Wijkbeheer

De wijkbeheerders gaan graag met u in gesprek!

Door goede samenwerking met onze inwoners zorgen zij, samen met u, voor een leefbare en veilige woonomgeving.

De gemeente Hof van Twente: 6 kernen en een groot aantal buurtschappen, op een grondgebied van 215,41 km2. Het onderhoud van dit grote gebied is één van de belangrijkste taken van de gemeente. De gemeenteraad vindt dat de gemeente moet zorgen voor een basiskwaliteit van de openbare ruimte, waarbij veiligheid voorop staat.

De uitvoering van het onderhoud gebeurt door Gildebor (de letters staan voor Gilde Buitendienst Openbare Ruimte). De medewerkers verzorgen de buitenruimte van onze gemeente vanuit hun kennis en vakmanschap. Zij vinden het belangrijk dat u als inwoner tevreden bent over het onderhoud van uw woonomgeving.

Wijkbeheerders

Binnen het gemeentehuis zijn de wijkbeheerders het aanspreekpunt voor het onderhoud van uw woonomgeving.

Wie zijn wijkbeheerders?

Liesbeth de Boer

Wijkbeheerder voor de kern Goor.

 

 

 U kunt Liesbeth bereiken op telefoonnummer 06 – 43 95 74 28. Liesbeth is aanwezig op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tonnie Jansen

Wijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied daaromheen. 

 

Tonnie is de contactpersoon voor het onderhoud van de sportvelden en is hij is havenmeester voor de havens van Goor, Markelo en Delden. Tonnie is te bereiken op telefoonnummer 06 – 12 08 30 50. Hij is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Johan Vruwink 

Wijkbeheerder voor Delden, Bentelo, Hengevelde en het buitengebied daaromheen. 

 

Johan is te bereiken op telefoonnummer 06-22 86 00 39.

Waarvoor kunt u terecht bij de wijkbeheerders?

Als u vragen of wensen heeft met betrekking tot het onderhoud kunt u contact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen met u aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijkbeheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisatie binnen de gemeente Hof van Twente.  De wijkbeheerder is uw contactpersoon voor al uw vragen en wensen wat betreft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Hof van Twente.

De wijkbeheerder controleert regelmatig de staat van onderhoud in zijn of haar gebied. Is er een probleem, dan overlegt hij/zij dat met de ploegleiders van GildeBor. Samen zorgen zij dat het probleem wordt opgelost. 


Meldingen

Dat werkt ook zo bij een melding van u. Aan de hand van uw melding bij het Meldpunt over bijv. een kapotte lantaarnpaal, onderhoud van groen of een slecht wegdek, kijkt de wijkbeheerder wat er precies moet gebeuren. Hij geeft dit door aan de ploegleiders van GildeBor.  De medewerkers van Gildebor verhelpen het probleem en de wijkbeheerder controleert het werk.

Wilt u een melding doorgeven of hebt u een klacht? 

U kunt problemen melden via onze website:

http://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte.

U kunt ook bellen met de gemeente: telefoonnummer 0547 – 858585.


Plannen voor uw eigen woonomgeving?

Wilt u als inwoner de kwaliteit van uw directe woonomgeving verhogen, dan staat de gemeente daar nadrukkelijk voor open. In overleg met onze wijkbeheerders kunt u zelf bijdragen aan een mooiere aankleding van uw wijk.

Stel, u hebt bedacht dat u eigenlijk wel planten wilt in een plantsoen waar nu struiken staan. Dan zou u de afspraak kunnen maken met de wijkbeheerder dat bijv. de gemeente voor de planten zorgt en dat u ze zelf inplant en onderhoud. Zo zorgt u samen met de wijkbeheerder voor een fijne en veilige woonomgeving voor uzelf en uw buren.


Contacten

De wijkbeheerders onderhouden contacten met veel personen en organisaties binnen en buiten de gemeente Hof van Twente. Voorbeelden daarvan zijn: de politie, de landgoederen, Waterschappen, etc. Als u een melding doet, die niet thuishoort bij de gemeente, geven zij dat door aan de instelling die er wel over gaat. Ze sturen u dus niet door, maar zorgen er zelf voor dat de juiste mensen aan de slag gaan met de oplossing van uw probleem.


Wat speelt er in de wijk?

De wijkbeheerder zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van alles wat er speelt in de wijk. Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, reconstructies van wegen, groen of activiteiten van derden in de wijk:  De wijkbeheerder zorgt dat hij/zij voldoende is geïnformeerd om de zorg voor uw leefomgeving zo goed mogelijk te regelen. 

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte op basis van de afspraken die in de integrale visie Beheren op kwaliteit (download PDF) staan.

Wilt u als inwoner de kwaliteit van uw directe woonomgeving verhogen, dan staat de gemeente daar nadrukkelijk voor open en faciliteert waar dat mogelijk is. In overleg met onze wijkbeheerders kunt u zelf bijdragen aan een mooiere aankleding van uw wijk.

Hebt  u bijvoorbeeld wensen voor de groenvoorziening of wilt u een speelterrein opknappen? De wijkbeheerders zoeken samen met u naar mogelijkheden. Als u ideeën heeft of zelfs al een plan heeft gemaakt samen met uw buren, kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder om uw plan door te spreken en uit te voeren. De wijkbeheerders adviseren u graag.

Klik hieronder voor de video over wijkbeheer in Hof van Twente

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/wijkbeheer.html