Toekomstgerichte erven

Project toekomstgerichte erven

Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u met uw erf in de toekomst aan moet. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan.

Om dat zo goed mogelijk te doen, starten we samen met de provincie een proefproject in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Dit project noemen we Toekomstgerichte erven. Kort gezegd krijgt u in dit project de kans om samen met een gebiedsmanager uw erf toekomstbestendig te maken. U gaat samen op een rij zetten wat daar voor nodig is. De gebiedsmanager is bekend met wet- en regelgeving en subsidies waar u gebruik van kunt maken en kan u helpen uw plannen concreet te maken. Zo komt u samen tot een programma voor uw erf.  Ook is er (weliswaar gelimiteerd) in andere gebieden ruimte om deel te namen aan dit project.

Wat houdt het project in?

De erfeigenaren in het projectgebied zijn eind 2017 schriftelijk benaderd en gevraagd om een reactie te geven. Voor ALLE agrariërs geldt dat zij zijn of worden gebeld door een medewerker van Stimuland, Willemien Hamhuis of Lucie Otten. Zij zal u deze brief nader toelichten en vragen of u een gesprek wilt met de gebiedsmanager. Hij/zij is bekend met het gebied en met veel erfeigenaren.

Het gesprek met de gebiedsmanager is vrijblijvend en verplicht u dus nog tot niets. In dit gesprek is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor u kunt staan. Dat kan te maken hebben met de zaken die aan het begin van deze brief zijn genoemd, maar wij denken ook aan erven binnen de agrarische sector die voor een buitengewoon grote opgave staan. Alle mogelijke problematiek kan besproken worden, van sociaaleconomisch tot zonnepanelen. De inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een (bedrijfs)plan voor uw erf zijn vertrouwelijk.

De volgende stap na het gesprek is dat er samen met u een zo volledig mogelijk programma wordt opgesteld, waarbij aandacht is voor alles wat voor uw erf van toepassing is: sloop van overtollige bebouwing, aanwezigheid van asbest, de mogelijkheden van duurzame energie, bedrijfsvoering (doorontwikkelen of stoppen), richting bepaling en sociaal economische problematiek. U maakt dit programma samen met de gebiedsmanager, die een ‘gereedschapskist’ tot zijn beschikking heeft. In de gereedschapskist zitten alle mogelijke instrumenten waarmee we uw erf verder kunnen helpen. Hij beschikt ook over een flinke verzameling wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden, die u kunt gebruiken om een programma op te stellen dat bij u past. Als dat nodig of wenselijk is, kunnen daar ook derden bij worden ingeschakeld.

Waarom doen de gemeente en de provincie dit?

Het project Toekomstgerichte erven is in de eerste plaats gericht op erfeigenaren. We willen u graag helpen en ondersteunen bij de kansen en uitdagingen die op u af komen. Een voorbeeld daarvan is de asbestopgave. In 2024 zijn asbestdaken verboden. Veel gebouwen in het buitengebied hebben nog een asbestdak. Er zijn verschillende instrumenten die u kunt inzetten bij de verwijdering van die daken: de bijdrage van het Rijk loopt door tot einde 2018, daarnaast stelt de gemeente een extra subsidie beschikbaar van € 2,25 per vierkante meter. Met dit project krijgt u begeleiding en ondersteuning bij de inzet van die verschillende instrumenten. Wij brengen dit samen met een plan voor de toekomst van uw erf.

Het project Toekomstgerichte erven is een proefproject, omdat erfeigenaren nog niet eerder op deze manier zijn ondersteund in hun totale opgave. Het project is gericht op hulp aan u, maar is ook bedoeld om in de praktijk te ervaren wat erfeigenaren nodig hebben voor een vitaal en toekomstgericht erf. Daar willen wij (gemeente én de provincie) ons beleid zo goed mogelijk op afstemmen.

Informatieavond

Op dinsdag 10 april organiseert de gemeente in samenwerking met de Provincie Overijssel de informatieavond Toekomstgerichte Erven voor erfeigenaren. Tijdens de informatieavond willen wij erfeigenaren op de hoogte brengen van alle kansen en mogelijkheden die er zijn voor een toekomstbestendig erf. Wij hebben daarvoor een informatief en praktisch programma samengesteld.

Wethouder Wim Meulenkamp verwelkomt u en dhr. Wilco Pasman, erfcoördinator, vertelt u over de ervaringen en resultaten tot nu toe. Een belangrijk onderdeel van het programma is de terugkoppeling van de inventarisatieformulieren die wij van u hebben mogen ontvangen en de gereedschapskist die wij voor u hebben ontwikkeld. Erfeigenaren zelf komen ook aan het woord en vertellen over de uitdagingen waar zij tegen aan lopen en mogelijkheden die er zijn. Ook kunt u uw verhaal en vragen naar voren brengen aan verschillende thematafels.

Wij hopen op een grote opkomst en nodigen van harte alle erfeigenaren uit.

 

Programma:

19.30 uur       
Inloop koffie/thee     

20.00 uur        Welkomstwoord en inleiding door Wilco Pasman en wethouder Wim
                          Meulenkamp

20.05 uur        Presentatie met informatie over de eerste ervaringen, de aard van
hulpvragen en de werking van de ‘gereedschapskist’ die wij voor u hebben ontwikkeld.

20.20 uur        Vertoning korte film

20.25 uur        Korte interviews met inwoners uit het pilot-gebied: hoe wordt de inzet tot
                          nu toe ervaren en welke stappen overwegen zij

20.50 uur        Presentatie casus fiscale bedrijfsbeëindiging

21.00 uur        Reacties/vragenronde vanuit de zaal

21.15 uur        U kunt ongedwongen informatie ophalen bij diverse stands, kennismaken
                          met experts, een op een vragen stellen, etc. Dit gaat onder het genot van een
                          hapje en een drankje.


De koffie staat klaar, het hapje en het drankje ook. Samen op weg naar toekomstgerichte erven!

Wij hopen u 10 april te mogen ontvangen!


Tijd: inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. Einde rond 21.30 uur.

Locatie: Raadszaal gemeente Hof van Twente, De Höfte 7, Goor

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@hofvantwente.nl waarin u vermeldt dat u aanwezig bent bij de info-avond Integrale Erven en met hoeveel personen.

 

 

 

 

Toekomstgerichte erven in Hof van Twente

Wilt u meedoen?

Indien u mee wilt doen aan het project, dan kunt u het inventarisatieformulier invullen en opsturen naar Stimuland. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/toekomstgerichte-erven.html