Vragenlijst Landelijk Gebied in Beweging

De afgelopen twee maanden is in acht bijeenkomsten in onze buurtschappen besproken wat het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (hierna: PPLG) inhoudt en wat dat betekent voor de opgaven in Hof van Twente. Als gemeente schrijven we mee aan de PPLG voor Overijssel. Alle informatie die we hebben opgehaald tijdens die gesprekken nemen we mee in het contact met de Provincie en in ons eigen gemeentelijke Agenda Agrarische Sector. We werken met elkaar aan toekomstbestendige bedrijven, een gezonde bodem en een levendig en sterk platteland waar een balans is tussen wonen, werken en recreëren. We hebben al heel veel opgehaald, maar omdat niet iedereen aanwezig kon zijn bij de bijeenkomsten, gebruiken we ook deze online vragenlijst. 

Vragenlijst

Ga naar de vragenlijst Landelijk Gebied in Beweging. Lees ook het bijbehorende persbericht

Wat is PPLG

Hieronder in een paar afbeeldingen wat de drie doelstellingen/opgaven vanuit de PPLG en de vertaling daarvan in vier sporen.