Tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen

Voor huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie, gelden voor tijdelijke verhuur specifieke voorwaarden. Voor tijdelijke verhuur van deze woningen moet u een vergunning voor tijdelijke verhuur (op basis van de Leegstandswet) aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden 

 •  Voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie geldt een maximale huurprijs. Deze dient in de vergunning te worden opgenomen
 •  De vergunning wordt afgegeven voor een periode van 2 jaar. Op verzoek kan de vergunning worden verlengd met een periode van een jaar tot een maximale duur van in totaal 7 jaar.
 •  De huurovereenkomst duurt tenminste zes maanden;
 •  De opzegtermijn is voor de huurder maximaal 1 maand en voor de verhuurder minimaal 3 maanden;
 •  De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning eindigt;
 •  De huur mag niet hoger zijn dan de in de vergunning vastgestelde maximale huurprijs. 
 •  De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld;
 •  In de huurovereenkomst staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is;
 •  Een verhuurder kan maximaal twee koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren;
 •  Er mag meerdere keren een vergunning worden afgegeven. Er moet wel minimaal 5 jaar tussen zitten en de woning moet in die tussentijd regulier verhuurd of door de eigenaar bewoond zijn  geweest.

Kosten

Aanvraag tot vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte: € 50,75  (2016: € 48,25); 
Aanvraag verlenging vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte: € 25,35  (2016: € 24,10.

Aanvragen

Bij uw aanvraag levert u de volgende gegevens aan: 

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Bewijs huis in verkoop (verkoopopdracht makelaar of taxatierapport);
 • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bijlagen stuurt u per post naar: Gemeente Hof van Twente - t.a.v. College van burgemeester en wethouders - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0547 – 85 85 85 of via info@hofvantwente.nl.

Contact

De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl
Openingstijden

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/tijdelijke-verhuur-woning/tijdelijke-verhuur-van-sloop-en-renovatiewoningen.html