Individuele inkomenstoeslag

Een inkomenstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die 3  jaar of langer alleen van een laag inkomen leven. Dit betekent dat uw inkomen in de voorgaande 3 jaar niet boven 120% van de bijstandsnorm is geweest. U kunt één keer per jaar een toeslag ontvangen.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de toeslag bedraagt in 2018:

  • € 529,00 voor gehuwden/samenwonenden/gezinnen
  • € 474,00 voor een alleenstaande ouder
  • € 370,00 voor alleenstaanden

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in de gemeente Hof van Twente;
  • U bent tussen de 21 en de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Uw inkomen en vermogen liggen niet boven de vermogensgrenzen van de Participatiewet. In het normoverzicht Participatiewet ziet u hoeveel dat mag zijn;
  • De laatste keer dat u een individuele inkomenstoeslag hebt aangevraagd, is meer dan 1 jaar geleden;
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • U bent geen student of scholier.

Aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u deze toeslag aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt/individuele-inkomenstoeslag.html