Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen

Als u kinderen jonger dan 18 jaar hebt, dan heeft u regelmatig te maken met extra kosten waar niet altijd geld voor is: verplichte schoolreisjes, een computer of een andere bijdrage die wordt verwacht van ouders. De gemeente wil u hier als dat nodig is graag in helpen, zodat uw kinderen toch helemaal mee kunnen doen op school. Ook buiten school helpen we u waar dat kan: heeft uw kind nog geen zwemdiploma, omdat daar geen geld voor is? Als de school hier niets in aanbiedt, kunt u ‘Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen’ aanvragen.

Wanneer kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten of de eigen bijdrage ( = het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Vergoeding

Hoeveel geld er wordt vergoed vanuit de bijzondere bijstand ligt helemaal aan uw persoonlijke situatie. We houden rekening met uw inkomen en uw vermogen, kijken om hoeveel kosten het gaat en hoeveel u daar zelf van kunt betalen.

Voorwaarden

  • Ook zonder uitkering vanuit de Participatiewet kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand staat los van een uitkering op basis van de Participatiewet;
  • Uw inkomen en eigen vermogen mogen niet boven de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet komen. In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel dat mag zijn. Als u uw woonkosten kunt delen met iemand anders verandert dat de norm.

Aanvragen

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand-voor-gezinnen-met-kinderen.html