Bijstandsuitkering

Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u voor 1965 geboren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. De gemeente beslist over uw recht op een uitkering.

Bent u 26 jaar of jonger?

Bent u 26 jaar of jonger en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Wel moet u zo spoedig mogelijk een afspraak maken met de gemeente. Lees meer op de pagina uitkering jongeren t/m 26 jaar.

Bent u 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Lees meer op de pagina uitkering vanaf 27 jaar tot aan pensioen.

IOAW voor oudere werknemers

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-) inkomen tot bijstandsniveau. Lees meer op de pagina oudere arbeidsongeschikte werklozen.

Voorschot op bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvangt u totdat de beslissing is genomen op uw aanvraag om de vier weken een voorschot.

Recht en hoogte voorschot

U hebt geen recht op een voorschot als:

  • U de gevraagde informatie niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt en dit valt u te verwijten of u werkt niet mee.
  • Het bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering.

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van het verschil tussen de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomen.

Verrekening/terugbetaling voorschot

Heeft u recht op een bijstandsuitkering, dan verrekent de gemeente het voorschot zonder machtiging met uw eerste uitkering. Als blijkt dat u geen recht had op het voorschot dan moet u dit terugbetalen.

Rechten en plichten

Als u een uitkering ontvangt gelden voor u rechten en plichten. Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. 

Inkomstenbriefje en betaling uitkering

Hebt u maandelijks wisselende inkomsten? Dan moet u elke maand een inkomstenbriefje invullen en opsturen naar of inleveren bij de gemeente. Indien mogelijk moet u daarbij een bewijsstuk van uw inkomsten bijvoegen. In alle andere gevallen moet u elk halfjaar een inkomstenbriefje invullen en opsturen of inleveren. Tussentijdse wijzigingen van uw persoonlijke, gezins- en/of financiële situatie moet u direct aan de gemeente doorgeven.  Hiervoor kunt u gebruik maken van het ”inkomstenbriefje wijziging”. De gemeente stuurt de inkomstenbriefjes automatisch naar u toe.

Betaaldagen bijstandsuitkering 2019

Hiervoor geldt wel dat u de gegevens die wij nodig hebben voor de betaling van uw uitkering op tijd aanlevert. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand juni of bij eerdere beëindiging van uw uitkering.

Hebt u geen inkomstenbriefje ontvangen of hebt u vragen over de hoogte of de betaling van uw uitkering? Neem dan contact op met uw contactpersoon van het team Werk en inkomen.

Overige informatie

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp. Zij zijn iedere woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aanwezig bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor. Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Links:

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/bijstandsuitkering.html