Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan  kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van schoolgaande kinderen. 

Vergoedingen

  • Voor de kosten van ouderbijdragen, excursies en schoolreisjes, verplichte sportkleding en/of schoolbenodigdheden zoals een schooltas of een fiets kan een vergoeding worden verstrekt. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar bedraagt deze € 150,00 per kind per schooljaar en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 300,00 per kind per schooljaar. De leeftijd van het kind op 1 augustus van het schooljaar is hierbij bepalend.
  • Schoolgaande kinderen worden geacht voor het vervoer naar school gebruik te maken van de fiets. Als de afstand naar school meer is dan 10 kilometer kunnen in de periode van 1 november tot en met 31 maart de kosten van openbaar vervoer voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Een tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer of laptop is mogelijk voor gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De tegemoetkoming is maximaal € 500,00 per huishouden en kan één keer per 5 jaar worden verstrekt.
  • Voor de kosten van zwemlessen en het behalen van een zwemdiploma kan een vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm en uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer bedragen dan de vermogensgrens van de Participatiewet. In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel dit mag zijn. 
  • U moet voldoen aan de voorwaarden genoemd onder ”Vergoedingen”.
  • De kosten van aanschaf van een computer of laptop moeten worden aangetoond.

Informatie en aanvragen

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten.html