Vergunningen

Vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte en milieu zijn samengevoegd in de zogenaamde omgevingsvergunning. Met een omgevingsvergunning kunt u verschillende vergunningen in één keer regelen. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan adviseren wij u om eerst vooroverleg met de gemeente te doen. 

Heb ik een vergunning nodig? Moet ik een melding doen?

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Soms is een melding voldoende. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij deze check wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen. 

Let op: uw bouwplan moet in principe voldoen aan het bestemmingsplan. Via Ruimtelijke plannen kunt u meer informatie en alle bestemmingsplannen in Hof van Twente vinden. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan dan kunt u daarvoor een principeverzoek indienen. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om eerst een vooroverleg met de gemeente te doen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan? 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Is het voor u niet mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken op naar info@hofvantwente.nl.  

Welke soorten omgevingsvergunning zijn er? 

Op de pagina's hieronder vindt u meer informatie: 

Let op! Als u machinaal gaat/laat graven, denkt u dan aan een KLIC-melding voor het voorkomen van graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen.