Participatiefonds sport, cultuur en recreatie

Wilt u graag sporten, maar kunt u dit niet betalen? Of wilt u meer lezen, maar is een abonnement van de bibliotheek te duur? Mogelijk kunt een vergoeding krijgen uit het Participatiefonds. U kunt de vergoeding hieronder digitaal aanvragen met uw DigiD

Let op: Lees voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.

Wie komen voor een vergoeding in aanmerking?

U als aanvrager, uw (huwelijks)partner en de tot uw gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding in aanmerking.

Waar kunt u een vergoeding voor aanvragen?

  • Het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen inclusief bijkomende kosten;
  • Vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, is € 150,00 per persoon per kalenderjaar. Voor de bibliotheek Hof van Twente geldt een vergoeding tot maximaal de kosten van een lidmaatschap.

Fashioncheque

Kinderen tot 18 jaar die leven in een gezin met een laag inkomen kunnen digitaal een fashioncheque aanvragen. Wacht hier niet te lang mee, want: op=op! 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland;
  • Uw kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (contante middelen en banktegoeden) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet. 

In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Aanvragen

Een bijdrage Participatiefonds en/of een fashioncheque vraagt u met een DigiD inlogcode digitaal aan via het formulier aanvraag bijdrage Participatiefonds. Via de website van DigiD kunt u een Digid inlogcode aanvragen.

Heeft u een vraag of wilt u dit aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Overige informatie

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp:

  • Vanaf 1 april 2019 zijn de vrijwilligers van de Brievenhulp iedere woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aanwezig bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor en niet meer in het gemeentehuis.

Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie.html