Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere en noodzakelijke kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld tandartskosten of kosten voor bewindvoering of rechtskundige bijstand? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

  • Het moet gaan om bijzondere kosten, dus niet om uw normale uitgaven zoals boodschappen en huur;

  • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke (individuele) omstandigheden niet zelf kunt betalen; 
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten of de eigen bijdrage (het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Vergoeding

Hoeveel er vanuit de bijzondere bijstand kan worden vergoed ligt aan uw persoonlijke en financiƫle situatie. We houden rekening met uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Ook kijken wij naar de hoogte van de kosten en hoeveel u daar zelf van kunt betalen.

Voorwaarden

  • Ontvangt u loon, een uitkering of een ander inkomen? Dan kan het zijn dat u bijzondere bijstand kunt krijgen voor bepaalde kosten. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens volgens de Participatiewet.
  •  In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Informatie en aanvragen

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85.

Ontvangt u al een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand.html