PGB/Zorg in natura

De gemeente Hof van Twente kan de hulp die u nodig heeft op 2 manieren aan u leveren. Kies zelf de manier die het beste bij u past.

De gemeente heeft contracten afgesloten met verschillende aanbieders. U kiest zelf van welke aanbieder u ondersteuning wilt ontvangen. Dit noemen we zorg in natura (ZIN). U heeft hier verder geen omkijken naar. De gemeente zorgt ervoor dat er hulp komt. De gemeente betaalt ook de rekening van deze ondersteuning.

Het alternatief is het persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente stelt dan een geldbedrag beschikbaar waarmee u zelf de nodige ondersteuning inkoopt. Als het gaat om een PGB voor een eenmalige aanschaf van een voorziening, dan betaalt de gemeente dit bedrag achteraf. Dat doen we zo gauw duidelijk is dat u een geschikte voorziening heeft aangeschaft.

Een PGB voor dienstverlening (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning), houdt in dat u periodiek een betaling aan de hulpverlener moet doen. Dit brengt een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. U wordt dan immers zelf werkgever of opdrachtgever van de hulpverlener. Het voordeel van een PGB is dat u zelf bepaalt door wie, wanneer en waar u de zorg geleverd krijgt. U kiest dus zelf uw zorgverlener.

Een PGB voor dienstverlening mag alleen worden besteed aan kosten van arbeidsloon van hulp of zorg en bijkomende kosten voor de zorgverlener, te weten werkgeverslasten, reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer, verlofregelingen en een pensioenvoorziening. Dit betekent dat bijvoorbeeld een feestdagenuitkering, een 13e maand, of een extraatje voor de hulpverlener niet uit het PGB betaald mag worden.

Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een PGB? De volgende 10 punten kunnen u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past:

 1. U overziet uw eigen situatie, of die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
 2. U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het PGB, of u weet deze zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
 3. U bent in staat om een overzichtelijke PGB-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heef in de bestedingen van het PGB.
 4. U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
 5. U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
 6. U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om deze afspraken te verantwoorden aan de verstrekkers van het PGB.
 7. U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
 8. U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
 9. U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
 10. U heeft voldoende (juridische) kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

Meer informatie over deze 10 punten kunt u vinden in de folder van de Rijksoverheid over dit onderwerp. Klik hier om deze te lezen. 

Op de website van Per Saldo kunt u een zelftest doen om te kijken of een PGB bij u past: https://www.pgb-test.nl. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. 

 • Wanneer u met een PGB ondersteuning inkoopt, moet u vooraf een budgetplan bij de gemeente indienen. In dit plan motiveert u ook waarom u zorg in natura niet passend vindt. Het budgetplan kunt u downloaden door op deze link te klikken.
 • De gemeente beoordeelt of u, of iemand uit uw directe omgeving, in staat is het PGB op een verantwoorde manier te beheren.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de zorgverlener en bepaalt op basis daarvan de hoogte van het PGB.
 • Als u het PGB krijgt toegekend, dan sluit u zelf een zorgovereenkomst SVB af met de zorgverlener. Hierin staan de afspraken over de te leveren zorg, over de tijden en over de vergoeding of het loon.
 • U ben zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en de verantwoording van het aantal uren waarvoor u een PGB ontvangt.

De gemeente bepaalt de hoogte van uw PGB. Dit is afhankelijk van de soort zorgverlener en uw persoonlijke situatie.

Wanneer u een PGB krijgt toegekend, verloopt de financiële administratie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt uw PGB dus niet op uw bankrekening gestort. In opdracht van u betaalt de SVB uw zorgverleners. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. Deze zorgovereenkomst moet door de gemeente zijn goedgekeurd. 

Informatie van de SVB over het PGB vindt u hier:
Persoonsgebonden budget (PGB) home | Persoonsgebonden budget | SVB

Loopt uw indicatie af? Neem 8 weken voor de einddatum van uw indicatie contact op met team Wmo.