Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u 26 jaar of jonger?

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Als u geen werk hebt kan het zijn dat u een opleiding moet gaan volgen.

Het is belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk meldt bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek over de zoektijd van 4 weken. In die periode van 4 weken krijgt u (nog) geen uitkering. Let wel: De startdatum van de zoektijd is in principe de datum waarop u zich meldt bij de gemeente.

Het is wel belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk op www.werk.nl :

  • Inschrijft bij het UWV als werkzoekende
    én
  • een verzoek voor een bijstandsuitkering start.

Ook moet u zich melden bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek. De ingangsdatum van de zoektijd wordt dan vastgelegd en u krijgt uitleg over wat er van u wordt verwacht in de zoektijd.

In ieder geval moet u al uw sollicitaties van deze 28 dagen bewaren, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering zult u worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u aanvullende gegevens en bewijsstukken moet aanleveren.

Hebt u na de zoektijd uw aanvraag ingediend en alle gegevens en bewijsstukken op tijd aangeleverd? Dan krijgt u binnen acht weken van ons een brief waarin staat of u wel of geen recht hebt op een uitkering. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar op maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken

Bent u 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

In dat geval is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl :

  • een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering zult u worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u aanvullende gegevens en bewijsstukken moet aanleveren.

Hebt u uw aanvraag ingediend en alle gegevens en bewijsstukken op tijd aangeleverd? Dan krijgt u binnen acht weken van ons een brief waarin staat of u wel of geen recht hebt op een uitkering. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar op maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

IOAW voor oudere werknemers

Bent u op of na uw 50e jaar werkloos geworden en loopt uw WW-uitkering af? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Voorschot op bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvangt u totdat de beslissing is genomen op uw aanvraag om de vier weken een voorschot.

U hebt geen recht op een voorschot als:

  • U de gevraagde informatie niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt en dit valt u te verwijten of u werkt niet mee.
  • Het bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering.

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van het verschil tussen de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomen. 

Heeft u recht op een bijstandsuitkering, dan verrekent de gemeente het voorschot zonder machtiging met uw eerste uitkering. Als blijkt dat u geen recht had op het voorschot dan moet u dit terugbetalen. 

Inkomstenbriefje en betaling uitkering

Hebt u maandelijks wisselende inkomsten? Dan moet u elke maand een inkomstenbriefje invullen en opsturen naar of inleveren bij de gemeente. Indien mogelijk moet u daarbij een bewijsstuk van uw inkomsten bijvoegen. In alle andere gevallen moet u elk halfjaar een inkomstenbriefje invullen en opsturen of inleveren. Tussentijdse wijzigingen van uw persoonlijke, gezins- en/of financiële situatie moet u direct aan de gemeente doorgeven.  Hiervoor kunt u gebruik maken van het ”inkomstenbriefje wijziging”. De gemeente stuurt de inkomstenbriefjes automatisch naar u toe.

De uitkering wordt rond de 6e van elke maand overgemaakt op uw IBAN. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand juni of bij eerdere beëindiging van uw uitkering.

Hebt u geen inkomstenbriefje ontvangen of hebt u vragen over de hoogte of de betaling van uw uitkering? Neem dan contact op met uw contactpersoon van het team Werk en inkomen.

Overige informatie

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp:

  • Gemeentehuis, De Höfte 7 te Goor: Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Documenten:

Links:

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/bijstandsuitkering.html