Participatiefonds sport, cultuur en recreatie

Misschien bent u al heel lang van plan om te gaan sporten, maar kunt u het niet betalen. Of wilt u meer lezen, maar is een abonnement van de bibliotheek te kostbaar. Wanneer uw financiële situatie u belemmert om lid te worden of te blijven van een sportvereniging of deel te nemen aan dit soort activiteiten, kunt u misschien een beroep doen op de regeling Participatiefonds.

Fashioncheque

Heeft u een laag inkomen en kinderen tot 18 jaar oud? Dan kunt hieronder één keer per jaar per kind de Fashioncheque aanvragen. Met de Fashioncheque kunt u bij verschillende winkels terecht om voor een bepaald bedrag kleding en schoenen te kopen voor uw kinderen. Dit extraatje is beschikbaar gesteld door het kabinet.

Wie komen voor een vergoeding in aanmerking?

U als aanvrager, uw (huwelijks)partner en de tot uw gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding in aanmerking.

Waar kunt u een vergoeding voor aanvragen?

  • Het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen inclusief bijkomende kosten;
  • Vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, is € 150,00 per persoon per kalenderjaar. Voor de bibliotheek Hof van Twente geldt een vergoeding tot maximaal de kosten van een lidmaatschap.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland;
  • Uw kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (contante middelen en banktegoeden) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet. 

In het overzicht bijstandsnormen kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Aanvragen

Een bijdrage Participatiefonds vraagt u met een DigiD inlogcode digitaal aan via het formulier aanvraag bijdrage Participatiefonds. Via de website van DigiD kunt u een Digid inlogcode aanvragen.

Heeft u een vraag of wilt u deze regeling aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie.html