Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geeft u toestemming om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren. Door deze parkeerplaatsen kunt u dichtbij de ingang van voorzieningen parkeren. U mag ook parkeren op weggedeelten waar een parkeerverbod geldt, zolang u daarmee het overige verkeer niet hindert. Gebruik van een parkeerschijf vanwege de maximale ontheffingsduur van 3 uur is dan wel nodig.

Een GPK kan zowel worden verstrekt aan gehandicapte bestuurders van een auto als aan passagiers. Het kan zijn dat u voor uw aanvraag medisch onderzoek moet laten verrichten. De gehandicaptenparkeerkaart kan voor maximaal 5 jaar worden toegekend. U moet zelf een nieuwe aanvraag doen voor vervanging van de kaart indien deze is verlopen.

Voorwaarden

  • U kunt geen 100 meter aan één stuk lopen, ook niet met een hulpmiddel;
  • u bent bestuurder van een auto en hebt dus een geldig rijbewijs.

Als u als passagier een parkeerkaart wilt aanvragen, geldt er een extra voorwaarde. U moet dan voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. 

Kosten

De kosten van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart voor de maximale 5 jaar bedragen € 96,60 en worden ook in rekening gebracht als de aanvraag moet worden afgewezen.

Indien u de gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt voor een periode korter dan 5 jaar, dan zijn de kosten  € 19,30 keer het aantal aangevraagde jaren. 

Aanvragen

Met een DigiD inlogcode vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart online aan via het digitale aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook schriftelijk aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Let op!!! Voor het ophalen van de gehandicaptenparkeerkaart moet u digitaal een afspraak maken. Wanneer digitaal een afspraak maken niet lukt, kunt u telefonisch een afspraak maken op 0547-858585. 

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/gehandicaptenparkeerkaart.html