Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder en hebt u 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt één keer per jaar een toeslag ontvangen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Hof van Twente;
 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer bedragen dan de vermogensgrens van de Participatiewet. 

 • De laatste keer dat u een individuele inkomenstoeslag hebt aangevraagd, is meer dan 1 jaar geleden;
 • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
 • U bent geen student of scholier.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de toeslag bedraagt:

 • € 529,00 voor gehuwden/samenwonenden/gezinnen
 • € 474,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 370,00 voor alleenstaanden

Informatie en aanvragen

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.  

Heeft u een vraag over deze regeling of wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Meer informatie over de individuele inkomenstoeslag kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp. Zij zijn iedere woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aanwezig bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor. Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/individuele-inkomenstoeslag.html