Huisnummer aanvragen

Alle woningen, bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen krijgen een huisnummeraanduiding. Als het (ver)bouwen van uw pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u een huisnummer aanvragen of laten wijzigen.

U hoeft geen huisnummer aan te vragen als u een verzoek om omgevingsvergunning, activiteit bouwen heeft aangevraagd bij de gemeente. In dat geval wordt de huisnummering gecontroleerd en indien nodig wordt een huisnummer toegekend binnen een week nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Een huisnummer wordt toegekend als het pand of het gedeelde van het pand zelfstandig gebruikt kan worden. Voor een woning gelden de volgende eisen:

  • De woning heeft een eigen ingang (dit mag ook vanuit een centrale hal)
  • De woning heeft eigen voorzieningen (keuken en sanitair)
  • De woning is afsluitbaar (ingeval van een tussendeur moet deze op slot kunnen).

Sinds de invoering van de BAG 2.0 in 2018 moet aan het inwoon-deel van een woning een huisnummer toegekend worden. Hierbij wordt de feitelijke situatie gevolgd, als deze bij ons bekend is. Vanwege toegenomen werkdruk door de hack en personele tekorten hebben wij hier tot nu toe nog geen prioriteit aan gegeven. Binnenkort zullen wij dit project opstarten. U kunt dan een brief van ons ontvangen met een voorstel voor een huisnummer. U krijgt een redelijke tijd om hier op te reageren voordat wij dit besluit definitief vaststellen.

Wilt u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0547 – 85 85 85 of info@hofvantwente.nl