Uitkering vanaf 27 jaar tot aan pensioen

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

Aanvragen en recht op uitkering

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering.

Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op bijstand als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Meer informatie over de voorwaarden, inkomen, eigen vermogen en een eigen huis vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoogte uitkering

De Participatiewet geeft landelijke normbedragen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is ook afhankelijk van uw woon- en leefsituatie en uw inkomen. De landelijke normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  

Informatie

Voor vragen, meer informatie of advies kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met het team Werk en Inkomen via 0547-858585.

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag voor de bijstandsuitkering? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/uitkering-vanaf-27-jaar-tot-aan-pensioen.html