Bijzondere bijstand

Het kan zijn dat u door een bijzondere situatie extra kosten moet maken. Denk aan tandartskosten, het kopen van een bril of de kosten van rechtskundige bijstand. In dat geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

  • Het moet gaan om bijzondere kosten, dus kosten die afwijken van uw normale uitgaven zoals boodschappen en huur;
  • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke (individuele) omstandigheden niet zelf kunt betalen;
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten (of  de eigen bijdrage: het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Vergoeding

Hoeveel geld er wordt vergoed vanuit de bijzondere bijstand ligt helemaal aan uw persoonlijke situatie. We houden rekening met uw inkomen en uw vermogen, kijken om hoeveel kosten het gaat en hoeveel u daar zelf van kunt betalen. 

Voorwaarden

  •  Ook zonder uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand staat los van een uitkering op basis van de Participatiewet.
  • Uw inkomen en eigen vermogen mogen niet boven de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet komen. In het normoverzicht Participatiewet ziet u hoeveel dat mag zijn. 

Aanvragen

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Overige informatie

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp:

  • Gemeentehuis, De Höfte 7 te Goor: Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/bijzondere-bijstand.html