Bijzondere bijstand voor chronisch zieken

Als u een laag inkomen heeft en langdurig (chronisch) ziek bent, kan het zijn dat u het bedrag wat u aan eigen risico betaalt aan uw zorgverzekering, terug kunt krijgen (voormalig CER/Wtcg).

Als u veel zorgkosten heeft, is het slim om aanvullend verzekerd te zijn. Ook met een laag inkomen. Als u chronisch ziek bent, kan de gemeente u in bepaalde gevallen helpen om de kosten van een aanvullende verzekering te betalen.

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen voor deze regeling. We houden rekening met uw inkomen en uw vermogen, hoeveel u daar zelf van kunt betalen en uw woonsituatie. De totale vergoeding is maximaal € 750,- per jaar.

Wanneer kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten of  de eigen bijdrage ( = het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Vergoeding

Hoeveel geld er wordt vergoed vanuit de bijzondere bijstand ligt helemaal aan uw persoonlijke situatie. We houden rekening met uw inkomen, kijken om hoeveel kosten het gaat en hoeveel u daar zelf van kunt betalen. 

Voorwaarden

  • Ook zonder uitkering vanuit de Participatiewet kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand staat los van een uitkering op basis van de Participatiewet.
  • Uw inkomen en eigen vermogen mogen niet boven de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet komen. In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel dat mag zijn. Als u uw woonkosten kunt delen met iemand anders verandert dat de norm.

Aanvragen

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand-voor-chronisch-zieken.html