Maatschappelijke deelname

Woont u nog thuis maar hebt u bijvoorbeeld moeite met het onderhouden van sociale contacten of om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening Ondersteuning Maatschappelijk leven toekennen.

Wat is de maatwerkvoorziening maatschappelijke deelname?

Bij de maatwerkvoorziening ondersteuning maatschappelijke deelname krijgt u ondersteuning bij uw deelname aan het maatschappelijk leven. Ook kan de voorziening worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten.   

Gesprek

Heeft u hulp nodig bij het aangaan van sociale contacten of om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Wat kunt u zelf en wat uw kan uw omgeving daarbij doen?

Melding doen

Heeft u ondersteuning nodig bij uw deelname aan het maatschappelijk leven?

Dan kunt u met een DigiD inlogcode een digitaal meldformulier indienen. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/maatschappelijke-deelname.html