Monumentale bomenlijst

De gemeente Hof van Twente heeft een lijst met gemeentelijke en particuliere Monumentale bomen. De lijst wordt bijgehouden omdat we het belangrijk vinden om bijzondere monumentale bomen te beschermen vanwege het behoud van het groene karakter van deze gemeente. De status van een monumentale boom is sterk en is vastgelegd in de Bomenverordening Hof van Twente. Voor een monumentale boom wordt in beginsel geen kapvergunning afgegeven. 

De ca 325 bomen op de lijst zijn aangewezen om verschillende redenen. De bomen hebben een bijzondere waarde, bijvoorbeeld vanwege de plek, de uitstraling (bijzonder beeldbepalend), cultuurhistorische reden of hun bijzondere omvang. De Commissie Monumentale Bomen (CMB) draagt zorg voor het instandhouden van deze lijst en geeft advies af aan particulieren en het college van B&W als er wat met deze bomen op de lijst moet gebeuren. 

Alle particulieren die een monumentale boom bezitten zijn aangeschreven en hebben toestemming gegeven voor opname van de houtopstand in de lijst. Een boom of bomengroep wordt niet zomaar opgenomen in de gemeentelijke bomenlijst. Daar zijn criteria voor opgesteld. Bomen kunnen plaatselijk heel bijzonder zijn, door soort of leeftijd. Een eigenaar van een monumentale boom kan onder bepaalde voorwaarden ook een bijdrage ontvangen voor beheer- en/of onderhoudskosten van de geregistreerde boom. Zo kan eens in de tien jaar, per boom een vergoeding voor het beheer en onderhoud afgegeven worden tot een maximum van € 3.000,-. De ingreep moet dan wél noodzakelijk zijn en bijdragen tot het behoud van de monumentale waarde. De CMB adviseert daarin. In deze commissie zitten vijf boomexperts, een bomenliefhebber en twee groenbeheerders van de gemeente. 

De bomenlijst vergt een dynamisch beheer. Nieuwe monumentale bomen of boomgroepen kunnen aan de lijst worden toegevoegd. 

Kaart met de monumentale bomen binnen de gemeente Hof van Twente.

Zoom in op onderstaande kaart en klik op de groene figuren om meer gegevens te zien over de bomen.  

Meer weten?

Richt uw brief aan:
Commissie Monumentale Bomen,
t.a.v. de heer R. Emming,
De Höfte 7,
7471 DK  GOOR 

of stuur een e-mail naar:
r.emming@hofvantwente.nl 

Bellen mag ook: 0547-858585.

Wij hopen dat u vooral veel geniet van de (monumentale) bomen!