Participatiefonds sport, cultuur en recreatie / fashioncheque

Wilt u graag sporten, maar kunt u dit niet betalen? Of wilt u meer lezen, maar is een abonnement van de bibliotheek te duur? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen uit het Participatiefonds.

Voor uw thuiswonende kind(eren) tot 18 jaar kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een fashioncheque.

Wie komen voor een vergoeding in aanmerking?

U als aanvrager, uw (huwelijks)partner en de tot uw gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding in aanmerking.

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

  • Het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen inclusief bijkomende kosten.
  • Vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek.

Hoeveel bedraagt de vergoeding Participatiefonds?

De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, is € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek geldt een maximale vergoeding ter hoogte van de feitelijke abonnementskosten bij de bibliotheek Hof van Twente.

Fashioncheque

Kinderen tot 18 jaar die leven in een gezin met een laag inkomen kunnen digitaal een fashioncheque aanvragen. Wacht hier niet te lang mee, want: op=op!

Voorwaarden Participatiefonds en fashioncheque

  • U woont in de gemeente Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland;
  • Uw kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (contante middelen en banktegoeden) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet.
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Informatie en aanvragen

Wilt u weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.

Een bijdrage Participatiefonds en/of een fashioncheque vraagt u met een DigiD inlogcode digitaal aan via het formulier aanvraag bijdrage Participatiefonds.

Via de website van DigiD kunt u een Digid inlogcode aanvragen.

Let op: Lees voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.

Heeft u een vraag over Participatiefonds of de Fashioncheque? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp. Zij zijn iedere woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aanwezig bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor. Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie-fashioncheque.html