Veegplan buitengebied

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus! Op die manier kan de gemeente alle initiatieven veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Aanmelden voor het Veegplan van 2019 kon tot en met 16 november 2018. In 2020 wordt het volgende veegplan gehouden. In de loop van 2019 kunt u zich aanmelden voor het Veegplan van 2020. 

Heeft u zich aangemeld voor het Veegplan van 2019?

De gemeente beoordeelt eerst alle aanmeldingen en bekijkt of ze geschikt zijn om mee te nemen in het veegplan. Na beoordeling horen de aanmelders van ons of hun plan mee kan in het veegplan en of er nadere onderzoeken of informatie nodig is. Wij willen in het voorjaar van 2019 de bestemmingsplanprocedure starten.

Vorige veegplannen een groot succes!

In 2018 is het eerste veegplan voor het buitengebied opgesteld. In dit bestemmingsplan zijn 20 kleinschalige initiatieven bij elkaar geveegd waarvoor één procedure is doorlopen. Hiermee worden kosten en tijd bespaard voor zowel aanvragers als gemeente en is er volop ontwikkeling in het buitengebied. Op 10 juli 2018 is dit eerste veegplan vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het Veegplan van 2019 hebben 75 erfeigenaren zich aangemeld. In het voorjaar van 2019 start de bestemmingsplanprocedur

Waarom is het veegplan interessant voor u?

Deelnemen aan het veegplan is goedkoper dan een aparte procedure. Wij bundelen uw initiatief namelijk met andere initiatieven uit het buitengebied in één veegplan, met één procedure. Op die manier kan de gemeente uw initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan krijgt u een intensieve begeleiding van uw initiatief. Bovendien bespaart u flink op de ambtelijke kosten. 

Kosten

De kosten voor deelname aan het veegplan bedragen € 2.000,-. Het kan zijn dat u extra haalbaarheidsonderzoeken moet laten doen en/of een landschapsplan moet laten maken.  Deze meerkosten zijn voor uw rekening. Hiervoor sluiten wij met u voorafgaand aan de procedure een exploitatie- en een planschade-overeenkomst.

Uw initiatief aanmelden

Aanmelden voor het Veegplan van 2019 kon tot en met 16 november 2018. In 2020 wordt het volgende veegplan gehouden. Medio 2019 kunt u zich aanmelden voor het Veegplan van 2020.

Uw initiatief heeft aanknopingspunten

Als uw initiatief aanknopingspunten heeft, kunnen wij u vragen om haalbaarheidsonderzoeken of een landschapsplan aan te leveren. De bijbehorende kosten zijn aanvullende kosten ten opzichte van de deelname aan het veegplan. Ook sluiten wij in dit stadium een exploitatie- en planschadeovereenkomst. Daarna kunnen wij het initiatief opnemen in het veegplan.

Draagvlak in de buurt

Als uw plan meegenomen kan worden in het veegplan, dan vragen wij u uw buurt van uw initiatief op de hoogte te stellen.

Welke kleinschalige ontwikkelingen kunnen mee in het veegplan?

Bij kleinschalige verzoeken/plannen kan gedacht worden aan: 

  • Vergroting van agrarische bouwpercelen, zonder toename van de emissie;
  • Omzetten van een agrarische bestemming in een burgerwoning-bestemming;
  • Omzetten van een niet-agrarische bestemming naar burgerwoning-bestemming;
  • Woningen die gerealiseerd worden via een rood-voor-rood-regeling;
  • Vergroten van een woonbestemming, zonder negatieve gevolgen voor omgeving.
  • Vergroten van een bijgebouw.
  • Ander gebruik van bestaande gebouwen.

De grootschalige verzoeken kunnen wij, gelet op de uitgebreide onderzoeksplicht en bijbehorende belangen, niet meenemen in dit veegplan. Als een dergelijk verzoek haalbaar is dan zal hiervoor een afzonderlijke procedure moeten worden gevolgd.

Kansen voor sanering asbest

Bij de ontwikkeling van het erf is het een goed moment om ook over asbest na te denken. Heeft u asbestdaken op uw erf? De gemeente heeft subsidiemogelijkheden bij de verwijdering! Staat asbest in de bodem uw ontwikkeling in de weg? Wij komen dan graag met u in contact om samen te kijken naar de mogelijkheden. 

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Maarten Nieboer van het team Ruimtelijk Domein, telefoonnummer: 0547 – 858585.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/veegplan-buitengebied.html