Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan  kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van schoolgaande kinderen. 

Vergoedingen

  • Voor de kosten van ouderbijdragen, excursies en schoolreisjes, verplichte sportkleding en/of schoolbenodigdheden zoals een schooltas of een fiets kan een vergoeding worden verstrekt. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar bedraagt deze € 150,00 per kind per schooljaar en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 300,00 per kind per schooljaar. De leeftijd van het kind op 1 augustus van het schooljaar is hierbij bepalend.
  • Schoolgaande kinderen worden geacht voor het vervoer naar school gebruik te maken van de fiets. Als de afstand naar school meer is dan 10 kilometer kunnen in de periode van 1 november tot en met 31 maart de kosten van openbaar vervoer voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Een tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer of laptop is mogelijk voor gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De tegemoetkoming is maximaal € 500,00 per huishouden en kan één keer per 5 jaar worden verstrekt.
  • Voor de kosten van zwemlessen en het behalen van een zwemdiploma A en B kan een vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet.
  • In het normoverzicht Participatiewet kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Informatie en aanvragen

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.  

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. 

Ontvangt u al een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand-voor-gezinnen-met-kinderen.html