Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u 26 jaar of jonger?

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Als u geen werk hebt kan het zijn dat u een opleiding moet gaan volgen.

Het is belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk meldt bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek over de zoektijd van 4 weken. In die periode van 4 weken krijgt u (nog) geen uitkering. Let wel: De startdatum van de zoektijd is in principe de datum waarop u zich meldt bij de gemeente.

Het is wel belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een verzoek voor een bijstandsuitkering start. (Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle)

Ook moet u zich melden bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek. De ingangsdatum van de zoektijd wordt dan vastgelegd en u krijgt uitleg over wat er van u wordt verwacht in de zoektijd.

In ieder geval moet u al uw sollicitaties van deze 28 dagen bewaren, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.  Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken

Bent u 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

In dat geval is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl:

  • een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering. (Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle)

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

IOAW voor oudere werknemers

Bent u op of na uw 50e jaar werkloos geworden en loopt uw WW-uitkering af? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering. In dat geval is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een aanvraag indient voor een IOAW-uitkering. (Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle).

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.  Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Voorschot op bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvangt u totdat de beslissing is genomen op uw aanvraag om de vier weken een voorschot.

U hebt geen recht op een voorschot als:

  • U de gevraagde informatie niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt en dit valt u te verwijten of u werkt niet mee.
  • Het bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering.

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van het verschil tussen de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomen. 

Heeft u recht op een bijstandsuitkering, dan verrekent de gemeente het voorschot zonder machtiging met uw eerste uitkering. Als blijkt dat u geen recht had op het voorschot dan moet u dit terugbetalen. 

Rechten en plichten

Als u een uitkering ontvangt gelden voor u rechten en plichten. Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gevolgen kunnen variëren van een tijdelijke verlaging tot het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd of onterecht ontvangen uitkering kan teruggevorderd worden.

Inkomstenbriefje en betaling uitkering

Hebt u maandelijks wisselende inkomsten? Dan moet u elke maand een inkomstenbriefje invullen en opsturen naar of inleveren bij de gemeente. Indien mogelijk moet u daarbij een bewijsstuk van uw inkomsten bijvoegen. In alle andere gevallen moet u elk halfjaar een inkomstenbriefje invullen en opsturen of inleveren. Tussentijdse wijzigingen van uw persoonlijke, gezins- en/of financiële situatie moet u direct aan de gemeente doorgeven.  Hiervoor kunt u gebruik maken van het ”inkomstenbriefje wijziging”. De gemeente stuurt de inkomstenbriefjes automatisch naar u toe.

Betaaldagen bijstandsuitkering 2019

Hiervoor geldt wel dat u de gegevens die wij nodig hebben voor de betaling van uw uitkering op tijd aanlevert. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand juni of bij eerdere beëindiging van uw uitkering.

Hebt u geen inkomstenbriefje ontvangen of hebt u vragen over de hoogte of de betaling van uw uitkering? Neem dan contact op met uw contactpersoon van het team Werk en inkomen.

Overige informatie

Brievenhulp

Hebt u soms moeite met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Of hebt u advies nodig bij het beantwoorden en invullen van formulieren of hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden? Dan kunt u hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de Brievenhulp:

  • Vanaf 1 april 2019 zijn de vrijwilligers van de Brievenhulp iedere woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aanwezig bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor en niet meer in het gemeentehuis.

Hulp en advies van de Brievenhulp is helemaal gratis.

Links:

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/bijstandsuitkering.html