Zorg voor jeugd en gezin

De meeste kinderen groeien gezond en gelukkig op. Toch is opgroeien is niet altijd makkelijk. Ook opvoeden gaat niet altijd vanzelf en zonder problemen. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind of worstelt u met de opvoeding? Dan kunt u om hulp vragen bij de gemeente of bij uw huisarts.

Hulp nodig?

U kunt hulp aanvragen via ons digitale aanvraagformulier. Door op deze link te klikken komt u op de aanvraagpagina. U kunt inloggen met uw eigen BSN en vervolgens kunt u het hele aanvraagformulier invullen en digitaal versturen Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

U kunt ook hulp aanvragen via het PDF aanvraagformulier. Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Heeft u vragen over jeugdhulp? U kunt de jeugdregisseurs op werkdagen van 9:00  uur tot en met 13:00 uur bereiken op telefoonnummer 0547-858585.

Werkwijze

1)    Aanvraag

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als u als ouder zelf om hulp vraagt. Derden kunnen kinderen alleen aanmelden bij de gemeente onder voorwaarde dat de ouders op de hoogte zijn en mee willen werken. Wanneer niet volledig duidelijk is waar de zorgbehoefte ligt en welke hulp passend en mogelijk is, dan kunt u ons altijd om advies vragen.

Wanneer u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met het team zorg jeugd. Wij bespreken uw vragen wekelijks binnen het team en kijken of inzet van een consulent of regisseur nodig is. U kunt contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer 0547-858585. Als u nog geen hulp ontvangt kunt u een aanvraagformulier invullen. Als u al wel hulp ontvangt vanuit een indicatie of beschikking, en deze binnenkort afloopt, kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Wij vragen u dit formulier minimaal 8 weken voor de einddatum van de indicatie of beschikking op te sturen.

2) Huisbezoek

Als een consulent of regisseur wordt ingezet, dan wordt er bij een nieuwe aanvraag een huisbezoek afgelegd en bij een vervolgaanvraag (lopende indicatie of beschikking) gebeld. U kunt voor het huisbezoek of het telefoongesprek zelf al een familiegroepsplan maken. Vervolgens wordt samen met het gezin een ondersteuningsplan gemaakt. Dit is de vraagverheldering en onderzoeksfase. Hierna wordt er bepaald of er zorg of hulp nodig is. Dit kan voorliggend zijn, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, of dat er geïndiceerde zorg nodig is waarvoor een beschikking afgegeven wordt.

Geïndiceerde hulp krijgt u in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) wanneer de hulp geboden kan worden door één van de gecontracteerde aanbieders. Wanneer de gecontracteerde aanbieders geen passend aanbod hebben, kan er hulp ingezet worden door een andere zorgaanbieder. U ontvangt dan hulp in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Na het afgeven van de beschikking kan de zorg worden ingezet.

3) Inzet zorg

Is er een beschikking voor of hulp zorg afgegeven? Dan meldt de zorgaanbieder de cliënt binnen 5 werkdagen aan bij de gemeente met de volgende gegevens: naam, geboortedatum, bsn, datum aanmelding, naam en adres verwijzer. 

Opvoedadvies van Loes

Ervaart u zorgen bij de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? Neem dan eerst een kijkje op de website van Loes. Daar kunt u terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Komt u er niet uit en heeft u of uw kind (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/zorg-voor-jeugd-en-gezin.html