Risico's en noodsituaties

Risicocommunicatie Elementis:

Omwonenden beter in staat juist te handelen bij incident

Bij Elementis in Delden heeft in 2017 een uniek project met omwonenden mooie resultaten geboekt. Omwonenden weten beter hoe te handelen wanneer er een incident plaatsvindt bij Elementis. En, niet minder belangrijk: omwonenden voelen zich ook een stuk veiliger dan voorheen. Het project was een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio Twente, provincie Overijssel, Saxion, Elementis en gemeente Hof van Twente. Burgemeester Ellen Nauta: “Het is goed te zien dat we concrete resultaten hebben geboekt door samen met Elementis in gesprek te blijven met de omwonenden.

  • Elementis houdt de direct omwonenden nu op de hoogte over gebeurtenissen en incidenten via een WhatsApp groep.

  • Daarnaast hebben veel omwonenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid een rondleiding te krijgen, specifiek voor de buurt. Dat zal regelmatig herhaald worden door het bedrijf.

  • Ook is er een video en een kaart gemaakt, waarop handelingsperspectieven worden geboden bij risico’s die zich kunnen voordoen.

  • Er is voor alle voor bewoners rond Elementis een informatiekaart gemaakt met daarop tips en informatie  over wat er kan gebeuren bij Elementis  bij brand, een dreigende explosie of een gifwolk.