Woonvoorzieningen

Wanneer u vanwege beperkingen uw woning niet (meer) normaal kan gebruiken, kunt u in aanmerking komen voor Wmo-woonvoorzieningen om de woning aan te passen. U kunt daarbij denken aan een aanpassing van de badkamer en toilet, een traplift of het maken van een slaapkamer op de begane grond.

Melding doen

Problemen met het normaal gebruik van uw woning?

Met een DigiD inlogcode dient u een digitaal meldformulier in. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

Kosten

Voor een woonvoorziening bent u een bijdrage in de kosten verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt voor € 17,50 per periode van 4 weken. Dit geldt niet voor niet-pensioengerechtigde meerpersoonshuishoudens. Zij betalen in het geheel geen bijdrage in de kosten.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zelfstandig-wonen-en-leven/woonvoorzieningen.html