Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en bent u langdurig (chronisch) ziek of gehandicapt? Dan kan het zijn dat u recht hebt op een vergoeding van:

  • Het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering
  • De kosten van de aanvullende zorgverzekering (exclusief aanvullende tandartsverzekering)

Wanneer kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten of  de eigen bijdrage ( = het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Vergoeding

Hoeveel er vanuit de bijzondere bijstand kan worden vergoed ligt aan uw persoonlijke en financiële situatie. We houden rekening met uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Ook kijken wij naar de hoogte van de kosten en hoeveel u daar zelf van kunt betalen.  De totale vergoeding is maximaal € 750,- per persoon per jaar.

Voorwaarden

  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet.
  • In het normoverzicht Participatiewet kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Informatie en aanvragen

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.  

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. 

Ontvangt u al een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten.html