Groenstroken en restgronden

Grenst uw eigen perceel aan een klein perceel grond van de gemeente, dan kunt u deze restgronden of groenstroken kopen of huren van de gemeente.

Om welke gronden gaat het?

Het gaat om percelen die de gemeente niet nodig heeft. Door deze gronden te verkopen of te verhuren kan de gemeente de onderhoudskosten terugdringen.

Koop of huur?

Koop

De gemeente hanteert twee vaste grondprijzen voor percelen tot 200 vierkante meter:

  • Voor percelen zonder bouwmogelijkheden grondprijs van € 56,00- p/m²;
  • Voor percelen met bouwmogelijkheden grondprijs van € 96,00- p/m².

*exclusief: 2 % overdrachtsbelasting, notaris- en kadastrale kosten.

Wanneer verkoop van de restgrond niet mogelijk is, is het in bepaalde gevallen mogelijk om de restgrond van de gemeente te huren.

Huur

De gemeente hanteert voor restgronden een vaste huurprijs van € 2,00 per vierkante meter per jaar met een minimale huurprijs van € 25,00 per jaar.  Een huurovereenkomst is persoonsgebonden

Aanvragen

  • Wanneer u restgrond  wilt kopen of huren dient u een aanvraagformulier voor koop of huur in.
  • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.
  • Per individueel perceel beoordeelt de gemeente aan de hand van de verschillende criteria (ruimtelijke ordening, kabels en/of leidingen, belangen van derden) of een perceel restgrond voor verkoop in aanmerking komt.
  • Voldoet het verzoek aan de criteria, dan kan de verzoeker het perceeltje grond van de gemeente onder voorwaarden aankopen of huren.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenstroken-en-restgronden.html