Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geeft u toestemming om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren. Door deze parkeerplaatsen kunt u dichtbij de ingang van voorzieningen parkeren. U mag ook parkeren op weggedeelten waar een parkeerverbod geldt, zolang u daarmee het overige verkeer niet hindert. Gebruik van een parkeerschijf vanwege de maximale ontheffingsduur van 3 uur is dan wel nodig.

Een GPK kan zowel worden verstrekt aan gehandicapte bestuurders van een auto als aan passagiers. Het kan zijn dat u voor uw aanvraag medisch onderzoek moet laten verrichten. De gehandicaptenparkeerkaart kan voor maximaal 5 jaar worden toegekend. U moet zelf een nieuwe aanvraag doen voor vervanging van de kaart indien deze is verlopen.

Voorwaarden

  • Er is sprake van een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard waardoor u als bestuurder van een motorvoertuig, met de gebruikelijke loophulpmiddelen (stok, rollator, prothese), in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
  • Bent u passagier, dan geldt de aanvullende voorwaarde dat u voor het vervoer van deur tot deur continue afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder.

Kosten

De kosten van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart voor de maximale 5 jaar bedragen € 96,60 en worden ook in rekening gebracht als de aanvraag moet worden afgewezen.

Indien u de gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt voor een periode korter dan 5 jaar, dan zijn de kosten  € 19,30 keer het aantal aangevraagde jaren. 

Aanvragen

Met een DigiD inlogcode vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart online aan via het digitale aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook schriftelijk aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Let op!!! Voor het ophalen van de gehandicaptenparkeerkaart moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 0547-858585 of via digitaal afspraak maken

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/gehandicaptenparkeerkaart.html