Participatiefonds sport, cultuur en recreatie

Misschien bent u al heel lang van plan om te gaan sporten, maar kunt u het niet betalen. Of wilt u meer lezen, maar is een abonnement van de bibliotheek te kostbaar. Wanneer uw financiële situatie u belemmert om lid te worden of te blijven van een sportvereniging of deel te nemen aan dit soort activiteiten, kunt u misschien een beroep doen op de regeling Participatiefonds.

Wie komen voor een vergoeding in aanmerking?

U als aanvrager, uw (huwelijks)partner en de tot uw gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding in aanmerking.

Waar kunt u een vergoeding voor aanvragen?

  • Het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen inclusief bijkomende kosten;
  • Vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, is € 150,00 per persoon per kalenderjaar. Voor de bibliotheek Hof van Twente geldt een vergoeding tot maximaal de kosten van een lidmaatschap.

 

 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland;
  • Uw kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (contante middelen en banktegoeden) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet. 

In het overzicht bijstandsnormen kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn om gebruik te kunnen maken van de regeling.

·      

Aanvragen

Een bijdrage Participatiefonds vraagt u met een DigiD inlogcode digitaal aan via het formulier aanvraag bijdrage Participatiefonds. Via de website van DigiD kunt u een Digid inlogcode aanvragen.

Heeft u een vraag of wilt u deze regeling aanvragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 uur tot 11.00 uur naar 0547 - 85 85 85. Ontvangt u al een uitkering? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-en-ondersteuning/laag-inkomen/participatiefonds-sport-cultuur-en-recreatie.html