Groenbeheer

Groenbeheer bij de gemeente gaat over het onderhoud van openbaar groen

Openbaar groen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Het werd vroeger gezien als enkel een aantrekkelijk decor voor de stad, maar sinds de jaren 90 wijst onderzoek uit dat stadsgroen belangrijke ecosysteemdiensten levert. Daarbij is berekend wat de nuttige effecten van groen en water in de stad ons economisch opleveren, en dat kan om een aanzienlijk bedrag gaan. Naast waterregulatie, temperatuurregulatie en het bieden van leefruimte voor flora en fauna, zijn nuttige functies van openbaar groen bijvoorbeeld het wegvangen van fijn stof en gasvormige luchtverontreiniging en het produceren van zuurstof en vastleggen van CO2. Ook wordt wel gewezen op het belang voor de geestelijke en fysieke volksgezondheid. Parken stimuleren beweging en mensen voelen zich prettig in een park, wat stress kan verminderen. In sommige gevallen produceren parken ook hout, kruiden en voedsel. Een aantrekkelijke groene omgeving beïnvloedt ook de kwaliteit van de woonomgeving (en vaak de huizenprijzen) en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Goed beheer, zoals op tijd snoeien of maaien, helpt om de beplanting functioneel en in goede conditie te houden. Dit draagt bij aan duurzaam groen dat karakter geeft aan deze gemeente.

Het Groenbeheerplan geeft daar invulling aan en geeft de functie van het groen aan en welk onderhoud daarbij hoort.

 

Het eerder opgestelde Groenstructuurplan geeft een langetermijnvisie voor de inrichting en het beheer van het groen  de openbare ruimte van onze kernen.

Tot het groenbeheer behoort ook de gemeentelijke Monumentale Bomenlijst met gemeentelijke en particuliere monumentale bomen. De lijst wordt bijgehouden door een Commissie Monumentale Bomen omdat we het belangrijk vinden om bijzondere bomen te beschermen vanwege het behoud van het groene karakter van deze gemeente.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Ook als u opmerkingen hebt over onze groenvoorziening dan kunt u dit op verschillende manieren aan ons doorgeven via de meldingen openbare ruimte.

Blad van gemeentelijke bomen in uw tuin? Maak gebruik van de bladkorven!

Bladval

Onze gemeente is een prachtig groene gemeente, de naam HOF van Twente zegt het al. Bomen zijn mooi en zeker in de herfst genieten we ervan. Een nadeel is dat de meeste bomen in de herfst hun blad verliezen en dat brengt soms behoorlijk wat opruimwerk mee. Zijn er gemeentelijke bomen waarvan het blad in uw eigen tuin valt? Dan kunt u dat blad kwijt in de bladkorven die op verschillende plaatsen verspreid in de kernen van onze gemeente staan.

Bladkorven alleen voor blad van gemeentelijke bomen!

Bladkorven zijn bedoeld voor het blad van gemeentelijke bomen dat in uw tuin terecht komt. Het is een extra service zodat uw groenbak niet overvol wordt. Wanneer u ander (tuin)afval of blad in de bladkorf doet halen wij de bladkorf weg. Uw eigen tuinafval kunt u gratis brengen bij het Milieupark Hof van Twente aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor. Het blad dat op de straat, stoep of in de plantsoenen komt hoort ook niet in de bladkorven. Dat wordt door de gemeente in samenwerking met Gildebor opgeruimd.

Wanneer en waar?

In alle kernen komen vanaf 16 oktober de bladkorven op dezelfde plekken als vorig jaar. De korven worden afhankelijk van hoe vol ze zijn, wekelijks geleegd. Zijn de korven niet helemaal vol dan wordt de frequentie van legen aangepast. De bladkorven zullen tot de kerst in de wijk blijven staan. Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven verplaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende periodes hun blad laten vallen. U mag de bladkorven niet zelf verplaatsen omdat de route voor vrachtwagen dan niet meer klopt.

Geen extra korven of verplaatsing van korven

Bij de gemeente komt regelmatig de vraag binnen om de bladkorf op een andere plek neer te zetten of om er nog één bij te plaatsen. Vanwege de kosten of de te rijden route is dit helaas niet mogelijk. Ook mag u niet zelf een bladkorf plaatsen, de gemeente zal deze korven verwijderen.

Blad ruimen kost misschien wat moeite maar geniet u vooral van de herfst!


Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer.html