maar wij denken ook aan erven binnen de agrarische sector die voor een buitengewoon grote opgave staan. Alle mogelijke problematiek kan besproken worden, van sociaaleconomisch tot zonnepanelen. De inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een (bedrijfs)plan voor uw erf zijn vertrouwelijk.

De verschillende stappen die aan de orde zijn zeer divers. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor:

  • sloop van overtollige bebouwing;
  • aanwezigheid van asbest;
  • de mogelijkheden van duurzame energie;
  • bedrijfsvoering (doorontwikkelen of stoppen);
  • richting bepaling en sociaal economische problematiek.

Er wordt een programma gemaakt samen met de ervencoach, die een ‘gereedschapskist’ tot zijn beschikking heeft. In de gereedschapskist zitten alle mogelijke instrumenten waarmee erfeigenaren verder geholpen kunnen worden. De ervencoach beschikt ook over een flinke verzameling wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden, die een eigenaar kan gebruiken om een programma op te stellen dat past. Als dat nodig of wenselijk is, kunnen daar ook derden bij worden ingeschakeld.

Waarom doen de gemeente en de provincie dit?

Het project Toekomstgerichte erven wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en de gemeente en is in de eerste plaats gericht op erfeigenaren. We willen de erfeigenaren graag helpen en ondersteunen bij de kansen en uitdagingen die op u af komen. Een voorbeeld daarvan is de asbestopgave. Veel gebouwen in het buitengebied hebben nog een asbestdak en deze worden onverzekerbaar. Er zijn verschillende instrumenten die u kunt inzetten bij de verwijdering van die daken: de gemeente stelt een subsidie beschikbaar van € 2,25 per vierkante meter in het buitengebied. Met dit project krijgt u begeleiding en ondersteuning bij de inzet van die verschillende instrumenten. Wij brengen dit samen met een plan voor de toekomst van uw erf.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/toekomstgerichte-erven.html