Oudere en arbeidsongeschikte werklozen

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-) inkomen tot bijstandsniveau.

Aanvragen en recht op uitkering

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een aanvraag indient voor een IOAW-uitkering.

Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een IOAW-uitkering krijgt. Soms wordt het termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. 

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op een IOAW-uitkering als u niet genoeg inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en als u aan de voorwaarden van de IOAW voldoet. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoogte uitkering

De hoogte van de IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Meer informatie over de hoogte van de IOAZ-uitkering kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Informatie

Voor vragen, meer informatie of advies kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met het team Werk en Inkomen via 0547-858585.

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag IOAW? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/oudere-en-arbeidsongeschikte-werklozen.html