Werkpremie

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. Wanneer u vanuit een uitkering vrijwilligerswerk doet, beloont de gemeente Hof van Twente dit. 

Werkpremie

Wanneer u een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ ontvangt en onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk) verricht in het kader van een re-integratietraject of een traject gericht op maatschappelijke participatie, kan de gemeente u een werkpremie toekennen.

Hoogte van de werkpremie

De hoogte van de werkpremie hangt af van het aantal uren dat u vrijwilligerswerk doet:

  • 25 euro per maand wanneer u tot 12 uur per week heeft gewerkt
  • 35 euro per maand wanneer u 12 tot 24 uur per week heeft gewerkt
  • 50 euro per maand wanneer u 24 tot 36 uur per week heeft gewerkt

De premie wordt één keer per jaar vastgesteld en uitgekeerd.

Informatie en aanvragen

Werkpremie vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het formulier Verzoek werkpremie

Via de website van DigiD kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. Voor vragen over werkpremie of het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Een werkpremie kan maar één keer per kalenderjaar onbelast aan u worden uitbetaald. Het is dus in uw eigen belang dat u pas aan het eind van het jaar een aanvraag voor een werkpremie indient. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/werkpremie.html