Maatwerkvervoer

De voorziening maatwerkvervoer (voorheen regiotaxi) is bedoeld om u, als persoon met een beperking te ondersteunen. Wanneer u niet met het reguliere openbare vervoer kunt reizen kan het maatwerkvervoer een goed alternatief zijn om u te verplaatsen in uw woonomgeving en in de regio. Zo kunt u allerlei voorzieningen en bestemmingen  bereiken en meedoen in de samenleving.

Melding doen

Heeft u problemen met vervoer?

Dan kunt u met een DigiD inlogcode een digitaal meldformulier indienen. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Bent u 75 jaar of ouder?

Als u 75 jaar of ouder bent, dan kunt u om die reden al in aanmerking komen voor een vervoerspas. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier maatwerkvervoer 75plus invullen en mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Waar kunt u de vervoerspas voor gebruiken?

Wanneer u in aanmerking komt voor het maatwerkvervoer ontvangt u een vervoerspas. Met deze vervoerspas kunt u zich tegen een aangepast tarief laten vervoeren tot en met 25 kilometer vanaf uw woning. U kunt ook iets verder reizen (tot 28 kilometer vanaf uw woning), maar voor die extra kilometers betaalt u een marktconform taxitarief.

Voor vervoer over afstanden groter dan 28 kilometer, kunt u als pashouder gebruik maken van Valys. Dit is een bovenregionaal (openbaar) vervoersysteem dat gebruik maakt van taxi's en alleen binnen Nederland gedurende 7 dagen per week van 06:00 uur tot 01:00 uur rijdt. Kijk  voor meer informatie op website van Valys.

Kosten

De vervoerspas is gratis. Voor het gebruik van het maatwerkvervoer betaalt u per rit een ritprijs. De hoogte van deze ritprijs is afhankelijk het aantal gereisde kilometers.

Wanneer u uw pas verliest of de pas is gestolen, kost het verstrekken van een duplicaat € 10,00. Een versleten of defecte pas wordt gratis vervangen. We nemen uw oude pas dan in. Tot aan de verstrekking van de nieuwe vervoerspas kunt u niet met het Maatwerkvervoer reizen.

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/maatwerkvervoer.html