Vervoermiddelen

Wanneer u  problemen heeft met verplaatsing of vervoer, kunt u in aanmerking komen voor een (aangepast) vervoermiddel. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan scootmobielen en driewielfietsen.

Melding doen

Problemen met verplaatsen of vervoeren?

Met een DigiD inlogcode dient u een digitaal meldformulier in. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vervoermiddel als u:

  • langdurig vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen problemen ondervindt in het vervoer en verplaatsen in uw eigen woon- en leefomgeving en
  • belangrijke bestemmingen in uw woonomgeving niet lopend kunt bereiken en gebruik van algemeen gebruikelijke middelen, zoals een rollator, fiets of een fiets met elektro-ondersteuning, ook geen oplossing bieden en
  • een zodanige vervoerbehoefte hebt dat alleen het maatwerkvervoer niet voldoende uw vervoerprobleem oplost en
  • beschikt over een geschikte stallingsmogelijkheid.

Kosten

Voor een vervoermiddel bent u een bijdrage in de kosten verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt voor € 17,50 per periode van 4 weken.

Wanneer u met iemand samenleeft en beide nog geen recht heeft op OAW, betaalt u geen bijdrage in de kosten. 

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/vervoermiddelen.html