Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer  u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf het huishouden te doen en niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen om het probleem op te lossen, kunt u een beroep doen op de Wmo-voorziening Huishoudelijke ondersteuning.

Melding doen

Met een DigiD inlogcode dient u een digitaal meldformulier in. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Bijdrage in de kosten

Voor de huishoudelijke ondersteuning bent u een bijdrage in de kosten verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt voor € 17,50 per periode van 4 weken. Dit geldt niet voor niet-pensioengerechtigde meerpersoonshuishoudens. Zij betalen in het geheel geen bijdrage in de kosten.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.

Welke soorten huishoudelijke hulp zijn er?

Heeft u recht op huishoudelijke ondersteuning dan kunt u kiezen op welke wijze u die hulp wilt ontvangen:

Zorg in Natura

De gemeente regelt de huishoudelijke ondersteuning voor u. U kunt kiezen uit 11 zorgaanbieders waarmee we een overeenkomst hebben.  Onder de button ‘Lijst met aanbieders’ vindt u een overzicht van alle aanbieders.

Persoonsgebonden budget (PGB)

U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. U ontvangt dan van ons een geldbedrag waarmee u zelf de huishoudelijke ondersteuning inkoopt. De hoogte van het PGB hangt af vooral af van het aantal huishoudelijke taken die moeten worden overgenomen door de hulpverlener. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente staan de exacte bedragen genoemd.

Klik hier voor meer informatie over het persoonsgebonden budget

Lijst met aanbieders

Website
Alfa en zorgwww.alfazorg.nl 
Aster Zorgwww.asterzorg.nl 
Beter Thuis Wonen Thuiszorgwww.beter-thuis-wonen.nl 
BiOns BVwww.bions.nl 
BTK Zorgwww.btkzorg.nl 
Carinovawww.carinova.nl 
De nieuwe zorg thuiswww.denieuwezorgthuis.nl 
Deva Zorg en Welzijnwww.devazorg.nl 
Thuisgenotenwww.thuisgenoten.nl 
Tzorgwww.tzorg.nl 
Zorg en Plezierwww.zorgenplezier.nl 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/huishoudelijke-ondersteuning.html