Toekomstgerichte erven

Project toekomstgerichte erven

Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u met uw erf in de toekomst aan moet. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan.

Om dat zo goed mogelijk te doen, starten we samen met de provincie een proefproject in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Dit project noemen we Toekomstgerichte erven. Kort gezegd krijgt u in dit project de kans om samen met een gebiedsmanager uw erf toekomstbestendig te maken. U gaat samen op een rij zetten wat daar voor nodig is. 

Voorbeelden:

Wat houdt het project in?

De erfeigenaren in het projectgebied zijn eind 2017 schriftelijk benaderd en gevraagd om een reactie te geven op de toekomstbestendigheid van het eigen erf met de bestaande gebouwen.. Naar aanleiding van deze reacties zijn er keukentafelgesprekken uitgevoerd en worden eigenaren begeleid door erven coachen om stappen te zetten naar het gewenste toekomstbestendig erf. 

Het gesprek met de erven coach is vrijblijvend en verplicht u dus nog tot niets. In dit gesprek is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor u kunt staan. Dat kan te maken hebben met de zaken die aan het begin van deze brief zijn genoemd, maar wij denken ook aan erven binnen de agrarische sector die voor een buitengewoon grote opgave staan. Alle mogelijke problematiek kan besproken worden, van sociaaleconomisch tot zonnepanelen. De inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een (bedrijfs)plan voor uw erf zijn vertrouwelijk.

De verschillende stappen die aan de orde zijn zeer divers. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor:

  • sloop van overtollige bebouwing;
  • aanwezigheid van asbest;
  • de mogelijkheden van duurzame energie;
  • bedrijfsvoering (doorontwikkelen of stoppen);
  • richting bepaling en sociaal economische problematiek.

Er wordt een programma gemaakt samen met de ervencoach, die een ‘gereedschapskist’ tot zijn beschikking heeft. In de gereedschapskist zitten alle mogelijke instrumenten waarmee erfeigenaren verder geholpen kunnen worden. De ervencoach beschikt ook over een flinke verzameling wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden, die een eigenaar kan gebruiken om een programma op te stellen dat past. Als dat nodig of wenselijk is, kunnen daar ook derden bij worden ingeschakeld.

Waarom doen de gemeente en de provincie dit?

Het project Toekomstgerichte erven is in de eerste plaats gericht op erfeigenaren. We willen de erfeigenaren graag helpen en ondersteunen bij de kansen en uitdagingen die op u af komen. Een voorbeeld daarvan is de asbestopgave. In 2024 zijn asbestdaken verboden. Veel gebouwen in het buitengebied hebben nog een asbestdak. Er zijn verschillende instrumenten die u kunt inzetten bij de verwijdering van die daken: de bijdrage van het Rijk loopt door tot einde 2018, daarnaast stelt de gemeente een extra subsidie beschikbaar van € 2,25 per vierkante meter. Met dit project krijgt u begeleiding en ondersteuning bij de inzet van die verschillende instrumenten. Wij brengen dit samen met een plan voor de toekomst van uw erf.

Het project Toekomstgerichte erven is een proefproject, omdat erfeigenaren nog niet eerder op deze manier zijn ondersteund in hun totale opgave. Het project is gericht op hulp aan u, maar is ook bedoeld om in de praktijk te ervaren wat erfeigenaren nodig hebben voor een vitaal en toekomstgericht erf. Daar willen wij (gemeente én de provincie) ons beleid zo goed mogelijk op afstemmen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/toekomstgerichte-erven/