Verhuizing doorgeven

Wanneer u vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar de gemeente Hof van Twente, of als u verhuist binnen de gemeente Hof van Twente. U kunt hiervoor vanaf een maand voor uw verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente Hof van Twente. 

Uw verhuizing wordt door gemeente Hof van Twente aan een aantal instellingen doorgegeven. Als u vanuit de gemeente Hof van Twente verhuist naar een andere gemeente dan moet u daarvan binnen 5 dagen aangifte doen in de nieuwe gemeente. Uitschrijven in de gemeente Hof van Twente is niet nodig.

Voorwaarden

Wie kan een verhuizing doorgeven:

• Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
• echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen;
• een gemachtigde;
• een ouder of voogd, voor een inwonend kind; 
• een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Wanneer u en uw partner niet gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben, moeten beide partners apart aangifte doen.

Bij het schriftelijk doorgeven van een verhuizing moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. Mocht blijken dat er op het adres waar u zich wilt inschrijven nog iemand woont, dan kan u gevraagd worden een huur- of koopcontract te overleggen.

Aanvragen

Uw verhuizing naar of binnen gemeente Hof van Twente geeft u met een DigiD inlogcode online door via het digitale formulier Verhuizing doorgeven. Vertrekt u naar het buitenland dan kunt u dat met een DigiD inlogcode online doorgeven via het digitale formulier Vertrek buitenland doorgeven

Uw verhuizing (naar het buitenland) kunt u ook schriftelijk doorgeven via het aangifteformulier Adreswijziging. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Tot slot kunt u een verhuizing doorgeven door een afspraak te maken met de Publieksbalie via afspraak maken of 0547 - 85 85 85.

Briefadres doorgeven

Als u kunt aantonen dat u geen woonadres heeft, of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven en eventuele inlichtingen te verstrekken aan het gemeentebestuur. Stuur bij uw aanvraag een kopie van het identiteitsbewijs van u allebei, de verklaring briefadres en de vragenlijst briefadres mee. De gemeente laat u binnen 8 weken weten of het adres als briefadres wordt geaccepteerd.

Een briefadres vraagt u schriftelijk aan. De ingevulde formulieren kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Verhuizen naar Hof van Twente vanuit het buitenland (immigratie)

Komt u uit het buitenland en gaat u in Hof van Twente wonen, dan moet u voor het doorgeven van uw verhuizing een afspraak maken aan de Publieksbalie via tel. 0547 - 85 85 85. 
Link to website in English: New to Holland (Zorgwijzer.nl)

Verhuizen van Hof van Twente naar het buitenland

Wanneer u verhuist naar het buitenland en daar langer dan 8 maanden binnen een jaar verblijft, moet u daarvan vóór vertrek aangifte doen bij de gemeente Hof van Twente.

Vertrek naar het buitenland kunt u met een DigiD inlogcode online doorgeven via het digitale formulier Vertrek buitenland doorgeven

Uw verhuizing naar het buitenland kunt u ook schriftelijk doorgeven via het aangifteformulier Adreswijziging. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Tot slot kunt u een verhuizing naar het buitenland doorgeven door een afspraak te maken met de Publieksbalie via afspraak maken of 0547 - 85 85 85.

Meer info via de link: Wat moet ik regelen als ik ga emigreren? (Rijksoverheid)

Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Lees hier meer over geheimhouding van persoonsgegevens of vul direct het bijbehorende formulier in. Zie hieronder. 

Geheimhouding persoonsgegevens vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier. U kunt Geheimhouding persoonsgegevens ook schriftelijk doorgeven via het formulier Verzoek geheimhouding (PDF). Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/verhuizing-doorgeven.html