Zorg in Natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente Hof van Twente kan de hulp die u nodig heeft op twee manieren aan u leveren. U kiest zelf de manier die het beste bij u past. 

Zorg in natura (ZIN)

De gemeente heeft contracten afgesloten met verschillende aanbieders. U kiest zelf van welke aanbieder u ondersteuning wilt ontvangen. Dit noemen we zorg in natura (ZIN). U heeft hier verder geen omkijken naar. De gemeente zorgt ervoor dat er hulp komt. De gemeente betaalt ook de rekening van deze ondersteuning.

Persoonsgebonden budget

Het alternatief voor zorg in natura (ZIN) is het persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente stelt een geldbedrag beschikbaar waarmee u zelf de nodige ondersteuning inkoopt. Dit brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. U wordt dan immers zelf werkgever of opdrachtgever van de zorgverlener. Het voordeel van een PGB is dat u zelf bepaalt door wie, wanneer en waar u de zorg geleverd krijgt. U kiest dus zelf uw zorgverlener. Het betekent ook dat u zelf de afspraken met uw zorgverlener maakt en dat u voor vervanging zorgt tijdens ziekte of vakantie. Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. 

Verlengen? Loopt uw indicatie af? Neem 8 weken voor de einddatum van uw indicatie contact op met team Jeugd via 0547-858585. 
 

Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een PGB? De volgende tien punten kunnen u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past: 

 1. U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag. 
 2. U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het PGB, of u weet deze zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden. 
 3. U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heef in de bestedingen van het PGB. 
 4. U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners. 
 5. U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen. 
 6. U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om deze afspraken te verantwoorden aan de verstrekkers van het PGB. 
 7. U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is. 
 8. U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
 9. U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren. 
 10. U heeft voldoende (juridische) kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

Meer informatie over deze tien punten kunt u vinden via: 'Folder 10 punten pgb-vaardigheid'.

Op de website van Per Saldo kunt u een zelftest doen om te kijken of een PGB bij u past. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

 • Wanneer u met een PGB jeugdhulp inkoopt, moet u vooraf een budgetplan bij de gemeente indienen. In dit plan motiveert u onder andere waarom u zorg in natura niet passend vindt. Het budgetplan download u hier.
 • De gemeente beoordeelt of u, of iemand uit uw directe omgeving, in staat is het PGB op een verantwoorde manier te beheren.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de zorgverlener en bepaalt op basis daarvan de hoogte van het PGB. 
 • Als u het PGB krijgt toegekend, dan sluit u zelf een zorgovereenkomst SVB af met de zorgverlener. Hierin staan de afspraken over de te leveren zorg, tijden en vergoeding of loon.
 • U ben zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en de verantwoording van het aantal uren waarvoor u een PGB ontvangt.

De gemeente bepaalt de hoogte van uw PGB. Dit is afhankelijk van de soort zorgverlener en uw persoonlijke situatie.

Wanneer u een PGB krijgt toegekend, verloopt de financiële administratie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt uw PGB dus niet op uw bankrekening gestort, maar het SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. Deze zorgovereenkomst moet door de gemeente zijn goedgekeurd. 

Meer informatie over het trekkingsrecht kunt u vinden op de website van de SVB.