Groenbeheer

Groenbeheer bij de gemeente gaat over het onderhoud van openbaar groen

Openbaar groen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Het werd vroeger gezien als enkel een aantrekkelijk decor voor de stad, maar sinds de jaren 90 wijst onderzoek uit dat stadsgroen belangrijke ecosysteemdiensten levert. Daarbij is berekend wat de nuttige effecten van groen en water in de stad ons economisch opleveren, en dat kan om een aanzienlijk bedrag gaan. Naast waterregulatie, temperatuurregulatie en het bieden van leefruimte voor flora en fauna, zijn nuttige functies van openbaar groen bijvoorbeeld het wegvangen van fijn stof en gasvormige luchtverontreiniging en het produceren van zuurstof en vastleggen van CO2. Ook wordt wel gewezen op het belang voor de geestelijke en fysieke volksgezondheid. Parken stimuleren beweging en mensen voelen zich prettig in een park, wat stress kan verminderen. In sommige gevallen produceren parken ook hout, kruiden en voedsel. Een aantrekkelijke groene omgeving beïnvloedt ook de kwaliteit van de woonomgeving (en vaak de huizenprijzen) en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Goed beheer, zoals op tijd snoeien of maaien, helpt om de beplanting functioneel en in goede conditie te houden. Dit draagt bij aan duurzaam groen dat karakter geeft aan deze gemeente.

Het Groenbeheerplan geeft daar invulling aan en geeft de functie van het groen aan en welk onderhoud daarbij hoort.

 

Het eerder opgestelde Groenstructuurplan geeft een langetermijnvisie voor de inrichting en het beheer van het groen  de openbare ruimte van onze kernen.

Tot het groenbeheer behoort ook de gemeentelijke Monumentale Bomenlijst met gemeentelijke en particuliere monumentale bomen. De lijst wordt bijgehouden door een Commissie Monumentale Bomen omdat we het belangrijk vinden om bijzondere bomen te beschermen vanwege het behoud van het groene karakter van deze gemeente.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Ook als u opmerkingen hebt over onze groenvoorziening dan kunt u dit op verschillende manieren aan ons doorgeven via de meldingen openbare ruimte.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer.html