Individuele studietoeslag

Studenten en scholieren met een beperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële bijdrage. Dit is de individuele studietoeslag die door de gemeente toegekend kan worden.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil de overheid bevorderen dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U volgt een opleiding waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) 
  • U hebt een arbeidsbeperking waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken
  • U hebt niet meer vermogen dan de vermogensgrens van de Participatiewet. In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel dat mag zijn.

Hoogte toeslag

De toeslag bedraagt € 100 per maand. Hof van Twente heeft de hoogte van deze toeslag afgestemd met de andere Twentse gemeenten.

Aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u deze toeslag aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/individuele-studietoeslag.html